Powiadomienia o nowych zamówieniach

Tworzenie i edytowanie powiadomień e-mail umożliwia Tobie lub pracownikowi uzyskanie informacji o złożeniu zamówienia przez klienta. Aby wprowadzać zmiany w powiadomieniach o zamówieniach, musisz mieć uprawnienie Zamówienia na swoim koncie. Dowiedz się więcej o uprawnieniach pracowników.

Dodaj odbiorcę powiadomień o nowych zamówieniach

Po skonfigurowaniu powiadomienia o nowym zamówieniu dla danego adresu e-mail możesz je przetestować, klikając przycisk Wyślij powiadomienie testowe. Powiadomienie testowe będzie zawierać fałszywe informacje o zamówieniu i kliencie.

Dezaktywuj lub aktywuj ponownie powiadomienia o nowych zamówieniach

Możesz tymczasowo dezaktywować powiadomienia o nowych zamówieniach zamiast usuwać odbiorcę. Następnie możesz ponownie aktywować powiadomienia.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Powiadomienia.
 2. Kliknij opcję Powiadomienia pracowników.
 3. Dostosuj ustawienia powiadomień każdego odbiorcy:
  • Aby dezaktywować powiadomienia, wybierz opcję Wyłącz.
  • Aby aktywować powiadomienia ponownie, wybierz opcję Włącz.

Dołącz link do strony zamówienia

Znajdź nr lub ID zamówienia

Możesz znaleźć ID zamówienia:

 Zamówienie {{ order_name }} 

Otrzymasz informację zwrotną, np.:

 Zamówienie #1001

Dołącz specjalne instrukcje

Kroki:

Dezaktywuj powiadomienie

Większość powiadomień o zamówieniach, wysyłkach i kontach klientów jest wysyłanych do klientów automatycznie i nie można ich dezaktywować. Podczas przetwarzania zamówienia można dezaktywować niektóre powiadomienia o czynnościach związanych z tym zamówieniem:

 • Zamówienie anulowane: Automatycznie wysyłane do klienta, jeśli jego zamówienie zostało anulowane
 • Zwrot kosztów zamówienia: Automatycznie wysyłane do klienta, jeśli zostały zwrócone koszty jego zamówienia
 • Potwierdzenie wysyłki: Automatycznie wysyłane do klienta po zrealizowaniu jego zamówienia
 • Aktualizacja wysyłki: Automatycznie wysyłane do klienta, jeśli numer śledzenia zrealizowanego zamówienia został aktualizowany
 • Wydano do doręczenia: Automatycznie wysyłane po wydaniu zamówień z informacjami o śledzeniu do doręczenia. Dostępne tylko dla wysyłek, które mają numer śledzenia z FedEx, Canada Post, DHL Express, UPS lub USPS.
 • Dostarczono: Automatycznie wysyłane po dostarczeniu zamówień z informacjami o śledzeniu. Dostępne tylko dla wysyłek, które mają numer śledzenia z FedEx, Canada Post, DHL Express, UPS lub USPS.

Dezaktywuj powiadomienie o anulowaniu zamówienia

Jeśli anulujesz zamówienie, możesz wyłączyć powiadomienie o anulowaniu wysyłane e-mailem do klienta. Dowiedz się więcej o anulowaniu zamówień.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, które chcesz anulować.

 3. Kliknij Więcej czynności > Anuluj zamówienie.

 4. Wprowadź szczegóły anulowania zamówienia.

 5. Odznacz opcję Wyślij powiadomienie do klienta.

 6. Kliknij Anuluj zamówienie.

Dezaktywuj powiadomienie o zwrocie kosztów zamówienia

Gdy dokonujesz zwrotu kosztów zamówienia, możesz dezaktywować powiadomienie, aby klient nie otrzymał e-maila z odnośną informacją. Dowiedz się więcej o zwracaniu kosztów zamówień.

Kroki:

 1. Na stronie Zamówienia kliknij nr zamówienia, którego koszty chcesz zwrócić.
 2. Kliknij przycisk Zwrot, a następnie wprowadź dane zwrotu.
 3. Odznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie do klienta.
 4. Kliknij Zwrot kosztów.

Dezaktywuj powiadomienie o potwierdzeniu wysyłki

Po zrealizowaniu zamówienia możesz dezaktywować powiadomienie o potwierdzeniu wysyłki, aby klient nie otrzymał e-maila z danymi wysyłki. Dowiedz się więcej o realizacji zamówienia. Dowiedz się więcej o realizacji zamówienia.

Kroki:

 1. Na stronie Zamówienia kliknij nr zamówienia, które chcesz zrealizować.
 2. Kliknij Kontynuuj.
 3. Wprowadź dane dotyczące realizacji zamówienia.
 4. Odznacz opcję Wyślij teraz szczegóły wysyłki do klienta.
 5. Zakończ realizację zamówienia.

Dezaktywuj powiadomienie o aktualizacji wysyłki

Gdy dodasz lub zaktualizujesz informacje o śledzeniu zamówienia, które zostało już oznaczone jako zrealizowane, możesz dezaktywować powiadomienie o aktualizacji wysyłki, aby nie wysyłać do klienta e-maila z informacją o aktualizacji. Dowiedz się więcej o dodawaniu informacji o śledzeniu.

Kroki:

 1. Na stronie Zamówienia kliknij nr zamówienia, które chcesz zaktualizować.
 2. W sekcji Realizacje kliknij przycisk ..., a następnie wybierz Edytuj śledzenie.
 3. Wprowadź nowe dane śledzenia.
 4. Odznacz opcję Wyślij e-mail z powiadomieniem do klienta.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dezaktywuj opcję Przesyłka wydana do doręczenia lub Wysyłka dostarczona

Możesz dezaktywować powiadomienia, aby klient nie otrzymał e-maila, gdy status wysyłki zmieni się na Przesyłka wydana do doręczenia lub Wysyłka dostarczona. Dotyczy to tylko wysyłek z numerem śledzenia z Fedex, Canada Post, DHL Express, UPS lub USPS.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Powiadomienia.
 2. Kliknij opcję Powiadomienia klienta.
 3. W sekcji Wysyłka odznacz pola wyboru Przesyłka wydana do doręczenia lub Wysyłka dostarczona.

Usuń powiadomienie o zamówieniu pracownika

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo