Żądania utworzenia konta firmy

Żądania klientów firmy umożliwiają im przesłanie formularza w Twoim sklepie online w celu uzyskania możliwości dokonania zakupów jako firma B2B. Po przesłaniu formularza przez klienta w panelu administracyjnym Shopify tworzona jest firma, lokalizacja firmy i klient. Możesz sprawdzić żądanie i ustalić, czy firma powinna uzyskać zgodę na zakup w modelu B2B.

Skonfiguruj formularz żądania utworzenia konta firmy

 1. W Shopify App Store zainstaluj aplikację Shopify Forms.
 2. Utwórz formularz:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
  2. Kliknij opcję Utwórz formularz.
  3. Określ, czy chcesz utworzyć wyskakujący czy wbudowany formularz.
  4. Wprowadź nazwę formularza.
  5. Kliknij opcję Utwórz.
 3. Dla każdego pola, które chcesz dodać do formularza, wykonaj następujące czynności:

  1. W sekcji Pola kliknij opcję Firma i klient.
  2. Kliknij opcję Dodaj nowe pole.
  3. Wybierz istniejące pole lub kliknij Nowe pole, aby utworzyć niestandardowe pole wprowadzania.
 4. Skonfiguruj pozostałą część formularza na podstawie swoich preferencji.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Zazwyczaj w przypadku krótkich formularzy używane. są wyskakujące okienka. Formularze wbudowane najlepiej nadają się do dłuższych formularzy. Są też używane, gdy potrzebna jest dedykowana strona rejestracji w sklepie online.

Niestandardowe pola wprowadzania

Niestandardowe pola wprowadzania są przechowywane jako metapole. Po dodaniu niestandardowego pola do formularza musisz nazwać odpowiednie metapole. Po zapisaniu metapola można je znaleźć w metapolach danych klienta lub metapolach danych firmy w panelu administracyjnym Shopify w opcjach: Ustawienia > Dane klienta > Klienci. Możesz wykorzystać te dane do oceny wniosków B2B lub do tworzenia segmentów klientów.

Pole niestandardowe może mieć dowolny z następujących typów danych:

 • Tekst z jedną linią: Krótkie pole tekstowe odpowiednie dla jednego zdania.
 • Lista rozwijana: Lista opcji prezentowanych jako rozwijane menu, z których użytkownik może wybrać jedną opcję.
 • Przyciski: Lista opcji prezentowanych jako szereg przycisków, z których użytkownik może wybrać jedną opcję.
 • Tekst z wieloma liniami: Dłuższe pole tekstowe odpowiednie dla akapitu.
 • Wybór wielokrotny: Lista opcji przedstawionych jako szereg pól wyboru. W przeciwieństwie do Listy rozwijanej i Przycisków użytkownicy mogą wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
 • Data: Konkretna data.
 • Liczba: Pojedyncza liczba.

Opcjonalnie dla każdego typu pola można ustawić określone wymagania.

Załóżmy na przykład, że chcesz wiedzieć, ile lokalizacji ma dana organizacja, zanim zatwierdzisz ją jako firmę w Shopify. Tworzysz formularz i dodajesz niestandardowe pole, wybierając opcję Liczba. Jeśli chcesz mieć pewność, że będziesz otrzymywać wnioski tylko od firm, które mają więcej niż jedną lokalizację, ale mniej niż dziewięć, możesz skonfigurować pole tak, aby akceptowało wartości z zakresu od 2 do 8.

Sprawdź żądania utworzenia konta firmy

Po opublikowaniu formularza w Twoim sklepie online firmy mogą go przesłać, aby poprosić o dostęp umożliwiający zakupy w modelu B2B. Wówczas w panelu administracyjnym Shopify tworzona jest firma z powiązanym klientem do weryfikacji. Domyślnie firmy utworzone za pomocą formularza nie mają dostępu do funkcjonalności zamawiania ani cen B2B, dopóki nie zostaną zatwierdzone.

W kolumnie Zamawianie możesz przeglądać żądania utworzenia konta firmy i zadecydować o zatwierdzeniu firm w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij opcję Zamawianie nie zostało zatwierdzone.
 3. Kliknij nazwę firmy do weryfikacji.
 4. W sekcji Metapola przejrzyj informacje przesłane przez osobę do kontaktów w firmie za pomocą Twojego formularza:
  • Aby odrzucić wniosek, usuń firmę.
  • Aby zatwierdzić firmę, wykonaj poniższe czynności:
   1. Kliknij opcję Zarządzaj uprawnieniami.
   2. Wybierz lokalizacje i przypisz uprawnienia.
   3. Kliknij Dalej.
   4. Opcjonalnie: Wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B, aby wysłać wiadomość e-mail do osoby do kontaktów w firmie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo