การพิมพ์คำสั่งซื้อ

คุณสามารถพิมพ์เอกสารคำสั่งซื้อ เช่น ใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเอง ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ใบเสร็จ และบันทึกการจัดส่งได้โดยใช้แอป Shopify Order Printer นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์และปรับแต่งบันทึกการจัดส่งได้โดยตรงจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี