Przegląd analiz zamówień

Na stronie Zamówienia możesz uzyskać natychmiastowy wgląd w zamówienia, w tym wielkość, przepływ i realizację, korzystając z paska analiz zamówień. Pasek analiz, który pojawia się w górnej części strony Zamówienia, zawiera wskaźniki związane z zamówieniami dla wybranego okresu oraz dane porównawcze, które pozwalają prześledzić zmiany.

Na pasku analiz wyświetlane są wskaźniki dotyczące zamówień dla wybranego okresu. Dla każdego wskaźnika podana jest informacja o jego ewentualnym wzroście, spadku lub braku zmian w porównaniu z analogicznym wcześniejszym okresem. Na przykład, jeśli wybierzesz do przeglądania ostatnie 7 lub 30 dni, wówczas okres ten zostanie porównany z wcześniejszym okresem obejmującym 7 lub 30 dni. Jeżeli wybierzesz przeglądanie dnia bieżącego, wówczas zostanie on porównany ze średnim dziennym wskaźnikiem z ostatnich 7 dni. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o swoich zamówieniach, wyświetl raporty dotyczące analiz zamówień, klikając dowolny wskaźnik na pasku analiz zamówień.

Kroki:

  1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

  2. Opcjonalnie: Wybierz zakres dat, aby wyświetlić dane z innego okresu.

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki dostępne na pasku analiz zamówień oraz raporty, do których odsyłają w celu uzyskania dalszych informacji:

Informacje o raportach dostępne na pasku analiz
Warunek Definicja Powiązany raport
Zamówienia Łączna liczba zamówień w wybranym okresie wraz z porównaniem pokazującym wzrost lub spadek w stosunku do poprzedniego okresu. Raport dotyczący historii zamówień
Zamówione pozycje Łączna liczba pozycji zamówionych w wybranym okresie wraz z porównaniem pokazującym wzrost lub spadek w stosunku do poprzedniego okresu. Raport Zamówienia i zwroty produktów
Zwrócone pozycje Łączna liczba pozycji zwróconych dla wybranego okresu wraz z porównaniem pokazującym wzrost lub spadek w stosunku do poprzedniego okresu. Raport Zamówienia i zwroty produktów
Zrealizowane zamówienia Łączna liczba zamówień zrealizowanych w wybranym okresie wraz z porównaniem pokazującym wzrost lub spadek w stosunku do poprzedniego okresu. Raport dotyczący historii realizacji
Dostarczone zamówienia Łączna liczba zamówień dostarczonych w wybranym okresie wraz z porównaniem pokazującym wzrost lub spadek w stosunku do poprzedniego okresu. Raport dotyczący historii realizacji
Czas realizacji Mediana czasu (w godzinach lub dniach), jakiego wymaga realizacja zamówienia, wraz z porównaniem pokazującym wzrost lub spadek w stosunku do poprzedniego okresu. Raport dotyczący czasu realizacji, wysyłki i dostawy

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo