Forstå bestillingsstatuser

Bestillinger har mange ulike statuser, som bestillingsstatus, betalingsstatus, oppfyllelsesstatus og returstatus. Disse statusene brukes for å opprette visninger som gjør det enklere å spore fremdriften til bestillinger og finne bestillinger som krever arbeid.

Du kan filtrere bestillinger ved hjelp av ulike kombinasjoner av bestillingsstatuser.

Bestillingsstatus

Bestillinger er enten åpne eller arkivert, men kan også ha ytterligere statuser. Arkiverte bestillinger som er kansellert viser statusene Kansellert og Arkivert. Bestillinger har én eller flere av følgende statuser:

Bestillingsstatuser og beskrivelser
Status Beskrivelse
Åpen Bestillingen ble lagt inn eller opprettet. Det gjenstår arbeid i bestillingen, som kan inkludere behandling av betaling, oppfyllelse eller behandling av returer.
Arkivert Bestillingen er manuelt eller automatisk arkivert.
Avbestilt Bestillingen er kansellert. Hvis en kansellert bestilling ikke er refundert fullt ut, kan det være gjenværende arbeid i bestillingen.

Betalingsstatus

Betalingsstatusen for en bestilling er en viktig del av informasjonen som avgjør hvilke oppgaver som må gjøres med en bestilling. Bestillinger har én eller flere av følgende betalingsstatuser:

Betalingsstatuser og beskrivelser
Status Beskrivelse
Venter Bestillinger har statusen Betaling venter av en av følgende årsaker:
  • Kunden betaler med en annen betalingsmåte enn kredittkort i kassen. I dette tilfellet indikerer statusen Betaling venter at betalingsleverandøren har startet behandlingen, men trenger tid på å fullføre betalingen. Bestillingen opprettes, kunden kan gjennomføre kjøpet og lagerbeholdning for bestillingen reserveres, men betalingen er ikke garantert.
  • Du oppretter en bestilling, krysser av for Betalingen forfaller senere og angir deretter betalingsvilkårene.
  • Manuelle betalingsmåter, som kontantbetaling ved levering, er aktivert for butikken. En bestilling opprettes med en manuell betalingsmåte.
Autorisert

Betalingsleverandøren har validert kundens betalingsinformasjon. Statusen Autorisert vises kun hvis du sender beløp til godkjenning manuelt. Det er hintet om at du må sende beløp til godkjenning før autorisasjonsperioden utløper. Godkjent betalingsstatus brukes sammen med kredittkortbetaling og noen andre betalingsmåter.

Bestillingen opprettes, kunden kan gjennomføre kjøpet og lagerbeholdning reserveres.

Forfalt Betalingen ble ikke innhentet innen forfallsdatoen som var angitt i betalingsvilkårene for en bestilling med statusen Betaling venter.
Utløper Utløper er ikke en betalingsstatus, men Utløper-merket vises to dager før tidsfristen for innhenting av betaling for bestillinger som har betalingsstatusen Autorisert.
Utløpt

Betalingen ble ikke innhentet før datoen som var angitt av betalingsleverandøren på en bestilling som hadde betalingsstatusen Autorisert.

Noen betalingsleverandører som leverer alternativer til kredittkort- og kontantbetalinger bruker statusen Utløpt for å indikere at de ikke kunne behandle betalingen. Kontakt betalingsleverandøren for å finne ut om betalingen fortsatt kan innhentes.

Betalt Betalingen er innhentet automatisk eller manuelt, eller bestillingen er merket som betalt.
Refundert Hele beløpet kunden har betalt for en bestilling ble returnert til kunden.
Delvis refundert Beløpet som ble returnert til kunden er mindre enn hele beløpet kunden betalte for en bestilling.
Delvis betalt Du har manuelt innhentet betaling for bestillingen og angitt mindre enn hele bestillingsverdien som betalingsbeløp.
Annullert En ubetalt bestilling ble kansellert manuelt.
Ubetalt Betalingsstatusen Ubetalt inkluderer bestillinger som har betalingsstatusene Autorisert, Ventende, Utløpt og Delvis betalt.

Distribusjonsstatus

Distribusjonsstatusen til en bestilling

  • Oppfylt
  • Ikke-behandlet
  • Delvis oppfylt
  • Planlagt
  • På vent

Når en bestilling legges inn har den Ikke-behandlet som distribusjonsstatus, med mindre du har valgt å automatisk innhente betalingen og automatisk innfri alle bestillingens varelinjer i kasseinnstillingene.

Hvis du har sendt deler av, men ikke alle varene i en bestilling, får bestillingen distribusjonsstatusen Delvis innfridd. Når du har sendt alle varene i en bestilling, er den Sluttført.

Forhåndsbetalte abonnementsbestillinger har statusen Planlagt frem til innfrielsesdatoen. Når innfrielsesdatoen nås, oppdateres bestillingsstatusen til Ikke-behandlet, og du kan innfri bestillingen.

Når mersalgstilbud presenteres til kundene i kassen, vil bestillingens oppfyllingsstatus midlertidig settes til På vent. Når en oppfylling er På vent kan du reservere lagerbeholdning for bestillingen, men du kan ikke sluttføre bestillingen inntil oppfyllingsventen er opphevet, og bestillingens oppfyllingsstatus endres til Ikke-behandlet.

Oppfyllinger med en manuell oppfyllingsstans har oppfyllingsstatusen På vent.

Returstatus

Bestillinger kan ha flere returer. Denne statusen avgjør den viktigste returoppgaven som må gjøres. Bestillinger uten returer har ingen returstatus. Bestillinger med minst én retur har en av følgende statuser:

Returstatuser og beskrivelser
Status Beskrivelse
Retur er forespurt Det er forespurt en retur for varer i bestillingen. Du kan godkjenne eller avslå returforespørselen.
Retur pågår Returforespørselen er godkjent, eller returen ble opprettet i Shopify-administrator. Du kan administrere returen, inkludert å tilbakeføre varene i returen til lager eller utstede en refusjon.
Returnert Returen er fullført. Det er ikke noe utestående arbeid som må gjøres.
Inspeksjonen er fullført Varene i returen er inspisert. Du kan refundere returen etter å ha gjennomgått resultatene fra inspeksjonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis