Utsatte betalinger

For bestillinger som har en hel eller delvis utestående saldo kan du sende en faktura til kunden for bestillingen, godta betaling for bestillingen med kreditt, eller merke bestillingen som betalt dersom du allerede har fått betalt på en annen måte.

Angi betalingsvilkår for betalinger som forfaller senere

Betalingsvilkår lar deg angi datoen betalingen forfaller. Hvis en bestilling har statusen Betaling venter, kan du legge til betalingsvilkår for bestillinger som forfaller på en senere dato.

Du kan velge blant følgende alternativer når du angir betalingsvilkår:

 • Forfaller ved mottak: Bruk dette alternativet for å angi betalingen som forfalt på den datoen du sender faktura til kunden.
 • Nettovilkår: Bruk dette alternativet for å angi betalingen som forfalt innen det angitte antall dager fra utstedelsesdatoen. Du kan for eksempel velge Innen 30 dager, så angis forfallsdatoen til 30 dager etter utstedelsesdatoen. Som standard angis utstedelsesdatoen til den gjeldende datoen, men du kan endre utstedelsesdato etter å ha valgt et alternativ for nettovilkår.
 • Fast periode: Bruk dette alternativet for å angi betalingen som forfalt på en bestemt dato.

Hvis en bestilling ikke er betalt innen forfallsdatoen, vil bestillingsstatusen bli satt til Forfalt.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Fra Bestillinger-siden klikker du på bestillingsnummeret.

 3. I seksjonen Venter klikker du på Legg til betalingsvilkår.

 4. Velg et av følgende Betalingsvilkår:

- For å angi at betalingen forfaller på samme dag som du sender fakturaen, velger du Forfaller ved mottak. - For å angi at betalingen forfaller innenfor en gitt periode fra utstedelsesdatoen, velger du en av Innen dager-alternativene, og angir deretter Utstedelsesdato. - For å angi at betalingen forfaller på en bestemt dato, velger du Fast dato, og angir deretter Forfallsdato.

 1. Klikk på Lagre.

Angi betalingsvilkår for betalinger som forfaller senere

Hvis en bestilling har angitte betalingsvilkår, kan du redigere eller fjerne forfallsdatoen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk Rediger ved siden av forfallsdatoen for betaling i seksjonen Venter.

 3. Endre betalingsvilkårene.

 4. Klikk Lagre for å lagre endringene, eller klikk Fjern vilkår for å fjerne betalingsvilkårene.

Send en bestillingsfaktura til en kunde

Du kan sende en faktura til kunden med en kobling til betalingssiden for bestillinger med statusen Betaling venter. Kunden din kan bruke koblingen i e-posten til å oppgi faktureringsinformasjon, velge en fraktmetode og utføre betalingen.

Du kan også sende fakturaer for bestilingsutkast.

Du kan ikke sende en faktura for en multivaluta-bestilling.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Fra Bestillinger-siden klikker du på nummeret til bestillingen.

 3. Klikk på Hent betaling > Send faktura.

 4. I Send faktura-dialogboksen angir du meldingen du vil inkludere i fakturaen.

 5. Klikk på Gjennomgå faktura.

 6. Gå gjennom e-posten i dialogboksen og klikk på Send faktura.

Godta betaling for en bestilling som venter på betaling

For bestillinger med statusen Betaling venter kan du manuelt sette dem til Betalt med en av følgende metoder:

 • Merk som betalt - Bruk hvis du allerede har mottatt betaling for den gjeldende bestillingen, eller hvis du importerer en tidligere bestilling fra en annen plattform til Shopify-administrator. Det mottatte beløpet samles ikke inn på nytt av betalingsleverandøren. En bestillingsbekreftelse sendes til kunden.

 • Betal med kredittkort - Bruk hvis du har faktureringsinformasjonen til kunden, eller dersom kunden er tilgjengelig og kan taste den inn direkte. Denne betalingsmåten er bare tilgjengelig med Shopify Payments.

Du kan bare innhente det nøyaktige beløpet for bestillingen. Du kan ikke innhente en delbetaling.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Fra Bestillinger-siden klikker du på bestillingsnummeret.

 3. I Venter-seksjonen klikker du på Innhent betaling.

 4. Velg et av følgende alternativer:

- Klikk på Merk som betalt hvis du har mottatt betaling utenfor Shopify. - Klikk Betal med kredittkort hvis du har kundens kredittkortopplysninger klare.

 1. Hvis du velger Betal med kredittkort, angir du kundens fakturerings- og kredittkortinformasjon, og klikker på Belast.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis