Meldingstemplates bewerken

Je winkel heeft veel meldingstemplates. Meldingen worden getriggerd door gebeurtenissen, zoals een nieuwe bestelling die wordt geplaatst of een bestelling die wordt afgehandeld. Ze worden naar jou, je medewerkers of je klanten verzonden, afhankelijk van de gebeurtenis en de instellingen van je bestellingsmeldingen.

Je kunt je e-mailmeldingen aanpassen door een logo toe te voegen of het kleurenschema te wijzigen voor alle templates tegelijk. Je kunt ook de content van afzonderlijke e-mailmeldingen bewerken.

Raadpleeg sms-meldingen voor informatie over sms-templates.

Een logo toevoegen aan je e-mailtemplates

Je kunt een logo toevoegen aan al je e-mailtemplates tegelijk:

 1. Klik op Aanpassen.

 2. Voeg een logo toe door te klikken op Bestand kiezen. Zoek het bestand en upload het.

Kleuren voor je e-mailtemplates kiezen

Je kunt het kleurenschema van je e-mailtemplates wijzigen:

 1. Klik op Aanpassen.

 2. Wijzig de accentkleur van je e-mails door de kleurcode in te voeren of op de kleurkiezer te klikken.

De taal van je e-mailtemplates wijzigen

De standaardtaal voor je e-mailtemplates is afhankelijk van de taal van je thema en eventuele bewerkingen die je in de templates hebt aangebracht.

 • Als je geen wijzigingen in je e-mailtemplates hebt aangebracht, verandert de taal van de e-mailtemplate ook wanneer je de taal van je thema wijzigt.
 • Als je zowel de titel als de hoofdtekst van je e-mailtemplates hebt gewijzigd, verandert de taal van de e-mailtemplates niet door de taal van je thema te wijzigen.
 • Als je alleen de titel van je e-mailtemplates hebt gewijzigd, verandert de taal van de e-mailtemplates niet als je de taal van je thema wijzigt.
 • Als je alleen de hoofdtekst van je e-mailtemplates hebt gewijzigd, verandert de taal van de titel maar niet de taal van de hoofdtekst van je e-mailtemplates door de taal van je thema te wijzigen.

Specifieke e-mailtemplates aanpassen

Stappen:

 1. Klik op de naam van de melding die je wilt wijzigen.

 2. Bewerk het veld E-mailonderwerp en de hoofdtekst van het e-mailbericht.

 3. Klik op Opslaan.

Je wijzigingen testen

Nadat je een meldingstemplate hebt aangepast, kun je de wijzigingen in het Shopify-beheercentrum bekijken of per e-mail versturen om te zien hoe het er voor je klanten uitziet.

Stappen:

 1. Ga naar Acties > Voorbeeld om een voorbeeld van je melding weer te geven.
 2. Als je tevreden bent met de wijzigingen, sluit je het voorbeeldvenster en klik je vervolgens op Opslaan.
 3. Als je de melding wilt verzenden als een testmail, klik je op Acties > Testmail verzenden. De e-mail wordt verzonden naar het account dat je hebt gebruikt om in te loggen bij het Shopify-beheercentrum.

Voeg een belastingregistratienummer toe aan een factuur

In sommige landen en regio's moet je misschien je belastingregistratienummer op klantfacturen of andere kennisgevingen vermelden. In Australië, Canada en India moeten bedrijven die GST (goederen- en servicebelasting) in rekening brengen wellicht hun registratienummer weergeven. In de Europese Unie moet je wellicht je btw-ID laten zien.

Vraag je belastingadviseur of een overheidsinstantie of je het nummer moet weergeven.

Volg deze stappen om je nummer weer te geven in een e-mailmelding:

 1. Open een e-mailtemplate zoals weergegeven in Specifieke e-mailtemplates aanpassen.
 2. Voer in het gedeelte E-mail tekst (HTML) je registratie- of identificatienummer op een geschikte locatie in. Neem HTML op om te verzekeren dat de uitvoer correct wordt opgemaakt.
 3. Optioneel: bekijk je wijzigingen om te verifiëren dat je aanpassingen correct worden weergegeven.
 4. Klik op Opslaan.

In het volgende voorbeeld heeft de winkeleigenaar zijn/haar adres en btw-ID naast zijn/haar winkellogo toegevoegd in de melding Bestelbevestiging.

 <table class="row">
  <tr>
   <td class="shop-name_cell">
    {%- if shop.email_logo_url %}
     <img src="{{shop.email_logo_url}}" alt="{{ shop.name }}" width="{{ shop.email_logo_width }}">
     <p>150 Elgin St, Ottawa K2P 1L4 GST# 123456789</p>
    {%- else %}
     <h1 class="shop-name_text">
      <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
     </h1>
    {%- endif %}

Je kunt ook een factuur-app kopen en downloaden in de Shopify App Store. Met een factuur-app kun je een belastingnummer opnemen op facturen.

Voeg een heffingsregel toe aan de templates voor bestelbevestiging en terugbetaling van bestelling

Als je douane- en invoerrechten int, controleer je of je e-mailberichten een heffingsregel bevatten, zodat je klanten een bevestiging ontvangen dat ze die kosten hebben betaald.

Als je de standaardtemplates gebruikt voor de e-mailtemplates Bestelbevestiging en Bestellingsterugbetaling , worden je e-mails automatisch bijgewerkt met een Douanerechten-regelitem. Je hoeft geen wijzigingen aan te brengen.

Als je de e-mailtemplates voor Bestelbevestiging en Bestellingsterugbetaling hebt aangepast, kun je de volgende code toevoegen aan je e-mailtemplates om regelitem Douanerechten toe te voegen

{% if current_total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Duties</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ current_total_duties | money }}</strong>
 </td>
</tr>

{% endif %}

Betalingsvoorwaarden toevoegen aan facturen met bestelling

Betalingsvoorwaarden specificeren de datum waarop de betaling voor een bestelling moet worden betaald.

Als je de e-mailtemplate Factuur van bestelling hebt aangepast, voeg je de volgende code toe aan je e-mailtemplates om betalingsdatums toe te voegen, inclusief de melding 'verschuldigd bij fulfilment'.

{% assign due_date = payment_terms.next_payment.due_at | default: nil %}

{% if payment_terms.type == 'receipt' and due_date == nil %}
  {% assign due_date = 'now' %}
{% endif %}

{% if payment_terms.type == 'fulfillment' and payment_terms.next_payment.due_at == nil % }
 <h2> Payment of {{ order.total_outstanding | money }} is due on fulfillment </h2>
{% else %}
 <h2>Payment of {{ order.total_outstanding | money }} is due {{ due_date | date: format: 'date' }}</h2>
{% endif %}

Volg deze stappen om de naam voor de betalingstermijn weer te geven in de e-mailtemplate:

 1. Zoek de volgende sectie als deze bestaat:
 {% if shipping_address or billing_address or shipping_method %}
 1. Vervang deze door het volgende:
 {% if shipping_address or billing_address or shipping_method or payment_terms %}
 1. Voer in het gedeelte E-mailtekst (HTML) de naam van de betalingstermijn in op een geschikte locatie.
 {% if payment_terms %}
  <td class="customer-info__item">
   <h4>Payment</h4>
   <p> Terms: {{ payment_terms.name }} </p>
  </td>
 {% endif %}
 1. Klik op opslaan.

In het volgende voorbeeld heeft de winkeleigenaar de betalingstermijn ingevoerd in de sectie met klantgegevens na shipping_method.

Voorbeeld

Voor meer informatie, raadpleeg je de Liquid-naslagdocumentatie voor payment_terms.

Een aangepast bericht aan meldingen toevoegen

Je kunt een aangepast bericht aan verschillende meldingen toevoegen, waaronder:

 • afgebroken checkout
 • contact opnemen met de klant
 • klantactivering
 • conceptbestellingsfactuur

Stappen:

 1. Voer in het tekstveld een aangepast bericht in.
 2. Klik op E-mail bekijken.
 3. Verifieer dat het bericht correct wordt weergegeven en klik op Terug als je wijzigingen wilt aanbrengen.
 4. Klik op Melding versturen wanneer je klaar bent.

E-mailtemplates opmaken met inline CSS

Je kunt inline CSS gebruiken om je e-mailtemplates op te maken door het standaard stijlblad te overschrijven, namelijk: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">. De templatebewerker maakt alle stijltags in de template automatisch inline. Het bewaart mediaquery's om het maken van responsieve e-mails te vergemakkelijken. Externe stijlbladen en stijlbladen waarin thema-assets zijn geüpload, worden niet inline gemaakt. Het is daarom raadzaam CSS-opmaak op te nemen in een <style>-tag in de <head> van je templates.

Automatische conversie van e-mails met platte tekst

Je HTML-e-mailtemplates worden omgezet in platte tekst voor e-mailclients waarin deze versie moet worden weergegeven, zoals Mail voor Apple Watch.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis