Oprettelse og administration af B2B-virksomheder

Et firma i Shopify repræsenterer et firma, som du sælger til med B2B. Virksomheder kan have flere lokationer, som hver har separate kataloger, betalingsbetingelser, betalingsmuligheder og leveringsadresser. Når en B2B-kunde logger ind på din butik, vælger kunden den lokation, som vedkommende køber for, hvorefter kunden får tilbudt de priser, betalingsbetingelser og betalingsproces, som du har tildelt denne firmalokation.

Du kan føje metafelter til et firma eller en lokation for at gemme tilpassede oplysninger om en B2B-kunde. Metafelter giver dig mulighed for at tilpasse din Shopify-butiks udseende og funktionalitet, da du får mulighed for at gemme specialiserede oplysninger, der normalt ikke registreres i Shopify-administratoren. Få mere at vide om metafelter.

Opret et firma

Der kræves kun et firmanavn, når du opretter et firma første gang. Yderligere oplysninger kan tilføjes senere.

Trin:

 1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.
 2. Klik på Tilføj firma.
 3. Angiv et firmanavn. Dette navn vises for kunderne, når de logger ind.
 4. Angiv et firma-id. Du kan bruge et eksisterende eksternt-id eller oprette et unikt id.
 5. Vælg en primær kontakt. Du kan vælge en kunde fra de profiler, der allerede findes i din butik, eller oprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler skal have en mailadresse, hvis de skal bruges som den primære kontakt.
 6. Angiv en leveringsadresse og en faktureringsadresse.
 7. Tilføj et lokations-id. Du kan tilføje et eksisterende eksternt-id eller oprette et unikt id.
 8. I afsnittet kataloger vælger du de kataloger, der skal gælde for firmaet.
 9. I afsnittet Ordrer og betalinger skal du vælge, om kunden skal sende sin ordre som en kladdeordre.
 10. I afsnittet Ordrer og betalinger skal du vælge firmaets betalingsbetingelser på følgende måde:

  • Ingen betalingsbetingelser – Ordrer skal betales med det samme ved betaling.
  • Netto (periode) – Ordrer kan betales med det samme eller når som helst i den angivne periode.
 11. Valgfrit: Angiv firmaets skatte-id og skattefritagelser i afsnittet Skatter.

 12. Valgfrit: Tilføj oplysninger for eventuelle metafelter, du har tilføjet, i afsnittet Metafelter.

 13. Klik på Gem.

Føj en lokation til et eksisterende firma

Trin:

 1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.
 2. Vælg det firma, du vil føje en ny lokation til.
 3. Klik på Opret ny lokation i afsnittet Lokationer.
 4. Vælg en af følgende:

  • Vælg Kopiér en eksisterende lokation for at kopiere faktureringsadresse, lokationskontakter, kataloger og betalingsbetingelser fra en eksisterende lokation.
  • Vælg Ny firmalokation, hvis du vil angive lokationsoplysningerne manuelt.
 5. Angiv en leveringsadresse og en faktureringsadresse.

 6. Tilføj et lokationsnavn og et lokations-id.

 7. Vælg en primær kontakt. Du kan vælge en kunde fra de profiler, der allerede findes i din butik, eller oprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler skal have en mailadresse, hvis de skal bruges som den primære kontakt.

 8. Vælg tilladelser for den primære kontakt blandt følgende:

  • Kun bestilling – Kunden kan foretage køb for firmalokationen og gennemgå listen over de ordrer, som kunden har afgivet.
  • Lokationsadministrator – Kunden kan foretage køb for firmalokationen og gennemgå listen over de ordrer, som alle kunder har afgivet for denne lokation.
 9. I afsnittet kataloger vælger du de kataloger, der skal gælde for firmaet.

 10. Vælg firmaets betalingsfrist i afsnittet Betaling. Vælg mellem følgende:

  • Ingen – Ordrer skal betales med det samme ved betalingsprocessen.
  • Netto (periode) – Ordrer kan betales med det samme eller når som helst i den angivne periode.
 11. Valgfrit: Angiv firmaets skatte-id og skattefritagelser i afsnittet Skatter.

 12. Valgfrit: Tilføj oplysninger for eventuelle metafelter, du har tilføjet, i afsnittet Metafelter.

 13. Klik på Gem.

Rediger oplysningerne for et firma

Du kan tilføje eller opdatere firmaoplysninger, efter at et firma er blevet oprettet. Ændringer, der foretages på firmaets side, gælder for alle firmalokationer på én gang, men nogle oplysninger (som f.eks. skatte-id'er og -fritagelser) er specifikke for lokationen og skal opdateres fra lokationssiden.

Hvis du har brug for at opdatere firmaoplysninger samlet, f.eks. firmanavnet, kan du overveje at bruge tredjepartsapps til masseredigering.

Trin:

 1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.
 2. Klik på det firma, du vil opdatere.
 3. I afsnittet med firmaets navn klikker du på for at foretage følgende opdateringer:

  • Klik på Rediger firmaoplysninger for at opdatere firmanavnet eller -id'et.
  • Klik på Rediger betalingsvilkår for at opdatere de betalingsvilkår, der gælder for alle firmalokationerne.
  • Klik på Rediger betalingsindstillinger for at opdatere fleksible leveringsadresser og regler for ordreindsendelse.
  • Klik på Tilføj kataloger for at føje kataloger til alle firmaets lokationer.
  • Klik på Fjern kataloger for at fjerne kataloger fra alle firmaets lokationer.
 4. Klik på Gem.

 5. Valgfrit: Klik på blyantsikonet i afsnittet Bemærkninger for at tilføje en bemærkning om firmaet, og klik derefter på Gem.

Rediger oplysningerne for en firmalokation

Du kan tilføje eller opdatere lokationsoplysninger, efter at en firmalokation er oprettet. Ændringer, der foretages på firmaets side gælder for alle firmalokationer på én gang, men nogle oplysninger, som f.eks. skatte-id'er og -fritagelser) er specifikke for lokationen og skal opdateres fra lokationens side.

Trin:

 1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.
 2. Klik på firmaet med den lokation, du vil opdatere.
 3. Klik på den lokation, du vil opdatere, i afsnittet Lokationer.
 4. I afsnittet med lokationens navn skal du klikke på for at foretage følgende opdateringer:

  • Klik på Rediger oplysninger for lokation for at opdatere lokationsnavnet eller -id'et.
  • Klik på Rediger leveringsadresse for at opdatere lokationens leveringsadresse.
  • Klik på Rediger faktureringsadresse for at opdatere lokationens faktureringsadresse.
 5. I afsnittet Tilpasninger skal du klikke på for at foretage nogle af følgende opdateringer:

  • Klik på Administrer kataloger for at tilføje eller fjerne kataloger for denne lokation.
  • Klik på Rediger betalingsvilkår for at opdatere betalingsvilkårene for denne lokation.
  • Klik på Rediger betalingsindstillinger for at opdatere fleksible leveringsadresser og regler for ordreindsendelse for denne lokation.
  • Klik på Rediger skatte-id for at opdatere skatte-id'et for denne lokation.
  • Klik på Administrer skattefritagelser for at tilføje eller fjerne regler for skattefritagelser for denne lokation.
 6. Klik på Gem.

 7. Valgfrit: Klik på blyantsikonet i afsnittet Bemærkninger for at tilføje en bemærkning om firmaet, og klik derefter på Gem.

Slet et firma

Når du sletter et firma, slettes alle lokationer for det pågældende firma. Alle kunder fjernes fra firmaet, men forbliver på kundelisten, medmindre du sletter dem. Firmaer kan ikke slettes, hvis der er nogen ordrer for det pågældende firma.

Trin:

 1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.
 2. Klik på firmaet for at slette det.
 3. Klik på Slet firma.
 4. Gennemgå sletningsoplysningerne, og klik derefter på Slet firma.

Slet en lokation fra et firma

 1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.
 2. Klik på det firma, hvor du vil slette en lokation.
 3. Klik på lokationens navn i afsnittet Lokationer.
 4. Klik på Slet lokation.

Giv B2B-kunder mulighed for at angive en fleksibel leveringsadresse ved betaling

Du kan for hver firmalokation bestemme, om kunder, der afgiver ordrer, skal kunne angive en ny engangsadresse ved betaling. Denne indstilling er deaktiveret som standard. Du kan aktivere muligheden på samme tid, som du opretter et nyt firma eller en ny firmalokation.

Du kan deaktivere funktionen for et firma eller en firmalokation når som helst ved at gå tilbage til betalingsindstillingerne og fravælge muligheden.

Den leveringsadresse, som en B2B-kunde angiver ved betaling, anvendes kun på den specifikke ordre, den blev føjet til. Den gemmes ikke til senere brug. B2B-kunden kan ikke redigere ordrens leveringsadresse, når du har accepteret ordren.

Tillad fleksible leveringsadresser for en eksisterende lokation

 1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.
 2. Vælg Firma, og vælg derefter den Firmalokation, hvor du vil give B2B-kunder mulighed for at angive en leveringsadresse ved betaling, når de køber fra denne lokation.
 3. Klik på Rediger i Lokationsprofil under Betaling.
 4. Vælg Giv kunder mulighed for at afsende til alle adresser i betalingsindstillingerne.
 5. Klik på Gem.

Tillad fleksibel leveringsadresse for alle eksisterende lokationer, der er knyttet til et firma

 1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.
 2. Klik på ... i afsnittet Firma
 3. Klik på Rediger betalingsindstillinger
 4. Vælg Giv kunder tilladelse til at afsende til alle adresser i Rediger betalingsindstillinger.
 5. Klik på Gem.

Opret et nyt firma, der tillader fleksible leveringsadresser

 1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.
 2. Klik på Tilføj firma.
 3. Angiv de relevante oplysninger i Nyt firma, og vælg Giv kunder mulighed for at afsende til alle adresser i betalingsindstillingen.
 4. Klik på Gem.

Opret en ny firmalokation, der tillader fleksible leveringsadresser

 1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.
 2. Vælg det Firma, du vil oprette en ny Firmalokation for.
 3. Klik på Tilføj lokation.
 4. Angiv de relevante oplysninger i Ny firmalokation, og vælg Giv kunder mulighed for at afsende til alle adresser i betalingsindstillingen.
 5. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis