Opprette og administrere B2B-bedrifter

En bedrift i Shopify representerer en bedrift du selger B2B til. Bedrifter kan ha flere lokalisasjoner, hver av dem med separate kataloger, betalingsvilkår, betalingsalternativer og leveringsadresser. Når en B2B-kunde logger på butikken velger de lokalisasjonen de handler for, og blir tilbudt priser, betalingsvilkår og betalingsalternativene som er tilordnet den aktuelle bedriftslokalisasjonen.

Du kan legge til metafelter for en bedrift eller en lokalisasjon for å lagre egendefinert informasjon om en B2B-kunde. Med metafelter blir det enklere å tilpasse funksjonaliteten og utseendet til Shopify-butikken ved å lagre spesialisert informasjon som ikke vanligvis registreres i Shopify-administrator. Finn ut mer om metafelter.

Opprett en bedrift

Når du oppretter en bedrift kreves bare et bedriftsnavn. Ytterligere informasjon kan legges til senere.

Trinn:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk Legg til bedrift.
 3. Angi et bedriftsnavn. Dette navnet vises til kunder når de logger på.
 4. Angi en bedrifts-ID. Du kan bruke en eksisterende ekstern ID, eller opprette en unik ID.
 5. Velg en hovedkontakt. Du kan velge en kunde fra profilene som allerede eksisterer i butikken din, eller opprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler må ha en e-postadresse som kan brukes som hovedkontakt.
 6. Angi en leveringsadresse og en fakturaadresse.
 7. Legg til en lokalisasjons-ID. Du kan legge til en eksisterende ekstern ID, eller opprette en unik ID.
 8. Velg katalogene som skal gjelde for bedriften i seksjonen Kataloger.
 9. Velg hvorvidt kunden må sende inn bestillinger som bestillingsutkast i seksjonen Bestillinger og betalinger.
 10. Velg betalingsvilkår for bedriften blant følgende i seksjonen Bestillinger og betalinger:

  • Ingen betalingsvilkår – Bestillinger må betales umiddelbart i kassen.
  • Netto (periode) - Bestillinger kan betales umiddelbart eller når som helst i løpet av den angitte tidsperioden.
 11. Valgfritt: I seksjonen Avgifter angir du selskapets skatte-ID og avgiftsfritak.

 12. Valgfritt: Legg til informasjon for metafelter du har lagt til i seksjonen Metafelter.

 13. Klikk på Lagre.

Legg til en lokalisasjon for en eksisterende bedrift

Trinn:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Velg bedriften du vil legge til en ny lokalisasjon for.
 3. Klikk Opprett ny lokalisasjon i seksjonen Lokalisasjoner.
 4. Velg en av følgende:

  • Hvis du vil kopiere fakturaadresse, stedskontakter, kataloger og betalingsvilkår fra en eksisterende lokalisasjon velger du Kopier en eksisterende lokalisasjon.
  • Hvis du vil angi informasjonen om lokalisasjonen manuelt, velger du Ny bedriftslokasjon.
 5. Angi en leveringsadresse og en fakturaadresse.

 6. Legg til et lokalisasjonsnavn og en lokalisasjons-ID.

 7. Velg en hovedkontakt. Du kan velge en kunde fra profilene som allerede eksisterer i butikken din, eller opprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler må ha en e-postadresse som kan brukes som hovedkontakt.

 8. Angi tillatelser for hovedkontakten fra følgende:

  • Kun bestilling – Kunden kan gjøre kjøp for bedriftslokalisasjonen og se listen over bestillinger de har lagt inn.
  • Lokalisasjonsadministrator – Kunden kan gjøre kjøp for bedriftslokalisasjonen og gå gjennom listen over bestillinger som alle kunder har lagt inn for denne lokalisasjonen.
 9. Velg katalogene som skal gjelde for bedriften i seksjonen Kataloger.

 10. Velg betalingsvilkårene for bedriften fra følgende i seksjonen Betaling:

  • Ingen - Bestillinger må betales for umiddelbart i kassen.
  • Netto (periode) - Bestillinger kan betales umiddelbart eller når som helst i løpet av den angitte tidsperioden.
 11. Valgfritt: I seksjonen Avgifter angir du selskapets skatte-ID og avgiftsfritak.

 12. Valgfritt: Legg til informasjon for metafelter du har lagt til i seksjonen Metafelter.

 13. Klikk på Lagre.

Rediger detaljer om en bedrift

Du kan legge til eller oppdatere bedriftsinformasjon etter at en bedrift er opprettet. Endringer som gjøres fra bedriftssiden gjelder for alle bedriftslokalisasjoner, men noen opplysninger, som skatte-ID og unntak, er lokalisasjonsspesifikke, og må oppdateres fra lokalisasjonssiden.

Hvis du må oppdatere informasjonen til flere bedrifter samtidig, for eksempel bedriftsnavn, bør du vurdere å bruke tredjeparts masseredigeringsprogrammer.

Trinn:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på bedriften du vil oppdatere.
 3. Klikk på i seksjonen med bedriftens navn for å gjøre en av følgende oppdateringer:

  • Klikk på Rediger bedriftsdetaljer for å oppdatere bedriftsnavn eller ID.
  • Klikk på Rediger betalingsvilkår for å oppdatere betalingsvilkårene som vil gjelde for alle bedriftslokalisasjoner.
  • Klikk på Rediger kasseinnstillinger for å oppdatere fleksible fraktadresser og regler for innsending av bestillinger.
  • Klikk på Legg til kataloger for å legge til kataloger for alle bedriftslokalisasjoner.
  • Klikk på Fjern kataloger for å fjerne kataloger fra alle bedriftslokalisasjoner.
 4. Klikk på Lagre.

 5. Valgfritt: I seksjonen Merknader kan du klikke på blyantikonet for å legge til en merknad om bedriften, og deretter klikke på Lagre.

Rediger detaljer om en bedriftslokalisasjon

Du kan legge til eller oppdatere lokalisasjonsinformasjon etter at en bedriftslokalisasjon er opprettet. Endringer som gjøres på bedriftssiden gjelder for samtlige bedriftslokalisasjoner, men noen opplysninger, som skatte-ID og unntak, er lokalisasjonsspesifikk, og må oppdateres fra lokalisasjonssiden.

Trinn:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på bedriften med lokalisasjonen du vil oppdatere.
 3. Klikk på lokalisasjonen du vil oppdatere i seksjonen Lokalisasjoner.
 4. Klikk på i seksjonen med lokalisasjonens navn for å gjøre følgende oppdateringer:

  • Klikk på Rediger lokalisasjonsdetaljer for å oppdatere lokalisasjonens navn eller ID.
  • Klikk på Rediger leveringsadresse for å oppdatere lokalisasjonens leveringsadresse.
  • Klikk på Rediger fakturaadresse for å oppdatere fakturaadressen for lokalisasjonen.
 5. Klikk på i seksjonen Tilpasninger for å gjøre en av følgende oppdateringer:

  • Klikk på Administrer kataloger for å legge til eller fjerne kataloger for denne lokalisasjonen.
  • Klikk på Rediger betalingsvilkår for å oppdatere betalingsvilkår for denne lokalisasjonen.
  • Klikk på Rediger betalingsinnstillinger for å oppdatere fleksible leveringsadresser og regler for bestillingsinnsendelser for denne lokalisasjonen.
  • Klikk på Rediger avgifts-ID for å oppdatere lokalisasjonens avgifts-ID.
  • Klikk på Administrer avgiftsunntak for å legge til eller fjerne regler for avgiftsunntak for denne lokalisasjonen.
 6. Klikk på Lagre.

 7. Valgfritt: I seksjonen Merknader kan du klikke på blyantikonet for å legge til en merknad om bedriften, og deretter klikke på Lagre.

Slett en bedrift

Når du sletter en bedrift, slettes alle lokalisasjoner for bedriften. Alle kunder fjernes fra bedriften, men forblir i kundelisten med mindre du sletter dem. Bedrifter kan ikke slettes hvis det er noen bestillinger for bedriften.

Trinn:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på bedriften du vil slette.
 3. Klikk Slett bedrift.
 4. Gå gjennom informasjonen om slettingen og klikk deretter Slett bedrift.

Slett en lokalisasjon fra en bedrift

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk bedriften du vil slette en lokalisasjon fra.
 3. Klikk på lokalisasjonens navn i seksjonen Lokalisasjoner.
 4. Klikk på Slett plassering.

Tillat at B2B-kunder kan angi en fleksibel leveringsadresse i kassen

Du kan på bedriftslokalisasjonsnivå bestemme hvorvidt kunder som legger inn bestillinger kan registrere en ny éngangsadresse i kassen. Denne innstillingen er deaktivert som standard. Når du oppretter et nytt selskap eller en ny bedriftslokalisasjon, kan du aktivere alternativet samtidig.

Du kan når som helst deaktivere dette for en bedrift eller bedriftslokalisasjon ved å gå tilbake til kasseinnstillingene og velge bort alternativet.

Leveringsadressen en B2B-kunde oppgir i kassen brukes bare for den bestemte bestillingen den er lagt til. Den lagres ikke for fremtidig bruk. B2B-kunden kan ikke redigere leveringsadressen for bestillingen etter at du har godtatt den.

Tillat fleksible leveringsadresser for en eksisterende lokalisasjon

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Velg Bedrift, og velg deretter bedriftslokalisasjonen der du ønsker å tillate at B2B-kunder kan angi en leveringsadresse i kassen når de kjøper fra denne lokalisasjonen.
 3. Klikk på Rediger i Lokalisasjonsprofil under Kasse.
 4. Velg Tillat at kundene kan sende til en hvilken som helst adresse i kasseinnstillingene.
 5. Klikk på Lagre.

Tillat en fleksibel leveringsadresse for alle eksisterende lokalisasjoner knyttet til en bedrift

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Gå til seksjonen Bedrift og klikk på …
 3. Klikk på Rediger kasseinnstillinger
 4. Velg Tillat at kundene kan sende til en hvilken som helst adresse i Rediger kasseinnstillinger.
 5. Klikk på Lagre.

Opprett en ny bedrift med fleksible leveringsadresser tillatt

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Legg til bedrift.
 3. Angi den relevante informasjonen under Ny bedrift og velg Tillat at kundene kan sende til en hvilken som helst adresse i kasseinnstillingene.
 4. Klikk på Lagre.

Opprett en ny bedriftslokalisasjon med fleksible leveringsadresser tillatt

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Velg den bedriften du vil opprette en ny bedriftslokalisasjon i.
 3. Klikk på Legg til lokalisasjon.
 4. Angi den relevante informasjonen i Ny bedriftslokalisasjon og velg Tillat at kunder kan sende til en hvilken som helst adresse i kasseinnstillingene.
 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis