Webhook

Webhook là công cụ truy xuất và lưu trữ dữ liệu từ một sự kiện nhất định. Webhook cho phép bạn đăng ký URL https:// có khả năng lưu trữ dữ liệu sự kiện bằng định dạng JSON hoặc XML. Webhook thường được dùng để:

  • Đặt đơn hàng
  • Thay đổi giá sản phẩm
  • Thông báo cho máy khách IM hoặc máy nhắn tin của bạn khi bạn đang ngoại tuyến
  • Thu thập dữ liệu để xây dựng kho dữ liệu
  • Tích hợp phần mềm kế toán
  • Lọc các mặt hàng trong đơn hàng và thông báo cho nhiều người giao hàng về đơn hàng
  • Xóa dữ liệu khách hàng khỏi cơ sở dữ liệu khi gỡ cài đặt ứng dụng

Trên trang này

Tạo webhook

Các bước thực hiện:

Xóa webhook

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí