Opis statusów zamówień

Zamówienia mają różne statusy, takie jak status zamówienia, status płatności i status realizacji i status zwrotu. Statusy te służą do tworzenia widoków, które pomagają śledzić postępy realizacji zamówień i znaleźć zamówienia, które wymagają obsługi.

Możesz filtrować swoje zamówienia za pomocą różnych kombinacji statusów zamówień.

Status zamówienia

Zamówienia są Otwarte lub Zarchiwizowane, ale mogą mieć dodatkowe statusy. Zarchiwizowane zamówienia, które zostały anulowane, pokazują statusy Anulowane i Zarchiwizowane. Zamówienia mają jeden lub więcej z następujących statusów:

Statusy i opisy zamówień
Status Opis
Otwarte Zamówienie zostało złożone lub utworzone. Dla tego zamówienia należy wykonać czynność, która może obejmować przetwarzanie płatności, realizację lub przetwarzanie zwrotów.
Zarchiwizowane Zamówienie zostało zarchiwizowane ręcznie lub automatycznie.
Anulowane Zamówienie jest anulowane. Jeśli nie dokonano pełnego zwrotu kosztów za anulowane zamówienie, może być konieczne wykonanie dodatkowych czynności dla tego zamówienia.

Status płatności

Status płatności zamówienia jest ważną częścią informacji, która wskazuje na zadania, które należy wykonać w związku z zamówieniem. Zamówienia mają jeden lub więcej z następujących statusów płatności:

Statusy i opisy płatności
Status Opis
Oczekujące Zamówienia mają status Płatność oczekująca z jednego z następujących powodów:
  • Podczas realizacji zakupu klient płaci, używając innej metody płatności niż karta kredytowa. W takim przypadku status Płatność oczekująca wskazuje na to, że dostawca płatności rozpoczął proces przetwarzania płatności, ale potrzebuje czasu na jego ukończenie. Zamówienie zostało utworzone, klienci mogą dokończyć realizację zakupu i zarezerwowano zapasy na poczet zamówienia, ale płatność nie jest gwarantowana.
  • Tworzysz zamówienie, zaznaczasz pole Płatność wymagalna później, a następnie ustawiasz warunki płatności.
  • Ręczne metody płatności, takie jak płatność przy odbiorze, są aktywowane dla Twojego sklepu. Zamówienie tworzone jest za pomocą ręcznej metody płatności.
Autoryzowane

Dostawca płatności zweryfikował informacje o płatności klienta. Status Autoryzowana wyświetlany jest tylko wtedy, gdy rejestrujesz płatności ręcznie. W ten sposób przypomina o konieczności rejestracji płatności przed upływem okresu autoryzacji. Status płatności Autoryzowana jest używany przy płatnościach kartą kredytową oraz innymi metodami.

Zamówienie zostało utworzone, klienci mogą dokończyć realizację zakupu, a zapasy zostały rezerwowane.

Zaległe Płatność nie została zarejestrowana przed upływem terminu płatności, który został ustawiony w warunkach płatności dla zamówienia ze statusem Płatność oczekująca.
Wygasa Wygaśnięcie nie jest statusem płatności, ale znaczek wygaśnięcia wyświetlany jest na dwa dni przed terminem rejestracji płatności za zamówienia, które mają status Autoryzowana płatność.
Wygasłe

Nie zarejestrowano płatności przed upływem daty ustawionej przez dostawcę płatności dla zamówienia, które miało status Autoryzowana płatność.

Niektórzy dostawcy płatności zapewniający alternatywne metody dla płatności kartą kredytową i płatności gotówkowych używają statusu Wygasła, aby wskazać, że nie byli w stanie przetworzyć płatności. Skontaktuj się ze swoim dostawcą płatności, aby sprawdzić, czy nadal istnieje możliwość zarejestrowania płatności.

Płatne Płatność została zarejestrowana automatycznie lub ręcznie bądź zamówienie zostało oznaczone jako opłacone.
Zwrócono koszty Klientowi zwrócona została pełna kwota, jaką zapłacił za zamówienie.
Koszty zwrócone częściowo Kwota zwrócona klientowi jest mniejsza niż pełna kwota, którą klient zapłacił za zamówienie.
Częściowo zapłacone Zarejestrowałeś(-aś) ręcznie płatność za zamówienie i jako kwotę płatności określiłeś(-aś) kwotę mniejszą niż pełna wartość zamówienia.
Unieważnione Niezapłacone zamówienie zostało ręcznie anulowane.
Niezapłacone Status nieopłaconej płatności obejmuje zamówienia ze statusem Autoryzowane, Oczekujące, Wygasłe i Częściowo opłacone.

Status realizacji

Status realizacji zamówienia

  • Zrealizowane
  • Niezrealizowane
  • Częściowo zrealizowane
  • Zaplanowane
  • Wstrzymano

Po złożeniu zamówienia ma ono status Niezrealizowane, o ile w ustawieniach realizacji zakupu wybrałeś(-aś) automatyczne rejestrowanie płatności i automatyczną realizację wszystkich pozycji zamówienia.

W przypadku wysłania niektórych (lecz nie wszystkich) pozycji z zamówienia zamówienie ma status Częściowo zrealizowane. W przypadku wysłania wszystkich pozycji z zamówienia jego status zmienia się na Zrealizowane.

Przedpłacone zamówienia na subskrypcję mają status Zaplanowane do momentu osiągnięcia terminu realizacji. Po upływie daty realizacji status zamówienia zmienia się na Niezrealizowane i można je wtedy zrealizować.

Gdy oferty sprzedaży droższych produktów są przedstawiane klientom przy realizacji zakupu, status realizacji zamówienia jest tymczasowo ustawiany na Wstrzymano. Gdy realizacja jest wstrzymana, możesz zarezerwować zapasy dla zamówienia, ale nie możesz realizować zamówienia, dopóki nie zostanie cofnięte wstrzymanie realizacji, a status realizacji zamówienia nie zmieni się na Niezrealizowane.

Realizacje z ręcznym wstrzymaniem realizacji mają status realizacji Wstrzymane.

Status zwrotu

Dla zamówienia może występować wiele zwrotów. Ten status określa najważniejsze zadanie zwrotu, które musisz wykonać. Zamówienia bez zwrotów nie mają statusu zwrotu. Zamówienia z co najmniej jednym zwrotem mają jeden z następujących statusów:

Statusy zwrotów i opisy
Status Opis
Zażądano zwrotu Zażądano zwrotu dla pozycji w zamówieniu. Możesz zatwierdzić lub odrzucić żądanie zwrotu.
Zwrot w toku Żądanie zwrotu zostało zatwierdzone lub zwrot został utworzony w panelu administracyjnym Shopify. Możesz zarządzać zwrotem, w tym zwrotem pozycji do zapasów lub zwrotem kosztów.
Zwrócone Zwrot został ukończony. Nie ma zaległej pracy do wykonania.
Kontrola zakończona Pozycje zwrotu zostały sprawdzone. Możesz zwrócić koszty związane ze zwrotem po przejrzeniu wyników kontroli.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo