Edytuj szablony powiadomień

Twój sklep ma kilka szablonów powiadomień. Powiadomienia są wyzwalane przez takie zdarzenia, jak nowe zamówienie lub zrealizowane zamówienie. Są one wysyłane do Ciebie, Twoich pracowników lub klientów, w zależności od zdarzenia i ustawień powiadomień o zamówieniu.

Możesz dostosować powiadomienia e-mail, dodając logo lub zmieniając schemat kolorów we wszystkich szablonach jednocześnie. Możesz także indywidualnie edytować zawartość wiadomości e-mail lub powiadomień SMS.

Dodaj logo do swoich szablonów e-maila

Możesz dodać logo do wszystkich swoich szablonów e-maila jednocześnie:

 1. Kliknij opcję Dostosuj.

 2. Dodaj logo, klikając opcję Wybierz plik, znajdując je i ładując.

Wybierz kolory dla swoich szablonów e-maila

Możesz zmienić schemat kolorów swoich szablonów e-maila:

 1. Kliknij opcję Dostosuj.

 2. Zmień kolor akcentu swoich e-maili, wprowadzając kod koloru lub klikając próbnik kolorów.

Zmiana języka szablonów e-maili

Język używany w szablonach e-maili zależy od języka szablonu wybranego dla sklepu i wszelkich zmian dokonywanych w szablonach dla wiadomości e-mail.

 • Jeśli nie wprowadziłeś(-aś) żadnych zmian w swoich szablonach e-maili, po zmianie języka szablonu sklepu zmienia się również język szablonu wiadomości e-mail.
 • Jeśli wprowadziłeś(-aś) zmiany zarówno w treści, jak i tytule szablonów wiadomości e-mail, zmiana języka szablonu dla sklepu nie spowoduje zmiany języka szablonów wiadomości e-mail.
 • Jeśli wprowadziłeś(-aś) zmiany tylko w tytule szablonów e-maili, zmiana języka szablonu dla sklepu nie spowoduje zmiany języka szablonów wiadomości e-mail.
 • Jeśli wprowadziłeś(-aś) zmiany tylko w treści szablonów e-maili, zmiana języka szablonu dla sklepu spowoduje zmianę tytułu na nowy język, ale nie zmieni języka treści szablonów e-maili.

Dostosuj określone szablony e-maili

Kroki:

 1. Kliknij nazwę powiadomienia, które chcesz zmienić.

 2. Możesz edytować pole Temat e-maila i treść wiadomości e-mail.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Przetestuj swoje zmiany

Po dostosowaniu szablonu powiadomienia możesz wyświetlić podgląd zmian w panelu administracyjnym Shopify lub wysłać go e-mailem, aby zobaczyć, w jaki sposób zostanie on wyświetlony Twoim klientom.

Kroki:

 1. Aby wyświetlić powiadomienie, przejdź do sekcji Czynności > Podgląd.
 2. Jeśli zmiany są zadowalające, zamknij okno podglądu i kliknij Zapisz.
 3. Aby wysłać powiadomienie jako testowy e-mail, kliknij czynności > Wyślij e-mail testowy. Wiadomość e-mail jest wysyłana na konto, którego użyłeś(-aś) do zalogowania się do panelu administracyjnego Shopify.

Przykład: Dodaj numer identyfikacji podatkowej do faktury

W niektórych krajach może być konieczne przedstawienie numeru identyfikacji podatkowej na fakturach klientów lub w innych powiadomieniach.

Na przykład w Australii, Kanadzie i Indiach firmy, które naliczają podatek od towarów i usług (GST), mogą zostać zobowiązane do przedstawienia swojego numeru rejestracyjnego. Podobnie w Europie może być konieczne podanie numeru identyfikacyjnego podatku od wartości dodanej (VAT).

Dowiedz się od swojego doradcy podatkowego lub w urzędzie państwowym, czy musisz podać numer.

Aby wyświetlić swój numer w powiadomieniu e-mail, możesz wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz szablon wiadomości e-mail, jak przedstawiono w sekcji Dostosowywanie określonych szablonów e-maili.

 2. W obszarze Treść e-maila (html) wprowadź swój numer rejestracyjny lub identyfikacyjny. Dodaj HTML, aby upewnić się, że dane wyjściowe są poprawnie sformatowane.

W poniższym przykładzie właściciel sklepu dodał swój adres i numer identyfikacji podatkowej bezpośrednio po logo sklepu w powiadomieniu o potwierdzeniu zamówienia:

Część szablonu przedstawiająca HTML, w której można dodać numer identyfikacji podatkowej

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Innym sposobem udostępnienia tych informacji jest użycie aplikacji rozliczeniowej. Różne aplikacje, które można kupić i pobrać z Shopify App Store, umożliwiają dodanie numerów podatkowych na fakturach.

Dodaj niestandardową wiadomość do powiadomień

Niestandardową wiadomość można dodać do kilku powiadomień, w tym:

 • przerwana realizacja zakupu
 • skontaktuj się z klientem
 • aktywacja klienta
 • wersja robocza faktury dla zamówienia

Kroki:

 1. Wprowadź niestandardową wiadomość w polu tekstowym.
 2. Kliknij Sprawdź e-mail.
 3. Sprawdź, czy wiadomość jest wyświetlana poprawnie i kliknij Powrót, aby wprowadzić zmiany.
 4. Kliknij Wyślij powiadomienie, gdy będziesz gotowy(-a).

Formatuj szablony e-maili za pomocą wbudowanego CSS

Możesz użyć wbudowanego arkusza CSS, aby formatować szablony e-maili, zastępując nim domyślny arkusz stylów: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">. Edytor szablonów automatycznie zamieni tagi stylu w szablonie. Zachowa zapytania dotyczące multimediów, aby ułatwić tworzenie możliwych do dostosowania e-maili. Zewnętrzne arkusze stylów i arkusze stylów przesłane za pomocą zasobów szablonu nie mogą być wbudowane, więc zaleca się, aby formatowanie CSS dodać w tagu <style> w <head> dla Twoich szablonów.

Automatyczna konwersja e-maili w formacie zwykłego tekstu

Szablony e-maili HTML są przekształcane w zwykły tekst dla klientów poczty e-mail wymagających wyświetlenia tej wersji, np. mail dla Apple Watch.

Dostosuj określone szablony SMS

Możesz dostosować kopię i formatowanie każdego szablonu SMS.

Kroki:

 1. W sekcji Szablony kliknij szablon, który chcesz zmienić.

 2. Kliknij SMS.

 3. Wprowadź zmiany w treści SMS-a.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo