Thông báo qua SMS

Bạn có thể cung cấp cho khách hàng tùy chọn nhập số điện thoại thay vì địa chỉ email khi thanh toán. Khách hàng chọn nhập số điện thoại thay vì địa chỉ email sẽ nhận được xác nhận đơn hàng và thông tin cập nhật về vận chuyển qua SMS gửi đến số điện thoại di động của khách.

Bạn có thể bật tùy chọn nhập số điện thoại khi thanh toán tại trang Thanh toán trong Shopify.

Nếu khách hàng chọn không sử dụng số điện thoại trong quá trình thanh toán, bạn có thể bật tùy chọn đăng ký nhận thông tin cập nhật về đơn hàng để khách hàng nhận được thông tin cập nhật qua SMS sau khi đặt đơn hàng.

Bạn có thể xem thông báo qua SMS mặc định mà khách hàng nhận được từ trang Thông báo trong Shopify. Không thể chỉnh sửa các mẫu thông báo qua SMS.

Thiết lập tùy chọn thông báo cho khách hàng qua SMS

Khi đặt hàng qua trang thanh toán của cửa hàng, khách hàng phải nhập địa chỉ email mặc định. Nếu bạn cho phép khách hàng thanh toán bằng số điện thoại, họ có thể chọn nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại. Khách hàng chọn nhập số điện thoại sẽ nhận được xác nhận đơn hàng và thông tin cập nhật về vận chuyển qua tin nhắn SMS gửi đến điện thoại di động.

Khi khách hàng nhập số điện thoại, số điện thoại đó được lưu trong mục thông tin khách hàng. Số điện thoại này cũng được sử dụng làm số điện thoại vận chuyển mặc định. Nếu bạn cần khách hàng nhập địa chỉ email, hãy bật tùy chọn chỉ dùng email.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Thông tin liên hệ của khách hàng, chọn một trong số cài đặt SMS dưới đây:

  2. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem và gửi lại thông báo qua SMS về đơn hàng

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

  2. Nhấp vào mã số đơn hàng.

  3. Trong mục Timeline (Lịch trình), bạn có thể xem thông báo qua SMS cho đơn hàng. Nếu bạn muốn gửi lại thông báo, nhấp vào Resend (Gửi lại) bên cạnh thông báo.

Gửi SMS kiểm tra

Bạn có thể gửi SMS thử nghiệm để xem giao diện của thông báo qua SMS. Tin nhắn thử nghiệm chuyển đến số điện thoại của cửa hàng được lưu trên trang Cài đặt > Chi tiết về cửa hàng trong Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Nhấp vào thông báo bạn muốn kiểm tra.

  2. Nhấp vào Send test SMS (Gửi SMS thử nghiệm).

Những câu hỏi thường gặp về thông báo qua SMS

Có thể tắt thông báo qua SMS về đơn hàng sau khi đặt hàng không?

Có. Bạn có thể tắt thông báo qua SMS về đơn hàng bằng cách chỉnh sửa thông tin liên hệ đơn hàng trong mục Khách hàng của trang thông tin chi tiết về đơn hàng trong Shopify. Nếu bạn muốn xóa hoặc chỉnh sửa thông tin liên hệ về đơn hàng mà không cần thay đổi thông tin của khách hàng, hãy bỏ chọn Update customer profile (Cập nhật hồ sơ khách hàng) để lưu thay đổi dành riêng cho đơn hàng đó.

Khách hàng có thể thanh toán mà không cần địa chỉ email không?

Có. Nếu bạn cho phép khách hàng nhập số điện thoại khi thanh toán, địa chỉ email của khách hàng thanh toán bằng số điện thoại sẽ không được lưu vào đơn hàng. Khách hàng vẫn có thể chọn nhập địa chỉ email trên trang trạng thái đơn hàng để nhận thông báo qua email về đơn hàng sau khi đặt hàng.

Tôi có thể yêu cầu khách hàng nhập địa chỉ email khi thanh toán không?

Có. Bạn có thể tắt tùy chọn nhập số điện thoại khi thanh toán trong phần cài đặt thanh toán. Nếu bạn chọn Checkout with email only (Chỉ thanh toán bằng email), khách hàng sẽ phải nhập địa chỉ email khi thanh toán. Khách hàng vẫn có thể chọn nhập số điện thoại trên trang trạng thái đơn hàng để nhận thông báo qua SMS về đơn hàng sau khi đặt hàng.

Khách hàng có thể tạo tài khoản bằng cách sử dụng số điện thoại thay vì địa chỉ email không?

Không. Khách hàng cần nhập địa chỉ email để tạo tài khoản.

Khách hàng có thể trả lời thông báo qua SMS không?

Không. Khách hàng không thể gửi tin nhắn cho bạn để trả lời thông báo qua SMS.

Tôi sẽ bị thu phí cho thông báo qua SMS đúng không?

Không. Bạn sẽ không phải trả phí. Mức phí tin nhắn tiêu chuẩn có thể vẫn áp dụng cho khách hàng, tùy theo nhà mạng điện thoại của họ.

Tôi có thể khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở nếu khách hàng bắt đầu thanh toán bằng số điện thoại không?

Không. Bạn không thể gửi SMS khôi phục giỏ hàng cho khách hàng.

Khách hàng nhập số điện thoại thay vì địa chỉ email có thể mua bản tải xuống điện tử không?

Có. Liên kết đến phần tải xuống sẽ có sẵn trong trang cảm ơn được liên kết với xác nhận đơn hàng gửi qua SMS. Tuy nhiên, vì một số ứng dụng tải xuống bản điện tử gửi email riêng, bạn nên kiểm tra email của bạn.

Khách hàng nhập số điện thoại thay cho địa chỉ email có thể mua thẻ quà tặng không?

Có. Khách hàng sẽ nhận được thông báo qua SMS chứa liên kết đến thẻ quà tặng của họ.

Khách hàng có thể thanh toán bằng Shop Pay khi thanh toán bằng số điện thoại không?

Không. Khách hàng không thể sử dụng số điện thoại để thanh toán qua Shop Pay vào thời điểm hiện tại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí