Powiadomienia o nowych zamówieniach

Tworzenie i edytowanie powiadomień e-mail umożliwia Tobie lub pracownikowi uzyskanie informacji o złożeniu zamówienia przez klienta. Aby wprowadzać zmiany w powiadomieniach o zamówieniach, musisz mieć uprawnienie Zamówienia na swoim koncie. Dowiedz się więcej o uprawnieniach pracowników.

Dodaj odbiorcę powiadomień o nowych zamówieniach

Po skonfigurowaniu powiadomienia o nowym zamówieniu dla danego adresu e-mail możesz je przetestować, klikając przycisk Wyślij powiadomienie testowe. Powiadomienie testowe będzie zawierać fałszywe informacje o zamówieniu i kliencie.

Dołącz link do strony zamówienia

Znajdź nr lub ID zamówienia

Możesz znaleźć ID zamówienia:

 Zamówienie {{ order_name }} 

Otrzymasz informację zwrotną, np.:

 Zamówienie #1001

Dołącz specjalne instrukcje

Kroki:

Wyłącz powiadomienie

Większość powiadomień o zamówieniach, wysyłkach i kontach klientów jest wysyłanych do klientów automatycznie i nie można ich wyłączyć. Podczas przetwarzania zamówienia można wyłączyć niektóre powiadomienia o czynnościach związanych z tym zamówieniem:

 • Zamówienie anulowane: Automatycznie wysyłane do klienta, jeśli jego zamówienie zostało anulowane
 • Zwrot kosztów zamówienia: Automatycznie wysyłane do klienta, jeśli zostały zwrócone koszty jego zamówienia
 • Potwierdzenie wysyłki: Automatycznie wysyłane do klienta po zrealizowaniu jego zamówienia
 • Aktualizacja wysyłki: Automatycznie wysyłane do klienta, jeśli numer śledzenia zrealizowanego zamówienia został aktualizowany
 • Wydano do doręczenia: Automatycznie wysyłane po wydaniu zamówień z informacjami o śledzeniu do doręczenia. Dostępne tylko dla wysyłek, które mają numer śledzenia z FedEx, Canada Post, DHL Express, UPS lub USPS.
 • Dostarczono: Automatycznie wysyłane po dostarczeniu zamówień z informacjami o śledzeniu. Dostępne tylko dla wysyłek, które mają numer śledzenia z FedEx, Canada Post, DHL Express, UPS lub USPS.

Wyłącz powiadomienie o anulowaniu zamówienia

Jeśli anulujesz zamówienie, możesz wyłączyć odnośne powiadomienie wysyłane e-mailem do klienta. Dowiedz się więcej o anulowaniu zamówień.

Kroki:

 1. Na stronie Zamówienia kliknij nr zamówienia, które chcesz anulować.

 2. Kliknij Więcej czynności, a następnie wybierz opcję Anuluj zamówienie.

 3. Wprowadź dane anulowanego zamówienia.

 4. Odznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie do klienta.

 5. Kliknij Anuluj zamówienie.

Wyłącz powiadomienie o zwrocie kosztów zamówienia

Gdy dokonujesz zwrotu kosztów zamówienia, możesz wyłączyć powiadomienie, aby klient nie otrzymał e-maila z odnośną informacją. Dowiedz się więcej o zwrocie kosztów zamówienia.

Kroki:

 1. Na stronie Zamówienia kliknij nr zamówienia, którego koszty chcesz zwrócić.

 2. Kliknij przycisk Zwrot, a następnie wprowadź dane zwrotu.

 3. Odznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie do klienta.

 4. Kliknij Zwrot kosztów.

Wyłącz powiadomienie o potwierdzeniu wysyłki

Po zrealizowaniu zamówienia możesz wyłączyć powiadomienie o potwierdzeniu wysyłki, aby klient nie otrzymał e-maila z danymi wysyłki. Dowiedz się więcej o realizacji zamówienia.

Kroki:

 1. Na stronie Zamówienia kliknij nr zamówienia, które chcesz zrealizować.

 2. Kliknij Kontynuuj.

 3. Wprowadź dane dotyczące realizacji zamówienia.

 4. Odznacz opcję Wyślij teraz szczegóły wysyłki do klienta.

 5. Zakończ realizację zamówienia.

Wyłącz powiadomienie o aktualizacji wysyłki

Gdy dodasz lub zaktualizujesz informacje o śledzeniu zamówienia, które zostało już oznaczone jako zrealizowane, możesz wyłączyć powiadomienie o aktualizacji wysyłki, aby nie wysyłać do klienta e-maila z informacją o aktualizacji. Dowiedz się więcej o dodawaniu informacji o śledzeniu.

Kroki:

 1. Na stronie Zamówienia kliknij nr zamówienia, które chcesz zaktualizować.

 2. W sekcji Realizacje kliknij przycisk ..., a następnie wybierz Edytuj śledzenie.

 3. Wprowadź nowe dane śledzenia.

 4. Odznacz opcję Wyślij e-mail z powiadomieniem do klienta.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Wyłącz opcje Przesyłka wydana do doręczenia lub Wysyłka dostarczona

Możesz wyłączyć powiadomienia, aby klient nie otrzymał e-maila, gdy status wysyłki zmieni się na Przesyłka wydana do doręczenia lub Wysyłka dostarczona. Dotyczy to tylko wysyłek z numerem śledzenia z Fedex, Canada Post, DHL Express, UPS lub USPS.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Powiadomienia.

 2. W sekcji Wysyłka odznacz pola wyboru Przesyłka wydana do doręczenia lub Wysyłka dostarczona.

Usuń powiadomienie o zamówieniu pracownika

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo