Dodawanie klientów B2B i zarządzanie nimi

Możesz dodać nowego lub już istniejącego klienta do firmy i lokalizacji firmy. Możesz także dostosować i wysłać powiadomienie e-mail o dostępie do B2B.

Kiedy utworzysz katalog i firmę, klienci tej firmy mogą wyświetlać katalogi, logując się do swojego profilu w Twoim sklepie online. Podczas logowania klient jest proszony o wprowadzenie sześciocyfrowego kodu weryfikacyjnego, który został wysłany na jego adres e-mail.

Dodawanie klienta do firmy

Możesz dodać istniejącego klienta do firmy, a następnie wybrać lokalizacje, do których klient ma dostęp, lub dodać klienta bezpośrednio do lokalizacji. Jeśli dodasz klienta do lokalizacji, klient ten będzie mieć uprawnienia tylko do tej lokalizacji, do której został dodany. Można dodać klientów z listy istniejących klientów lub utworzyć ich na stronie Firmy.

Po przypisaniu klienta do firmy lub utworzeniu nowego profilu klienta B2B wybierz jedno z poniższych uprawnień, które mu przydzielisz:

 • Tylko zamawianie – klient może dokonywać zakupów w danej lokalizacji firmy i przeglądać listę złożonych przez siebie zamówień.
 • Administrator lokalizacji – Klient może dokonywać zakupów dla danej lokalizacji firmy i przeglądać listę zamówień, które wszyscy klienci złożyli dla tej lokalizacji, a także edytować adresy rozliczeniowe i adresy wysyłki na stronie swojego konta.

Dodaj klienta do firmy na stronie firmy

Dodaj klienta do firmy z poziomu lokalizacji firmy

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę.
 3. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację firmy, do której chcesz dodać klienta.
 4. W sekcji Klienci kliknij ⋮.
 5. Kliknij opcję Dodaj klienta.
 6. Dodaj istniejącego lub nowego klienta do lokalizacji firmy:

  • Aby dodać już istniejącego klienta do lokalizacji firmy, kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz klienta.
  • Aby utworzyć nowy profil klienta, kliknij pasek wyszukiwania, a następnie opcję Dodaj nowego klienta.
 7. Wybierz lokalizacje firmy, do których chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmy obok każdej lokalizacji firmy.

 8. Opcjonalnie: Aby dokonać migracji historii zamówień klienta do lokalizacji firmy, wybierz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji.

 9. Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może rozpocząć składanie zamówień B2B, wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B.

 10. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj klienta do firmy z poziomu profilu klienta

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
 2. Kliknij klienta, którego chcesz dodać do firmy.
 3. W sekcji Klient kliknij ⋮, a następnie opcję Dodaj do firmy.
 4. Dodaj klienta do już istniejącej lub nowej firmy:

  • Aby dodać klienta do już istniejącej firmy, kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz firmę.
  • Aby utworzyć nową firmę, kliknij pasek wyszukiwania, a następnie opcję Dodaj nową firmę.
 5. Wybierz lokalizacje firmy, do których chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmy obok każdej lokalizacji firmy.

 6. Opcjonalnie: Aby dokonać migracji historii zamówień klienta do lokalizacji firmy, wybierz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji.

 7. Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może rozpocząć składanie zamówień B2B, wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Usuwanie klienta z firmy

Możesz usunąć klienta z firmy lub odebrać mu uprawnienia z określonej lokalizacji firmy.

W przypadku migracji klienta z zamówieniami D2C możesz usunąć migrowane zamówienia klienta podczas usuwania klienta z firmy.

Cofnij uprawnienia klienta do określonej lokalizacji

Możesz odebrać klientowi uprawnienia do określonej lokalizacji firmy.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
 2. Kliknij klienta, którego chcesz usunąć z lokalizacji firmy.
 3. W sekcji Uprawnienia kliknij opcję Zarządzaj.
 4. Odznacz lokalizację firmy, z której chcesz usunąć klienta. Aby usunąć uprawnienia klienta ze wszystkich lokalizacji, odznacz wszystkie lokalizacje tej firmy. Uprawnienia klienta pojawią się na stronie Firma jako Brak dostępu.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń klienta z firmy

Możesz usunąć klienta z firmy. Po usunięciu klienta z firmy profil klienta nie zostanie usunięty.

Kroki

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
 2. Kliknij klienta, którego chcesz usunąć z firmy.
 3. W sekcji Firma kliknij ⋮, a następnie opcję Usuń z firmy.
 4. Opcjonalnie: Aby usunąć historię zamówień klienta z firmy, wybierz opcję Usuń zamówienia klienta z firmy.
 5. Kliknij opcję Usuń z firmy.

Dostosowywanie i wysyłanie powiadomienia e-mail o dostępie do B2B

Po przypisaniu klienta do firmy lub utworzeniu nowego profilu klienta B2B możesz wysłać do niego wiadomość e-mail informującą, że może on teraz składać zamówienia B2B w imieniu firmy. To powiadomienie jest opcjonalne i można je dostosować.

Dostosuj powiadomienie e-mail o dostępie do B2B

Możesz dostosować szablon powiadomienia e-mail, który informuje klientów o posiadaniu przez nich dostępu do B2B w Twoim sklepie.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia >Powiadomienia.
 2. Kliknij opcję Powiadomienia klienta.
 3. W sekcji Konta i zasięg kliknij opcję E-mail o dostępie do B2B.
 4. Dostosuj szablon powiadomienia.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Wyślij powiadomienie e-mailem o dostępie do B2B ze strony firmy

Po dostosowaniu powiadomienia e-mail możesz wysłać wiadomość e-mail do nowych klientów dodanych do firmy. Możesz wysłać powiadomienie do dotychczasowych klientów, wykonując następujące kroki:

Kroki:

Wyślij powiadomienie e-mail o dostępie do B2B ze strony lokalizacji firmy

Możesz także wysłać powiadomienie e-mail poprzez stronę lokalizacji firmy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę.
 3. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację firmy.
 4. W sekcji Klienci kliknij opcję Wyślij e-mail o dostępie do B2B.
 5. Wybierz klientów, do których chcesz wysłać e-mail o dostępie do B2B, a następnie kliknij opcję Podgląd e-maila.
 6. Wyświetl podgląd e-maila, a następnie kliknij opcję Wyślij e-mail.

Zezwalaj na dostęp do sklepu tylko klientom B2B

Jeśli masz sklep dedykowany klientom B2B, możesz ograniczyć dostęp do swojego sklepu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify wybierz opcje Sklep online > Preferencje.
 2. W sekcji Ogranicz dostęp do sklepu zaznacz ogranicz dostęp do klientów B2B.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Po kliknięciu przycisku zapisu klienci B2B muszą się zalogować, aby wejść na strony Twojego sklepu. Klienci DTC (direct-to-customer) nie będą mieć dostępu do sklepu.

Wnioski o udostępnienie danych na podstawie GDPR i stanowych przepisów o ochronie prywatności obowiązujących w USA

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) Unii Europejskiej oraz przepisy dotyczące prywatności obowiązujące w danym stanie USA to przepisy, które wpływają na sposób zarządzania danymi klienta, w tym prawo klienta do żądania udostępnienia jego danych osobowych lub żądania ich usunięcia.

Dane dotyczące klientów B2B obejmują również poniższe dane z firmy, dla której klient dokonuje zakupów:

 • Zamówienia
 • Adresy e-mail
 • Adresy wysyłki i rozliczeniowe
 • Numery telefonów

Możesz zaktualizować swoją politykę prywatności, aby wyjaśnić sposób udostępniania informacji o klientach.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo