Utsatte betalinger

For bestillinger som har en hel eller delvis utestående saldo kan du sende en faktura til kunden for bestillingen, godta betaling for bestillingen med kreditt, eller merke bestillingen som betalt dersom du allerede har fått betalt på en annen måte.

Angi betalingsvilkår for betalinger som forfaller senere

Betalingsvilkår lar deg angi datoen betalingen forfaller. Hvis en bestilling har statusen Betaling venter, kan du legge til betalingsvilkår for bestillinger som forfaller på en senere dato.

Du kan velge blant følgende alternativer når du angir betalingsvilkår:

 • Forfaller ved mottak: Bruk dette alternativet for å angi betalingen som forfalt på den datoen du sender faktura til kunden.
 • Forfaller ved oppfyllelse: Bruk dette alternativet for å angi betalingen som forfall på datoen du oppfyller alle varene i bestillingen.
 • Nettovilkår: Bruk dette alternativet for å angi betalingen som forfalt innen det angitte antall dager fra utstedelsesdatoen. Du kan for eksempel velge Innen 30 dager, så angis forfallsdatoen til 30 dager etter utstedelsesdatoen. Som standard angis utstedelsesdatoen til den gjeldende datoen, men du kan endre utstedelsesdato etter å ha valgt et alternativ for nettovilkår.
 • Fast periode: Bruk dette alternativet for å angi betalingen som forfalt på en bestemt dato.

Hvis en bestilling ikke er betalt innen forfallsdatoen, vil bestillingsstatusen bli satt til Forfalt.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på ordrenummeret fra Bestillinger-siden.

 3. I seksjonen Venter klikker du på Legg til betalingsvilkår.

 4. Velg et av følgende Betalingsvilkår:

  • For å angi at betalingen forfaller på samme dag som du sender fakturaen, velger du Forfaller ved mottak.
  • Velg Forfaller ved oppfyllelse hvis du vil angi betalingen som forfalt på den dagen du oppfyller alle varer i bestillingen.
  • For å angi at betalingen forfaller innenfor en gitt periode fra utstedelsesdatoen, velger du en av Innen dager-alternativene, og angir deretter Utstedelsesdato.
  • For å angi at betalingen forfaller på en bestemt dato, velger du Fast dato, og angir deretter Forfallsdato.
 5. Klikk på Lagre.

Angi betalingsvilkår for betalinger som forfaller senere

Hvis en bestilling har angitte betalingsvilkår, kan du redigere eller fjerne forfallsdatoen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk Rediger ved siden av forfallsdatoen for betaling i seksjonen Venter.

 3. Endre betalingsvilkårene.

 4. Klikk Lagre for å lagre endringene, eller klikk Fjern vilkår for å fjerne betalingsvilkårene.

Send en bestillingsfaktura til en kunde

Du kan sende en faktura til kunden med en kobling til betalingssiden for bestillinger med statusen Betaling venter. Kunden din kan bruke koblingen i e-posten til å oppgi faktureringsinformasjon, velge en fraktmetode og utføre betalingen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Fra Bestillinger-siden klikker du på nummeret til bestillingen.

 3. Klikk på Hent betaling > Send faktura.

 4. I Send faktura-dialogboksen angir du meldingen du vil inkludere i fakturaen.

 5. Klikk på Gjennomgå faktura.

 6. Gå gjennom e-posten i dialogboksen og klikk på Send faktura.

Godta betaling for en bestilling som venter på betaling

Du kan endre betalingsstatusen for de fleste bestillinger fra Betaling venter til Betalt på en av følgende måter:

 • Merk som betalt – Bruk hvis du allerede har mottatt betaling for den gjeldende bestillingen, eller hvis du importerer en tidligere bestilling fra en annen plattform til Shopify-administrator. Det mottatte beløpet samles ikke inn på nytt av betalingsleverandøren. En bestillingsbekreftelse sendes til kunden.
 • Betal med kredittkort – Bruk hvis du har faktureringsinformasjonen til kunden, eller dersom kunden er tilgjengelig og kan taste den inn direkte. Denne betalingsmåten er bare tilgjengelig med Shopify Payments.

Hvis bestillingen har status Ventende betaling og kunden brukte en annen betalingsmåte enn et kredittkort, kan det hende du ikke kan merke bestillingen som betalt. Finn ut mer om bestillinger med ventende betalinger.

Hvis betalingsleverandøren støtter flere betalinger, kan du innhente delbetalinger opp til det totale bestillingsbeløpet. Hvis ikke, kan du bare innhente bestillingens totalbeløp.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på ordrenummeret fra Bestillinger-siden.

 3. I Venter-seksjonen klikker du på Innhent betaling.

 4. Velg et av følgende alternativer:

  • Klikk på Merk som betalt hvis du har mottatt betaling utenfor Shopify.
  • Klikk Betal med kredittkort hvis du har kundens kredittkortopplysninger klare.
 5. Hvis du velger Betal med kredittkort, angir du kundens fakturerings- og kredittkortinformasjon, og klikker på Belast.

Angi betalingspåminnelser

Du kan bruke funksjonen for betalingspåminnelser til å sende kunden en automatisk planlagt e-postmelding med en betalingspåminnelse for en bestilling med tilordnede betalingsvilkår. Du kan opprette opptil fem betalingspåminnelser. Betalingspåminnelser kan stilles inn til betalingens forfallsdato, eller inntil 30 dager etter forfallsdatoen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Varsler.
 2. Klikk på Administrer betalingspåminnelser i seksjonen Betalingspåminnelse i seksjonen Bestillinger.
 3. Klikk på Legg til betalingspåminnelse.
 4. Velg når du ønsker å sende en e-postmelding med en betalingspåminnelse ved å velge et av følgende alternativer:

  • På forfallsdatoen
  • Når betalingen har forfalt
 5. Hvis det er aktuelt velger du hvor mange dager etter forfallsdatoen du ønsker å planlegge påminnelsen for.

 6. Klikk på Aktiver.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis