Svindelfilter

Svindelfilteret reduserer tilbakebetalinger ved å filtrere og blokkere potensielt falske bestillinger. Appen kan, basert på et sett med regler du definerer, enten varsle deg om en høyrisikobestilling, eller kansellere den.

Svindelfilteret garanterer ikke dekning mot tilbakebetalinger, og Shopify er ikke ansvarlig for tilbakebetalinger som oppstår på vår plattform. Du er ansvarlig for alle kostnader knyttet til tilbakebetalinger.

Svindelfilter kan bidra til å beskytte virksomheten på flere måter:

 • Legger til ekstra beskyttelse utover det den innebygde svindelanalysen gir deg.
 • Lar deg gjennomgå potensielt risikofylte bestillinger før du registrerer midler og innfrielse.
 • Begrenser kassen til å kun akseptere enkelte kunder.
 • Hindrer enkelte kunder i å bestille.
 • Hindrer kunder fra et bestemt henvisende nettsted fra å bestille.
 • Hindrer visse merker av kredittkort fra å betale.
 • Advarer deg om potensielle falske bestillinger eller kansellerer bestillinger direkte.

Hvis en betaling gjøres med en tredjeparts betalingsleverandør, kan ikke betalingen avbestilles automatisk ved hjelp av svindelfilterappen.

Sett opp svindelfilterregler

Svindelfilter-regler må opprettes nøye for å dekke svindelsaker og unngå blokkering av legitime bestillinger. Svindelfilter-regler garanterer ikke at tilbakebetalinger ikke vil oppstå. Svindelfilter garanterer ikke beskyttelse mot falske bestillinger.

OBS: Vær forsiktig når du setter opp en svindelfilter-regel for kansellering. Hvis regelen din ikke er spesifikk nok, kan det hende at legitime kunder ikke får handlet, noe som vil føre til tapt salg.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Svindelfilter for å åpne appen.

 3. Klikk på Legg til et nytt filter.

 4. På siden Ny regel konfigurerer du den nye regelen i Regler-seksjonen. Hver regel kan bestå av én eller flere logikkregler. Du kan for eksempel bruke contains som operatør for å blokkere alle bestillinger knyttet til e-postadresser fra et bestemt domene.

 5. Etter du har angitt logikken for en regel, klikker du på Legg til regel.

 6. I Detaljer-seksjonen angir du et navn på regelen i Navn-feltet.

 7. I Handling-seksjonen velger du handlingen du vil at appen skal utføre når den gjenkjenner en bestilling som oppfyller regelkravene:

- Kanseller bestillinger – appen kansellerer bestillingen automatisk. - Advarsel – appen viser et varsel om bestillingen i Shopify-administratoren.

 1. I Alternativer-seksjonen velger du eventuelle ytterligere handlinger som skal utføres når reglene er oppfylt.

 2. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Svare på varsler fra svindelfilter

Hvis en regel er innstilt til å advare deg om en bestilling, varsler svindelfilteret deg på bestillingssiden om at du har en bestilling som samsvarer med en av svindelfilterreglene.

Selv om Shopifys svindelanalyse ikke varsler om potensiell svindel, vil du se en advarsel i bestillingens risikoanalyse-seksjon om at svindelfilteret har oppdaget en potensiell falsk aktivitet, med en tydelig indikasjon på at appens regel ble utløst av bestillingen:

Risikoanalyse-seksjon

Fra kundens perspektiv ser bestillingsprosessen normal ut. Hvis en regel er satt til å kansellere en bestilling, godkjennes bestillingen, og deretter kanselleres den umiddelbart. Alle bestillinger som svindelfilteret avbestiller, registreres på siden for appens Bestillinger-side, der den eventuelt redigeres. Et varsel om den spesifikke bestillingen vises også i Shopify-administratoren.

Vanlige spørsmål om svindelfilteret

 • Fanger svindelfilteret opp alle forsøk på svindel?
 • Vet en kunde at bestillingen samsvarer med en regel som er satt i svindelfilteret?

Fanger svindelfilteret opp alle forsøk på svindel?

Nei. Svindelfilteret kan ikke garantere at du aldri mottar en falsk bestilling. Det klarer ikke forutsi om en bestilling er falsk med mindre den samsvarer med en bestemt regel du oppretter i appen. Hvis mulig, må du gjennomgå en bestillingssvindelanalyse før du oppfyller den.

Vet en kunde at bestillingen samsvarer med en regel som er satt i svindelfilteret?

Nei. Svindelfilter varsler ikke kundene om at bestillingen ser ut til å være falsk, noe som gir deg en fordel når du gjennomgår bestillinger som gir en advarsel eller avbestillingshandling basert på en av reglene i svindelfilteret. En kunde kan se at kortet deres ble avvist, noe som kan føre til at vedkommende kontakter deg. Sørg for å sjekke Bestillinger-siden til svindelfilteret i dette tilfellet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis