Tworzenie firm B2B i zarządzanie nimi

Firma w Shopify reprezentuje firmę, której sprzedajesz produkty w modelu B2B. Firmy mogą mieć wiele lokalizacji, z których każda może mieć osobne katalogi, warunki płatności, opcje realizacji zakupu i adresy wysyłki. Po zalogowaniu się do Twojego sklepu klient B2B wybiera lokalizację, dla której dokonuje zakupu. Wówczas oferowane mu są ceny, warunki płatności i sposób realizacji zakupu przypisany do tej lokalizacji firmy.

Aby zapisać niestandardowe informacje o kliencie B2B, możesz dodać metapola do firmy lub lokalizacji. Metapola umożliwiają dostosowanie funkcjonalności i wyglądu sklepu Shopify poprzez umożliwienie zapisania specjalistycznych informacji, które zwykle nie są zarejestrowane w panelu administracyjnym Shopify. Dowiedz się więcej o metapolach.

Utwórz firmę

Podczas tworzenia firmy wymagane jest tylko podanie jej nazwy. Więcej informacji można dodać w późniejszym czasie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij opcję Dodaj firmę.
 3. Wprowadź nazwę firmy. Ta nazwa jest wyświetlana klientom po zalogowaniu się.
 4. Wprowadź ID firmy. Możesz użyć istniejącego zewnętrznego ID lub utworzyć unikalny ID.
 5. Wybierz główny kontakt. Możesz wybrać klienta z profili, które już istnieją w Twoim sklepie, lub utworzyć nowy profil klienta. Profile klientów muszą mieć adres e-mail, który można wykorzystać jako główny kontakt.
 6. Wprowadź adres wysyłki i adres rozliczeniowy.
 7. Dodaj ID lokalizacji. Możesz dodać istniejący zewnętrzny ID lub utworzyć unikalny ID.
 8. W sekcji Katalogi wybierz katalogi, które chcesz zastosować do firmy.
 9. W sekcji Zamówienia i płatności wybierz, czy klient musi przesłać swoje zamówienie jako wersję roboczą.
 10. W sekcji Zamówienia i płatności wybierz warunki płatności dla firmy spośród następujących opcji:

  • Brak warunków płatności - zamówienia muszą zostać opłacone natychmiast po realizacji zakupu.
  • Netto (okres) – zamówienia można opłacać natychmiast lub w dowolnym momencie w określonym przedziale czasowym.
 11. Opcjonalnie: W sekcji Podatki wprowadź numer identyfikacji podatkowej firmy i zwolnienia podatkowe.

 12. Opcjonalnie: W sekcji Metapola podaj informacje o wszystkich dodanych metapolach.

 13. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj lokalizację do istniejącej firmy

Kroki:

Edytowanie danych firmy

Możesz dodawać lub aktualizować informacje o firmie po utworzeniu firmy. Zmiany wprowadzone na stronie firmy są stosowane zbiorczo do wszystkich lokalizacji firmy, ale niektóre informacje, takie jak numery identyfikacji podatkowej i zwolnienia, są specyficzne dla lokalizacji i należy je zaktualizować na stronie lokalizacji.

Jeśli musisz zbiorczo aktualizować informacje o firmie, takie jak nazwa firmy, rozważ użycie aplikacji edytora zbiorczego firmy zewnętrznej.

Kroki:

Edytowanie danych lokalizacji firmy

Po utworzeniu lokalizacji firmy można dodawać lub aktualizować informacje o lokalizacji. Zmiany wprowadzone na stronie firmy są stosowane zbiorczo do wszystkich lokalizacji firmy, ale niektóre informacje, takie jak numery identyfikacji podatkowej i zwolnienia, są specyficzne dla lokalizacji i należy je zaktualizować na stronie lokalizacji.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę z lokalizacją, którą chcesz zaktualizować.
 3. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację, którą chcesz zaktualizować.
 4. W sekcji z nazwą lokalizacji kliknij , aby dokonać dowolnej z poniższych aktualizacji:

  • Kliknij opcję Edytuj szczegóły lokalizacji, aby zaktualizować nazwę lokalizacji lub ID.
  • Kliknij opcję Edytuj adres wysyłki, aby zaktualizować adres wysyłki lokalizacji.
  • Kliknij opcję Edytuj adres rozliczeniowy, aby zaktualizować adres rozliczeniowy lokalizacji.
 5. W sekcji Dostosowania kliknij , aby dokonać dowolnej z następujących aktualizacji:

  • Kliknij opcję Zarządzaj katalogami, aby dodać lub usunąć katalogi dla tej lokalizacji.
  • Kliknij opcję Edytuj warunki płatności, aby zaktualizować warunki płatności dla tej lokalizacji.
  • Kliknij opcję Edytuj ustawienia realizacji zakupu,, aby zaktualizować elastyczne adresy wysyłki i reguły przesyłania zamówień dla tej lokalizacji.
  • Kliknij opcję Edytuj numer identyfikacji podatkowej, aby zaktualizować identyfikator podatkowy dla tej lokalizacji.
  • Kliknij opcję Zarządzaj zwolnieniami podatkowymi, aby dodać lub usunąć reguły zwolnień podatkowych w tej lokalizacji.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

 7. Opcjonalnie: W sekcji Uwagi kliknij ikonę z ołówkiem, aby dodać uwagę o firmie, a następnie kliknij Zapisz.

Usuń firmę

Podczas usuwania firmy usuwane są jej wszystkie lokalizacje. Wszyscy klienci są usuwani z firmy, ale pozostają na liście klientów, o ile nie zostaną usunięci. Nie można usunąć firm, jeśli istnieją dla nich zamówienia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję Usuń firmę.
 4. Przejrzyj informacje dotyczące operacji usuwania, a następnie kliknij opcję Usuń firmę.

Usuń lokalizację z firmy

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę, z której chcesz usunąć lokalizację.
 3. W sekcji Lokalizacja kliknij nazwę lokalizacji.
 4. Kliknij Usuń lokalizację.

Zapewnij klientom B2B możliwość wprowadzenia elastycznego adresu wysyłki podczas realizacji zakupu

Dla każdej lokalizacji firmy możesz określić, czy klienci składający zamówienia mogą wprowadzić nowy jednorazowy adres podczas realizacji zakupu. To ustawienie jest domyślnie dezaktywowane. Można je aktywować podczas tworzenia nowej firmy lub lokalizacji firmy.

Możesz dezaktywować tę opcję dla firmy lub lokalizacji firmy w dowolnym momencie, powracając do ustawień realizacji zakupu i odznaczając ją.

Adres wysyłki podany przez klienta B2B podczas realizacji zakupu jest używany tylko na potrzeby konkretnego zamówienia, do którego został dodany. Nie jest on przechowywany do wykorzystania w przyszłości. Klient B2B nie może edytować adresu wysyłki dla zamówienia po jego zaakceptowaniu.

Zezwalaj na elastyczne adresy wysyłki dla istniejącej lokalizacji

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Wybierz Firmę, a następnie Lokalizację firmy, w której chcesz zezwolić klientom B2B na wprowadzenie adresu wysyłki podczas realizacji zakupu w tej lokalizacji.
 3. W Profilu lokalizacji w obszarze Realizacja zakupu kliknij opcję Edytuj.
 4. W ustawieniach realizacji zakupu wybierz opcję Zezwalaj klientom na wysyłkę na dowolny adres.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Pozwól na elastyczny adres wysyłki dla wszystkich istniejących lokalizacji powiązanych z firmą

Utwórz nową firmę z dozwolonymi elastycznymi adresami wysyłkowymi

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij opcję Dodaj firmę.
 3. Wprowadź odpowiednie informacje w polu Nowa firma i wybierz opcję Zezwalaj klientom na wysyłkę na dowolny adres w ustawieniach realizacji zakupu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Utwórz nową lokalizację firmy z dozwolonymi elastycznymi adresami wysyłki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo