B2B müşterilerini ekleme ve yönetme

Yeni veya mevcut bir müşteriyi bir şirkete ve şirket konumuna ekleyebilirsiniz. Ayrıca, B2B erişim e-posta bildirimini özelleştirebilir ve gönderebilirsiniz.

Siz bir katalog ve şirket oluşturduktan sonra, o şirketle ilişkili müşteriler kataloglara, online mağazanızdaki profillerinde oturum açarak erişirler. Müşteri oturum açtığında, kendisinden e-posta adresine gönderilen altı haneli doğrulama kodunu girmesi istenir.

Bir şirkete müşteri ekleme

Mevcut bir müşteriyi bir şirkete ekledikten sonra müşterinin erişim sahibi olacağı konumları seçebilir veya müşteriyi doğrudan bir konuma ekleyebilirsiniz. Bir müşteriyi bir konuma eklediğinizde bu müşteri yalnızca kendisini eklediğiniz belirli konum için izinlere sahip olur. Müşteriler mevcut müşteri listenizden eklenebilir veya Şirketler sayfasında oluşturulabilir .

Bir müşteriyi bir şirkete atadığınızda veya yeni bir B2B müşteri profili oluşturduğunuzda, onlara atamak için aşağıdaki izinlerden birini seçersiniz:

 • Yalnızca sipariş verme: Müşteri, şirket konumu için satın alım yapabilir ve verdiği siparişlerin listesini görebilir.
 • Konum yöneticisi: Müşteri, şirket konumu için satın alımlar yapabilir, tüm müşterilerin bu konum için vermiş olduğu siparişlerin listesini görebilir ve kendi hesap sayfasından fatura ve kargo adreslerini düzenleyebilir.

Şirket sayfasından şirkete müşteri ekleme

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Müşteri eklemek istediğiniz şirkete tıklayın.
 3. Müşteri bölümünde, ⋮ düğmesine tıklayın.
 4. Müşteri ekle'ye tıklayın.
 5. Bir şirket konumuna mevcut veya yeni bir müşteri ekleyin:

  • Mevcut bir müşteriyi şirket konumuna eklemek için arama çubuğuna tıklayın ve bir müşteri seçin.
  • Yeni bir müşteri profili oluşturmak için önce arama çubuğuna, ardından Yeni müşteri ekle'ye tıklayın.
 6. Müşteri eklemek istediğiniz şirket konumlarını seçin ve her şirket konumunun yanından şirket izinlerini seçin.

 7. İsteğe bağlı: Müşterinizin sipariş geçmişini bir şirket konumuna taşımak için Müşterinin siparişlerini bu konuma ekleyin seçeneğini işaretleyin.

 8. İsteğe bağlı: Müşteriye B2B siparişleri vermeye başlayabileceğini bildirmek için Müşteriye B2B siparişlerini vermeye başlayabileceğini bildirin seçeneğini işaretleyin.

 9. Kaydet'e tıklayın.

Bir şirket konumundan şirkete müşteri ekleme

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Şirkete tıklayın.
 3. Konumlar bölümünde , müşteri eklemek istediğiniz şirket konumuna tıklayın.
 4. Müşteri bölümünde, ⋮ düğmesine tıklayın.
 5. Müşteri ekle'ye tıklayın.
 6. Bir şirket konumuna mevcut veya yeni bir müşteri ekleyin:

  • Mevcut bir müşteriyi şirket konumuna eklemek için arama çubuğuna tıklayın ve bir müşteri seçin.
  • Yeni bir müşteri profili oluşturmak için önce arama çubuğuna, ardından Yeni müşteri ekle'ye tıklayın.
 7. Müşteri eklemek istediğiniz şirket konumlarını seçin ve her şirket konumunun yanından şirket izinlerini seçin.

 8. İsteğe bağlı: Müşterinizin sipariş geçmişini bir şirket konumuna taşımak için Müşterinin siparişlerini bu konuma ekleyin seçeneğini işaretleyin.

 9. İsteğe bağlı: Müşteriye B2B siparişleri vermeye başlayabileceğini bildirmek için Müşteriye B2B siparişlerini vermeye başlayabileceğini bildirin seçeneğini işaretleyin.

 10. Kaydet'e tıklayın.

Bir müşteri profilinden şirkete müşteri ekleme

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.
 2. Bir şirkete eklemek istediğiniz müşteriye tıklayın.
 3. Müşteri bölümünde önce ⋮ düğmesine, ardından Şirkete ekle'ye tıklayın.
 4. Mevcut bir şirkete veya yeni bir şirkete müşteri ekleyin:

  • Mevcut bir şirkete müşteri eklemek için arama çubuğuna tıklayın ve bir şirket seçin.
  • Yeni bir şirket oluşturmak için önce arama çubuğuna, ardından Yeni şirket ekle'ye tıklayın.
 5. Müşteri eklemek istediğiniz şirket konumlarını seçin ve her şirket konumunun yanından şirket izinlerini seçin.

 6. İsteğe bağlı: Müşterinizin sipariş geçmişini bir şirket konumuna taşımak için Müşterinin siparişlerini bu konuma ekleyin seçeneğini işaretleyin.

 7. İsteğe bağlı: Müşteriye B2B siparişleri vermeye başlayabileceğini bildirmek için Müşteriye B2B siparişlerini vermeye başlayabileceğini bildirin seçeneğini işaretleyin.

 8. Kaydet'e tıklayın.

Bir müşteriyi şirketten kaldırma

Bir müşteriyi bir şirketten kaldırabilir veya belirli bir şirket konumunda müşterinin izinlerini iptal edebilirsiniz.

D2C siparişleri olan bir müşteriyi taşıdıysanız bir müşteriyi şirketten kaldırırken, müşterinizin taşınan siparişlerini de kaldırmayı seçebilirsiniz.

Müşterinin izinlerini belirli bir konum için iptal etme

Bir müşterinin iznini, belirli bir şirket konumu için iptal edebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.
 2. Şirket konumundan kaldırmak istediğiniz müşteriye tıklayın.
 3. İzinler bölümünde Yönet'e tıklayın.
 4. Müşteriyi kaldırmak istediğiniz şirket konumunun seçimini kaldırın. Müşteri izinlerini tüm konumlardan kaldırmak için o şirkete ait tüm konumların seçimini kaldırın. Müşterinin izinleri, Şirket sayfasında Erişim yok olarak görünür.
 5. Kaydet'e tıklayın.

Bir müşteriyi şirketten kaldırma

Bir müşteriyi bir şirketten kaldırabilirsiniz. Bir müşteriyi bir şirketten sildiğinizde müşterinin profili silinmez.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.
 2. Bir şirketten kaldırmak istediğiniz müşteriye tıklayın.
 3. Şirket bölümünde önce ⋮ düğmesine, ardından Şirketten kaldır'a tıklayın.
 4. İsteğe bağlı: Müşterinin sipariş geçmişini bir şirketten kaldırmak için Müşterinin siparişlerini şirketten kaldır seçeneğini işaretleyin.
 5. Şirketten kaldır'a tıklayın.

B2B erişim e-posta bildirimini özelleştirme ve gönderme

Bir şirkete müşteri atadığınızda veya yeni bir B2B müşteri profili oluşturduğunuzda bu müşterilere, şirket adına B2B siparişi verebileceklerini belirten bir e-posta gönderebilirsiniz. Bu bildirim isteğe bağlıdır ve özelleştirilebilir.

B2B erişim e-posta bildirimini özelleştirme

Müşterilerinize mağazanızda B2B erişimine sahip olduklarını bildiren e-posta bildirimi şablonunu özelleştirebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Bildirimler'e gidin.
 2. Müşteri bildirimleri'ne tıklayın.
 3. Hesaplar ve iletişim bölümünde, B2B erişim e-postası'na tıklayın.
 4. Bildirim şablonunu özelleştirin.
 5. Kaydet'e tıklayın.

Bir şirket sayfasından B2B erişim e-posta bildirimi gönderme

E-posta bildiriminizi özelleştirdikten sonra, e-postayı bir şirkete eklediğiniz tüm yeni müşterilere gönderebilirsiniz. Aşağıdaki adımları uygulayarak bildirimi mevcut müşterilere gönderebilirsiniz:

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Bir şirkete tıklayın.
 3. Müşteriler bölümünde B2B erişim e-postası'na tıklayın.
 4. B2B erişim e-postası göndermek istediğiniz müşterileri seçin ve E-postanın önizlemesini görüntüle seçeneğine tıklayın.
 5. E-postanın önizlemesini görüntüleyin ve E-posta gönder'e tıklayın.

B2B erişim e-posta bildirimini bir şirket konumu sayfasından gönderme

E-posta bildirimini bir şirketin konum sayfası aracılığıyla da gönderebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Bir şirkete tıklayın.
 3. Konumlar bölümünde bir şirket konumuna tıklayın.
 4. Müşteriler bölümünde B2B erişim e-postası'na tıklayın.
 5. B2B erişim e-postası göndermek istediğiniz müşterileri seçin ve E-postanın önizlemesini görüntüle seçeneğine tıklayın.
 6. E-postanın önizlemesini görüntüleyin ve E-posta gönder'e tıklayın.

Yalnızca B2B müşterilerinin mağazaya erişmesine izin verme

Özel B2B mağazanız varsa mağazanıza erişimi kısıtlayabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Online mağaza > Tercihler'e gidin.
 2. Mağaza erişimini kısıtla bölümünde, Erişimi yalnızca B2B müşterilerine kısıtla seçeneğini işaretleyin.
 3. Kaydet'e tıklayın.

Kaydet'e tıkladıktan sonra, B2B müşterilerinin mağazanızın sayfalarını ziyaret etmek için oturum açmaları gerekir. Doğrudan tüketiciye (DTC) müşterilerinin mağazaya erişimi yoktur.

GDPR ve ABD eyalet gizlilik yasaları kapsamında veri talepleri

Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve ABD'deki eyalet gizlilik yasaları, müşterinin kendi kişisel verilerine ulaşma veya verileri silme talebinde bulunma hakkını da içeren, müşterinizin verilerini nasıl yöneteceğinizi düzenleyen yasalardır.

B2B müşterileriyle ilgili veriler müşterinin, adına satın alım yaptığı şirkete ait şu verileri de içerir:

 • Siparişler
 • E-posta adresleri
 • Kargo ve fatura adresleri
 • Telefon numaraları

Müşteri bilgilerinin nasıl paylaşıldığını netleştirmek için gizlilik politikanızı günceleyebilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene