Thông báo qua SMS

Bạn có thể cho khách hàng lựa chọn nhập số điện thoại khi thanh toán thay vì địa chỉ email. Nếu bạn đã thiết lập thông báo qua SMS, khách hàng nhập số điện thoại thay vì địa chỉ email sẽ nhận được xác nhận đơn hàng qua tin nhắn SMS trên điện thoại di động khi địa chỉ doanh nghiệp của bạn ở một trong những quốc gia sau:

 • Úc
 • Brazil
 • Canada
 • Pháp
 • Đức
 • Ireland
 • Ý
 • Nhật Bản
 • New Zealand
 • Tây Ban Nha
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ

Tuy nhiên, khách hàng sẽ không nhận được thông báo về vận chuyển qua tin nhắn SMS.

Bạn có thể chọn phương thức liên hệ mà khách hàng có thể dùng khi thanh toán trên trang Thanh toán và tài khoản trong trang quản trị Shopify.

Thiết lập tùy chọn thông báo cho khách hàng qua SMS

Khi khách hàng đặt hàng bằng trang thanh toán của cửa hàng, khách hàng sẽ nhập địa chỉ email theo mặc định. Nếu bạn cho phép khách hàng thanh toán bằng số điện thoại, họ có thể chọn nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại. Nếu bạn đã thiết lập thông báo qua SMS, khách hàng nhập số điện thoại thay vì địa chỉ email sẽ nhận được xác nhận đơn hàng qua tin nhắn SMS trên điện thoại di động khi địa chỉ doanh nghiệp của bạn ở một trong những quốc gia sau:

 • Úc
 • Brazil
 • Canada
 • Pháp
 • Đức
 • Ireland
 • Ý
 • Nhật Bản
 • New Zealand
 • Tây Ban Nha
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ

Khi khách hàng nhập số điện thoại, số điện thoại đó được lưu trong mục thông tin khách hàng. Số điện thoại này cũng được sử dụng làm số điện thoại vận chuyển mặc định. Nếu bạn cần khách hàng nhập địa chỉ email, hãy chọn tùy chọn chỉ dùng email.

Các bước thực hiện:

Hủy kích hoạt Shopify SMS

Nếu đang sử dụng ứng dụng bên thứ ba để gửi thông báo qua SMS về đơn hàng tùy chỉnh cho khách hàng thì bạn có thể hủy kích hoạt thông báo qua SMS Shopify trong trang quản trị Shopify để tránh gửi tin nhắn trùng lặp.

Các bước thực hiện:

Những câu hỏi thường gặp về thông báo qua SMS

Có thể tắt thông báo qua SMS về đơn hàng sau khi đặt hàng không?

Có. Bạn có thể tắt thông báo qua SMS về đơn hàng bằng cách chỉnh sửa thông tin liên hệ đơn hàng trong mục Khách hàng của trang thông tin chi tiết về đơn hàng trong Shopify. Nếu bạn muốn xóa hoặc chỉnh sửa thông tin liên hệ về đơn hàng mà không cần thay đổi thông tin của khách hàng, hãy bỏ chọn Update customer profile (Cập nhật hồ sơ khách hàng) để lưu thay đổi dành riêng cho đơn hàng đó.

Khách hàng có thể thanh toán bằng email và chọn nhận thông tin cập nhật qua SMS không?

Không. Nếu khách hàng thanh toán bằng địa chỉ email, thông tin cập nhật về vận chuyển sẽ được gửi qua email. Nếu bạn cung cấp thông tin cập nhật qua SMS, khách hàng sẽ nhận được thông báo trùng lặp.

Khách hàng có thể thanh toán mà không cần địa chỉ email không?

Có. Nếu bạn cho phép khách hàng nhập số điện thoại khi thanh toán, địa chỉ email của khách hàng thanh toán bằng số điện thoại sẽ không được lưu vào đơn hàng. Khách hàng vẫn có thể chọn nhập địa chỉ email trên trang trạng thái đơn hàng để nhận thông báo qua email về đơn hàng sau khi đặt hàng.

Tôi có thể yêu cầu khách hàng nhập địa chỉ email khi thanh toán không?

Có. Bạn có thể tắt tùy chọn nhập số điện thoại khi thanh toán trong phần cài đặt thanh toán. Nếu bạn chọn Email, khách hàng sẽ phải nhập địa chỉ email khi thanh toán.

Khách hàng có thể tạo tài khoản bằng cách sử dụng số điện thoại thay vì địa chỉ email không?

Không. Khách hàng cần nhập địa chỉ email để tạo tài khoản.

Khách hàng có thể phản hồi thông báo qua SMS không?

Không. Khách hàng không thể gửi tin nhắn cho bạn để trả lời thông báo qua SMS.

Tôi có bị tính phí cho thông báo qua SMS không?

Không. Bạn sẽ không phải trả phí. Mức phí tin nhắn tiêu chuẩn có thể vẫn áp dụng cho khách hàng, tùy theo nhà mạng điện thoại của họ.

Tôi có thể khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở nếu khách hàng bắt đầu thanh toán bằng số điện thoại không?

Không. Bạn không thể gửi SMS khôi phục giỏ hàng cho khách hàng.

Khách hàng nhập số điện thoại thay vì địa chỉ email có thể mua bản tải xuống điện tử không?

Có. Liên kết đến phần tải xuống sẽ có sẵn trong trang cảm ơn được liên kết với xác nhận đơn hàng gửi qua SMS. Tuy nhiên, vì một số ứng dụng tải xuống bản điện tử gửi email riêng, bạn nên kiểm tra email của bạn.

Khách hàng nhập số điện thoại thay vì địa chỉ email có thể mua thẻ quà tặng không?

Có. Khách hàng sẽ nhận được thông báo qua SMS chứa liên kết đến thẻ quà tặng của họ.

Khách hàng có thể thanh toán bằng Shop Pay khi thanh toán bằng số điện thoại không?

Không. Khách hàng không thể sử dụng số điện thoại để thanh toán qua Shop Pay vào thời điểm hiện tại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí