ภาพรวมการวิเคราะห์คำสั่งซื้อ

ในหน้าคำสั่งซื้อที่มีแถบการวิเคราะห์คำสั่งซื้อ คุณจะเห็นภาพเกี่ยวกับคำสั่งซื้อได้ง่ายๆ ทันที ไม่ว่าจะเป็นปริมาณ ความเป็นไป รวมทั้งการจัดการคำสั่งซื้อ ส่วนแถบการวิเคราะห์ซึ่งปรากฏอยู่ที่ด้านบนของหน้าคำสั่งซื้อจะแสดงเกณฑ์ชี้วัดในช่วงเวลาที่เลือก พร้อมข้อมูลการเปรียบเทียบเพื่อช่วยให้คุณเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

แถบการวิเคราะห์จะแสดงเกณฑ์ชี้วัดคำสั่งซื้อสำหรับช่วงเวลาที่คุณเลือก เกณฑ์ชี้วัดแต่ละตัวจะประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ว่าเกณฑ์ชี้วัดเพิ่มขึ้น ลดลง หรือยังคงเหมือนเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าที่เทียบเท่า ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดู 7 หรือ 30 วันที่ผ่านมา ระบบก็จะเปรียบเทียบข้อมูลนั้นกับ 7 หรือ 30 วันก่อนหน้า หากคุณเลือกที่จะดูวันนี้ ระบบก็จะเปรียบเทียบข้อมูลของวันนี้กับค่าเฉลี่ยรายวันของเกณฑ์ชี้วัดในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ในกรณีที่ต้องการข้อมูลที่เจาะลึกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ คุณก็สามารถเข้าไปดูรายงานการวิเคราะห์คำสั่งซื้อได้โดยคลิกที่เกณฑ์ชี้วัดตัวใดก็ได้ในแถบการวิเคราะห์คำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

  2. ตัวเลือกเสริม: เลือกช่วงวันที่เพื่อดูข้อมูลจากช่วงเวลาอื่น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงเกณฑ์ชี้วัดที่มีให้ใช้งานในแถบการวิเคราะห์คำสั่งซื้อ พร้อมทั้งรายงานที่เชื่อมโยงกับเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายงานที่มีอยู่ในแถบการวิเคราะห์
ข้อกำหนด ความหมาย รายงานที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งซื้อทั้งหมด จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดในระยะเวลาที่เลือกไว้ รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบที่แสดงคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระยะเวลาก่อนหน้านี้ รายงานคำสั่งซื้อตามช่วงเวลา
สินค้าที่มีการสั่งซื้อตามช่วงเวลา จำนวนรายการทั้งหมดที่สั่งซื้อในระยะเวลาที่เลือกไว้ รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบที่แสดงรายการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระยะเวลาก่อนหน้านี้ รายงานคำสั่งซื้อและการคืนสินค้า
การคืนสินค้า จํานวนสินค้าทั้งหมดที่ถูกส่งคืนในช่วงเวลาที่เลือก รวมถึงการเปรียบเทียบที่แสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้า รายงานคำสั่งซื้อและการคืนสินค้า
คำสั่งซื้อที่จัดการแล้วตามช่วงเวลา จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้รับการจัดการแล้วในช่วงเวลาที่เลือกไว้ รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบที่แสดงคำสั่งซื้อที่ได้รับการจัดการแล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระยะเวลาก่อนหน้านี้ รายงานการจัดการคำสั่งซื้อตามช่วงเวลา
คำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วตามช่วงเวลา จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ส่งมอบแล้วในช่วงเวลาที่เลือกไว้ รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบที่แสดงคำสั่งซื้อที่ส่งมอบแล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระยะเวลาก่อนหน้านี้ รายงานการจัดการคำสั่งซื้อตามช่วงเวลา
เวลาในการจัดการ ค่ากลางของจำนวนเวลา (หน่วยชั่วโมงหรือวัน) ที่ใช้เพื่อจัดการคำสั่งซื้อ รวมถึงการเปรียบเทียบที่แสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้า รายงานระยะเวลาในการจัดการคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และการส่งมอบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี