Płatności odroczone

W przypadku zamówień z całkowitym lub częściowym saldem zaległości możesz wysłać klientowi fakturę za zamówienie, zaakceptować płatność za zamówienie za pomocą kredytu lub oznaczyć zamówienie jako opłacone, jeśli otrzymałeś(-aś) już płatność inną metodą.

Ustaw warunki płatności dla płatności należnych później

Warunki płatności umożliwiają ustawienie terminu płatności. Jeśli zamówienie ma status Płatność oczekująca, możesz dodać warunki płatności dla zamówień, które mają być opłacone w późniejszym terminie.

Ustawiając warunki płatności, możesz wybierać spośród następujących opcji:

 • Płatne po otrzymaniu faktury: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w dniu wysłania faktury do klienta.
 • Płatne po realizacji: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w dniu realizacji wszystkich pozycji w zamówieniu.
 • Termin netto: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w ciągu wskazanej liczby dni od daty wydania. Na przykład, możesz wybrać opcję W ciągu 30 dni, a termin płatności zostanie ustawiony na 30 dni od daty wydania. Domyślnie data wydania jest ustawiona na datę bieżącą, ale możesz zmienić datę wydania po wybraniu opcji Termin netto.
 • Stały termin: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w danym dniu.

Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w odpowiednim terminie, status zamówienia zmieni się na Zaległe.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia kliknij nr zamówienia.

 3. W sekcji Oczekujące kliknij opcję Dodaj warunki płatności.

 4. Wybierz jeden z następujących Warunków płatności:

  • Aby ustawić termin zapłaty w dniu wysłania faktury, wybierz opcję Płatne po otrzymaniu faktury.
  • Aby ustawić płatność jako należną w dniu realizacji wszystkich pozycji w zamówieniu, wybierz opcję Płatne po realizacji.
  • Aby ustawić termin zapłaty w okresie od daty wydania, wybierz jedną z opcji W ciągu i wprowadź datę w polu Data wydania.
  • Aby ustawić termin zapłaty w danym dniu, wybierz Stała data, a następnie wprowadź datę w polu Termin realizacji.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj warunki płatności dla płatności należnych później

Jeśli zamówienie ma ustawione warunki płatności, możesz edytować lub usunąć termin realizacji.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. W sekcji Oczekujące, obok terminu zapłaty kliknij Edytuj.

 3. Modyfikuj warunki płatności.

 4. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany lub Usuń warunki, aby usunąć warunki płatności.

Wyślij klientowi fakturę do zamówienia

Możesz wysłać fakturę do swojego klienta z linkiem do strony realizacji zakupu dla zamówień ze statusem Płatność oczekująca. Twój klient może użyć linku w e-mailu, aby wprowadzić informacje rozliczeniowe, wybrać metodę wysyłki i przesłać płatność.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia kliknij numer zamówienia.

 3. Kliknij opcję Odbierz płatność > Wyślij fakturę.

 4. W oknie dialogowym Wyślij fakturę wprowadź wiadomość, którą chcesz umieścić na fakturze.

 5. Kliknij opcję Sprawdź fakturę.

 6. W oknie dialogowym sprawdź e-mail i kliknij Wyślij fakturę.

Akceptuj płatność dla zamówienia oczekującego płatności

Możesz zmienić status płatności w większości zamówień z Płatność oczekiwana na Opłacone za pomocą jednej z następujących metod:

 • Oznacz jako opłacone — Użyj, jeśli otrzymałeś(-aś) już płatność za bieżące zamówienie lub jeśli importujesz wcześniejsze zamówienie z innej platformy do swojego panelu administracyjnego Shopify. Otrzymana kwota nie jest ponownie rejestrowana przez dostawcę płatności. Do klienta wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 • Zapłać kartą kredytową - Użyj, jeśli masz dane rozliczeniowe klienta lub jeśli klient jest w stanie wprowadzić je bezpośrednio. Ta metoda płatności jest dostępna tylko wraz z Shopify Payments.

Jeśli zamówienie ma status Płatność oczekująca, a klient użył metody płatności innej niż karta kredytowa, możesz nie być w stanie oznaczyć zamówienia jako opłaconego. Dowiedz się więcej o zamówieniach z oczekującymi płatnościami.

Jeśli Twój dostawca płatności obsługuje wiele płatności, możesz rejestrować płatności częściowe do całkowitej kwoty zamówienia. W innym przypadku możesz pobrać tylko łączną kwotę zamówienia.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia kliknij nr zamówienia.

 3. W sekcji Oczekiwane kliknij opcję Odbierz zapłatę.

 4. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Kliknij Oznacz jako opłacone, jeśli otrzymałeś(-aś) płatność poza Shopify.
  • Kliknij opcję Zapłać kartą kredytową, jeśli masz gotowe informacje o karcie kredytowej klienta.
 5. Jeśli wybierzesz opcję Zapłać kartą kredytową, wprowadź informacje rozliczeniowe klienta i dane karty kredytowej, a następnie kliknij opcję Obciąż.

Ustaw przypomnienia o płatnościach

Możesz użyć funkcji przypomnień o płatności, aby klienci automatycznie otrzymywali zaplanowane wiadomości e-mail z przypomnieniem o płatności za dane zamówienia z przypisanymi warunkami płatności. Możesz utworzyć maksymalnie pięć przypomnień o płatności. Przypomnienia o płatności można ustawić w taki sposób, aby były wysyłane w terminie płatności lub do 30 dni po terminie płatności.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Powiadomienia.
 2. W sekcji Zamówienia, Przypomnienie o płatności kliknij opcję Zarządzaj przypomnieniami o płatności.
 3. Kliknij opcję Dodaj przypomnienie o płatności.
 4. Określ, kiedy ma zostać wysłany e-mail z przypomnieniem o płatności, wybierając jedną z następujących opcji:

  • W terminie płatności
  • Gdy płatność jest przeterminowana
 5. Określ ewentualnie, ile dni po upływie terminu płatności ma zostać wysłane przypomnienie.

 6. Kliknij opcję Włącz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo