Konverteringssporing

Shopifys konverteringssammendrag gir en oversikt over kundenes tidligere besøk og atferd før et kjøp i butikken. Konverteringssammendraget vise på siden for bestillingsinformasjon og inneholder en oversikt over:

 • kundens totalt antall bestillinger fra butikken
 • kundens totalt antall besøk til butikken de siste 30 dagene
 • opprinnelsen for kundens første besøk til butikken

Du kan også klikke Vis konverteringsdetaljer for å få flere konverteringsdetaljer for en kunde:

 • totalt antall ganger kunden har besøkt butikken
 • antall dager mellom første og siste besøk
 • en oversikt over kundeaktivitet, inkludert antall besøk mellom første og siste besøk

Konverteringssammendraget på en side for bestillingsdetaljer er spesifikk for kunden som har gjennomført den bestillingen. Hvis du vil se konverteringsinformasjon for alle salgskanalene til Nettbutikken, bruker du nettbutikkens konverteringsrapport.

Vise konverteringssammendraget til en bestilling

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på et ordrenummer for å vise informasjon om den. På bestillingssiden finner du en seksjon kalt Konverteringssammendrag.

 3. For å vise konverteringsdetaljene klikker du Vis konverteringsdetaljer.

Ingen tilgjengelige konverteringssammendrag

Det finnes tilfeller der detaljene for konverteringssammendraget kan være utilgjengelig.

Følgende er mulige grunne for et tomt konverteringssammendrag:

 • Apper og private nettlesere hindrer sporing av informasjonskapsler.
 • Bestillingen var opprinnelig et bestillingsutkast.
 • Bestillingen kom ikke fra salgskanalene Nettbutikk eller Hydrogen.

Vise besøksdetaljene til en kunde

Når du viser konverteringsdetaljene til en bestilling kan du se detaljene for besøket ved å klikke Vis fullstendige økter ved siden av kundens aktivitet.

Kundens besøksdetaljer kan inkludere følgende:

Økthenvisning

Øktens henvisningsdel gir en generell oversikt over hvor kunden ble henvist fra, hvilken side vedkommende landet på, dato og klokkeslett for besøket og henvisningskoden, hvis den er til stede.

Appinformasjon

Hvis bestillingen er en henvisning fra en markedsføringskampanje som bruker en markedsføringsapp, vises den i denne seksjonen.

UTM-parametre

UTM-parametre er tagger som du kan legge til på slutten av en URL-kobling som du kan send til kundene (for eksempel: https://www.butikknavnetditt.com/?utm_source=emailcampaign). Når en kunde klikker på koblingen sendes taggene tilbake til Google Analytics og brukes til sporing og rapportering.

Enkelte markedsføringsapper har forhåndsinnstilte parametre. Hvis du bruker Google Ads kan du automatisk legge til UTM-parametre i URL-koblingene, eller du kan angir egendefinerte parametre ved hjelp av en URL-bygger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis