Webhooks

Webhooks zijn een tool voor het ophalen en opslaan van gegevens uit een bepaalde gebeurtenis. Ze stellen je in staat een https://-URL te registreren waar de gebeurtenisgegevens kunnen worden opgeslagen in JSON- of XML-indeling. Webhooks worden vaak gebruikt om:

 • een bestelling te plaatsen;
 • de prijs van een product te wijzigen;
 • je IM-client of pager te laten weten wanneer je offline bent;
 • gegevens te verzamelen voor datawarehousing;
 • je boekhoudsoftware te integreren;
 • de bestelde artikelen te filteren en verschillende vervoerders te informeren over de bestelling;
 • klantgegevens uit je database te verwijderen wanneer klanten je app verwijderen.

Webhooks maken

Stappen:

 1. Scrol omlaag naar het gedeelte Webhooks.
 2. Klik op de knop Webhook maken. Er moet nu een nieuw venster verschijnen.
 3. Kies in het eerste vervolgkeuzelijst de 'Gebeurtenis' uit de volgende lijst:

  • Winkelwagen maken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een winkelwagen wordt aangemaakt.
  • Winkelwagen bijwerken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een winkelwagen wordt bijgewerkt.
  • Betaalpagina maken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een betaalpagina wordt gemaakt.
  • Betaalpagina verwijderen: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een betaalpagina wordt verwijderd.
  • Checkoutpagina bijwerken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een checkoutpagina wordt bijgewerkt.
  • Collectie maken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een collectie wordt gemaakt.
  • Collectie verwijderen: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een collectie wordt verwijderd.
  • Collectie bijwerken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een collectie wordt bijgewerkt.
  • Klantgroep maken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een klantgroep wordt gemaakt.
  • Klantgroep verwijderen: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een klantgroep wordt verwijderd.
  • Klantgroep bijwerken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een klantgroep wordt bijgewerkt.
  • Klant maken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een klant wordt gemaakt.
  • Klant verwijderen: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een klant wordt verwijderd.
  • Klant uitschakelen: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een klantaccount wordt uitgeschakeld.
  • Klant inschakelen: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een klantaccount wordt ingeschakeld.
  • Klant bijwerken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een klant wordt bijgewerkt.
  • Conceptbestelling maken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een conceptbestelling wordt gemaakt.
  • Conceptbestelling verwijderen: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een conceptbestelling wordt verwijderd.
  • Conceptbestelling bijwerken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een conceptbestelling wordt bijgewerkt.
  • Afhandeling maken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een afhandeling wordt gemaakt voor een bestelling.
  • Afhandeling bijwerken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een afhandeling wordt bijgewerkt voor een bestelling.
  • Bestelling annuleren: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een bestelling wordt geannuleerd.
  • Bestelling maken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een bestelling wordt gemaakt.
  • Bestelling verwijderen: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een bestelling wordt verwijderd.
  • Bestelling bewerken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een bestelling wordt bewerkt.
  • Bestelling vervullen: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een bestelling wordt afgehandeld.
  • Bestelling betalen: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een bestelling wordt betaald.
  • Bestelling bijwerken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een bestelling wordt bijgewerkt.
  • Product maken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een product wordt gemaakt.
  • Product verwijderen: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een product wordt verwijderd.
  • Product bijwerken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een product wordt bijgewerkt.
  • Terugbetaling maken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een terugbetaling wordt gemaakt.
  • Winkel bijwerken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een winkeleigenschap wordt bijgewerkt.
  • Thema maken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een thema wordt gemaakt.
  • Thema verwijderen: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een thema wordt verwijderd.
  • Thema bijwerken: er wordt een webhook verzonden telkens wanneer een thema-eigenschap wordt bijgewerkt.
 4. Kies in het tweede vervolgkeuzemenu de indeling waarin Shopify deze gegevens naar je moet sturen. De twee keuzes zijn JSON en XML.

 5. Voer onder 'URL' de URL in waar je de gegevens wilt opslaan. Het is belangrijk op te merken dat webhooks niet kunnen worden verzonden naar de volgende URL's:

  • Localhost
  • Een URL die eindigt op het woord 'internal' (bijv. dezewinkel.com/internal)
  • Elke URL van een aangepast domein dat is gekoppeld aan de winkel
  • Nepdomeinen zoals www.example.com
  • Shopify-domeinen (bijv. shopify.com en myshopify.com)
 6. Klik op Webhook toevoegen. Je webhook moet nu in het gedeelte 'Webhooks' worden weergegeven.

 7. Je kunt je webhook ook testen om te verzekeren dat de gewenste gegevens naar de juiste URL worden verzonden. Klik hiervoor op de link Testmelding verzenden. Verifieer op de URL die je hebt opgegeven dat dit werkt.

Webhooks verwijderen

Stappen:

 1. Scrol omlaag naar het gedeelte Webhooks.
 2. Naast de webhook die je hebt gemaakt, moet een klein prullenbakpictogram staan.
 3. Klik op het prullenbakpictogram om de webhook te verwijderen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis