B2B-bedrijven aanmaken en beheren

Een bedrijf in Shopify vertegenwoordigt een bedrijf waaraan je verkoopt met B2B. Bedrijven kunnen meerdere locaties hebben, elk met afzonderlijke assortimenten, betalingsvoorwaarden, checkoutopties en bezorgadressen. Wanneer B2B-klanten inloggen bij de winkel, kiezen de de locatie waarvoor ze inkopen en worden de prijzen, betalingsvoorwaarden en checkout aangeboden die je aan die bedrijfslocatie hebt toegewezen.

Je kunt metavelden toevoegen aan een bedrijf of een locatie om aangepaste informatie over de B2B-klant op te slaan. Met metavelden kun je de functionaliteit en het uiterlijk van je Shopify-winkel aanpassen door je gespecialiseerde informatie op te laten slaan die gewoonlijk niet wordt vastgelegd in het Shopify-beheercentrum. Hier vind je meer informatie over metavelden.

Een bedrijf aanmaken

Als een bedrijf aanmaakt, heb je voorlopig alleen een bedrijfsnaam nodig. Aanvullende informatie kun je later toevoegen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
 2. Klik op Bedrijf toevoegen.
 3. Voer een bedrijfsnaam in. Deze naam wordt getoond aan klanten wanneer ze inloggen.
 4. Voer een bedrijfs-ID in. Je kunt een bestaande externe ID gebruiken of een unieke ID aanmaken.
 5. Selecteer een hoofdcontactpersoon. Je kunt een klant selecteren uit de profielen die er al zijn in je winkel, of een nieuw klantprofiel aanmaken. Klantprofielen moeten een e-mailadres hebben dat als hoofdcontactpersoon kan worden gebruikt.
 6. Voer een bezorgadres en factuuradres in.
 7. Voeg een locatie-ID toe. Je kunt een bestaande externe ID toevoegen of een unieke ID aanmaken.
 8. Selecteer de assortimenten die je op het bedrijf wilt toepassen in de sectie Assortimenten.
 9. Selecteer in de sectie Bestellingen en betalingen of de klant de bestelling als een conceptbestelling moet indienen.
 10. Selecteer in de sectie Bestellingen en betalingen de betalingsvoorwaarden voor het bedrij:

  • Geen betalingsvoorwaarden: bestellingen moeten onmiddellijk bij de checkout worden betaald.
  • Netto (periode): bestellingen kunnen direct of op elk moment binnen de opgegeven periode worden betaald.
 11. Optioneel: voer in de sectie Belastingen de btw-id en belastingvrijstellingen van het bedrijf in.

 12. Optioneel: Voeg in de sectie Metavelden informatie toe voor alle toegevoegde metavelden.

 13. Klik op Opslaan.

Een locatie aan een bestaand bedrijf toevoegen

Stappen:

De gegevens van een bedrijf bewerken

Je kunt bedrijfsgegevens toevoegen of bijwerken nadat je een bedrijf hebt aangemaakt. Wijzigingen die je aanbrengt vanaf de bedrijfspagina gelden voor alle bedrijfslocaties in bulk, maar sommige informatie, zoals belasting-ID's en vrijstellingen, is locatiespecifiek. Je kunt deze alleen bijwerken vanaf de locatiepagina.

Als je bedrijfsgegevens in bulk wilt bijwerken, zoals de bedrijfsnaam, kun je bulk-editorapps van derden gebruiken.

Stappen:

Gegevens van een bedrijfslocatie bewerken

Je kunt locatiegegevens toevoegen of bijwerken nadat je een bedrijfslocatie hebt aangemaakt. Wijzigingen die je aanbrengt vanaf de bedrijfspagina gelden voor alle bedrijfslocaties in bulk, maar sommige informatie, zoals belasting-ID's en vrijstellingen, is locatiespecifiek. Je kunt deze alleen bijwerken vanaf de locatiepagina.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
 2. Klik op het bedrijf met de locatie die je wilt bijwerken.
 3. Klik in de sectie Locaties op de locatie die je wilt bijwerken.
 4. Klik in de sectie met de locatienaam op om het de volgende te updaten:

  • Klik op Locatiegegevens bewerken om de locatienaam of -ID bij te werken.
  • Klik op Bezorgadres bewerken om het bezorgadres van de locatie bij te werken.
  • Klik op Factuuradres bewerken om het factuuradres van de locatie bij te werken.
 5. Klik in de sectie Aanpassingen op om het volgende te updaten:

  • Klik op Assortimenten beheren om assortimenten toe te voegen of te verwijderen voor deze locatie.
  • Klik op Betalingsvoorwaarden bewerken om de betalingsvoorwaarden voor deze locatie bij te werken.
  • Klik op Checkoutinstellingen bewerken om flexibele bezorgadressen en regels voor het indienen van bestellingen voor deze locatie bij te werken.
  • Klik op Belasting-ID bewerken om de belasting-ID voor deze locatie bij te werken.
  • Klik op Belastingvrijstellingen beheren om belastingvrijstellingsregels aan deze locatie toe te voegen of deze te verwijderen.
 6. Klik op Opslaan.

 7. Optioneel: Klik in de sectie Opmerkingen op het potloodpictogram om een opmerking over het bedrijf toe te voegen en klik vervolgens op Opslaan.

Bedrijfs- en bedrijfslocatiemetavelden filteren

Je kunt bedrijfs- en bedrijfslocatiemetavelden filteren en doorzoeken op de indexpagina's Bedrijf en Bedrijfslocaties. Hier vind je meer informatie over bedrijfs- en bedrijfslocatiemetavelden filteren.

Een bedrijf verwijderen

Wanneer je een bedrijf verwijdert, worden alle locaties voor dat bedrijf verwijderd. Alle klanten worden uit het bedrijf verwijderd, maar blijven in je klantenlijst, tenzij je ze verwijdert. Bedrijven kunnen niet worden verwijderd als er openstaande bestellingen voor dat bedrijf zijn.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
 2. Klik op het bedrijf dat je wilt verwijderen.
 3. Klik op Bedrijf verwijderen.
 4. Controleer de verwijderingsgegevens en klik op Bedrijf verwijderen.

Een locatie van een bedrijf verwijderen

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
 2. Klik op het bedrijf waarvan je een locatie wilt verwijderen.
 3. Klik in de sectie Locaties op de naam van de locatie.
 4. Klik op Locatie verwijderen.

B2B-klanten toestaan om bij de checkout een flexibel bezorgadres in te voeren

Je kunt voor elke bedrijfslocatie beslissen of klanten die bestellingen plaatsen bij de checkout een nieuw eenmalig adres kunnen invoeren. Deze instelling is standaard gedeactiveerd. Deze optie kun je activeren wanneer je een nieuw bedrijf of een nieuwe bedrijfslocatie aanmaakt.

Je kunt dit op elk moment voor een bedrijf of bedrijfslocatie deactiveren door terug te gaan naar de checkoutinstellingen en de optie uit te schakelen.

Het bezorgadres dat een b2b-klant bij de checkout invoert, wordt alleen toegepast op de specifieke bestelling waar het aan is toegevoegd. Het wordt niet opgeslagen voor toekomstig gebruik. De b2b-klant kan het bezorgadres voor de bestelling niet wijzigen nadat je deze hebt geaccepteerd.

Flexibele bezorgadressen toestaan voor een bestaande locatie

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
 2. Selecteer het Bedrijf en selecteer daarna de Bedrijfslocatie waar je b2b-klanten wilt toestaan bij de checkout een bezorgadres in te voeren wanneer ze op die locatie kopen.
 3. Klik in het Locatieprofiel onder Checkout op Bewerken.
 4. Selecteer in de checkoutinstellingen Klanten toestaan naar naar elk gewenst adres te verzenden.
 5. Klik op Opslaan.

Flexibel bezorgadres toestaan voor alle bestaande locaties die aan een bedrijf zijn gekoppeld

Een nieuw bedrijf met flexibele verzendadressen aanmaken

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
 2. Klik op Bedrijf toevoegen.
 3. Voer de relevante informatie bij Nieuw bedrijf in en selecteer bij de Checkoutinstelling Klanten toestaan naar elk gewenst adres te verzenden.
 4. Klik op Opslaan.

Een nieuwe bedrijfslocatie aanmaken waar flexibele bezorgadressen zijn toegestaan

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis