B2B şirketleri oluşturma ve yönetme

Shopify'daki bir şirket, B2B ile satışı yaptığınız bir şirketi temsil eder. Şirketlerin, her biri farklı kataloglara, ödeme vadelerine, ödeme seçeneklerine ve kargo adreslerine sahip birden fazla konumları olabilir. Bir B2B müşterisi mağazanızda oturum açtığında satın alım işlemini hangi konum için yaptığını seçer ve müşteriye, o şirket konumuna atadığınız fiyatlar, ödeme süreleri ve ödeme seçenekleri sunulur.

B2B müşterinizle ilgili özel bilgileri saklamak için bir şirkete veya konuma meta alanlar ekleyebilirsiniz. Meta alan, genellikle Shopify yöneticisinde kaydedilmeyen özel bilgileri kaydetmenize olanak sağlayarak Shopify mağazanızın işlevini ve görünümünü özelleştirmenize yardımcı olur. Meta alanlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Şirket ouşturma

İlk kez bir şirket oluştururken için yalnızca şirket adı tanımlamanız gerekir. Diğer bilgiler daha sonra eklenebilir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Şirket ekle'ye tıklayın.
 3. Bir şirket adı girin. Bu ad, oturum açtıklarında müşterilere gösterilir.
 4. Şirket kimliği girin. Mevcut bir harici kimlik kullanabilir veya benzersiz bir kimlik oluşturabilirsiniz.
 5. Ana iletişim bilgisi seçin. Mağazanızda zaten mevcut olan profillerden müşteri seçebilir veya yeni bir müşteri profili oluşturabilirsiniz. Müşteri profillerinde, ana iletişim yöntemi olarak kullanılacak bir e-posta adresi olmalıdır.
 6. Kargo adresi ve fatura adresi girin.
 7. Konum kimliği ekleyin. Mevcut bir harici kimlik ekleyebilir veya benzersiz bir kimlik oluşturabilirsiniz.
 8. Kataloglar bölümünde, şirket için geçerli olacak katalogları seçin.
 9. Siparişler ve ödemeler bölümünde müşterinin, siparişlerini taslak sipariş olarak göndermesi gerekip gerekmediğini seçin.
 10. Siparişler ve ödemeler bölümünde, aşağıdaki seçenekler arasından şirketin ödeme vadelerini seçin:

  • Ödeme vadesi yok - Ödeme işlemi sırasında, siparişler için hemen ödeme yapılması gerekir.
  • Net (dönem): Siparişler hemen veya belirtilen dönem içinde herhangi bir zamanda ödenebilir.
 11. İsteğe bağlı: Vergiler bölümünde, şirketin vergi kimliğini ve vergi muafiyetlerini girin.

 12. İsteğe bağlı: Meta alanlar bölümünde, eklemiş olduğunuz meta alanlara ilişkin bilgileri girin.

 13. Kayıtyap ' a tıklayın.

Mevcut bir şirkete konum ekleme

Adımlar:

Bir şirketin bilgilerini düzenleme

Bir şirket oluşturulduktan sonra şirket bilgilerini ekleyebilir veya güncelleyebilirsiniz. Şirket sayfasından yapılan değişiklikler tüm şirket konumlarına toplu olarak uygulanır, ancak vergi numaraları ve muafiyetler gibi bazı bilgiler konuma özeldir ve bunların konum sayfasından güncellenmeleri gerekir.

Şirket bilgilerini (ör. şirket adı) toplu olarak güncellemeniz gerekiyorsa üçüncü taraf toplu düzenleyici uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Adımlar:

Bir şirket konumunun bilgilerini düzenleme

Bir şirket konumu oluşturulduktan sonra konum bilgilerini ekleyebilir veya güncelleyebilirsiniz. Şirket sayfasından yapılan değişiklikler tüm şirket konumlarına toplu olarak uygulanır, ancak vergi numaraları ve muafiyetler gibi bazı bilgiler konuma özeldir ve bunların konum sayfasından güncellenmeleri gerekir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Güncellemek istediğiniz konumun bulunduğu şirkete tıklayın.
 3. Konumlar bölümünde, güncellemek istediğiniz konuma tıklayın.
 4. Konum adının bulunduğu bölümde aşağıdaki güncellemelerden herhangi birini yapmak için simgesine tıklayın:

  • Konum adını veya kimliğini güncellemek için Konum ayrıntılarını düzenle'ye tıklayın.
  • Konumun kargo adresini güncellemek için Kargo adresini düzenle'ye tıklayın.
  • Konuma ait fatura adresini güncellemek için Fatura adresini düzenleyin'e tıklayın.
 5. Özelleştirmeler bölümünde, aşağıdaki güncellemelerden herhangi birini yapmak için simgesine tıklayın:

  • Bu konuma katalog eklemek veya konumdan katalogları kaldırmak için Katalogları yönet'e tıklayın.
  • Bu konumun ödeme vadelerini güncellemek için Ödeme vadelerini düzenleyin'e tıklayın.
  • Bu konumun esnek kargo adreslerini ve sipariş gönderme kurallarını güncellemek için Ödeme ayarlarını düzenleyin'e tıklayın.
  • Bu konumun vergi kimliğini güncellemek için Vergi numarasını düzenle'ye tıklayın.
  • Bu konuma vergi muafiyeti kuralları eklemek veya bu kuralları kaldırmak için Vergi muafiyetlerini yönet'e tıklayın.
 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

 7. İsteğe bağlı: Notlar bölümünde, şirket hakkında not eklemek için önce kalem simgesine, ardından Kaydet'e tıklayın.

Bir şirketi silme

Bir şirketi sildiğinizde o şirketin tüm konumları silinir. Tüm müşteriler şirketten kaldırılır ancak siz silmediğiniz sürece müşteri listenizde kalır. Siparişleri olan şirketler silinemez.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Silmek istediğiniz şirkete tıklayın.
 3. Şirketi sil'e tıklayın.
 4. Silme bilgilerini gözden geçirin ve ardından Şirketi sil'e tıklayın.

Bir şirketten konum silme

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Konumunu silmek istediğiniz şirkete tıklayın.
 3. Konumlar bölümünde konumun adına tıklayın.
 4. Konumu sil'e dokunun.

B2B müşterilerinin ödemede esnek bir kargo adresi girmelerine izin verme

Her bir şirket konumu için, sipariş veren müşterilerin ödeme sırasında yeni bir tek seferlik adres girip giremeyeceklerine karar verebilirsiniz. Bu ayar varsayılan olarak devre dışıdır. Yeni bir şirket veya şirket konumu oluşturduğunuzda bu seçeneği de aynı anda etkinleştirebilirsiniz.

Ödeme ayarlarına geri dönerek ve seçeneğin seçimini kaldırarak, bu özelliği dilediğiniz zaman bir şirket veya şirket konumu için devre dışı bırakabilirsiniz.

B2B müşterinin ödemede sağladığı kargo adresi, yalnızca eklendiği belirli siparişe uygulanır. İleride kullanılmak üzere saklanmaz. Sipariş kabul edildikten sonra B2B müşterisi kargo adresini düzenleyemez.

Mevcut bir konum için esnek kargo adreslerine izin verme

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Şirket'i ve ardından B2B müşterilerinin bu konumdan satın alırken ödemede kargo adresi girmelerine izin vermek istediğiniz Şirket Konumu'nu seçin.
 3. Ödeme bölümündeki Konum Profili'nde Düzenle'ye tıklayın.
 4. Ödeme ayarlarında Müşterilerin tüm adreslere göndermesine izin ver'i seçin.
 5. Kayıtyap ' a tıklayın.

Bir şirketle ilişkili tüm mevcut konumlar için esnek kargo adresine izin verme

Esnek kargo adreslerine izin verilen yeni bir şirket oluşturma

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 2. Şirket Ekle'ye tıklayın.
 3. Yeni Şirket bölümünde ilgili bilgileri girin ve Ödeme ayarında Müşterilerin tüm adreslere göndermesine izin ver'i seçin.
 4. Kayıtyap ' a tıklayın.

Esnek kargo adreslerine izin verilen yeni bir şirket konumu oluşturma

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene