In đơn hàng

Bạn có thể in tài liệu đơn hàng, ví dụ như hóa đơn, nhãn vận chuyển, biên lai và phiếu giao hàng tùy chỉnh bằng ứng dụng Shopify Order Printer. Bạn cũng có thể in và tùy chỉnh phiếu giao hàng ngay trên trang quản trị Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí