Informacje o zmiennych powiadomienia

Powiadomienia wysyłane z Twojego sklepu są renderowane za pomocą Liquid. Liquid to prosty i łatwy w użyciu język programowania Shopify. Jest to ten sam język programowania, w którym są opracowane nasze szablony w sklepie z szablonami.

Aby edytować powiadomienia wysyłane z Twojego sklepu, możesz spersonalizować szablony powiadomień.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wykonywaniu bardziej zaawansowanych zmian lub modyfikowaniu niestandardowych szablonów powiadomień, możesz skontaktować się ze społecznością na naszych forach - tu uzyskasz wsparcie i przydatne porady. Możesz również zatrudnić eksperta Shopify, aby wykonał dostosowania dla Ciebie.

Poniżej przedstawiona jest lista szablonów powiadomień Liquid, które możesz spersonalizować w panelu administracyjnym sklepu:

 • Przerwana realizacja zakupu
 • Kontakt z klientem
 • Zaproszenie do aktywowania konta klienta
 • Powitanie przy aktywacji konta klienta
 • Reset hasła do konta klienta
 • Wersja robocza faktury dla zamówienia
 • Żądanie realizacji
 • Karta prezentowa utworzona
 • Nowe zamówienie
 • Nowe zamówienie (w aplikacji mobilnej)
 • Zamówienie anulowane
 • Potwierdzenie zamówienia
 • Paragon POS i w aplikacji mobilnej
 • Zwrot kosztów zamówienia
 • Potwierdzenie wysyłki
 • Aktualizacja wysyłki

Wszystkie szablony w Twoim panelu administracyjnym mają dostęp do właściwości odpowiedniego zamówienia:

Właściwości zamówienia

Wiele właściwości zamówienia jest dostępnych bezpośrednio dzięki użyciu Liquid, w szablonach i w dodatkowych skryptach.

Właściwości zamówienia są dostępne w następujących szablonach:

 • Potwierdzenie zamówienia
 • Nowe zamówienie
 • Nowe zamówienie (w aplikacji mobilnej)
 • Potwierdzenie wysyłki
 • Aktualizacja wysyłki
 • Dodatkowe skrypty
 • Żądanie realizacji
Opis właściwości zamówienia
Właściwość Opis
id

Unikalny systemowy identyfikator zamówienia do wewnętrznego zastosowania. Użyj go, np. w celu wygenerowania linka do zamówienia w sekcji administracji Twojego sklepu. Na przykład w szablonie Nowe zamówienie można umieścić następujące parametry:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">Wyświetl zamówienie</a>
email
Adres e-mail powiązany z zamówieniem.
name
Zazwyczaj jest to symbol funta, po którym wstawia się order_number, np. zamówienie #1004.
order_name
Tak samo jak nazwa.
order_number
Unikalny numer zamówienia w sklepie, np. 1004, bez przedrostka # lub innego przedrostka/przyrostka dodanego do ID zamówienia przez właściciela sklepu w jego preferencjach sklepu.
created_at
Data i godzina utworzenia zamówienia przez klienta, np. 2009-05-30T17:43:51+02:00. Ten parametr można sformatować za pomocą filtra daty.
tags Zwraca zbiór wszystkich tagów zamówienia. Tagi są zwracane w kolejności alfabetycznej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą dokumentacją dotyczącą Liquid.
transactions Zwraca zbiór transakcji z zamówienia.
tax_price
Połączone podatki wszystkich pozycji w zamówieniu.
tax_lines

Podatki podzielone wg „poziomu” opodatkowania:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}

tax_line.title
Nazwa podatku, np. QST lub VAT.
tax_line.price
Kwota.
tax_line.rate
Stawka. W przypadku 17,5% zwrot wynosi 0,175.
tax_line.rate_percentage
Stawka podatku w czytelnej formie. W przypadku stawki 0,175 zwrot wyniesie 17,5.
customer
Obiekt klienta zawierający atrybuty klienta.
billing_address
Adres rozliczeniowy.
billing_address.first_name
Imię klienta.
billing_address.last_name
Nazwisko klienta.
billing_address.company
Nazwa firmy do rozliczenia.
billing_address.phone
Numer telefonu z adresu rozliczeniowego.
shop.name
Nazwa Twojego sklepu.
shop.phone
Numer telefonu do Twojego sklepu.
subtotal_price
Suma cen pozycji zamówienia po odjęciu rabatu dla pozycji lub koszyka. Suma częściowa nie obejmuje podatków (chyba że podatki są wliczone w cenę) ani kosztów wysyłki.
discounts
Lista rabatów.
discounts_amount
Kwota rabatu stosowana do wszystkich rabatów (np. 5,00 USD).
discounts_savings
Kwota oszczędności wynikających ze wszystkich rabatów (np.-5,00 USD).
total_price

Suma zamówienia (suma częściowa + koszty wysyłki - rabat na wysyłkę + podatek).

financial_status
Bieżący status płatności. Jeden z następujących: zero, „Oczekująca”, „Autoryzowana”, „Zapłacona”, „Unieważniona”, „Zwrócona”.
requires_shipping
Wartość logiczna. Zwraca wartość PRAWDA, jeśli istnieje co najmniej jedna pozycja w zamówieniu wymagająca wysyłki.
shipping_method.title
Nazwa stawki wysyłki, np. „Wysyłka standardowa”.
shipping_method.price

Cena wysyłki, łącznie z rabatem na wysyłkę.

Przykład{{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

Cena wysyłki.

Przykład{{ shipping_price | money }}

shipping_address
Adres wysyłki.
shipping_address.first_name
Imię dla adresu wysyłki.
shipping_address.company
Nazwa firmy dla adresu wysyłki.
shipping_address.phone
Numer telefonu z adresu wysyłki.
line_items
Lista wszystkich pozycji w zamówieniu.
item_count
Suma wszystkich ilości pozycji.
fulfillment_status
Bieżący status realizacji zamówienia. Jeden z następujących: „Niezrealizowane”, „Częściowe”, „Zrealizowane”.
note
Adnotacja do zamówienia. Adnotację można otrzymać od klienta i/lub edytować na ekranie danych zamówienia w interfejsie administracyjnym.
attributes

Wszelkie atrybuty, które zostały dołączone do zamówienia.

Przykład{{ attributes.gift-note }}

referring_site

Zawiera adres URL polecającego, który skierował klienta do Twojego sklepu.

Przykład https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Zawiera ścieżkę do strony docelowej, z której korzystał klient. To jest pierwsza strona, którą klient zobaczył, po wejściu do sklepu.

Przykład /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Analizuje stronę docelową i wyodrębnia z niej parametr referencyjny. Parametry referencyjne mogą być następujące: ref, source, r.

Jeśli jako landing_site podano /products/great-product?ref=my-tracking-token, to referencją dla landing_site_ref będzie my-tracking-token. Możesz wykonać określoną czynność, jeśli Twoja referencja będzie odpowiadać określonej wartości:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} Moje działanie... {% endif %}
cancelled
(Wartość logiczna). Zwraca wartość PRAWDA, jeśli zamówienie zostało anulowane.
cancelled_at
Czas anulowania zamówienia.
cancel_reason
Powód wybrany przy anulowaniu zamówienia. Jeden z następujących: „Zapasy”, „Klient”, „Oszustwo”, „Inny”.
has_high_risks?

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli zamówienie cechuje wysokie ryzyko

translate="no"
unique_gateways

Zwraca listę unikalnych dostawców płatności zamówienia. Na przykład, jeśli płatności dokonano kartą Visa, Mastercard i gotówką, zwrócona zostanie lista shopify_payments, cash.

location (POS only)

Wyświetla fizyczną lokalizację zamówienia. Dostępnych jest kilka właściwości lokalizacji, które tutaj wymieniono. Możesz skonfigurować lokalizacje w obszarze panelu administracyjnego Lokalizacje.

order_status_url

Zwraca link do strony statusu tego zamówienia.

fulfilled_line_items
(nieaktualne)
Lista pozycji, które zostały zrealizowane.
unfulfilled_line_items
(nieaktualne)
Lista pozycji, które nie zostały w pełni zrealizowane.

Właściwości wersji roboczej zamówienia

Właściwości wersji roboczej zamówienia są dostępne w szablonie e-maila z fakturą dla wersji roboczej zamówienia, który powiadamia klientów o zaległych fakturach.

Opis właściwości wersji roboczej zamówienia
Właściwość Opis
id
Unikalny identyfikator wersji roboczej zamówienia do wewnętrznego zastosowania.
invoice_url
Link, z którego klient może skorzystać, aby zapłacić za fakturę w procesie bezpiecznej realizacji zakupu Shopify.
reserve_inventory_until

Data i godzina, do której pozycje z wersji roboczej są zarezerwowane, np. 2015-05-30T17:43:51+02:00.

Daty można sformatować za pomocą filtra dat Liquid.

user
Ostatni pracownik, który zmodyfikował wersję roboczą zamówienia.
user.name
Nazwisko ostatniego pracownika, który zmienił wersję roboczą zamówienia.
user.email
Adres e-mail ostatniego pracownika, który zmienił wersję roboczą zamówienia.
email
Adres e-mail powiązany z wersją roboczą zamówienia.
name
Unikalny number wersji roboczej zamówienia, poprzedzony znakiem numeru #.
number
Unikalny numer wersji roboczej zamówienia bez przedrostka ani przyrostka zamówienia.
created_at

Data i godzina utworzenia przez klienta wersji roboczej zamówienia, np. 2009-05-30T17:43:51+02:00.

Daty można sformatować za pomocą filtra dat Liquid.

tags Zwraca zbiór wszystkich tagów zamówienia. Tagi są zwracane w kolejności alfabetycznej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą dokumentacją dotyczącą Liquid.
tax_price
Połączone podatki wszystkich pozycji w wersji roboczej zamówienia.
tax_lines

Podatki podzielone wg „poziomu” opodatkowania:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title
Nazwa podatku, np QST lub VAT.
tax_line.price
Kwota podatku.
tax_line.rate
Stawka podatku w wartości dziesiętnej. Na przykład, w przypadku stawki podatku 17,5% zwrot wyniesie 0,175.
tax_line.rate_percentage
Stawka podatku w wartości procentowej. Na przykład, w przypadku stawki 0,175 zwrot wyniesie 17,5.
customer
Obiekt klienta zawierający atrybuty klienta.
billing_address
Adres rozliczeniowy dla wersji roboczej zamówienia.
billing_address.first_name
Imię klienta
billing_address.last_name
Nazwisko klienta
billing_address.company
Nazwa firmy w adresie rozliczeniowym.
billing_address.phone
Numer telefonu w adresie rozliczeniowym.
shop.name
Nazwa Twojego sklepu.
shop.phone
Numer telefonu do Twojego sklepu.
subtotal_price
Suma cen pozycji zamówienia w wersji roboczej po odjęciu rabatu pozycji lub rabatu koszyka. Suma częściowa nie uwzględnia podatków (chyba że podatki są wliczone w cenę) ani kosztów wysyłki.
discounts
Lista rabatów.
discounts_amount
Kwota rabatu stosowana do wszystkich rabatów (np. 5,00 USD).
discounts_savings
Kwota oszczędności wynikających ze wszystkich rabatów (np.-5,00 USD).
total_price
Łączna cena zamówienia (suma częściowa + koszt wysyłki - rabat na wysyłkę + podatek).
requires_shipping
Zwraca wartość true, jeśli w wersji roboczej zamówienia istnieje co najmniej jedna pozycja wymagająca wysyłki. Zwraca wartość false, jeśli żadne pozycje w wersji roboczej zamówienia nie wymagają wysyłki.
shipping_method.title
Nazwa stawki wysyłki, np Wysyłka standardowa.
shipping_method.price
Cena metody wysyłki. Zwraca te same informacje, coshipping_price.
shipping_price

Cena wysyłki.

Możesz sformatować tę kwotę za pomocą filtrów pieniędzy Liquid.

shipping_address

Adres wysyłki.

Uwaga: W odróżnieniu od standardowych zamówień adres wysyłki wersji roboczej zamówienia może być niekompletny.

shipping_address.first_name
Imię dla adresu wysyłki.
shipping_address.company
Nazwa firmy w adresie wysyłki.
shipping_address.phone
Numer telefonu w adresie wysyłki.
line_items
Lista wszystkich pozycji zamówienia w wersji roboczej.
item_count
Suma wszystkich ilości pozycji w zamówieniu w wersji roboczej.
note
Adnotacja dołączona do wersji roboczej zamówienia. Adnotację można otrzymać od klienta. Można ją edytować na ekranie z danymi wersji roboczej zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.
location

Fizyczna lokalizacja zamówienia. Dostępnych jest kilka właściwości lokalizacji.

Możesz skonfigurować lokalizacje na stronie Lokalizacje w panelu administracyjnym Shopify.

Właściwości pozycji

Każda pozycja line na liście line_items ma następujące właściwości:

Opis właściwości pozycji zamówienia
Właściwość Opis
line.applied_discounts
(Tylko POS i wersje robocze zamówień)
Lista rabatów zastosowanych do tej pozycji (każdy rabat ma takie właściwości, jak tytuł, kod, kwota, oszczędności i typ).
line.custom
(Tylko wersje robocze zamówień)
(Wartość logiczna) Zwraca wartość PRAWDA, jeśli pozycja jest niestandardowa dla wersji roboczej zamówienia.
line.grams
Waga pojedynczej pozycji.
line.image
Zwraca adres URL obrazu skojarzonego z tą pozycją pojedynczą. Możesz także użyć filtra img_url, aby uzyskać konkretne rozmiary obrazów, na przykład {{ line.image | img_url: 'small' }}
line.line_price
Cena pomnożona przez ilość dla tej pozycji.
line.price
Cena za pojedynczą pozycję.
line.properties
Zwraca tablicę niestandardowych informacji dla pozycji. Właściwości pozycji są określane przez klienta na stronie produktu przed dodaniem produktu do koszyka.
line.quantity
Ilość dla tej pozycji.
line.requires_shipping
(Wartość logiczna). Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wariant dla pozycji ma na stronie produktu zaznaczone pole wyboru To jest produkt fizyczny.
line.variant.sku
Jednostka magazynowa (SKU) powiązana z produktem.
line.taxable
(Wartość logiczna). Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wariant dla pozycji ma na stronie produktu zaznaczone pole wyboru „Nalicz podatki dla tego produktu”.
line.title
Nazwa produktu, po której następuje łącznik i nazwa wariantu. Nazwa wariantu nie jest uwzględniana, jeśli jest to „tytuł domyślny”.
line.variant.barcode
Kod kreskowy powiązany z produktem.
line.variant.image
Obraz wariantu produktu. Zwraca obraz, jeśli istnieje określony obraz przypisany do wariantu w pozycji.
line.product.vendor
Dostawca dla pozycji.

Właściwości zwrotów

Te dodatkowe właściwości są dostępne w szablonie e-maila Zwroty. Ten szablon e-maila służy do powiadamiania klientów o tym, że w zamówieniu zastosowano zwrot (kompletny lub częściowy). Możesz użyć dowolnych zmiennych dostępnych dla szablonu powiadomienia w e-mailu dotyczącym zamówienia, z wyjątkiem następujących:

Opis właściwości zwrotów
Właściwość Opis
amount
Kwota została zwrócona.
refund_line_items
Lista pozycji Refund_line_items objętych zwrotem.

Właściwości Refund_line_item

Każda pozycja ze zwrotem na liście refund_line_items ma następujące właściwości:

Opis właściwości pozycji zwrotu kosztów
Właściwość Opis
refund_line.line_item
Line_item ze zwrotem. Ma dostęp do wszystkich właściwości line_item.
refund_line.quantity
Ilość pozycji zamówienia ze zwrotem.

Właściwości realizacji

Te dodatkowe właściwości są dostępne w szablonach e-mail z potwierdzeniem wysyłki, aktualizacją wysyłki i żądaniem realizacji.

Potwierdzenie wysyłki i Aktualizacja wysyłki służą do powiadamiania klientów o tym, że niektóre lub wszystkie pozycje w ich zamówieniu zostały pomyślnie zrealizowane lub zaktualizowane o nowe informacje o wysyłce.

Szablon wiadomości e-mail z żądaniem realizacji jest używany dla każdej niestandardowej usługi realizacji zdefiniowanej w panelu administracyjnym sklepu. Aby dodać niestandardową usługę realizacji, przejdź do opcji Ustawienia > Strony wysyłki i przewiń w dół do sekcji „Realizacja/Dropshipping”.

Opis właściwości realizacji
Właściwość Opis
service_name
Nazwa niestandardowej usługi, zgodnie z definicją w sekcji Ustawienia > Strona wysyłki. (Tylko żądanie realizacji)
fulfillment.estimated_delivery_at
Szacowana data dostawy na podstawie numeru śledzenia (jeśli jest dostępna) podanego przez jednego z następujących przewoźników: USPS, FedEx, UPS, Canada Post (tylko Kanada). Ta właściwość jest dostępna tylko wtedy, gdy stosowane są stawki obliczane przez przewoźnika.
fulfillment.fulfillment_line_items
Lista pozycji Fulfillment_line_items do zrealizowania.
fulfillment.item_count
Suma wszystkich ilości pozycji. Łączna liczba zrealizowanych pozycji.
fulfillment.requires_shipping
(Wartość logiczna). Zwraca wartość PRAWDA, jeśli to żądanie realizacji wymaga wysyłki.
fulfillment.tracking_company
Firma wykonująca śledzenie.
fulfillment.tracking_numbers
Lista numerów śledzenia.
fulfillment.tracking_urls
Lista URL śledzenia.
items_to_fulfill
(nieaktualne)
Lista pozycji, które mają zostać zrealizowane przez tę konkretną usługę realizacji niestandardowej. (Tylko żądanie realizacji)
items_to_fulfill_count
(nieaktualne)
Łączna liczba pozycji, które mają zostać zrealizowane na podstawie tego żądania. (Tylko żądanie realizacji)

Właściwości Fulfillment_line_item

Każda linia realizacji na liście pozycji do realizacji ma następujące właściwości.

Opis właściwości pozycji realizacji
Właściwość Opis
fulfillment_line.line_item
Pozycja zrealizowana. Ma dostęp do wszystkich właściwości pozycji.
fulfillment_line.quantity
Ilość realizowanej pozycji.

Właściwości rabatu

Opis właściwości rabatu
Właściwość Opis
discounts.first.code
Kod uprawniający klienta do uzyskania rabatu. Należy wprowadzić go do pętli, jeśli chcesz zezwolić na wiele kodów rabatowych.
discounts.first.amount
Kwota odjęta od sumy zamówienia.
discounts.first.savings
Kwota pieniędzy zaoszczędzona przez klienta dzięki użyciu kodu rabatowego.
discounts.first.type
Typ rabatu (StałaKwotaRabatu, RabatProcentowy lub RabatNaWysyłkę).

Właściwości powiadomienia w e-mailu

Opis właściwości powiadomienia e-mailem
Właściwość Opis
shop.email_logo_url
Adres URL logo podany w sekcji Konfiguruj szablony e-maili w panelu administracyjnym.
shop.email_logo_width
Szerokość logo (piksele) określona w sekcji Konfiguruj szablony e-maili w panelu administracyjnym.
shop.email_accent_color
Kod szesnastkowy dla koloru akcentu określonego w sekcji Konfiguruj szablony e-maili w panelu administracyjnym.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo