Tworzenie profili firmy B2B

Firma to profil, do którego przypisujesz klientów i cenniki. Firmy mogą mieć wiele lokalizacji, a każda z nich osobne cenniki i klientów. Gdy klient B2B zaloguje się do swojego profilu klienta w Twoim sklepie i wybierze lokalizację, dla której chce dokonać zakupu, zobaczy cennik przypisany do danej firmy i lokalizacji.

Utwórz firmę

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij opcję Dodaj firmę.
 3. Wprowadź nazwę firmy. Klienci widzą tę nazwę po zalogowaniu się.
 4. Wybierz główny kontakt. Możesz wybrać klienta z profili, które już istnieją w Twoim sklepie, lub utworzyć nowy profil klienta. Profile klientów muszą mieć adres e-mail, który można wykorzystać jako główny kontakt.
 5. Wprowadź adres wysyłki i adres rozliczeniowy.
 6. W sekcji Cenniki wybierz cenniki, które mają obowiązywać w firmie.
 7. W sekcji Realizacja zakupu wybierz warunki płatności dla firmy z następujących opcji:

  • Brak – zamówienia muszą zostać opłacone natychmiast po realizacji zakupu.
  • Netto (okres) – zamówienia można opłacać natychmiast lub w dowolnym momencie w określonym przedziale czasowym.
 8. Opcjonalnie: W sekcji Podatki wprowadź numer identyfikacji podatkowej firmy i zwolnienia podatkowe.

 9. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj lokalizację do istniejącej firmy

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Wybierz firmę, do której chcesz dodać nową lokalizację.
 3. W sekcji Lokalizacje kliknij opcję Utwórz nową lokalizację.
 4. Wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Aby skopiować adres rozliczeniowy, dane kontaktowe lokalizacji, cenniki i warunki płatności z istniejącej lokalizacji, wybierz opcję Kopiuj istniejącą lokalizację.
  • Aby ręcznie wprowadzić informacje o lokalizacji, wybierz opcję Nowa lokalizacja firmy.
 5. Wprowadź adres wysyłki i adres rozliczeniowy.

 6. Wybierz główny kontakt. Możesz wybrać klienta z profili, które już istnieją w Twoim sklepie, lub utworzyć nowy profil klienta. Profile klientów muszą mieć adres e-mail, który można wykorzystać jako główny kontakt.

 7. Wybierz uprawnienia dla głównego kontaktu spośród następujących:

  • Tylko zamawianie – klient może dokonywać zakupów w danej lokalizacji firmy i przeglądać listę złożonych przez siebie zamówień.
  • Administrator lokalizacji – klient może dokonywać zakupów w danej lokalizacji firmy i przeglądać listę zamówień złożonych przez wszystkich klientów w tej lokalizacji.
 8. W sekcji Cenniki wybierz cenniki, które mają obowiązywać w firmie.

 9. W sekcji Realizacja zakupu wybierz warunki płatności dla firmy z następujących opcji:

  • Brak – zamówienia muszą zostać opłacone natychmiast po realizacji zakupu.
  • Netto (okres) – zamówienia można opłacać natychmiast lub w dowolnym momencie w określonym przedziale czasowym.
 10. Opcjonalnie: W sekcji Podatki wprowadź numer identyfikacji podatkowej firmy i zwolnienia podatkowe.

 11. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń firmę

Podczas usuwania firmy usuwane są wszystkie lokalizacje tej firmy oraz wszyscy klienci z firmy. Nie można usunąć firmy z otwartymi zamówieniami.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję Usuń firmę.
 4. Przejrzyj informacje dotyczące operacji usuwania, a następnie kliknij opcję Usuń firmę.

Usuń lokalizację z firmy

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę, z której chcesz usunąć lokalizację.
 3. W sekcji Lokalizacja kliknij nazwę lokalizacji.
 4. Kliknij Usuń lokalizację.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo