Tworzenie firm B2B

Firma w Shopify reprezentuje firmę, której sprzedajesz produkty w modelu B2B. Firmy mogą mieć wiele lokalizacji, z których każda może mieć osobne cenniki, warunki płatności, opcje realizacji zakupu i adresy wysyłki. Po zalogowaniu się do Twojego sklepu klient B2B wybiera lokalizację, dla której dokonuje zakupu. Wówczas oferowane mu są ceny, warunki płatności i sposób realizacji zakupu przypisany do tej lokalizacji firmy.

Utwórz firmę

Podczas tworzenia firmy wymagane jest tylko podanie jej nazwy. Więcej informacji można dodać w późniejszym czasie.

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij opcję Dodaj firmę.
 3. Wprowadź nazwę firmy. Klienci widzą tę nazwę po zalogowaniu się.
 4. Wprowadź ID firmy. Możesz użyć istniejącego zewnętrznego ID lub utworzyć unikalny ID.
 5. Wybierz główny kontakt. Możesz wybrać klienta z profili, które już istnieją w Twoim sklepie, lub utworzyć nowy profil klienta. Profile klientów muszą mieć adres e-mail, który można wykorzystać jako główny kontakt.
 6. Wprowadź adres wysyłki i adres rozliczeniowy.
 7. Dodaj ID lokalizacji. Możesz dodać istniejący zewnętrzny ID lub utworzyć unikalny ID.
 8. W sekcji Cenniki wybierz cenniki, które mają obowiązywać w firmie.
 9. W sekcji Zamówienia i płatności wybierz, czy klient musi przesłać swoje zamówienie jako wersję roboczą.
 10. W sekcji Zamówienia i płatności wybierz warunki płatności dla firmy spośród następujących opcji:

  • Brak warunków płatności - zamówienia muszą zostać opłacone natychmiast po realizacji zakupu.
  • Netto (okres) – zamówienia można opłacać natychmiast lub w dowolnym momencie w określonym przedziale czasowym.
 11. Opcjonalnie: W sekcji Podatki wprowadź numer identyfikacji podatkowej firmy i zwolnienia podatkowe.

 12. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj lokalizację do istniejącej firmy

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Wybierz firmę, do której chcesz dodać nową lokalizację.
 3. W sekcji Lokalizacje kliknij opcję Utwórz nową lokalizację.
 4. Wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Aby skopiować adres rozliczeniowy, dane kontaktowe lokalizacji, cenniki i warunki płatności z istniejącej lokalizacji, wybierz opcję Kopiuj istniejącą lokalizację.
  • Aby ręcznie wprowadzić informacje o lokalizacji, wybierz opcję Nowa lokalizacja firmy.
 5. Wprowadź adres wysyłki i adres rozliczeniowy.

 6. Dodaj nazwę lokalizacji i ID lokalizacji.

 7. Wybierz główny kontakt. Możesz wybrać klienta z profili, które już istnieją w Twoim sklepie, lub utworzyć nowy profil klienta. Profile klientów muszą mieć adres e-mail, który można wykorzystać jako główny kontakt.

 8. Wybierz uprawnienia dla głównego kontaktu spośród następujących:

  • Tylko zamawianie – klient może dokonywać zakupów w danej lokalizacji firmy i przeglądać listę złożonych przez siebie zamówień.
  • Administrator lokalizacji – klient może dokonywać zakupów w danej lokalizacji firmy i przeglądać listę zamówień złożonych przez wszystkich klientów w tej lokalizacji.
 9. W sekcji Cenniki wybierz cenniki, które mają obowiązywać w firmie.

 10. W sekcji Realizacja zakupu wybierz warunki płatności dla firmy z następujących opcji:

  • Brak – zamówienia muszą zostać opłacone natychmiast po realizacji zakupu.
  • Netto (okres) – zamówienia można opłacać natychmiast lub w dowolnym momencie w określonym przedziale czasowym.
 11. Opcjonalnie: W sekcji Podatki wprowadź numer identyfikacji podatkowej firmy i zwolnienia podatkowe.

 12. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń firmę

Podczas usuwania firmy usuwane są jej wszystkie lokalizacje. Wszyscy klienci są usuwani z firmy, ale pozostają na liście klientów, o ile nie zostaną usunięci. Nie można usunąć firm, jeśli istnieją dla nich otwarte zamówienia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję Usuń firmę.
 4. Przejrzyj informacje dotyczące operacji usuwania, a następnie kliknij opcję Usuń firmę.

Usuń lokalizację z firmy

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę, z której chcesz usunąć lokalizację.
 3. W sekcji Lokalizacja kliknij nazwę lokalizacji.
 4. Kliknij Usuń lokalizację.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo