Referanse for varselsvariabler

Varsler som sendes ut fra butikken din gjengis med Liquid. Liquid er Shopifys enkle, brukervennlige programmeringsspråk. Det er det samme programmeringsspråket som temaene våre fra Theme Store er bygget med.

Hvis du vil redigere varslene som sendes fra butikken, kan du gjøre grunnleggende tilpasninger i varslingsmalene.

Hvis du trenger hjelp med mer avanserte endringer, eller gjøre endringer i egendefinerte varslingsmaler, kan du ta kontakt med fellesskapet på forumene våre, eller du kan leie inn en Shopify-ekspert for å gjøre tilpasningene for deg. Finn ut mer om å leie inn Shopify-eksperter.

Her er en liste over Liquid-varslingsmaler som du kan tilpasse fra Shopify-administrator:

 • Forlatt kasse
 • Kontakt kunden
 • Kundekontoinvitasjon
 • Kundekontovelkomst
 • Tilbakestilling av passord for kundekonto
 • Faktura for utkastbestilling
 • Oppfyllelsesforespørsel
 • Gavekort opprettet
 • Ny bestilling
 • Ny bestilling (mobil)
 • Bestillingsfaktura
 • Bestilling avbrutt
 • Bestillingsbekreftelse
 • Bestillingsrefusjon
 • Betalingspåminnelse
 • POS- og mobilkvittering
 • Fraktbekreftelse
 • Fraktoppdatering

Alle maler i Shopify-administrator har tilgang til egenskapene i sin tilhørende bestilling.

Bestillingsegenskaper

Mange egenskaper for en bestilling er tilgjengelige direkte med Liquid, i maler og i ytterligere skript.

Egenskapene til en bestilling er tilgjengelige i følgende maler:

 • Bestillingsbekreftelse
 • Ny bestilling
 • Ny bestilling (mobil)
 • Bestillingsfaktura
 • Fraktbekreftelse
 • Fraktoppdatering
 • Ytterligere skript
 • Oppfyllelsesforespørsel
 • Betalingspåminnelse
Beskrivelse av bestillingsegenskaper
Egenskap Beskrivelse
id

En unik ID for bestillingen på systemnivå for internt bruk. Bruk følgende eksempel for å generere en kobling til bestillingen i administratordelen av butikken. I Ny bestilling-malen kan du for eksempel legge til følgende kode:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">Vis bestilling</a>
email
E-posten som er knyttet til bestillingen.
name

Dette er vanligvis et nummertegn etterfulgt av order_number.

Eksempel: #1004

order_name
Samme som navn.
order_number

Butikkens unike bestillingsnummer, for eksempel 1004, uten nummer #-prefikset, eller et prefiks eller suffiks som er lagt til bestillings-ID-en av butikkeieren i butikkens innstillinger.

Eksempel: 1004

created_at

Datoen og klokkeslettet kunden opprettet bestillingen. Du kan formatere dette med datofilteret.

Eksempel: 2009-05-30T17:43:51+02:00

payment_terms

Betalingsvilkårene angir datoen betalingen for en bestilling forfaller til betaling.

Finn ut hvordan du legger til betalingsvilkår på bestillingsfakturaer.

For mer informasjon kan du se Liquid-referansen for payment_terms.

tags Returnerer en matrise med alle bestillingstaggene. Taggene returneres i alfabetisk rekkefølge. Se referansedokumentasjonen for Liquid for flere detaljer.
transactions Returnerer en matrise med transaksjoner fra bestillingen.
tax_price
Samlede avgifter for alle varene i bestillingen.
tax_lines

Avgifter brutt opp etter type beskatning:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Navnet på avgiften.

Eksempler: QST eller MVA

tax_line.price
Beløpet.
tax_line.rate
Prisen. Hvis den er på 17,5 %, returnerer den 0,175.
tax_line.rate_percentage
Skattesatsen i lesbar form. Hvis prisen er 0,175, returneres 17,5.
customer
Kundeobjekt som inneholder egenskapene til kundens utdata.
billing_address
Fakturaadressen.
billing_address.first_name
Fornavnet til kunden.
billing_address.last_name
Etternavnet til kunden.
billing_address.company
Bedriftsnavn for fakturering.
billing_address.phone
Telefonnummer fra fakturaadressen.
shop.name
Navnet på butikken din.
shop.phone
Butikkens telefonnummer.
subtotal_price
Summen av bestillingens varelinjepriser etter at eventuelle varelinjerabatter eller handlekurvrabatter er trukket fra. Delsummen inkluderer ikke skatter (med mindre skatter er inkludert i prisene), fraktomkostninger eller tips.
discounts
En liste over rabatter.
discounts_amount

Rabattbeløpet som gjelder for alle rabatter.

Eksempel: +$5,00

discounts_savings

Summen av besparelser som skyldes alle rabatter.

Eksempel: -$5.00

total_price

Totalsum for bestillingen (delsum + fraktkostnad - fraktrabatt + avgift).

financial_status
Gjeldende betalingssttatus. En av: nil, pending, authorized, paid, voided, refunded.
requires_shipping
(boolsk) Er sann hvis det er minst én vare i bestillingen som krever levering.
shipping_method.title

Fraktprisens navn.

I kjøperrettede varsler oversettes fraktprisnavnet til språket kunden betalte i, når språket skiller seg fra standardspråket i butikken.

Eksempel: Standardfrakt
shipping_method.price

Fraktprisen inkludert eventuell fraktrabatt.

Eksempel{{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

Fraktprisen.

Eksempel{{ shipping_price | money }}

shipping_address
Leveringsadressen.
shipping_address.first_name
Fornavnet i leveringsadressen.
shipping_address.company
Bedriftsnavnet i leveringsadressen.
shipping_address.phone
Telefonnummeret i leveringsadressen.
line_items
Liste over alle linjevarer i bestillingen.
item_count
Summen over alle vareantallene.
fulfillment_status
Gjeldende innfrielsesstatus for bestillingen. En av: unfulfilled, partial, fulfilled.
note
Merknaden som er knyttet til bestillingen. Merknaden kan hentes fra kunden og/eller redigeres i bestillingsopplysning-skjermen i administrator-grensesnittet.
attributes

Eventuelle egenskaper som er knyttet til bestillingen.

Eksempel{{ attributes.gift-note }}

referring_site

Inneholder URL-adressen til referenten som brakte kunden til butikken din.

Eksempel: https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Inneholder banen til landingsstedet som kunden har brukt. Dette var den første siden kunden så når vedkommende kom til butikken.

Eksempel: /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Ser på landingsstedet og trekker ut en referanseparameter fra den. Referanseparametre kan være: ref, leverandør , r.

Hvis landing_site er /produkter/flott-produkt?ref=min-sporingstoken utgjør landing_site_ref min-sporingstoken. Du kan utføre en bestemt handling hvis referansen tilsvarer en bestemt verdi:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} Min handling ... {% endif %}
cancelled
(boolsk) Er sann hvis bestillingen har blitt kansellert.
cancelled_at
Tidspunktet da bestillingen ble kansellert.
cancel_reason
Årsaken som ble valgt ved kansellering av bestillingen. En av: inventory, customer, declined, fraud eller other.
has_high_risks?
(deprecated)

Er sann hvis det er en høyrisikobestilling

unique_gateways

Returnerer en liste over unike betalingsleverandører på en bestilling. Hvis noen for eksempel betalte med Visa, Mastercard og kontanter, vil den returnerte listen være shopify_payments, cash.

location (POS only)

Viser den fysiske plasseringen til bestillingen. Det er flere lokalisasjonsegenskaper tilgjengelig, oppført her. Du kan konfigurere lokalisasjoner i Lokalisasjoner-området i administrator.

order_status_url

Returnerer koblingen til siden for bestillingsstatus for denne bestillingen.

fulfilled_line_items
(deprecated)
Liste over linjevarer som har blitt sluttført.
unfulfilled_line_items
(deprecated)
Liste over varelinjer som ikke har blitt fullstendig sluttført.
b2b?

Returnerer sann hvis bestillingen er en B2B-bestilling. Bruk egenskapen med B2B-variabler for å vise relevant informasjon, som bedriftens navn, bedriftslokalisasjon og adresse i e-poster. I B2B-bestillinger kan du for eksempel legge til en overskrift i en mal med følgende informasjon:

{% if b2b? %}
    <p> Customer: {{ customer.name }}
    <p> Company: {{ company.name }}
    <p> Location: {{ company_location.name }}
   {% endif%}
   
company

Bedriften du selger til i en B2B-bestilling.

company.name

Navnet på bedriften i en B2B-bestilling.

company.id

ID-en til bedriften i en B2B-bestilling.

company_location

Lokalisasjonen til bedriften i en B2B-bestilling. En bedrift som handler fra deg kan ha mer enn én lokalisasjon.

company_location.name

Navnet på bedriftslokalisasjonen i en B2B-bestilling.

company_location.id

ID-nummeret til bedriftslokalisasjonen i en B2B-bestilling.

company_location.shipping_address

Leveringsadressen til bedriftslokalisasjonen i en B2B-bestilling.

company_location.billing_address

Fakturaadressen for en bedriftslokalisasjon i en B2B-bestilling.

customer_order_url

Den nye siden med bestillingsdetaljer for en bestilling en kunde har forespurt en retur for ved hjelp av nye kundekontoer.

Egenskaper for bestillingsutkast

Egenskaper for bestillingsutkast er tilgjengelig på e-postmalen for bestillingsutkast-fakturaen, som varsler kundene om utestående fakturaer.

Beskrivelse av egenskaper for bestillingsutkast
Egenskap Beskrivelse
id
En unik ID for bestillingsutkastet til intern bruk.
invoice_url
En kobling som kunden kan følge for å betale for fakturaen med Shopifys sikre utsjekking.
reserve_inventory_until

Datoen og klokkeslettet som linjevarene i utkastet er reservert frem til, for eksempel 2015-05-30T17:43:51+02:00.

Du kan formatere datoer med Liquid-datofilteret.

user
Det siste personalmedlemmet som endret bestillingsutkastet.
user.name
Navnet på det siste personalmedlemmet som endret bestillingsutkastet.
user.email
E-postadressen til det siste personalmedlemmet som endret bestillingsutkastet.
email
E-postadressen som er knyttet til bestillingsutkastet.
name
Den unike number til bestillingsutkastet, som har et nummertegn foran #.
number
Det unike nummeret til bestillingsutkastet uten bestillingsprefikset eller -suffikset.
created_at

Datoen og klokkeslettet kunden opprettet bestillingsutkastet, for eksempel 2009-05-30T17:43:51+02:00.

Du kan formatere datoer med Liquid-datofilteret.

tags Returnerer en matrise med alle bestillingstaggene. Taggene returneres i alfabetisk rekkefølge. Se referansedokumentasjonen for Liquid for flere detaljer.
tax_price
De kombinerte avgiftene på alle varene i bestillingsutkastet.
tax_lines

Skatter brutt ned etter type skatt:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Navnet på avgiften.

Eksempler: QST eller MVA

tax_line.price
Avgiftsbeløpet.
tax_line.rate
Skattesatsen i desimalform. For eksempel vil en skattesats på 17,5 % returnere 0,175.
tax_line.rate_percentage
Skattesatsen i prosent. For eksempel vil en prissats på 0,175 returnere 17,5.
customer
Kundeobjekt som inneholder egenskapene til kundens utdata.
billing_address
Fakturaadressen for bestillingsutkastet.
billing_address.first_name
Kundens fornavn
billing_address.last_name
Kundens etternavn
billing_address.company
Firmanavnet i fakturaadressen.
billing_address.phone
Telefonnummeret i fakturaadressen.
shop.name
Navnet på butikken din.
shop.phone
Butikkens telefonnummer.
subtotal_price
Summen av bestillingsutkastets linjevare etter en hvilken som helst linjevarerabatt eller handlekurvrabatt er trukket fra. Avgifter er ikke inkludert i delsummen (med mindre avgifter er inkludert i prisene) eller fraktkostnadene.
discounts
En liste over rabatter.
discounts_amount

Beløp for rabatten som er lagt til av alle rabatter.

Eksempel: +$5,00

discounts_savings

Beløp for besparelsene forårsaket av alle rabatter.

Eksempel: -$5.00

total_price
Totalprisen for bestillingen (delsum + fraktkostnad – fraktrabatt + avgift).
requires_shipping
Returnerer true hvis det er minst én vare i bestillings utkastet som krever frakt. Returnerer false hvis ingen varer i bestillingsutkastet krever frakt.
shipping_method.title

Navnet på fraktprisen.

Eksempel: Standardfrakt

shipping_method.price
Prisen på leveringsmetoden. Returnerer samme informasjon som shipping_price.
shipping_price

Fraktprisen.

Du kan formatere dette beløpet med Liquid-pengefiltre.

shipping_address

Leveringsadressen.

Merk: I motsetning til i vanlige bestillinger, kan fraktadressen til et bestillingsutkast være ufullstendig.

shipping_address.first_name
Fornavnet i leveringsadressen.
shipping_address.company
Firmanavnet i leveringsadressen.
shipping_address.phone
Telefonnummeret i leveringsadressen.
line_items
En liste over alle linjevarene i bestillingsutkastet.
item_count
Summen av alle vareantallene i bestillingsutkastet.
note
Merknaden som er knyttet til bestillingen. Merknaden kan hentes fra kunden og redigeres i opplysningsskjermen til bestillingsutkastet i administrator-grensesnittet.
location

Den fysiske lokalisasjonen til bestillingen. Det er flere tilgjengelige lokalisasjonsegenskaper.

Du kan konfigurere steder på plasseringer-siden i Shopify-administrator.

b2b?

Returnerer sann hvis bestillingen er en B2B-bestilling. Bruk egenskapen med B2B-variabler for å vise relevant informasjon, som bedriftens navn, bedriftslokalisasjon og adresse i e-poster. I B2B-bestillinger kan du for eksempel legge til en overskrift i en mal med følgende informasjon:

{% if b2b? %}
     <p> Customer: {{ customer.name }}
     <p> Company: {{ company.name }}
     <p> Location: {{ company_location.name }}
    {% endif %}
    
company

Bedriften du selger til i en B2B-bestilling.

company.name

Navnet på bedriften i en B2B-bestilling.

company.id

ID-en til bedriften i en B2B-bestilling.

company_location

Lokalisasjonen til bedriften i en B2B-bestilling. En bedrift som handler fra deg kan ha mer enn én lokalisasjon.

company_location.name

Navnet på bedriftslokalisasjonen i en B2B-bestilling.

company_location.id

ID-nummeret til bedriftslokalisasjonen i en B2B-bestilling.

company_location.shipping_address

Leveringsadressen til bedriftslokalisasjonen i en B2B-bestilling.

company_location.billing_address

Fakturaadressen for en bedriftslokalisasjon i en B2B-bestilling.

Egenskaper for betalingsplan

Egenskaper for betalingsplanen er tilgjengelig i e-postmalen Betalingspåminnelse, som minner kunden på forfallsdatoen for en betaling.

Beskrivelse av egenskapene for betalingsplanen
Egenskap Beskrivelse
payment_schedule.amount_due

Beløpet som skal betales for en betalingsplan.

Du kan formatere beløp med valutaer ved hjelp av Liquids pengefilter.

payment_schedule.due_at

Forfallsdatoen for betalingsplanen.

Du kan formatere datoer med Liquid-datofilteret.

payment_schedule.due_in_days

Antall dager til forfallsdatoen hvis betalingsplanen fortsatt har forfalt (er ubetalt).

payment_schedule.due_later?

Returnerer en sann verdi hvis betalingsplanen ikke er betalt og forfallsdatoen ligger i fremtiden.

payment_schedule.number_of_days_overdue?

Antall dager siden forfallsdatoen når en betalingsplan forfalt.

payment_schedule.overdue?

Returnerer en sann verdi hvis en betalingsplan ikke er betalt og den har passert forfallsdatoen.

Egenskaper for betalingsstatus

Beskrivelse av egenskaper for betalingsstatus
Egenskap Beskrivelse
has_pending_payment

(boolsk) Er sann hvis bestillingen har en transaksjon med en ventende betaling.

Finn ut mer om ventende betalinger.

buyer_action_required

(boolsk) Er sann hvis en bestilling har en transaksjon med en ventende betaling, og en kjøperhandling kreves for å oppheve blokkering av betalingen. Når denne verdien er sann og betalingsmåten støtter betalingsinstruksjoner, gir buyer_pending_payment_instructions detaljer kjøperen kan bruke for å fullføre kjøpet frakoblet.

Finn ut mer om Liquid-transaksjonsobjektet.

Linjevare-egenskaper

Hver line i listen over line_items eller subtotal_line_items har følgende egenskaper.

Beskrivelse av egenskaper for linjeelement
Egenskap Beskrivelse
line.applied_discounts
(POS and draft orders only)
Liste over rabatter som er brukt på dette produktet (hver rabatt har egenskaper knyttet til tittel, kode, mengde, sparepenger og type).
line.custom
(Draft orders only)
(boolsk) Er sann hvis varen er en egendefinert linjevare for et bestillingsutkast.
line.grams
Vekten til en enkelt vare.
line.image
Returnerer URL-adressen til bildet som er tilknyttet denne varelinjen. Du kan også bruke img_url-filteret for å hente bestemte bildestørrelser, for eksempel {{ line.image | img_url: 'small' }}
line.line_price
Prisen ganget med vareantallet.
line.original_line_price
Totalprisen for antall varer inkludert i varelinjen, før rabatter.
line.final_line_price
Totalprisen for alle varene i varelinjen, inkludert alle rabattbeløp på varelinjenivå.
line.price
Prisen for en enkelt vare.
line.product.metafields

Metafelter på produktnivå. Bruk følgende syntaks:

line.product.metafields.NAMESPACE.KEY

line.product.title
Produktets nåværende navn.
line.product.vendor
Selgeren av varen.
line.properties
Returnerer en matrise med egendefinert informasjon for en vare. Varelinjeegenskaper bestemmes av kunden på produktsiden, før et produkt legges i handlekurven.
line.quantity
Antallet av den varen.
line.requires_shipping
(boolsk) Returnerer sann hvis varianten for varen har en avmerket boks på produktsiden der det står Dette er et fysisk produkt.
line.selling_plan_allocation
Returnerer et selling_plan_allocation-objekt, som beskriver hvordan en salgsplan som subscription påvirker varelinjen.
line.taxable
(boolsk) Er sann hvis varianten for varen har en avmerket boks på produktsiden der det står Belast skatt på dette produktet.
line.title

Produktnavnet på salgstidspunktet, etterfulgt av en bindestrek og variantnavnet på salgstidspunktet. Variantnavnet er ikke inkludert når det er en «standardtittel».

I kjøperrettede varsler oversettes produkt- og variantnavnet til det språket kunden betalte med, når språket skiller seg fra standardspråket i butikken.
line.url
Den relative URL-adressen til varelinjens variant. Den relative URL-adressen inkluderer ikke rot-URL-adressen til butikken (mystore.myshopify.com).
line.variant.barcode
Strekkoden som er tilknyttet produktvarianten.
line.variant.compare_at_price
Sammenlign med-prisen knyttet til produktvarianten.
line.variant.image
Bildet for produktvarianten. Returnerer bare et bilde hvis det er et bestemt bilde tilordnet varianten i linjevaren.
line.variant.metafields

Metafelter på variantnivå. Bruk følgende syntaks:

line.variant.metafields.NAMESPACE.KEY

line.variant.sku
SKU-en knyttet til produktvarianten.
line.variant.title

De gjeldende navnene på variantens alternativverdier, adskilt med tegnet /.

Eksempel: liten / rød

line.refunded.quantity
(within refund notifications)

Antallet av en vare som skal refunderes. Du kan bruke denne egenskapen til å legge til en identifikator i refunderte varer i en bestilling.

For eksempel: {% if line.refunded_quantity > 0 %}Refundert linjeidentifikator{% endif %}

Refusjonsegenskaper

Disse ekstra egenskapene er tilgjengelige på e-postmalen for refusjoner. Denne e-postmalen brukes til å varsle kundene om at en refusjon (fullstendig eller delvis) har blitt brukt i bestillingen. Du kan bruke en hvilken som helst variabel som er tilgjengelig for e-postvarsel-malen for bestillinger i tillegg til følgende variabler:

Beskrivelse av refusjonsegenskaper
Egenskap Beskrivelse
amount
Pengebeløpet som er refundert.
refund_line_items
En liste over varelinjer til refusjon som skal refunderes.

Refunder_linje_varer-egenskaper

Hver refund_line i listen over refund_line_items har følgende egenskaper:

Beskrivelse av egenskaper for refusjonslinjeelement
Egenskap Beskrivelse
refund_line.line_item
Linje_varen som blir refundert. Den har tilgang til alle av linje_varens-egenskaper.
refund_line.quantity
Antall linjevarer som skal refunderes.

Innfrielsesegenskaper

Disse ekstra egenskapene er tilgjengelige i fraktbekreftelsen, fraktoppdateringen og e-postmaler for innfrielsesforespørsler.

Fraktbekreftelsen og fraktoppdateringen brukes til å varsle kundene om at noen eller alle varene i bestillingen har blitt sluttført eller oppdatert med ny fraktinformasjon.

E-postmalen Innfrielsesforespørsel brukes til tilpassede oppfyllelsestjenester som er definert i butikkadministrator. For å legge til en tilpasset oppfyllelsestjeneste kan du gå til Innstillinger > Frakt og bla ned til Oppfyllelse/Direktefrakting.

Beskrivelse av innfrielsesegenskaper
Egenskap Beskrivelse
service_name
Navnet på en egendefinert tjeneste som definert på siden Innstillinger > Frakt. (Kun oppfyllelsesforespørsler)
fulfillment.estimated_delivery_at
En estimert leveringsdato basert på sporingsnummeret (hvis tilgjengelig) som tilbys av en av følgende budfirmaer: USPS, FedEx, UPS, Canada Post (kun Canada). Denne egenskapen er bare tilgjengelig når fraktpriser utregnet av budfirma er i bruk.
fulfillment.fulfillment_line_items
En liste over varelinjer til oppfylling som skal sluttføres.
fulfillment.item_count
Summen av antallet av en vare. Totalt antall varer som sluttføres.
fulfillment.requires_shipping
(boolsk) Er sann hvis denne innfrielsesforespørselen krever frakt.
fulfillment.tracking_company
Selskapet som utfører sporingen.
fulfillment.tracking_numbers
En liste med sporingsnumre.
fulfillment.tracking_urls
En liste over nettadresser for sporing
items_to_fulfill
(deprecated)
En liste over varelinjer som skal oppfylles av denne bestemte egendefinerte oppfyllelsestjenesten. (Kun oppfyllelsesforespørsler)
items_to_fulfill_count
(deprecated)
Totalt antall varer som skal innfris av denne forespørselen. (Kun innfrielsesforespørsel)

Innfrielse_linje_vare-egenskaper

Hver fulfillment_line i listen over fulfillment_line_items har følgende egenskaper:

Beskrivelse av egenskaper for innfrielseslinjeelement
Egenskap Beskrivelse
fulfillment_line.line_item
Linje_varen som blir sluttført. Den har tilgang til alle linje_varens-egenskaper.
fulfillment_line.quantity
Antallet av linjevaren som sluttføres.

Leveringsegenskaper

Beskrivelse av leveringsegenskaper
Egenskap Beskrivelse
delivery_instructions
Informasjon om lokal levering som skal deles med kunden. Denne informasjonen kontrolleres av Leveringsinformasjon-feltet i innstillingene for lokal levering.
consolidated_estimated_delivery_time
Informasjon om leveringsdatoer for bestillinger som kan deles med kunden. Denne informasjonen styres av innstillingen Behandlingstid som du har konfigurert på siden Frakt og leveranse.

Rabattegenskaper

Det finnes to typer rabattegenskaper.

discount_applications beskriver hvorfor og hvordan en vare ble rabattert.

discount_allocations beskriver hvordan en bestemt rabatt påvirker en varelinje, og hvordan den reduserer prisen. Denne egenskapen brukes på varelinjenivå.

Du kan kombinere disse egenskapene for å vise rabattinformasjon på varelinje- eller bestillingsnivå.

Eksempel

Dette eksempelet sjekker om en rabatt er lagt til på varelinjen. Dersom rabatten ikke ble lagt til på bestillingsnivå (all), vises rabattnavnet og -beløpet.

{% if line.discount_allocations %}
  {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
    {% if discount_allocation.discount_application.target_selection != 'all' %}
      {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
      (-{{ discount_allocation.amount | money }})
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% endif %}

Resultatet ser kanskje slik ut:

SPRING5 (-$5.00)

Egenskaper for discount_allocation

Hver discount_allocation i listen over discount_allocations har følgende egenskaper:

Beskrivelse av discount_allocation-egenskaper
Egenskap Beskrivelse
discount_allocation.amount
Hvor mye penger kunden sparte på en varelinje. Må legges inn i en løkke dersom du ønsker å tillate flere rabattkoder.
discount_allocation.discount_application
Tilleggelsen av rabatten som tilordner beløpet til varelinjen.

Discount_application-egenskaper

Hver discount_application i listen over discount_applications har følgende egenskaper:

Beskrivelse av egenskaper for discount_application
Egenskap Beskrivelse
discount_application.target_selection

Beskriver hvordan en rabatt velger varelinjene i handlekurven som skal rabatteres. En av:

 • all: Rabatten gjelder for alle varelinjer.
 • entitled: Rabatten gjelder for et bestemt utvalg av varelinjene, ofte definert av en betingelse.
 • explicit: Rabatten gjelder for en spesielt utvalgt varelinje eller fraktlinje.
discount_application.target_type
Varetypen en rabatt gjelder for (line_item eller shipping_line).
discount_application.title

Rabattnavnet som er synlig for kunden.

Eksempler: Welcome10 eller CBBWQQAKYBYY

discount_application.total_allocated_amount
Totalbeløpet som prisen for en bestilling reduseres med av rabatten.
discount_application.type
Rabattypen. En av: automatic, discount_code, manual eller script.
discount_application.value
Verdien av rabatten.
discount_application.value_type
Verditypen til rabatten. En av: fixed_amount eller percentage .

Egenskaper for e-postvarsel

Beskrivelse av egenskaper for e-postvarsler
Egenskap Beskrivelse
shop.email_logo_url
Nettadressen for logoen som er angitt i Tilpass e-postmaler-seksjonen i administratoren.
shop.email_logo_width
Logobredden (piksler) som er angitt i Tilpass e-postmaler-seksjonen i administratoren.
shop.email_accent_color
HEX-koden for aksentfargen som er angitt i Tilpass e-postmaler--seksjonen i administratoren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis