Bildirim değişkenleri referansı

Mağazanızdan gönderilen bildirimler Liquid kullanılarak işlenir. Liquid, Shopify'ın basit ve kullanımı kolay programlama dilidir. Tema Mağazasında bulunan temalarımızın oluşturulduğu programlama diliyle aynı dildir.

Mağazanızdan gönderilen bildirimleri düzenlemek için bildirim şablonlarınızda temel özelleştirmeler yapabilirsiniz.

Daha gelişmiş değişiklikler ile ilgili yardım almak veya özel bildirim şablonlarında değişiklik yapmak için forumlarımızdaki topluluğa ulaşabilirsiniz: Genellikle orada samimi ve faydalı öneriler bulabilirsiniz. Özelleştirmelerinizi sizin için yapmak üzere bir Shopify uzmanı ile de çalışabilirsiniz.

Aşağıda mağaza yöneticinizden özelleştirebileceğiniz Liquid bildirim şablonları listesi bulunur:

 • Yarım bırakılmış ödeme
 • Müşteriyle iletişime geç
 • Müşteri hesabı daveti
 • Müşteri hesabı karşılaması
 • Müşteri hesabı parola sıfırlaması
 • Taslak sipariş faturası
 • Gönderim talebi
 • Hediye kartı oluşturuldu
 • Yeni sipariş
 • Yeni sipariş (mobil)
 • Sipariş iptal edildi
 • Sipariş onayı
 • POS ve mobil makbuz
 • Sipariş para iadesi
 • Kargo onayı
 • Kargo güncellemesi

Yöneticinizdeki tüm şablonlar, ilgili siparişlerin özelliklerine erişebilir:

Sipariş özellikleri

Bir siparişin birçok özelliği doğrudan Liquid kullanılarak şablonlar ve ek komut dosyalarında kullanılabilir.

Bir siparişin özellikleri aşağıdaki şablonlarda kullanılabilir:

 • Sipariş onayı
 • Yeni sipariş
 • Yeni sipariş (mobil)
 • Kargo onayı
 • Kargo güncellemesi
 • Ek komut dosyaları
 • Gönderim talebi

Not: Çoğu diğer Liquid nesnelerinin aksine sipariş nesnesine e-posta şablonlarından herhangi birinde adla veya Ek komut dosyaları kutusuna eklenen kodla başvurulmaz. Bu nedenle, örneğin, Sipariş onayı e-postası şablonunuzda {{ order.shipping_method.title }} kullanmak yerine, {{ shipping_method.title }} kullanmanız yeterlidir. Ancak, SMS bildirimleri için sipariş özelliklerinin her zamanki gibi order ile önceden oluşturulması gerekir.

Sipariş özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
id

Dahili kullanım için siparişin sistem çapında bir benzersiz numarası. Mağazanızın yönetici bölümünde siparişin bir bağlantısını oluşturmak için bu örneği kullanın. Örneğin, Yeni sipariş şablonunuzda şunları kullanmanız gerekir:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">View order</a>
email
Siparişle ilişkili e-posta.
name
Genellikle bu, order_number kodunun ardından gelen bir pound sembolüdür. Örneğin, Sipariş #1004.
order_name
Ad ile aynıdır.
order_number
Siparişin alışveriş benzersiz numarası, örneğin, 1004. Ancak, pound # ön eki veya mağaza sahibi tarafından mağaza tercihlerinde sipariş numarasına eklenen herhangi bir ön ek veya son ek bulunmaz.
created_at
Müşterinin siparişi oluşturduğu tarih ve saattir. Örneğin, 2009-05-30T17:43:51+02:00. Bunu tarih filtresini kullanarak biçimlendirebilirsiniz.
tags Siparişin tüm etiketlerinin bir dizisini döndürür. Etiketler alfabetik sırada döndürülür. Daha fazla ayrıntı için lütfen Liquid referans belgelerimize bakın.
transactions Siparişten bir işlemler dizisi döndürür.
tax_price
Siparişteki tüm ürünlerin birleşik vergileri.
tax_lines

Vergilendirmenin "düzeyi" tarafından ayrılmış vergiler:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}

tax_line.title
Vergi adı, ör. QST veya KDV.
tax_line.price
Tutar.
tax_line.rate
Oran. %17,5 ise 0,175 döndürür.
tax_line.rate_percentage
İnsan tarafından okunabilen biçimdeki vergi oranı. Oran 0,175 ise 17,5 döndürür.
customer
Müşteri çıktısının özelliklerini içeren müşteri nesnesi.
billing_address
Fatura adresi.
billing_address.first_name
Müşterinin adı.
billing_address.last_name
Müşterinin soyadı.
billing_address.company
Faturalandırma için şirket adı.
billing_address.phone
Fatura adresinin telefon numarası.
shop.name
Mağazanızın adı.
shop.phone
Mağazanızın telefon numarası.
subtotal_price
Satır öğesi indirimi veya sepet indirimi düşüldükten sonra siparişin satır öğesi fiyatlarının toplamı. Alt toplam (fiyatlara vergiler dahil olmadıkça) vergi veya kargo masrafları içermez.
discounts
İndirimlerin bir listesi.
discounts_amount
Tüm indirimlerle uygulanan indirimin tutarı (ör. +5,00 USD).
discounts_savings
Tüm indirimlerden kaynaklanan tasarrufların tutarı (ör.-5,00 USD).
total_price

Siparişin toplamı (alt toplam + kargo masrafı - kargo indirimi + vergi).

financial_status
Geçerli ödeme durumu. Şunlardan biridir: boş, "beklemede", "yetkilendirildi", "ödendi", "geçersiz kılındı", "para iadesi yapıldı".
requires_shipping
(boole) Siparişte kargo gerektiren en az bir ürün varsa true değerini verir.
shipping_method.title
Kargo ücreti adı, örneğin, "Standart Kargo".
shipping_method.price

Kargo indirimi de dahil olmak üzere kargo fiyatıdır.

Örnek: {{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

Kargo fiyatı.

Örnek: {{ shipping_price | money }}

shipping_address
Kargo adresi.
shipping_address.first_name
Kargo adresi için ad.
shipping_address.company
Kargo adresi için şirket adı.
shipping_address.phone
Fatura adresinin telefon numarası.
line_items
Siparişteki tüm Satır Öğeleri listesi.
item_count
Tüm ürünlerin adet toplamı.
fulfillment_status
Siparişin geçerli gönderim durumu. Şunlardan biridir: "gönderilmedi", "kısmen", "gönderildi".
note
Siparişe ekli olan not. Not, müşteriden alınabilir ve/veya yönetici arabiriminizdeki sipariş bilgileri ekranında düzenlenebilir.
attributes

Siparişe eklenen özellikleri.

Örnek: {{ attributes.gift-note }}

referring_site

Müşteriyi mağazanıza getiren yönlendirenin URL'sini içerir.

Örnek: https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Müşterinin kullandığı açılış sitesinin yolunu içerir. Bu, müşterinin mağazaya ulaşırken gördüğü ilk sayfadır.

Örnek: /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Açılış sitesine bakar ve bundan bir referans parametresi ayıklar. Referans parametreleri şu şekilde olabilir: ref, source, r.

Açılış sitesi /products/great-product?ref=my-tracking-token ise landing_site_ref my-tracking-token olur. Ref'iniz belirli bir değere eşitse belirli bir işlemi gerçekleştirebilirsiniz:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} My action... {% endif %}
cancelled
(boole) Sipariş iptal edildiyse true değerini verir.
cancelled_at
Siparişin iptal edildiği zaman.
cancel_reason
Sipariş iptal edilirken seçilen neden. Şunlardan biridir: "envanter", "müşteri", "sahtekarlık", "diğer".
has_high_risks?

Siparişin yüksek riski varsa true değerini verir

translate="hayır"
unique_gateways

Bir siparişte benzersiz ödeme sağlayıcıların listesini döndürür. Örneğin, birisi Visa, Mastercard ile ve nakit olarak ödeme yaparsa iade edilen liste shopify_payments, cash olur.

location (POS only)

Siparişin fiziksel konumunu gösterir. Burada listelenen birkaç konum özelliği mevcuttur. Yöneticinizin Konumlar alanında konumları yapılandırabilirsiniz.

order_status_url

Bu sipariş için sipariş durumu sayfasının bağlantısını döndürür.

fulfilled_line_items
(kullanımdan kaldırıldı)
Gönderilen Satır Öğeleri listesi.
unfulfilled_line_items
(kullanımdan kaldırıldı)
Tam olarak gönderilmeyen Satır Öğeleri listesi.

Taslak sipariş özellikleri

Taslak sipariş özellikleri, müşterilerinizi ödenmeyi bekleyen faturalar hakkında bilgilendiren taslak sipariş faturası e-postası şablonundan edinilebilir.

Not: SMS kullanarak taslak sipariş bildirimleri gönderemezsiniz.

Taslak sipariş özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
id
Dahili kullanım için taslak siparişin benzersiz numarası.
invoice_url
Müşterinin, Shopify'ın güvenli ödeme sayfasını kullanarak faturayı ödemek için takip edebileceği bir bağlantı.
reserve_inventory_until

Taslaktaki satır öğelerinin rezerve edileceği son tarih ve saattir, örneğin, 2015-05-30T17:43:51+02:00.

Liquid tarih filtresini kullanarak tarihleri biçimlendirebilirsiniz.

user
Taslak siparişi değiştiren son personel.
user.name
Taslak siparişi değiştiren son personelin adıdır.
user.email
Taslak siparişi değiştiren son personelin e-posta adresidir.
email
Taslak siparişle ilişkili e-posta adresi.
name
Taslak siparişin sahip olduğu benzersiz number, bir numara işaretiyle # ön eki alır.
number
Taslak siparişin, sipariş ön eki veya son eki olmayan benzersiz numarası.
created_at

Müşterinin, taslak siparişi oluşturduğu tarih ve saattir, örneğin, 2009-05-30T17:43:51+02:00.

Liquid tarih filtresini kullanarak tarihleri biçimlendirebilirsiniz.

tags Siparişin tüm etiketlerinin bir dizisini döndürür. Etiketler alfabetik sırada döndürülür. Daha fazla ayrıntı için lütfen Liquid referans belgelerimize bakın.
tax_price
Taslak siparişteki tüm ürünlerin birleşik vergileri.
tax_lines

Vergilendirmenin "düzeyi" tarafından ayrılmış vergiler:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title
Verginin adı, örneğin, QST veya KDV.
tax_line.price
Vergi tutarı.
tax_line.rate
Ondalık formda vergi oranı. Örneğin, %17,5 vergi oranı 0,175 döndürür.
tax_line.rate_percentage
Yüzde formunda vergi oranı. Örneğin, 0,175'lik bir oran 17,5 döndürür.
customer
Müşteri çıktısının özelliklerini içeren müşteri nesnesi.
billing_address
Taslak siparişin fatura adresi.
billing_address.first_name
Müşterinin adıdır.
billing_address.last_name
Müşterinin soyadıdır.
billing_address.company
Fatura adresindeki şirket adı.
billing_address.phone
Fatura adresindeki telefon numarası.
shop.name
Mağazanızın adı.
shop.phone
Mağazanızın telefon numarası.
subtotal_price
Satır öğesi indirimi veya sepet indirimi düşüldükten sonra taslak siparişin satır öğesi fiyatlarının toplamı. Alt toplam (fiyatlara vergiler dahil olmadıkça) vergi veya kargo masrafları içermez.
discounts
İndirimlerin bir listesi.
discounts_amount
Tüm indirimlerle uygulanan indirimin tutarı (ör. +5,00 USD).
discounts_savings
Tüm indirimlerden kaynaklanan tasarrufların tutarı (ör.-5,00 USD).
total_price
Siparişin toplam fiyatı (alt toplam + kargo masrafı - kargo indirimi + vergi).
requires_shipping
Taslak siparişte kargo gerektiren en az bir ürün varsa true sonucunu döndürür. Taslak siparişte hiçbir ürün kargo gerektirmiyorsa false sonucunu döndürür.
shipping_method.title
Kargo ücreti adı, örneğin, Standart Kargo.
shipping_method.price
Kargo yönteminin fiyatı. shipping_price. ile aynı bilgileri verir.
shipping_price

Kargo fiyatı.

Liquid para filtrelerini kullanarak bu tutarı biçimlendirebilirsiniz.

shipping_address

Kargo adresi.

Not: Normal siparişlerden farklı olarak bir taslak siparişin kargo adresi tamamlanmamış olabilir.

shipping_address.first_name
Kargo adresi için ad.
shipping_address.company
Kargo adresindeki şirket adıdır.
shipping_address.phone
Kargo adresindeki telefon numarasıdır.
line_items
Taslak siparişteki tüm satır öğelerinin listesi.
item_count
Taslak siparişteki tüm ürün adetleri toplamı.
note
Taslak siparişe ekli lan not. Not, müşteriden alınabilir ve Shopify yöneticinizdeki taslak sipariş bilgileri ekranında da düzenlenir.
location

Siparişin fiziksel konumu. Birkaç konum özelliği kullanılabilir.

Shopify yöneticinizin Konumlar sayfasındaki konumları yapılandırabilirsiniz.

Satır öğesi özellikleri

line_items listesindeki her line aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Satır öğesi özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
line.applied_discounts
(Yalnızca POS ve taslak siparişler)
Bu ürüne uygulanan indirimlerin listesi (her bir indirim, başlık, kod tutar tasarruflar ve tür özelliklerine sahiptir).
line.custom
(Yalnızca taslak siparişler)
(boole) Ürün bir taslak siparişinin özel bir satır öğesi ise true değerini verir.
line.grams
Tek bir ürünün ağırlığı.
line.image
Bu satır öğesiyle ilişkili görselin URL'sini döndürür. Belirli görsel boyutları almak için img_url filter öğesini de kullanabilirsiniz, ör. {{ line.image | img_url: 'small' }}
line.line_price
Fiyat, bu ürünün adediyle çarpılır.
line.price
Tek bir ürünün fiyatı.
line.properties
Bir ürün için özel bilgi dizisi döndürür. Sepete ürün eklenmeden önce ürün sayfasında müşteri tarafından satır öğesi özellikleri belirtilir.
line.quantity
Bu ürünün adedi.
line.requires_shipping
(boole) Ürün sayfasında ürünün varyasyonunun Bu fiziksel bir ürün onay kutusu işaretliyse true değerini verir.
line.variant.sku
Ürün ile ilişkili SKU.
line.taxable
(boole) Ürün sayfasında ürünün varyasyonunun "Bu üründen vergi al" onay kutusu işaretliyse, true değerini verir.
line.title
Varyasyonun adını izleyen bir kısa çizginin ardından gelen ürünün adı. Varyasyon adı, "Default Title" (Varsayılan Başlık) olduğunda eklenmez.
line.variant.barcode
Ürün ile ilişkili barkod.
line.variant.image
Ürün varyasyonunun görseli. Satır öğesinde varyasyona atanmış belirli bir görsel varsa yalnızca bir görseli döndürür.
line.product.vendor
Ürünün satıcısı.

Para iadesi özellikleri

Bu ek özellikler, Para iadeleri e-posta şablonunda kullanılabilir. Bu e-posta şablonu, müşterilerinize siparişlerine (tamamlanan veya kısmi) para iadesi uygulandığını bildirmek için kullanılır. Sipariş e-postası bildirim şablonu için kullanılabilen herhangi bir değişkeni aşağıdaki değişkenlere ek olarak kullanabilirsiniz:

Para iadesi özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
amount
İade edilen para tutarı.
refund_line_items
İade edilecek Refund_line_items listesi.

Refund_line_item özellikleri

Refund_line_items listesindeki her refund_line aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Para iadesi satır öğesi özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
refund_line.line_item
İade edilen line_item. Bu, tüm line_item özelliklerine erişebilir.
refund_line.quantity
İade edilecek satır öğesinin adedi.

Gönderim özellikleri

Bu ek özellikler Kargo onayı, Kargo güncellemesi ve Gönderim talebi e-posta şablonlarında kullanılabilir.

Kargo onayı ve Kargo güncellemesi, siparişlerindeki ürünlerin bazılarının veya tamamının, başarıyla gönderildiğini veya yeni kargo bilgileriyle güncellendiği müşterilerinize bildirmek için kullanılır.

Gönderim talebi e-posta şablonu, mağazanızın yöneticisinde tanımlanan herhangi bir özel gönderim hizmeti için kullanılır. Özel bir gönderim hizmeti eklemek için Ayarlar > Kargo sayfaları'na gidin ve sayfayı aşağıya kaydırarak "Gönderim/Stoksuz Satış" bölümüne kadar ilerleyin.

Gönderim özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
service_name
Ayarlar > Kargo sayfası bölümünde tanımlandığı şekilde, özel hizmetin adıdır. (Yalnızca gönderim talebi)
fulfillment.estimated_delivery_at
Şu operatörlerinden biri tarafından sağlanan, takip numarasına göre tahmini teslimat tarihi (varsa): USPS, FedEx, UPS, Canada Post (yalnızca Kanada). Bu özellikten yalnızca kargo şirketince hesaplanan ücretler kullanılıyorsa yararlanılabilir.
fulfillment.fulfillment_line_items
Gönderilecek Fulfillment_line_items listesi.
fulfillment.item_count
Tüm ürünlerin adet toplamı. Gönderilen toplam ürün sayısı.
fulfillment.requires_shipping
(boole) Bu gönderim talebinin kargo gerektirmesi durumunda true değerini verir.
fulfillment.tracking_company
Takip işlemini yapan şirket.
fulfillment.tracking_numbers
Takip numaralarının bir listesi.
fulfillment.tracking_urls
Takip URL'lerinin bir listesi.
items_to_fulfill
(kullanımdan kaldırıldı)
Bu belirli Özel gönderim hizmeti tarafından gönderilecek olan Satır Öğeleri listesi. (Yalnızca gönderim talebi)
items_to_fulfill_count
(kullanımdan kaldırıldı)
Bu talep tarafından gönderilecek toplam ürün sayısı. (Yalnızca gönderim talebi)

Fulfillment_line_item özellikleri

Fulfillment_line_items listesindeki her fulfillment_line aşağıdaki özelliklere sahiptir.

Gönderim satır öğesi özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
fulfillment_line.line_item
Gönderilen line_item. Bu, tüm line_item özelliklerine erişebilir.
fulfillment_line.quantity
Gönderilen satır öğesinin adedi.

İndirim özellikleri

İndirim özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
discounts.first.code
Müşterinin indirimi uygulamak için girdiği kod. Birden fazla indirim koduna izin vermek istiyorsanız kod döngüye alınmalıdır.
discounts.first.amount
Sipariş toplamından indirim olarak düşülen tutar.
discounts.first.savings
İndirim koduyla müşterinin tasarruf ettiği para tutarı.
discounts.first.type
İndirim türü [FixedAmountDiscount, PercentageDiscount, (Sabit İndirim, Yüzdelik İndirim) veya ShippingDiscount (Kargo indirimi)].

E-posta bildirimi özellikleri

E-posta bildirimi özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
shop.email_logo_url
Yöneticinin E-posta şablonlarını özelleştir bölümünde belirtilen logonuzun url'si.
shop.email_logo_width
Yöneticinin E-posta şablonlarını özelleştir bölümünde belirtilen logo genişliği (piksel).
shop.email_accent_color
Yöneticinin E-posta şablonlarını özelleştir bölümünde belirtilen vurgu renginin HEX kodu.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene