Nye bestillingsvarsler

Du kan opprette og redigere e-postvarsler for å varsle deg eller personalet når kunder legger inn en bestilling. Du må ha Bestillinger-tillatelsen i kontoen din for å gjøre endringer i bestillingsvarsler. Finn ut mer om personaltillatelser.

Legg til en mottaker for nye bestillingsvarsler

Etter at du har satt opp et nytt bestillingsvarsel for en e-postadresse, kan du teste det ved å klikke på Sende testvarsel. Et testvarsel inneholder falsk bestillings- og kundeinformasjon.

Deaktiver eller reaktiver varsler om nye bestillinger

Du kan midlertidig deaktivere varsler om nye bestillinger i stedet for å slette mottakeren. Etterpå kan du reaktivere varslene.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Varsler.
 2. Klikk på Personalvarsler.
 3. Juster varslingsinnstillinger for hver enkelt mottaker:
  • Velg Deaktiver hvis du vil deaktivere varsler.
  • Velg Aktiver for å aktivere varslene på nytt.

Inkluder en kobling til bestillingssiden

Finn ordrenummer eller -ID

Du finner bestillings-ID:

 Bestilling {{ order_name }} 

Dette vil returnere noe sånt som:

 Bestilling #1001 

Inkluder spesielle instruksjoner

Steg:

Deaktiver et varsel

De fleste bestillings-, frakt- og kundekontovarsler sendes automatisk til kundene, og kan ikke deaktiveres. Når du behandler en bestilling, kan du deaktivere noen av varslene for handlinger i bestillingen:

 • Bestilling kansellert: Sendes automatisk til kunden hvis bestillingen er kansellert
 • Bestillingsrefusjon: Sendes automatisk til kunden dersom bestillingen blir refundert
 • Fraktbekreftelse: Sendes automatisk til kunden når bestillingen er sluttført
 • Fraktoppdatering: Sendes automatisk til kunden dersom den sluttførte bestillingens sporingsnummer er oppdatert
 • Ute til levering: sendes automatisk når bestillinger med sporingsnummer er ute til levering. Bare tilgjengelig for forsendelser som har et sporingsnummer fra FedEx, Canada Post, DHL Express, UPS eller USPS.
 • Levert: sendes automatisk når bestillinger med sporingsnummer er levert. Bare tilgjengelig for forsendelser som har et sporingsnummer fra FedEx, Canada Post, DHL Express, UPS eller USPS.

Deaktiver varselet Bestilling kansellert

Når du kansellerer en bestilling, kan du deaktivere varselet, slik at kunden ikke mottar et e-postvarsel om kanselleringen. Finn ut mer om kansellering av bestillinger.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen du vil kansellere.

 3. Klikk Flere handlinger > Kanseller bestilling.

 4. Skriv inn detaljer om bestillingskanselleringen.

 5. Opphev valget av Send et varsel til kunden.

 6. Klikk Kanseller bestilling.

Deaktiver varselet Bestillingsrefusjon

Når du refunderer en bestilling, kan du deaktivere varselet, slik at kunden ikke mottar en e-postmelding om refusjonen. Finn ut mer om refundering av bestillinger.

Steg:

 1. Fra Bestillinger-siden klikker du på ordrenummeret for bestillingen du vil refundere.
 2. Klikk refusjon, og skriv inn detaljene for refusjonen.
 3. Fjern avmerkingen Send et varsel til kunden.
 4. Klikk på Refusjon.

Deaktiver varselet Fraktbekreftelse

Når du oppfyller en bestilling, kan du deaktivere varselet Fraktbekreftelse, slik at kunden ikke mottar en e-post med forsendelsesopplysninger. Finn ut mer om oppfyllelse av bestillinger.

Steg:

 1. Fra Bestillinger-siden klikker du på ordrenummeret for bestillingen du vil oppfylle.
 2. Klikk på Fortsett.
 3. Angi detaljene for bestillingsinnfrielse.
 4. Fjern merkingen Send forsendelsesinformasjon til kunden din nå.
 5. Fullfør bestillingsinnfrielse.

Deaktiver varselet Fraktoppdatering

Når du legger til eller oppdaterer sporingsinformasjon for en bestilling som allerede er merket som sluttført, kan du deaktivere varselet Fraktoppdatering, slik at kunden ikke mottar en e-post med oppdateringen. Finn ut mer om å legge til sporingsinformasjon.

Steg:

 1. Fra Bestillinger-siden klikker du på ordrenummeret for bestillingen du vil oppdatere.
 2. I seksjonen Oppfyllelser klikker du på -knappen, og velger Rediger sporing.
 3. Angi de nye sporingsdetaljene.
 4. Fjern merkingen av Send e-postvarsel til kunden.
 5. Klikk på Lagre.

Deaktiver varslene Forsendelsen er ute til levering eller Forsendelsen er levert

Du kan deaktivere varsler slik at kunden ikke mottar en e-post når fraktstatusen endres til ute til levering eller levert. Dette gjelder bare for forsendelser med et sporingsnummer fra FedEx, Canada Post, DHL Express, UPS eller USPS.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Varsler.
 2. Klikk på Kundevarsler.
 3. I frakt-seksjonen fjerner du avmerkingen i avmerkingsboksen for forsendelse ute til levering eller forsendelse levert.

Slett et bestillingsvarsel til personalet

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis