Realizacja zakupu i konta w B2B

Klienci B2B (business-to-business) i DTC (direct-to-consumer) mogą mieć różne konta klientów w Twoim sklepie online. Istnieją dwie wersje kont klientów: klasyczne i nowe. Klienci B2B muszą logować się do nowych kont klientów, aby składać zamówienia B2B, mieć dostęp do katalogów wyświetlanych w sklepie online oraz dostęp do informacji o firmie i lokalizacji na swoim koncie. Klienci DTC mogą logować się na klasyczne lub nowe konta klientów, aby zarządzać swoimi zamówieniami.

Konfiguracja logowania klienta B2B

Klienci B2B muszą logować się przy użyciu nowych kont klientów. Jest to wersja kont klientów, do których klienci logują się, używając jednorazowego kodu wysyłanego na ich adres e-mail. Zarówno klienci DTC jak i B2B mogą logować się za pomocą nowych kont klientów. Środowisko klienta zależy od rodzaju profilu klienta, z jakim powiązany jest jego adres e-mail:

 • Jeśli adres e-mail klienta jest powiązany z profilem klienta B2B, klient otrzymuje dostęp do środowiska klienta B2B.
 • Jeśli adres e-mail klienta jest powiązany z profilem klienta DTC, to klient otrzymuje obsługę klienta DTC.
 • Jeśli adres e-mail klienta nie jest powiązany z istniejącym profilem klienta, tworzony jest nowy profil klienta DTC.

Możesz wybrać, w jaki sposób będziesz oferować swoim klientom B2B dostęp do nowych kont klientów:

Skonfiguruj nowe konta klientów w ustawieniach

Jeśli wybierzesz nowe konta klientów w swoich ustawieniach, będzie to miało wpływ zarówno na klientów DTC, jak i B2B.

Jeśli masz klientów DTC, którzy używają klasycznych kont klienta, mogą oni zalogować się na nowe konta klientów za pomocą 6-cyfrowego kodu weryfikacyjnego wysłanego na ich adres e-mail. Klienci DTC mogą przejrzeć historię zamówień na swoim nowym koncie klienta. Klienci DTC nie będą mogli uzyskać dostępu do klasycznego konta klienta, jeśli zmienisz ustawienia na nowe konta klientów. Wszystkie linki do klasycznych kont klientów będą przekierowywać do nowych kont klientów. Dowiedz się więcej o przełączaniu na nowe konta klientów.

Nowe konta klientów nie obsługują obecnie Multipass ani aplikacji. Dowiedz się więcej o różnicach między klasycznymi i nowymi kontami klientów.

Jeśli masz dedykowany sklep B2B lub sklep mieszany, dla klientów B2B i DTC, który nie korzysta z tych funkcji klasycznego konta klienta, zaktualizuj ustawienia, aby korzystać z nowych kont klientów.

Jeśli Twój sklep korzysta z funkcji klasycznego konta klienta, rozważ wybór jednej z innych opcji umożliwiających logowanie klientom B2B.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Konta klientów.
 2. W sekcji Konta w sklepie online i realizacja zakupu kliknij opcję Edytuj.
 3. W sekcji Obsługa logowania wybierz następującą opcję:

  • Pokaż link do logowania w nagłówku sklepu online i podczas realizacji zakupu: Jeśli wybierzesz tę opcję, w Twoim sklepie online wyświetlany będzie link do logowania. Link znajduje się zwykle w nagłówku sklepu, aczkolwiek jego położenie może się różnić w zależności od szablonu. Link do logowania jest również wyświetlany na stronie realizacji zakupu.
 4. W sekcji Wybierz, która wersja kont klientów ma być wykorzystywana wybierz opcję Nowe konta klientów.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

 6. Utwórz subdomenę na podstawie nazwy domeny firmy zewnętrznej, która wskazuje na konto klienta.

 7. Opcjonalnie: Jeśli chcesz wymagać od wszystkich klientów zalogowania się przed realizacją zakupu, w panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Realizacja zakupu i w sekcji Metoda kontaktu z klientem wybierz opcję Wymagaj od klienta zalogowania się na konto przed realizacją zakupu.

Dodaj ręcznie adres URL do nawigacji w sklepie online

Jeśli nie chcesz aktualizować swoich ustawień, aby korzystać z nowych kont klientów, ale chcesz zapewnić klientom B2B miejsce do logowania się z Twojego sklepu online, dodaj adres URL dla nowych kont klientów w innym miejscu w nawigacji sklepu online i oznacz je specjalnie dla klientów B2B. Dodaj na przykład link do sprzedaży hurtowej do stopki sklepu online, który odsyła do nowych kont klientów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Konta klientów.
 2. W sekcji adresy URL skopiuj adres URL dla nowych kont klientów.
 3. Dodaj pozycję menu do nawigacji sklepu online, która używa adresu URL dla nowych kont klientów.

Udostępnij adres URL bezpośrednio swoim klientom B2B

Możesz udostępnić link do nowych kont klientów w bezpośredniej komunikacji z klientami B2B lub w dowolnych zasobach, które dla nich tworzysz.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Konta klientów.
 2. W sekcji adresy URL skopiuj adres URL dla nowych kont klientów.
 3. Udostępnij adres URL swoim klientom B2B.

Wyślij e-mail o dostępie B2B

Możesz w każdej chwili wysłać klientowi B2B e-mail o dostępie do B2B. Ten e-mail zawiera link dla klientów B2B umożliwiający zalogowanie się do nowych kont klienta.

Składanie zamówienia

Klient wybiera produkty do koszyka w zwykły sposób, z tą różnicą, że oferowane ceny są takie, jakie podano w katalogu dla danej firmy.

Aby złożyć zamówienie, klient wykonuje poniższą procedurę:

 1. Klient przechodzi do Twojego sklepu online i klika przycisk logowania.
 2. Klient wprowadza swój adres e-mail. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z sześciocyfrowym kodem logowania klient wprowadza ten kod, aby uzyskać dostęp do swojego konta.
 3. Klient będąc na swoim koncie klika opcję Przejdź do sklepu.
 4. Klient wybiera lokalizację firmy, dla której chce dokonać zakupu.
 5. W Twoim sklepie online klient wybiera produkty i dodaje je do koszyka. Oferowane ceny to ceny podane przez Ciebie w katalogu dla danej lokalizacji firmy.
 6. Gdy klient kliknie przycisk Realizacja zakupu w celu finalizacji zakupu, zostanie przekierowany na stronę płatności. Na stronie płatności adresy wysyłki i rozliczeniowe są wstępnie wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w profilu firmy. Klienci będą mieli możliwość wprowadzenia numeru zamówienia dla zamówienia. Klienci nie muszą wprowadzać żadnych informacji poza danymi dotyczącymi płatności.
  • Jeśli warunki płatności dla lokalizacji firmy są ustawione na Brak warunków płatności, klient wprowadza dane karty kredytowej. Po przejrzeniu zamówienia klient klika przycisk Zapłać teraz, aby sfinalizować zamówienie.
  • Jeśli ustawiono termin całkowitej płatności w warunkach płatności dla lokalizacji firmy, klient klika przycisk Prześlij. Zamówienie pojawi się na stronie Zamówienia i będzie mieć status płatności Płatność oczekująca.
  • Jeśli dla zamówień z lokalizacją firmy ustawiona jest opcja Podczas realizacji zakupu zezwalaj tylko na wersje robocze zamówień, klient klika Prześlij do zatwierdzenia. Zamówienie pojawi się na stronie Wersje robocze i zostanie ukończone dopiero po kliknięciu opcji Utwórz zamówienie na stronie wersji roboczej zamówienia lub gdy klient prześle płatność po wysłaniu do niego faktury.

Po zakończeniu realizacji zakupu klient zostanie przekierowany na stronę Status zamówienia. Jeśli lokalizacja firmy ma ustawione okresy dokonania całkowitej płatności, wyświetli się termin płatności. Klienci mogą również zobaczyć numer zamówienia, jeśli został on wprowadzony na stronie realizacji zakupu.

Weryfikacja zamówień

Po złożeniu zamówień klient może je śledzić na swoim koncie. Zamówienia można filtrować zgodnie z następującymi parametrami:

 • data zamówienia
 • nr zamówienia
 • status zamówienia

Jeśli klient B2B złoży zamówienie z warunkami płatności, może wybrać opcję zapłaty przed terminem płatności faktury.

Kroki:

 1. Klient przechodzi do Twojego sklepu online i klika przycisk logowania.
 2. Klient wprowadza swój adres e-mail. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z kodem logowania wprowadza sześciocyfrowy numer, aby uzyskać dostęp do konta.
 3. Klient będąc na swoim koncie klika zamówienie, które ma zostać opłacone.
 4. Na stronie zamówienia klient klika przycisk Zapłać teraz.
 5. Klient wprowadza dane dotyczące płatności i klika opcję Zapłać teraz.

Aktualizowanie informacji o koncie

Kroki:

 1. Klient przechodzi do Twojego sklepu online i klika przycisk logowania.
 2. Klient wprowadza swój adres e-mail. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z kodem logowania wprowadza sześciocyfrowy numer, aby uzyskać dostęp do strony konta.
 3. Na stronie konta klient klika Konto, a następnie Informacje o koncie.
 4. Aby edytować swoje nazwisko, klient klika opcję Edytuj w sekcji Profil. Można zaktualizować tylko nazwisko. Na stronie konta klient nie może zmienić adresu e-mail używanego do logowania.
 5. Aby przejrzeć informacje o lokalizacji firmy, klient wybiera lokalizację z menu w sekcji Lokalizacja.
 6. Aby edytować adresy, klient klika opcję Edytuj w sekcji Adresy. Edytowanie adresu wymaga posiadania uprawnienia Administratora lokalizacji. Uprawnienia, innych klientów B2B i warunki płatności dla wybranej lokalizacji można wyświetlić, ale nie można ich zmienić.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo