B2B şirketleri oluşturma

Shopify'daki bir şirket, B2B ile satışı yaptığınız bir şirketi temsil eder. Şirketlerin, her biri farklı kataloglara, ödeme vadelerine, ödeme seçeneklerine ve kargo adreslerine sahip birden fazla konumları olabilir. Bir B2B müşterisi mağazanızda oturum açtığında satın alım işlemini hangi konum için yaptığını seçer ve müşteriye, o şirket konumuna atadığınız fiyatlar, ödeme süreleri ve ödeme seçenekleri sunulur.

B2B müşterinizle ilgili özel bilgileri saklamak için bir şirkete veya konuma meta alanlar ekleyebilirsiniz. Meta alanlar, Shopify yöneticisinde genellikle kaydedilmeyen özel bilgileri kaydetmenize olanak tanıyarak Shopify mağazanızın işlevini ve görünümünü özelleştirmenizi sağlar. Meta alanlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Şirket oluşturma

İlk kez bir şirket oluştururken için yalnızca şirket adı tanımlamanız gerekir. Diğer bilgiler daha sonra eklenebilir.

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Şirket ekle'ye tıklayın.
 3. Şirket adı girin. Oturum açtıklarında müşterilere bu ad gösterilir.
 4. Şirket kimliği girin. Mevcut bir harici kimlik kullanabilir veya benzersiz bir kimlik oluşturabilirsiniz.
 5. Ana iletişim bilgisi seçin. Mağazanızda zaten mevcut olan profillerden müşteri seçebilir veya yeni bir müşteri profili oluşturabilirsiniz. Müşteri profillerinde, ana iletişim yöntemi olarak kullanılacak bir e-posta adresi olmalıdır.
 6. Kargo adresi ve fatura adresi girin.
 7. Konum kimliği ekleyin. Mevcut bir harici kimlik ekleyebilir veya benzersiz bir kimlik oluşturabilirsiniz.
 8. Kataloglar bölümünde, şirket için geçerli olacak katalogları seçin.
 9. Siparişler ve ödemeler bölümünde müşterinin, siparişlerini taslak sipariş olarak göndermesi gerekip gerekmediğini seçin.
 10. Siparişler ve ödemeler bölümünde, aşağıdaki seçenekler arasından şirketin ödeme vadelerini seçin:

  • Ödeme vadesi yok - Ödeme işlemi sırasında, siparişler için hemen ödeme yapılması gerekir.
  • Net (dönem): Siparişler hemen veya belirtilen dönem içinde herhangi bir zamanda ödenebilir.
 11. İsteğe bağlı: Vergiler bölümünde, şirketin vergi kimliğini ve vergi muafiyetlerini girin.

 12. İsteğe bağlı: Meta alanlar bölümünde, eklemiş olduğunuz meta alanlara ilişkin bilgileri girin.

 13. Kayıtyap ' a tıklayın.

Mevcut bir şirkete konum ekleme

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Yeni konum eklemek istediğiniz şirketi seçin.
 3. Konumlar bölümünde Yeni konum oluştur'a tıklayın.
 4. Aşağıdakilerden birini seçin:

  • Mevcut bir konumdan fatura adresini, konum irtibat kişilerini, katalogları ve ödeme vadelerini kopyalamak için Mevcut bir konumu kopyala'yı seçin.
  • Konum bilgilerini manuel olarak girmek için Yeni şirket konumu'nu seçin.
 5. Kargo adresi ve fatura adresi girin.

 6. Konum adı ve konum kimliği ekleyin.

 7. Ana iletişim bilgisi seçin. Mağazanızda zaten mevcut olan profillerden müşteri seçebilir veya yeni bir müşteri profili oluşturabilirsiniz. Müşteri profillerinde, ana iletişim yöntemi olarak kullanılacak bir e-posta adresi olmalıdır.

 8. Ana irtibat kişisi için aşağıdaki izinlerden birini seçin:

  • Yalnızca sipariş verme: Müşteri, şirket konumu için satın alım yapabilir ve verdiği siparişlerin listesini görüntüleyebilir.
  • Konum yöneticisi: Müşteri, şirket konumu için satın alım yapabilir ve tüm müşteriler tarafından belirtilen konum için verilen siparişlerin listesini görüntüleyebilir.
 9. Kataloglar bölümünde, şirket için geçerli olacak katalogları seçin.

 10. Ödeme bölümünde, şirketin ödeme şartları olarak aşağıdakilerden birini seçin:

  • Yok: Siparişlerin ödeme sayfasında hemen ödenmesi gerekir.
  • Net (dönem): Siparişler hemen veya belirtilen dönem içinde herhangi bir zamanda ödenebilir.
 11. İsteğe bağlı: Vergiler bölümünde, şirketin vergi kimliğini ve vergi muafiyetlerini girin.

 12. İsteğe bağlı: Meta alanlar bölümünde, eklemiş olduğunuz meta alanlara ilişkin bilgileri girin.

 13. Kayıtyap ' a tıklayın.

Bir şirketi silme

Bir şirketi sildiğinizde o şirketin tüm konumları silinir. Tüm müşteriler şirketten kaldırılır ancak siz silmediğiniz sürece müşteri listenizde kalır. Açık siparişleri olan şirketler silinemez.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Silmek istediğiniz şirkete tıklayın.
 3. Şirketi sil'e tıklayın.
 4. Silme bilgilerini gözden geçirin ve ardından Şirketi sil'e tıklayın.

Bir şirketten konum silme

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Konumunu silmek istediğiniz şirkete tıklayın.
 3. Konumlar bölümünde, konumun adına tıklayın.
 4. Konumu sil'e dokunun.

B2B müşterilerinin ödemede esnek bir kargo adresi girmelerine izin verme

Her bir şirket konumu için, sipariş veren alıcıların ödemede yeni bir tek seferlik adres girip girmeyeceklerine karar verebilirsiniz. Bu ayar varsayılan olarak devre dışıdır. Yeni bir şirket veya şirket konumu oluşturduğunuzda bu seçeneği de aynı anda etkinleştirebilirsiniz.

Ödeme ayarlarına geri dönerek ve seçeneğin seçimini kaldırarak, bu özelliği dilediğiniz zaman bir şirket veya şirket konumu için devre dışı bırakabilirsiniz.

B2B müşterinin ödemede sağladığı kargo adresi, yalnızca eklendiği belirli siparişe uygulanır. İleride kullanılmak üzere saklanmaz. Sipariş kabul edildikten sonra B2B müşterisi kargo adresini düzenleyemez.

Mevcut bir konum için esnek kargo adreslerine izin verme

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Şirket'i ve ardından B2B müşterilerinin bu konumdan satın alırken ödemede kargo adresi girmelerine izin vermek istediğiniz Şirket Konumu'nu seçin.
 3. Ödeme bölümündeki Konum Profili'nde Düzenle'ye tıklayın.
 4. Ödeme ayarlarında Müşterilerin tüm adreslere göndermesine izin ver'i seçin.
 5. Kayıtyap ' a tıklayın.

Bir şirketle ilişkili tüm mevcut konumlar için esnek kargo adresine izin verme

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Şirket bölümünde şuna "..." simgesine tıklayın.
 3. Ödeme ayarlarını düzenle'ye tıklayın.
 4. Ödeme ayarlarını düzenleme bölümünde Müşterilerin herhangi bir adrese göndermesine izin ver'i seçin.
 5. Kayıtyap ' a tıklayın.

Esnek kargo adreslerine izin verilen yeni bir şirket oluşturma

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Şirket Ekle'ye tıklayın.
 3. Yeni Şirket bölümünde ilgili bilgileri girin ve Ödeme ayarında Müşterilerin tüm adreslere göndermesine izin ver'i seçin.
 4. Kayıtyap ' a tıklayın.

Esnek kargo adreslerine izin verilen yeni bir şirket konumu oluşturma

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Yeni bir Şirket Konumu oluşturmak istediğiniz Şirketi seçin.
 3. Konum Ekle'ye tıklayın.
 4. Yeni Şirket Konumu alanına ilgili bilgileri girin ve Ödeme ayarı bölümünde Müşterilerin herhangi bir adrese gönderim yapmasına izin ver'i seçin.
 5. Kaydet'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene