Realizacja zakupu i konta w B2B

Klienci B2B (Business-to-Business) i DTC (direct-to-consumer) mają różne konta klientów w Twoim sklepie online. Klienci B2B muszą logować się do nowego obszaru kont klientów B2B, aby składać zamówienia B2B, mieć dostęp do cenników wyświetlanych w sklepie online oraz dostęp do informacji o firmie i lokalizacji na swoim koncie.

Konfiguracja logowania klienta B2B

Klienci B2B muszą logować się przy użyciu nowych kont klientów. Jest to wersja kont klientów, do których klienci logują się, używając jednorazowego kodu wysyłanego na ich adres e-mail. Zarówno klienci DTC jak i B2B mogą logować się za pomocą nowych kont klientów. Środowisko klienta zależy od rodzaju profilu klienta, z jakim powiązany jest jego adres e-mail.

 • Jeśli adres e-mail klienta jest powiązany z profilem klienta B2B, klient otrzymuje dostęp do środowiska klienta B2B.
 • Jeśli adres e-mail klienta jest powiązany z profilem klienta DTC, to klient otrzymuje obsługę klienta DTC.
 • Jeśli adres e-mail klienta nie jest powiązany z istniejącym profilem klienta, tworzony jest nowy profil. Klient otrzymuje środowisko klienta DTC.

Możesz wybrać, w jaki sposób będziesz oferować swoim klientom B2B dostęp do nowych kont klientów, w zależności od swoich potrzeb i preferencji:

Oferuj dostęp do B2B, aktualizując ustawienia sklepu online, aby korzystać z nowych kont klientów

Uaktualnienie do nowych kont klientów dotyczy zarówno klientów DTC, jak i B2B, i pozwala wszystkim klientom zalogować się do Twojego sklepu online za pomocą tego samego procesu.

Jeśli masz klientów, którzy używają klasycznych kont klienta, mogą oni nadal logować się na nowe konta klientów, używając tylko swojego adresu e-mail i sprawdzać historię swoich zamówień na nowym koncie klienta. Aktualizacja tego ustawienia nie dezaktywuje ani nie usuwa klasycznego konta klienta. Klasyczne konta klientów pozostają aktywne, a klienci mogą logować się pod adresem URL dla klasycznego konta klienta za pomocą swojego adresu e-mail i hasła.

Następujące elementy nie są obecnie obsługiwane przez nowe konta klientów:

 • logowanie za pomocą opcji Multipass
 • aplikacje firm zewnętrznych, które korzystają z klasycznego konta klienta
 • dostosowania strony konta klienta inne niż styl, kolory i czcionka w ustawieniach realizacji zakupu

Jeśli masz dedykowany sklep B2B lub sklep mieszany, dla klientów B2B i DTC, który nie korzysta z tych funkcji, zaktualizuj ustawienia swojego sklepu online, aby korzystać z nowych kont klientów.

Jeśli Twój sklep korzysta z tych funkcji, rozważ wybór jednej z innych opcji umożliwiających logowanie klientom B2B.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Realizacja zakupu i konta.
 2. W sekcji Ustawienia konta klienta wybierz, jak klienci powinni się logować. Możesz wybrać jedną lub obie z następujących opcji:

  • Pozwól klientom logować się ze sklepu online i podczas realizacji zakupu: Jeśli wybierzesz tę opcję, w Twoim sklepie online wyświetlany jest link do logowania. Link znajduje się zwykle w nagłówku sklepu, ale położenie może się różnić w zależności od szablonu. Link do logowania jest również wyświetlany na stronie realizacji zakupu.
  • Wymagaj od wszystkich klientów zalogowania się przed rozpoczęciem realizacji zakupu: Jeśli wybierzesz tę opcję, klienci muszą się zalogować, zanim uzyskają dostęp do realizacji zakupu.
 3. W sekcji Środowisko logowania wybierz Nowe konta klientów.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

 5. Utwórz subdomenę na podstawie nazwy domeny firmy zewnętrznej, która wskazuje na konto klienta.

Dodaj ręcznie adres URL do nawigacji w sklepie online

Jeśli nie chcesz aktualizować ustawień sklepu online, aby korzystać z nowych kont klientów, ale chcesz zapewnić klientom B2B miejsce do logowania się z Twojego sklepu online, dodaj adres URL dla nowych kont klientów w innym miejscu w nawigacji sklepu online i oznacz je specjalnie dla klientów B2B. Dodaj na przykład link do sprzedaży hurtowej do stopki sklepu online, który odsyła do nowych kont klientów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Realizacja zakupu i konta.
 2. W sekcji Adresy URL konta klienta skopiuj adres URL dla nowych kont klientów.
 3. Dodaj pozycję menu do nawigacji sklepu online, która używa adresu URL dla nowych kont klientów.

Udostępnij adres URL logowania bezpośrednio swoim klientom B2B

Możesz udostępnić link do strony logowania w bezpośredniej komunikacji z klientami B2B lub w dowolnych zasobach, które dla nich tworzysz.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Realizacja zakupu i konta.
 2. W sekcji Adresy URL konta klienta skopiuj adres URL dla nowych kont klientów.
 3. Udostępnij adres URL swoim klientom B2B.

Wyślij e-mail powitalny B2B

W dowolnym momencie możesz wysłać e-mail powitalny B2B do klienta B2B. E-mail zawiera link, który umożliwia klientowi zalogowanie się.

Składanie zamówienia

Klient wybiera produkty do koszyka w zwykły sposób, z tą różnicą, że oferowane ceny są takie, jakie podano w cenniku dla danej firmy.

Aby złożyć zamówienie, klient wykonuje poniższą procedurę:

 1. Klient przechodzi do Twojego sklepu online i klika przycisk logowania.
 2. Klient wprowadza swój adres e-mail. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z sześciocyfrowym kodem logowania klient wprowadza ten kod, aby uzyskać dostęp do swojego konta.
 3. Klient będąc na swoim koncie klika opcję Przejdź do sklepu.
 4. Klient wybiera lokalizację firmy, dla której chce dokonać zakupu.
 5. W Twoim sklepie online klient wybiera produkty i dodaje je do koszyka. Oferowane ceny to ceny podane przez Ciebie w cenniku dla danej lokalizacji firmy.
 6. Gdy klient kliknie przycisk Realizacja zakupu w celu finalizacji zakupu, zostanie przekierowany na stronę płatności. Na stronie płatności adresy wysyłki i rozliczeniowe są wstępnie wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w profilu firmy. Klienci nie muszą wprowadzać żadnych informacji poza danymi dotyczącymi płatności.
  • Jeśli warunki płatności dla lokalizacji firmy są ustawione na Brak warunków płatności, klient wprowadza dane karty kredytowej. Po przejrzeniu zamówienia klient klika przycisk Zapłać teraz, aby sfinalizować zamówienie.
  • Jeśli ustawiono termin całkowitej płatności w warunkach płatności dla lokalizacji firmy, klient klika przycisk Prześlij. Zamówienie pojawi się na stronie Zamówienia i będzie mieć status płatności Płatność oczekiwana.
  • Jeśli dla zamówień z lokalizacją firmy ustawiona jest opcja Podczas realizacji zakupu zezwalaj tylko na wersje robocze zamówień, klient klika Prześlij do zatwierdzenia. Zamówienie pojawi się na stronie Wersje robocze i zostanie ukończone dopiero po kliknięciu opcji Utwórz zamówienie na stronie wersji roboczej zamówienia lub gdy klient prześle płatność po wysłaniu do niego faktury.

Po zakończeniu realizacji zakupu klient zostanie przekierowany na stronę Status zamówienia. Jeśli lokalizacja firmy ma ustawione okresy realizacji całkowitej płatności, wyświetli się termin płatności.

Przegląd zamówień

Po złożeniu zamówień klient może je śledzić na swoim koncie. Zamówienia można filtrować zgodnie z następującymi parametrami:

 • data zamówienia
 • numer zamówienia
 • status zamówienia

Jeśli klient B2B złoży zamówienie z warunkami płatności, może wybrać opcję zapłaty przed terminem płatności faktury.

Kroki:

 1. Klient przechodzi do Twojego sklepu online i klika przycisk logowania.
 2. Klient wprowadza swój adres e-mail. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z kodem logowania wprowadza sześciocyfrowy numer, aby uzyskać dostęp do konta.
 3. Klient będąc na swoim koncie klika zamówienie, które ma zostać opłacone.
 4. Na stronie zamówienia klient klika przycisk Zapłać teraz.
 5. Klient wprowadza dane dotyczące płatności i klika opcję Zapłać teraz.

Aktualizowanie informacji o koncie

Kroki:

 1. Klient przechodzi do Twojego sklepu online i klika przycisk logowania.
 2. Klient wprowadza swój adres e-mail. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z kodem logowania wprowadza sześciocyfrowy numer, aby uzyskać dostęp do strony konta.
 3. Na stronie konta klient klika Konto, a następnie Informacje o koncie.
 4. Aby edytować swoje nazwisko, klient klika opcję Edytuj w sekcji Profil. Można zaktualizować tylko nazwisko. Na stronie konta klient nie może zmienić adresu e-mail używanego do logowania.
 5. Aby przejrzeć informacje o lokalizacji firmy, klient wybiera lokalizację z menu w sekcji Lokalizacja.
 6. Aby edytować adresy, klient klika opcję Edytuj w sekcji Adresy. Edytowanie adresu wymaga posiadania uprawnienia Administratora lokalizacji. Wyświetlane są uprawnienia, inni kupujący B2B i warunki płatności dla wybranej lokalizacji. Ich zmiana nie jest możliwa.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo