Płatności odroczone

W przypadku zamówień z całkowitym lub częściowym saldem zaległości możesz wysłać klientowi fakturę za zamówienie, zaakceptować płatność za zamówienie za pomocą noty kredytowej lub oznaczyć zamówienie jako opłacone, jeśli otrzymałeś(-aś) już płatność inną metodą.

Ustaw warunki płatności dla płatności należnych później

Warunki płatności umożliwiają ustawienie terminu płatności. Jeśli zamówienie ma status Płatność oczekująca, możesz dodać warunki płatności dla zamówień, które mają być opłacone w późniejszym terminie.

Ustawiając warunki płatności, możesz wybierać spośród następujących opcji:

 • Płatne przy odbiorze: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w dniu wysłania faktury do klienta.
 • Płatne po realizacji: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w dniu realizacji wszystkich pozycji w zamówieniu.
 • Termin netto: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w ciągu wskazanej liczby dni od daty wydania. Na przykład, możesz wybrać opcję W ciągu 30 dni, a termin płatności zostanie ustawiony na 30 dni od daty wydania. Domyślnie data wydania jest ustawiona na datę bieżącą, ale możesz zmienić datę wydania po wybraniu opcji Termin netto.
 • Stały termin: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w danym dniu.

Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w odpowiednim terminie, status zamówienia zmieni się na Zaległe.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia kliknij numer zamówienia.

 3. W sekcji Oczekujące kliknij opcję Dodaj warunki płatności.

 4. Wybierz jeden z następujących Warunków płatności:

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj warunki płatności dla płatności należnych później

Jeśli zamówienie ma ustawione warunki płatności, możesz edytować lub usunąć termin realizacji.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. W sekcji Oczekujące, obok terminu zapłaty kliknij Edytuj.

 3. Modyfikuj warunki płatności.

 4. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany lub Usuń warunki, aby usunąć warunki płatności.

Wyślij fakturę do zamówienia do klienta

Możesz wysłać fakturę do swojego klienta z linkiem do strony realizacji zakupu dla zamówień ze statusem Płatność oczekująca. Twój klient może użyć linku w e-mailu, aby wprowadzić informacje rozliczeniowe, wybrać metodę wysyłki i przesłać płatność.

Możesz również wysyłać faktury dla wersji roboczych zamówień z wyjątkiem jednej sytuacji. Jeśli wersja robocza zamówienia jest w walucie lokalnej innej niż waluta sklepu, możesz pobierać płatności tylko kartą kredytową lub zaznaczając zamówienie jako opłacone.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia kliknij numer zamówienia.

 3. Kliknij opcję Odbierz płatność > Wyślij fakturę.

 4. W oknie dialogowym Wyślij fakturę wprowadź wiadomość, którą chcesz umieścić na fakturze.

 5. Kliknij opcję Sprawdź fakturę.

 6. W oknie dialogowym sprawdź e-mail i kliknij Wyślij fakturę.

Akceptuj płatność dla zamówienia oczekującego płatności

Możesz zmienić status płatności w większości zamówień z Płatność oczekiwana na Opłacone za pomocą jednej z następujących metod:

 • Oznacz jako opłacone — Użyj, jeśli otrzymałeś(-aś) już płatność za bieżące zamówienie lub jeśli importujesz wcześniejsze zamówienie z innej platformy do swojego panelu administracyjnego Shopify. Otrzymana kwota nie jest ponownie rejestrowana przez dostawcę płatności. Do klienta wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

 • Zapłać kartą kredytową - Użyj, jeśli masz dane rozliczeniowe klienta lub jeśli klient jest w stanie wprowadzić je bezpośrednio. Ta metoda płatności jest dostępna tylko wraz z Shopify Payments.

Jeśli zamówienie ma status Płatność oczekująca, a klient użył metody płatności innej niż karta kredytowa, możesz nie być w stanie oznaczyć zamówienia jako opłaconego. Dowiedz się więcej o zamówieniach z oczekującymi płatnościami.

Możesz odebrać tylko dokładną kwotę zamówienia. Nie możesz odebrać płatności częściowej z panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia kliknij numer zamówienia.

 3. W sekcji Oczekiwane kliknij opcję Odbierz zapłatę.

 4. Wybierz jedną z następujących opcji:

 5. Jeśli wybierzesz opcję Zapłać kartą kredytową, wprowadź informacje rozliczeniowe klienta i dane karty kredytowej, a następnie kliknij opcję Obciąż.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo