Bildirim değişkenleri referansı

Mağazanızdan gönderilen bildirimler Liquid kullanılarak işlenir. Liquid, Shopify'ın basit ve kullanımı kolay programlama dilidir. Tema Mağazası'nda bulunan temaların oluşturulduğu programlama diliyle aynı dildir.

Mağazanız tarafından gönderilen bildirimleri düzenlemek için bildirim şablonlarınızda temel özelleştirmeler yapabilirsiniz. Özelleştirebileceğiniz bildirimlerin tam listesine erişmek için Shopify yöneticinizdeki Bildirimler sayfasına gidin.

Daha gelişmiş değişikliklerle ilgili yardım almak veya özel bildirim şablonlarında değişiklik yapmak için forumlarımızdan topluluğa ulaşabilir veya özelleştirmelerinizi sizin için yapması için bir Shopify İş Ortağı ile çalışabilirsiniz. Bir Shopify İş Ortağı ile çalışma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sipariş özellikleri

Bir siparişin birçok özelliği doğrudan Liquid kullanılarak şablonlar ve ek komut dosyalarında kullanılabilir.

Sipariş özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
id

Dahili kullanım için siparişin sistem çapında bir benzersiz numarası. Mağazanızın yönetici bölümünde siparişe yönlendiren bir bağlantı oluşturmak için aşağıdaki örneği kullanın. Örneğin Yeni sipariş şablonunuza aşağıdaki kodu ekleyebilirsiniz:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">View order</a>
email
Siparişle ilişkili e-posta.
name

Genellikle bu, order_number kodunun ardından gelen bir pound sembolüdür.

Örnek: #1004

order_name
Ad ile aynıdır.
order_number

Siparişin alışveriş benzersiz numarası. Ancak, pound # ön eki veya mağaza sahibi tarafından mağaza tercihlerinde sipariş numarasına eklenen herhangi bir ön ek veya son ek bulunmaz.

Örnek: 1004

confirmation_number

Sıralı sipariş adı yerine müşteriye, sipariş için rastgele oluşturulan alfasayısal bir tanımlayıcı gösterilir. Bu değerin benzersiz olması garanti edilmez.

Örnek: XPAV284CT

created_at

Müşterinin siparişi oluşturduğu tarih ve saattir. Bunu tarih filtresini kullanarak biçimlendirebilirsiniz.

Örnek: 2009-05-30T17:43:51+02:00

payment_terms

Bir siparişin ödemesinin yapılacağı tarih ödeme şartlarında belirtilir.

Sipariş faturalarına ödeme koşulları eklemeyi öğrenin.

Daha ayrıntılı bilgi için payment_terms Liquid referansına bakın.

destination
Öğelerin gönderileceği varış yeri.
tags
Siparişin tüm etiketlerinin bir dizisini döndürür. Etiketler alfabetik sırada döndürülür. Daha fazla ayrıntı için lütfen Liquid referans belgelerimize bakın.
transactions
Siparişten bir işlemler dizisi döndürür.
tax_price
Siparişteki tüm ürünlerin birleşik vergileri.
tax_lines

Vergilendirme türüne göre ayrılmış vergiler:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Verginin adı.

Örnekler: QST veya KDV

tax_line.price
Tutar.
tax_line.rate
Oran. %17,5 ise 0,175 değerini döndürür.
tax_line.rate_percentage
İnsan tarafından okunabilen biçimdeki vergi oranı. Oran 0,175 ise 17,5 döndürür.
customer
Müşteri çıktısının özelliklerini içeren müşteri nesnesi.
billing_address
Fatura adresi.
billing_address.first_name
Müşterinin adı.
billing_address.last_name
Müşterinin soyadı.
billing_address.company
Faturalandırma için şirket adı.
billing_address.phone
Fatura adresinin telefon numarası.
shop.name
Mağazanızın adı.
shop.phone
Mağazanızın telefon numarası.
subtotal_price
Satır öğesi indirimi veya sepet indirimi düşüldükten sonra siparişin satır öğesi fiyatlarının toplamı. Alt toplam vergi (fiyatlara vergiler dahil olmadıkça), kargo masrafları veya bahşiş içermez.
discounts
İndirimlerin bir listesi.
discounts_amount

Tüm indirimlerle uygulanan indirimin tutarı.

Örnek: + 5,00 USD

discounts_savings

Tüm indirimlerden kaynaklanan tasarrufların tutarı.

Örnek: - 5,00 USD

total_price

Siparişin toplamı (alt toplam + kargo masrafı - kargo indirimi + vergi).

financial_status
Geçerli ödeme durumu. Şunlardan biridir: boş, beklemede, yetkilendirildi, ödendi, geçersiz kılındı, para iadesi yapıldı.
requires_shipping
(boole) Siparişte kargo gerektiren en az bir ürün varsa true değerini verir.
shipping_method.title

Kargo ücreti adı.

Alıcıya yönelik bildirimlerde, dil varsayılan mağaza dilinden farklı olduğunda kargo ücreti adı, alıcının ödeme yaparken kullandığı dile çevrilir.

Örnek: Standart Kargo
shipping_method.price

Kargo indirimi de dahil olmak üzere kargo fiyatıdır.

Örnek: {{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

Kargo fiyatı.

Örnek: {{ shipping_price | money }}

shipping_address
Kargo adresi.
shipping_address.first_name
Kargo adresi için ad.
shipping_address.company
Kargo adresi için şirket adı.
shipping_address.phone
Fatura adresinin telefon numarası.
line_items
Siparişteki tüm Satır Öğeleri listesi.
item_count
Tüm ürünlerin adet toplamı.
fulfillment_status
Siparişin geçerli gönderim durumu. Şunlardan biridir: gönderilmedi, kısmen, gönderildi.
note
Siparişe ekli olan not. Not, müşteriden alınabilir ve/veya yönetici arabiriminizdeki sipariş bilgileri ekranında düzenlenebilir.
attributes

Siparişe eklenen tüm özellikler.

Örnek: {{ attributes.gift-note }}

referring_site

Müşteriyi mağazanıza getiren yönlendirenin URL'sini içerir.

Örnek: https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Müşterinin kullandığı açılış sitesinin yolunu içerir. Bu, müşterinin mağazaya ulaşırken gördüğü ilk sayfadır.

Örnek: /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Açılış sitesine bakar ve bundan bir referans parametresi ayıklar. Referans parametreleri şu şekilde olabilir: ref, source, r.

landing_site, /products/great-product?ref=my-tracking-token ise, landing_site_ref my-tracking-token olur. Ref'iniz belirli bir değere eşitse belirli bir işlemi gerçekleştirebilirsiniz:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} My action... {% endif %}
cancelled
(boole) Sipariş iptal edildiyse true değerini verir.
cancelled_at
Siparişin iptal edildiği zaman.
cancel_reason
Sipariş iptal edilirken seçilen neden. Şunlardan biridir: envanter, müşteri, reddedildi, sahtekarlık veya diğer.
has_high_risks?
(deprecated)

Siparişin yüksek riski varsa true değerini verir

unique_gateways

Bir siparişte benzersiz ödeme sağlayıcıların listesini döndürür. Örneğin, birisi Visa, Mastercard ile ve nakit olarak ödeme yaparsa iade edilen liste shopify_payments, cash olur.

location (POS only)

Siparişin fiziksel konumunu gösterir. Burada listelenen birkaç konum özelliği mevcuttur. Yöneticinizin Konumlar alanında konumları yapılandırabilirsiniz.

order_status_url

Bu sipariş için sipariş durumu sayfasının bağlantısını döndürür.

fulfilled_line_items
(deprecated)
Gönderilen Satır Öğeleri listesi.
unfulfilled_line_items
(deprecated)
Tam olarak gönderilmeyen Satır Öğeleri listesi.
b2b?

Sipariş bir B2B siparişi ise true (doğru) sonucu döner. E-postalarda şirket adı, şirket konumu ve adres gibi ilgili bilgileri görüntülemek için bu özelliği, B2B değişkenleriyle birlikte kullanın. Örneğin, B2B siparişlerinde bir şablona üstbilgi eklemek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz:

{% if b2b? %}
    <p> Customer: {{ customer.name }}
    <p> Company: {{ company.name }}
    <p> Location: {{ company_location.name }}
   {% endif%}
   
company

B2B siparişi üzerinden satış yapmakta olduğunuz şirket.

company.name

Bir B2B siparişindeki şirket adı.

company.id

Bir B2B siparişindeki şirketin kimliği.

company_location

Bir B2B siparişindeki şirketin konumu. Sizden ürün satın alan bir şirketin birden fazla konumu olabilir.

company_location.name

Bir B2B siparişindeki şirket konumunun adı.

company_location.id

B2B siparişindeki şirket konumunun kimlik numarası.

company_location.shipping_address

Bir B2B siparişindeki şirket konumunun kargo adresi.

company_location.billing_address

Bir B2B siparişindeki şirket konumu için fatura adresi adı.

customer_order_url

Bir müşterinin, yeni müşteri hesaplarını kullanarak iade talebinde bulunduğu siparişin yeni sipariş bilgileri sayfası.

Taslak sipariş özellikleri

Taslak sipariş özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
id
Dahili kullanım için taslak siparişin benzersiz numarası.
invoice_url
Müşterinin, Shopify'ın güvenli ödeme sayfasını kullanarak faturayı ödemek için takip edebileceği bir bağlantı.
reserve_inventory_until

Taslaktaki satır öğelerinin rezerve edileceği son tarih ve saattir, örneğin, 2015-05-30T17:43:51+02:00.

Liquid tarih filtresini kullanarak tarihleri biçimlendirebilirsiniz.

user
Taslak siparişi değiştiren son personeldir.
user.name
Taslak siparişi değiştiren son personelin adıdır.
user.email
Taslak siparişi değiştiren son personelin e-posta adresidir.
email
Taslak siparişle ilişkili e-posta adresi.
name
Taslak siparişin sahip olduğu benzersiz number, bir numara işaretiyle # ön eki alır.
number
Taslak siparişin, sipariş ön eki veya son eki olmayan benzersiz numarası.
created_at

Müşterinin, taslak siparişi oluşturduğu tarih ve saattir, örneğin, 2009-05-30T17:43:51+02:00.

Liquid tarih filtresini kullanarak tarihleri biçimlendirebilirsiniz.

tags
Siparişin tüm etiketlerinin bir dizisini döndürür. Etiketler alfabetik sırada döndürülür. Daha fazla ayrıntı için lütfen Liquid referans belgelerimize bakın.
tax_price
Taslak siparişteki tüm ürünlerin birleşik vergileri.
tax_lines

Vergi türüne göre ayrılmış vergiler:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Verginin adı.

Örnekler: QST veya KDV

tax_line.price
Vergi tutarı.
tax_line.rate
Ondalık formda vergi oranı. Örneğin, %17,5 vergi oranı 0,175 döndürür.
tax_line.rate_percentage
Yüzde formunda vergi oranı. Örneğin, 0,175'lik bir oran 17,5 döndürür.
customer
Müşteri çıktısının özelliklerini içeren müşteri nesnesi.
billing_address
Taslak siparişin fatura adresi.
billing_address.first_name
Müşterinin adıdır.
billing_address.last_name
Müşterinin soyadıdır.
billing_address.company
Fatura adresindeki şirket adı.
billing_address.phone
Fatura adresindeki telefon numarası.
shop.name
Mağazanızın adı.
shop.phone
Mağazanızın telefon numarası.
subtotal_price
Satır öğesi indirimi veya sepet indirimi düşüldükten sonra taslak siparişin satır öğesi fiyatlarının toplamı. Alt toplam (fiyatlara vergiler dahil olmadıkça) vergi veya kargo masrafları içermez.
discounts
İndirimlerin bir listesi.
discounts_amount

Tüm indirimlerle uygulanan indirimin tutarı.

Örnek: + 5,00 USD

discounts_savings

Tüm indirimlerden kaynaklanan tasarrufların tutarı.

Örnek: - 5,00 USD

total_price
Siparişin toplam fiyatı (alt toplam + kargo masrafı - kargo indirimi + vergi).
requires_shipping
Taslak siparişte kargo gerektiren en az bir ürün varsa true sonucunu döndürür. Taslak siparişte hiçbir ürün kargo gerektirmiyorsa false sonucunu döndürür.
shipping_method.title

Kargo ücreti adı.

Örnek: Standart Kargo

shipping_method.price
Kargo yönteminin fiyatı. shipping_price. ile aynı bilgileri verir.
shipping_price

Kargo fiyatı.

Liquid para filtrelerini kullanarak bu tutarı biçimlendirebilirsiniz.

shipping_address

Kargo adresi.

Not: Normal siparişlerden farklı olarak bir taslak siparişin kargo adresi tamamlanmamış olabilir.

shipping_address.first_name
Kargo adresi için ad.
shipping_address.company
Kargo adresindeki şirket adıdır.
shipping_address.phone
Kargo adresindeki telefon numarasıdır.
line_items
Taslak siparişteki tüm satır öğelerinin listesi.
item_count
Taslak siparişteki tüm ürün adetleri toplamı.
note
Taslak siparişe ekli lan not. Not, müşteriden alınabilir ve Shopify yöneticinizdeki taslak sipariş bilgileri ekranında da düzenlenir.
location

Siparişin fiziksel konumu. Birkaç konum özelliği kullanılabilir.

Shopify yöneticinizin Konumlar sayfasındaki konumları yapılandırabilirsiniz.

b2b?

Sipariş bir B2B siparişi ise true (doğru) sonucu döner. E-postalarda şirket adı, şirket konumu ve adres gibi ilgili bilgileri görüntülemek için bu özelliği, B2B değişkenleriyle birlikte kullanın. Örneğin, B2B siparişlerinde bir şablona üstbilgi eklemek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz:

{% if b2b? %}
     <p> Customer: {{ customer.name }}
     <p> Company: {{ company.name }}
     <p> Location: {{ company_location.name }}
    {% endif %}
    
company

B2B siparişi üzerinden satış yapmakta olduğunuz şirket.

company.name

Bir B2B siparişindeki şirket adı.

company.id

Bir B2B siparişindeki şirketin kimliği.

company_location

Bir B2B siparişindeki şirketin konumu. Sizden ürün satın alan bir şirketin birden fazla konumu olabilir.

company_location.name

Bir B2B siparişindeki şirket konumunun adı.

company_location.id

B2B siparişindeki şirket konumunun kimlik numarası.

company_location.shipping_address

Bir B2B siparişindeki şirket konumunun kargo adresi.

company_location.billing_address

Bir B2B siparişindeki şirket konumu için fatura adresi adı.

Ödeme planı özellikleri

Ödeme planı özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
payment_schedule.amount_due

Ödeme planı için ödenecek tutar.

Liquid para filtresini kullanarak tutarları para birimleri şeklinde biçimlendirebilirsiniz.

payment_schedule.due_at

Ödeme planının son tarihi.

Liquid tarih filtresini kullanarak tarihleri biçimlendirebilirsiniz.

payment_schedule.due_in_days

Henüz son tarihi gelmediyse (ödenmediyse) ödeme planının son tarihine kalan gün sayısı.

payment_schedule.due_later?

Bir ödeme planı henüz ödenmediyse ve son tarihi gelecekteyse true değerini döndürür.

payment_schedule.number_of_days_overdue?

Vadesi geçen ödeme planının, son ödeme tarihinden beri geçen gün sayısı.

payment_schedule.overdue?

Planlanan ödeme yapılmamışsa ve son ödeme tarihi geçmişse true değerini döndürür.

Ödeme durumu özellikleri

Ödeme durumu özelliklerinin açıklamaları
Özellik Açıklama
has_pending_payment

(boole) Siparişte, bekleyen bir ödeme ile ilgili bir işlem varsa true (doğru) sonucunu döndürür.

Bekleyen ödemeler hakkında daha fazla bilgi edinin.

buyer_action_required

(boole) Siparişte, bekleyen bir ödeme ile ilgili bir işlem varsa ve ödemenin engelinin kaldırlıması için alıcının işlem yapması gerekiyorsa true sonucunu döndürür. Bu değer true sonucunu döndürüyorsa ve ödeme yöntemi ödeme talimatlarını destekliyorsa buyer_pending_payment_instructions, alıcının satın alım işlemini offline olarak tamamlamak için kullanabileceği bilgileri sağlar.

Liquid işlem nesnesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Satır öğesi özellikleri

line_items veya subtotal_line_items listesindeki her line aşağıdaki özelliklere sahiptir.

Satır öğesi özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
line.applied_discounts
(POS and draft orders only)
Bu ürüne uygulanan indirimlerin listesi (her bir indirim, başlık, kod tutar tasarruflar ve tür özelliklerine sahiptir).
line.bundle_components
(Draft orders only)
Bu öğenin paket bileşenleri olan satır öğelerinin listesi. Yalnızca bu satır öğesi bir paket ürünü olduğunda bir liste döndürür.
line.bundle_parent?
(Draft orders only)
(boole) Satır öğesi bir paket ürünüyse "true" sonucunu döndürür.
line.custom
(Draft orders only)
(boole) Ürün bir taslak siparişinin özel bir satır öğesi ise true değerini verir.
line.grams
Tek bir ürünün ağırlığı.
line.image
Bu satır öğesiyle ilişkili görselin URL'sini döndürür. Belirli görsel boyutları almak için img_url filtresini de kullanabilirsiniz (ör. {{ line.image | img_url: 'small' }})
line.line_price
Fiyat, bu ürünün adediyle çarpılır.
line.original_line_price
İndirimler uygulanmadan önce, satıra dahil edilen ürün adedinin birleştirilmiş fiyatı.
line.final_line_price
Tüm satır düzeyi indirim tutarları da dahil olmak üzere satır öğesinde bulunan tüm ürünlerin birleştirilmiş fiyatı.
line.price
Tek bir ürünün fiyatı.
line.product.metafields

Ürün düzeyinde Meta alanlar. Aşağıdaki sözdizimini kullanın:

line.product.metafields.NAMESPACE.KEY

line.product.title
Ürünün mevcut adı.
line.product.vendor
Ürünün satıcısı.
line.properties
Bir ürün için özel bilgi dizisi döndürür. Sepete ürün eklenmeden önce ürün sayfasında müşteri tarafından satır öğesi özellikleri belirtilir.
line.quantity
Bu ürünün adedi.
line.current_quantity
Ürünün, kaldırma işlemlerinden sonraki güncel adedi.
line.requires_shipping
(boole) Ürün sayfasında ürünün varyasyonunun Bu fiziksel bir ürün onay kutusu işaretliyse true değerini verir.
line.selling_plan_allocation
Abonelik gibi bir satış planının, satır öğesini nasıl etkilediğini açıklayan bir selling_plan_allocation nesnesi döndürür.
line.taxable
(boole) Ürün sayfasında ürünün varyasyonunun "Bu üründen vergi al" onay kutusu işaretliyse, true değerini verir.
line.title

Ürünün satış sırasındaki adı, ardından bir kısa çizgi ve satış sırasındaki varyasyon adı. "Default Title" (Varsayılan Başlık) olduğunda varyasyon adı eklenmez.

Alıcıya yönelik bildirimlerde, dil varsayılan mağaza dilinden farklı olduğunda ürün adı ve varyasyon adı, alıcının ödeme sırasında kullandığı dile çevrilir.
line.url
Satır öğesi varyasyonunun göreli URL'si. Göreli URL, mağazanızın kök URL'sini (mystore.myshopify.com) içermez.
line.variant.barcode
Ürün varyasyonu ile ilişkili barkod.
line.variant.compare_at_price
Ürün varyasyonu ile ilişkili karşılaştırma fiyatı.
line.variant.image
Ürün varyasyonunun görseli. Satır öğesinde varyasyona atanmış belirli bir görsel varsa yalnızca bir görseli döndürür.
line.variant.metafields

Varyasyon düzeyinde Meta alanlar. Aşağıdaki sözdizimini kullanın:

line.variant.metafields.NAMESPACE.KEY

line.variant.sku
Ürün varyasyonu ile ilişkili SKU.
line.variant.title

Varyasyonun mevcut seçenek değerlerinin, / karakterleriyle birleştirilmiş adları.

Örnek: küçük / kırmızı

line.refunded.quantity
(within refund notifications)

İade edilecek ürün adedi. Siparişte iade edilen ürünlere tanımlayıcı eklemek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Örneğin: {% if line.refunded_quantity > 0 %}İade edilen satır tanımlayıcı{% endif %}

Para iadesi özellikleri

Para iadesi özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
amount
İade edilen para tutarı.
refund_line_items
Para iadesi yapılacak olan para iadesi satır öğelerinin bir listesi.

Refund_line_item özellikleri

refund_line_items listesindeki her refund_line aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Para iadesi satır öğesi özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
refund_line.line_item
İade edilen line_item. Bu, tüm line_item özelliklerine erişebilir.
refund_line.quantity
İade edilecek satır öğesinin adedi.

Gönderim özellikleri

Gönderim özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
service_name
Ayarlar > Kargo sayfasında tanımlandığı şekliyle özel hizmetin adı. (Yalnızca gönderim talebi)
fulfillment.estimated_delivery_at
Şu operatörlerinden biri tarafından sağlanan, takip numarasına göre tahmini teslimat tarihi (varsa): USPS, FedEx, UPS, Canada Post (yalnızca Kanada). Bu özellikten yalnızca kargo şirketi tarafından hesaplanan ücretler kullanılıyorsa yararlanılabilir.
fulfillment.fulfillment_line_items
Gönderilecek olan gönderim satır öğelerinin bir listesi.
fulfillment.item_count
Tüm ürünlerin adet toplamı. Gönderilen toplam ürün sayısı.
fulfillment.requires_shipping
(boole) Bu gönderim talebinin kargo gerektirmesi durumunda true değerini verir.
fulfillment.tracking_company
Takip işlemini yapan şirket.
fulfillment.tracking_numbers
Takip numaralarının bir listesi.
fulfillment.tracking_urls
Takip URL'lerinin bir listesi.
items_to_fulfill
(deprecated)
Bu belirli özel gönderim hizmeti tarafından gönderilecek olan satır öğeleri listesi. (Yalnızca gönderim talebi)
items_to_fulfill_count
(deprecated)
Bu talep tarafından gönderilecek toplam ürün sayısı. (Yalnızca gönderim talebi)

Fulfillment_line_item özellikleri

fulfillment_line_items listesindeki her fulfillment_line aşağıdaki özelliklere sahiptir.

Gönderim satır öğesi özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
fulfillment_line.line_item
Gönderilen line_item. Bu, tüm line_item özelliklerine erişebilir.
fulfillment_line.quantity
Gönderilen satır öğesinin adedi.

Teslimat özellikleri

Teslimat özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
delivery_instructions
Müşteriyle paylaşılacak yerel teslimat bilgileri. Bu bilgiler, yerel teslimat ayarlarınızdaki Teslimat bilgileri alanıyla denetlenir.
consolidated_estimated_delivery_time
Müşteriyle paylaşılacak sipariş teslim tarihi bilgileri. Bu bilgiler, Kargo ve teslimat sayfanızdan ayarladığınız İşleme süresi ayarıyla denetlenir.

İndirim özellikleri

İki tür indirim özelliği vardır.

discount_applications, bir ürünün neden ve nasıl indirimli olduğunu açıklar.

discount_allocations, belirli bir indirimin bir satır öğesini nasıl etkilediğini ve fiyatını nasıl düşürdüğünü açıklar. Bu özelliği, satır öğesi düzeyinde kullanmalısınız.

Bu özellikleri, indirim bilgilerini satır öğesi veya sipariş düzeyinde görüntüleyecek şekilde birleştirebilirsiniz.

Örnek

Bu örnek, satır öğesine indirim uygulanıp uygulanmadığını denetler. İndirim, sipariş düzeyinde (all) uygulanmadıysa indirim adı ve tutarı görüntülenir.

{% if line.discount_allocations %}
  {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
    {% if discount_allocation.discount_application.target_selection != 'all' %}
      {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
      (-{{ discount_allocation.amount | money }})
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% endif %}

Sonuç şu şekilde görünebilir:

SPRING5 (-$5.00)

Discount_allocation özellikleri

discount_allocations listesindeki her discount_allocation aşağıdaki özelliklere sahiptir.

discount_allocation özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
discount_allocation.amount
Müşteri tarafından bir satır öğesinde tasarruf edilen para tutarı. Birden fazla indirim koduna izin vermek istiyorsanız kod döngüye alınmalıdır.
discount_allocation.discount_application
Satır öğesindeki tutarı ayıran indirim uygulaması.

Discount_application özellikleri

discount_applications listesindeki her discount_application aşağıdaki özelliklere sahiptir.

Discount_application özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
discount_application.target_selection

İndirimlerin, sepetteki indirim uygulanacak satır öğelerini nasıl seçtiğini açıklar. Şunlardan biridir:

 • tümü: İndirim, tüm satır öğelerine uygulanır.
 • yetkilendirilmiş: İndirim, genellikle bir koşulla tanımlanan belirli bir satır öğesi alt kümesine uygulanır.
 • açık: İndirim, özellikle seçilen bir satır öğesine veya kargo satırına uygulanır.
discount_application.target_type
İndirimin uygulandığı ürünün türü (line_item veya shipping_line).
discount_application.title

İndirimin müşteriye yönelik adı.

Örnekler: Welcome10 veya CBBWQQAKYBYY

discount_application.total_allocated_amount
Sipariş fiyatının indirimle düşürülen toplam tutarı.
discount_application.type
İndirimin türü. Şunlardan biridir: otomatik, discount_code, manuel, veya komut dosyası.
discount_application.value
İndirimin değeri.
discount_application.value_type
İndirimin değer türü. Şunlardan biridir: fixed_amount veya yüzde.

Abonelik özellikleri

Bir abonelik sözleşmesinin ayrıntıları, geçerli faturalandırma dönemi ile buna ilişkin satır öğeleri, teslimat yöntemi ve ödeme yöntemi, tüm abonelik e-postası şablonlarında kullanılabilir.

Abonelik bildirimi şablonlarını düzenlemek için Shopify Subscriptions uygulamasını yükleyin ve Abonelikler bölümündeki Ayarlar > Bildirimler'in altından şablonu bulun.

Abonelik sözleşmesi fatura dönemi özellikleri

Abonelik sözleşmesinin özelliklerine ve fatura dönemine erişmek için subscription_contract_billing_cycle nesnesini kullanın.

Örnek

{% assign contract = subscription_contract_billing_cycle %}
This contract is currently {{ contract.status }}.

Sonuç:

This contract is currently paused.

Özellikler

Abonelik sözleşmesi fatura dönemi özelliklerinin açıklamaları
Özellik Açıklama
status
Sözleşmenin durumu.

Etkin, duraklatıldı, iptal edildi, başarısız, süresi doldu, geçersiz durumlarından biri.
delivery_method
Aboneliğin teslimat yöntemi.

Abonelik, bir hizmet veya dijital ürün aboneliğiyse
nil
sonucu döndürülür.
billing_frequency
Aboneliğin faturalandırılma sıklığı.
delivery_frequency
Aboneliğin teslim edilme sıklığı.
origin_order
Aboneliğin ilk oluşturulduğu sipariş.

Abonelik bir Shopify siparişinden oluşturulmamışsa nil sonucu döndürülür.
customer
Abonelik müşterisi.
line_items
Abonelik fatura dönemindeki satır öğeleri.
product_names
Abonelik fatura dönemine dahil edilen ürünlerin adlarından oluşan liste.
update_payment_method_url
Müşterinin bu sözleşmeye ilişkin ödeme yöntemini güncellemek için kullanabileceği URL.
shipping_address
Aboneliğin kargo adresi.

Abonelik, bir hizmet veya dijital ürün aboneliğiyse nil sonucu döndürülür.
billing_address
Aboneliğin fatura adresi.
subtotal_price
Abonelik satır öğelerinin alt toplam fiyatı.
shipping_price
Aboneliğin kargo fiyatı.
total_tax
Aboneliğin toplam vergisi.
total_price
Aboneliğin toplam fiyatı.
total_discounts
Aboneliğin toplam indirimleri.
customer_self_serve_url
Müşterinin aboneliklerini yönetmek için kullanabileceği self servis URL'si.
billing_attempt_expected_date
Bu fatura dönemi için fatura tarihi.
next_billing_date
Bu fatura döneminden sonra, atlanmamış olan bir sonraki fatura tarihi.
last_attempted_billing_date
Fatura dönemi için en son denenmenin yapıldığı fatura tarihi.
days_overdue
Bu fatura dönemi için faturanın kaç gün geciktiği.
payment_instrument
Abonelik sözleşmesiyle ilişkili ödeme aracı. Müşteriye fatura kesilirken bu ödeme aracı kullanılır.

Abonelik sözleşmesi satır öğesi özellikleri

Fatura dönemi içinde yer alan her bir satır öğesinin özellikleri. Sözleşme satır öğesinin özelliklerine, üst subscription_contract_billing_cycle.line_items özelliği üzerinden erişin.

Örnek

{% for line_item in subscription_contract_billing_cycle.line_items %}
 {{ line_item.url }}
{% endfor %}
Abonelik sözleşmesindeki satır öğesi özelliklerinin açıklamaları
Özellik Açıklama
url
Satır öğesi ürün varyasyonunun ürün ayrıntıları sayfasının URL'si.
requires_shipping
Satır öğesi için fiziksel kargo gerekip gerekmediği.
unit_price_measurement
Satır öğesi için birim fiyatı ölçümü.
selling_plan_allocation
Satır öğesi için satış planı dağıtımı.

Abonelik sözleşmesi teslimat yönteminin özellikleri

Bu fatura dönemi içinde kullanılan teslimat yönteminin özellikleri. Teslimat yönteminin özelliklerine, üst subscription_contract_billing_cycle.delivery_method özelliği üzerinden erişin.

Örnek

{% if subscription_contract_billing_cycle.delivery_method != blank %}
 Delivery method: {{ subscription_contract_billing_cycle.delivery_method.title }}
{% endif %}
Abonelik sözleşmesi teslimat yöntemi özelliklerinin açıklamaları
Özellik Açıklama
title
Teslimat yöntemiyle ilişkili kargo seçeneğinin başlığı.
type
Teslimat yöntemi türü.

Kargo, yerel veya teslim alma.

Abonelik sözleşmesi ödeme aracı özellikleri

Abonelik sözleşmesi için kullanılan ödeme aracıyla ilgili ayrıntılar. Müşteriye fatura kesilirken bu ödeme aracı kullanılır. Ödeme aracının özelliklerine, üst subscription_contract_billing_cycle.payment_instrument özelliği üzerinden erişin.

Örnek

{% assign instrument = subscription_contract_billing_cycle.payment_instrument %}

<img src="{{ instrument.payment_type | payment_type_img_url }} " alt="{{ instrument.credit_card_company }}" />
{{ instrument.credit_card_company }} ending with {{ instrument.credit_card_last_four_digits }}
Abonelik sözleşmesi ödeme aracı özelliklerinin açıklamaları
Özellik Açıklama
payment_type
Ödeme aracı ile temsil edilen ödeme yönteminin türü.

Bir resim URL'si veya SVG çıktısı almak için ödeme filtrelerini kullanın.
credit_card_brand
Kredi kartının markası.
credit_card_company
Kredi kartı şirketinin adı.
credit_card_last_four_digits
Kredi kartının son 4 hanesi.

E-posta bildirimi özellikleri

E-posta bildirimi özelliklerinin açıklaması
Özellik Açıklama
shop.email_logo_url
Yöneticinin E-posta şablonlarını özelleştir bölümünde belirtilen logonuzun url'si.
shop.email_logo_width
Yöneticinin E-posta şablonlarını özelleştir bölümünde belirtilen logo genişliği (piksel).
shop.email_accent_color
Yöneticinin E-posta şablonlarını özelleştir bölümünde belirtilen vurgu renginin HEX kodu.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene