In trang đơn hàng

Bạn nên in ra một bản sao của đơn hàng để lưu hồ sơ riêng hoặc thêm vào gói hàng khi vận chuyển đơn hàng cho khách hàng. Bạn có thể in đơn hàng ngay trên trang quản trị Shopify nhưng không thể in đơn hàng nháp.

Khi bạn in trang đơn hàng, trang được in sẽ có bình luận trên Dòng thời gian cho đơn hàng đó.

Để in hóa đơn, phiếu giao hàng thiết kế riêng hoặc tài liệu khác, bạn có thể tải xuống ứng dụng Order Printer của Shopify từ Shopify App Store.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

  2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn in.

  3. Nhấp vào Thao tác khác, sau đó nhấp vào In trang đơn hàng.

  4. Trong cửa sổ tùy chọn in, chọn máy in và cài đặt, sau đó nhấp vào In.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí