Thông báo

Cửa hàng của bạn đi kèm các mẫu email mà bạn có thể tùy chỉnh với logo và màu nhấn của thương hiệu. Bạn có thể chọn đối tượng nhận thông báo qua email là bạn, nhân viên hoặc khách hàng, tùy theo cài đặt cho thông báo về đơn hàng.

Cửa hàng cũng bao gồm thông báo xác nhận đơn hàng qua SMS. Tìm hiểu thêm về thông báo qua SMS.

Bạn có thể xem và cập nhật cài đặt thông báo của cửa hàng trên trang cài đặt Notifications (Thông báo) trong trang quản trị Shopify.

Thông báo qua email của cửa hàng được tất cả ứng dụng email chính hỗ trợ, bao gồm:

  • Apple Mail 8,9
  • Outlook 2007 và mới hơn
  • Thunderbird
  • iOS Mail cho iPad và iPhone
  • Gmail trên Android
  • AOL Mail
  • Gmail (ứng dụng web)
  • Office 365
  • Yahoo! Mail
  • Outlook.com

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí