Webhook

Webhook là công cụ truy xuất và lưu trữ dữ liệu từ một sự kiện nhất định. Webhook cho phép bạn đăng ký URL https:// có khả năng lưu trữ dữ liệu sự kiện bằng định dạng JSON hoặc XML. Webhook thường được dùng để:

 • Đặt đơn hàng
 • Thay đổi giá sản phẩm
 • Thông báo cho máy khách IM hoặc máy nhắn tin của bạn khi bạn đang ngoại tuyến
 • Thu thập dữ liệu để xây dựng kho dữ liệu
 • Tích hợp phần mềm kế toán
 • Lọc các mặt hàng trong đơn hàng và thông báo cho nhiều người giao hàng về đơn hàng
 • Xóa dữ liệu khách hàng khỏi cơ sở dữ liệu khi gỡ cài đặt ứng dụng

Tạo webhook

Các bước thực hiện:

 1. Cuộn xuống mục Webhooks (Webhook).

 2. Nhấp vào nút Create webhook (Tạo webhook). Cửa sổ mới sẽ xuất hiện.

 3. Trong menu thả xuống đầu tiên, chọn "Event" (Sự kiện) từ danh sách sau:

 4. Trong menu thả xuống thứ hai, chọn định dạng bạn muốn nhận thông tin này từ Shopify. Hai lựa chọn là JSON hoặc XML.

 5. Trong phần URL, nhập URL bạn muốn lưu trữ dữ liệu. Cần lưu ý rằng không thể trả lại webhook cho các URL sau:

 6. Nhấp vào Add webhook (Thêm webhook). Webhook của bạn sẽ xuất hiện trong mục "Webhook".

 7. Bạn cũng có thể kiểm tra webhook để đảm bảo thông tin bạn muốn được gửi đến đúng URL. Để thực hiện việc này, nhấp vào liên kết gửi thông báo kiểm tra. Xác minh hiệu quả tại URL bạn đã chỉ định.

Xóa webhook

Các bước thực hiện:

 1. Cuộn xuống mục Webhooks (Webhook).

 2. Bên cạnh webhook đã tạo, phải có biểu tượng thùng rác nhỏ.

 3. Nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa webhook.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí