Powiadomienia o nowych zamówieniach

Tworzenie i edytowanie powiadomień e-mail umożliwia Tobie lub pracownikowi uzyskanie informacji o złożeniu zamówienia przez klienta. Aby wprowadzać zmiany w powiadomieniach o zamówieniach, potrzebne są uprawnienia do dokonywania zmian w zamówieniach na Twoim koncie. Dowiedz się więcej o uprawnieniach dla pracowników.

Dodaj odbiorcę powiadomień o nowych zamówieniach

Kroki:

 1. W sekcji Powiadomienia dla pracowników o zamówieniach kliknij przycisk Dodaj odbiorcę.

 2. Z pierwszego rozwijanego menu wybierz adres e-mail dla powiadomień, korzystając z następujących opcji:

- Wybierz adres e-mail, a następnie wprowadź nowy adres e-mail, na który chcesz wysłać powiadomienie o zamówieniu. - Wybierz pracownika, na którego konto e-mail chcesz wysyłać powiadomienia.

 1. Jeśli chcesz utworzyć powiadomienia dla zamówień z określonej lokalizacji POS lub z Internetu, wybierz lokalizację z listy. Możesz wybrać opcję Wszystko, aby utworzyć powiadomienia dla wszystkich zamówień. Aby dodać powiadomienia dla więcej niż jednej określonej lokalizacji, musisz je utworzyć jako osobne powiadomienia o zamówieniach.

 2. Kliknij przycisk Dodaj powiadomienie o zamówieniu.

Po skonfigurowaniu powiadomienia o nowym zamówieniu dla danego adresu e-mail możesz go przetestować, klikając przycisk Wyślij powiadomienie testowe.

Kroki:

 1. Kliknij przycisk Nowe zamówienie, aby otworzyć szablon w edytorze kodu online.

 2. Na dole szablonu powyżej {% endif %} dodaj:

 You can review details of this order in your shop admin at {{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}.
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Znajdź numer zamówienia lub ID

Możesz znaleźć ID zamówienia:

 Zamówienie {{ order_name }} 

Otrzymasz informację zwrotną, np.:

 Zamówienie #1001

Dołącz specjalne instrukcje

Kroki:

 1. W sekcji „Szablony e-maili” kliknij Nowe zamówienie.

 2. Na dole szablonu e-maila Nowe zamówienie dodaj następujący kod:

 {% unless note == blank %}
 Special instructions: {{ note }}
 {% endunless %}
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Wyłącz powiadomienie

Większość powiadomień o zamówieniach, wysyłkach i kontach klientów jest wysyłanych do klientów automatycznie i nie można ich wyłączyć. Podczas przetwarzania zamówienia można wyłączyć niektóre powiadomienia o czynnościach związanych z tym zamówieniem:

 • Zamówienie anulowane: Automatycznie wysyłane do klienta, jeśli jego zamówienie zostało anulowane
 • Zwrot kosztów zamówienia: Automatycznie wysyłane do klienta, jeśli zostały zwrócone koszty jego zamówienia
 • Potwierdzenie wysyłki: Automatycznie wysyłane do klienta po zrealizowaniu jego zamówienia
 • Aktualizacja wysyłki: Automatycznie wysyłane do klienta, jeśli numer śledzenia zrealizowanego zamówienia został aktualizowany
 • Wydano do doręczenia: Automatycznie wysyłane po wydaniu zamówień z informacjami o śledzeniu do doręczenia. To powiadomienie jest dostępne tylko dla wysyłek, które mają numer śledzenia z FedEx, Canada Post, DHL, UPS lub USPS.
 • Dostarczono: Automatycznie wysyłane po dostarczeniu zamówień z informacjami o śledzeniu. To powiadomienie jest dostępne tylko dla wysyłek, które mają numer śledzenia z FedEx, Canada Post, DHL, UPS lub USPS.

Wyłącz powiadomienie o anulowaniu zamówienia

Jeśli anulujesz zamówienie, możesz wyłączyć odnośne powiadomienie wysyłane e-mailem do klienta. Dowiedz się więcej o anulowaniu zamówień.

Kroki:

 1. Na stronie Zamówienia kliknij numer zamówienia, które chcesz anulować.

 2. Kliknij Więcej czynności, a następnie wybierz opcję Anuluj zamówienie.

 3. Wprowadź dane anulowanego zamówienia.

 4. Odznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie do klienta:

Okno dialogowe Anuluj zamówienie z odznaczoną opcją Wyślij powiadomienie do klienta

 1. Kliknij Anuluj zamówienie.

Wyłącz powiadomienie o zwrocie kosztów zamówienia

Gdy dokonujesz zwrotu kosztów zamówienia, możesz wyłączyć powiadomienie, aby klient nie otrzymał e-maila z odnośną informacją. Dowiedz się więcej o zwrocie kosztów zamówienia.

Kroki:

 1. Na stronie Zamówienia kliknij numer zamówienia, którego koszty chcesz zwrócić.

 2. Kliknij przycisk Zwrot, a następnie wprowadź dane zwrotu.

 3. Odznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie do klienta:

Okno dialogowe Zwrot kosztów z odznaczoną opcją Wyślij powiadomienie do klienta

 1. Kliknij Zwrot kosztów.

Wyłącz powiadomienie o potwierdzeniu wysyłki

Po zrealizowaniu zamówienia możesz wyłączyć powiadomienie o potwierdzeniu wysyłki, aby klient nie otrzymał e-maila z danymi wysyłki. Dowiedz się więcej o realizacji zamówienia.

Kroki:

 1. Na stronie Zamówienia kliknij numer zamówienia, które chcesz zrealizować.

 2. Kliknij Kontynuuj.

 3. Wprowadź dane dotyczące realizacji zamówienia.

 4. Odznacz opcję Wyślij teraz szczegóły wysyłki do klienta:

Odznaczona opcja Wyślij teraz szczegóły wysyłki do klienta

 1. Zakończ realizację zamówienia.

Wyłącz powiadomienie o aktualizacji wysyłki

Gdy dodasz lub zaktualizujesz informacje o śledzeniu zamówienia, które zostało już oznaczone jako zrealizowane, możesz wyłączyć powiadomienie o aktualizacji wysyłki, aby klient nie otrzymał e-maila z informacją o aktualizacji. Dowiedz się więcej o dodawaniu informacji o śledzeniu.

Kroki:

 1. Na stronie Zamówienia kliknij numer zamówienia, które chcesz zaktualizować.

 2. W sekcji Realizacje kliknij przycisk Więcej, a następnie wybierz Edytuj śledzenie.

 3. Wprowadź nowe dane śledzenia.

 4. Odznacz opcję Wyślij e-mail z powiadomieniem do klienta:

Okno dialogowe Edytuj śledzenie z odznaczoną opcją Wyślij e-mail z powiadomieniem do klienta

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Wyłącz opcje Przesyłka wydana do doręczenia lub Wysyłka dostarczona

Możesz wyłączyć powiadomienia, aby klient nie otrzymał e-maila, gdy status wysyłki zmieni się na Przesyłka wydana do doręczenia lub Wysyłka dostarczona. Dotyczy to tylko wysyłek z numerem śledzenia z FedEx, Canada Post, DHL, UPS lub USPS.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Powiadomienia.

 2. W sekcji Wysyłka odznacz pola wyboru Przesyłka wydana do doręczenia lub Wysyłka dostarczona.

Usuń powiadomienie o zamówieniu

Kroki:

 1. Przewiń w dół do sekcji Powiadomienia o zamówieniach.

 2. Obok każdego adresu powiadomienia o zamówieniu będzie widnieć mała ikona z koszem na śmieci:

Kliknij kosz obok powiadomienia, które chcesz usunąć.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo