Order Printer

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Order Printer của Shopify để in hóa đơn, nhãn, biên lai, phiếu đóng gói tùy chỉnh và các tài liệu khác. Ví dụ:

  • Duy sở hữu một cửa hàng may mặc. Mỗi khi thực hiện một đơn hàng từ cửa hàng, anh đều sử dụng ứng dụng Order Printer để in phiếu đóng gói thêm vào gói hàng.
  • Sương sở hữu cửa hàng đồ gỗ nội thất theo yêu cầu. Mỗi lần nhận được đơn hàng cho một món đồ nội thất theo yêu cầu, cô đều dùng ứng dụng Order Printer để in hóa đơn gửi cho khách hàng.

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu Order Printer bằng mã HTML, CSS và Liquid. Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể hỗ trợ các tùy chỉnh nhỏ, nhưng các tùy chỉnh lớn cần phải do nhà thiết kết bên thứ ba giàu kinh nghiệm thực hiện.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí