Informacje o zmiennych powiadomienia

Powiadomienia wysyłane z Twojego sklepu są renderowane za pomocą języka Liquid. Liquid to prosty i łatwy w użyciu język programowania Shopify. Jest to ten sam język programowania, w którym są opracowane nasze szablony ze sklepu z szablonami.

Aby edytować powiadomienia wysyłane z Twojego sklepu, możesz wykonać podstawowe dostosowania szablonów powiadomień. Aby uzyskać dostęp do pełnej listy powiadomień, które możesz dostosować, przejdź do strony Powiadomienia w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wprowadzaniu bardziej zaawansowanych zmian lub modyfikowaniu niestandardowych szablonów powiadomień, możesz skontaktować się ze społecznością na naszych forach lub zatrudnić partnera Shopify, aby zlecić mu wykonanie dostosowań. Dowiedz się więcej o zatrudnianiu partnera Shopify.

Właściwości zamówienia

Wiele właściwości zamówienia jest dostępnych bezpośrednio dzięki użyciu Liquid, w szablonach i w dodatkowych skryptach.

Opis właściwości zamówienia
Właściwość Opis
id

Unikalny systemowy identyfikator zamówienia do wewnętrznego zastosowania. Użyj go, np. w celu wygenerowania linka do zamówienia w sekcji administracji Twojego sklepu. Na przykład w szablonie Nowe zamówienie można umieścić następujący kod:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">Wyświetl zamówienie</a>
email
Adres e-mail powiązany z zamówieniem.
name

Zazwyczaj jest to symbol funta, po którym następuje order_number.

Przykład: #1004

order_name
Tak samo jak nazwa.
order_number

Unikalny numer zamówienia w sklepie, np. 1004, bez przedrostka # lub innego przedrostka/przyrostka dodanego do ID zamówienia przez właściciela sklepu w jego preferencjach sklepu.

Na przykład 1004

confirmation_number

Losowy identyfikator alfanumeryczny dla zamówienia, który może być wyświetlany klientowi zamiast nazwy sekwencyjnej zamówienia. Nie ma gwarancji, że wartość ta będzie unikalna.

Przykład: XPAV284CT

created_at

Data i godzina utworzenia zamówienia przez klienta. Można je sformatować za pomocą filtra daty.

Przykład: 2009-05-30T17:43:51 + 02:00

payment_terms

Warunki płatności określają dzień, w którym wymagane jest dokonanie płatności za zamówienie.

Dowiedz się, jak dodać warunki płatności do faktur do zamówienia.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z referencją Liquid dotyczącą warunków płatności.

destination
Miejsce docelowe, do którego należy wysłać towary.
tags
Zwraca tablicę wszystkich tagów zamówienia. Tagi są zwracane w kolejności alfabetycznej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą dokumentacją dotyczącą języka Liquid.
transactions
Zwraca tablicę transakcji z zamówienia.
tax_price
Połączone podatki wszystkich pozycji w zamówieniu.
tax_lines

Podatki podzielone według rodzaju opodatkowania:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Nazwa podatku.

Przykłady: QST lub VAT

tax_line.price
Kwota.
tax_line.rate
Stawka. W przypadku 17,5% zwrot wynosi 0,175.
tax_line.rate_percentage
Stawka podatku w czytelnej formie. W przypadku stawki 0,175 zwrot wyniesie 17,5.
customer
Obiekt klienta zawierający atrybuty danych wyjściowych klienta.
billing_address
Adres rozliczeniowy.
billing_address.first_name
Imię klienta.
billing_address.last_name
Nazwisko klienta.
billing_address.company
Nazwa firmy do rozliczenia.
billing_address.phone
Numer telefonu z adresu rozliczeniowego.
shop.name
Nazwa Twojego sklepu.
shop.phone
Numer telefonu do Twojego sklepu.
subtotal_price
Suma cen pozycji zamówienia po odjęciu rabatu dla pozycji lub koszyka. Suma częściowa nie obejmuje podatków (chyba że podatki są wliczone w cenę), kosztów wysyłki ani napiwków.
discounts
Lista rabatów.
discounts_amount

Kwota rabatu zastosowana we wszystkich rabatach.

Przykład: + 5,00 USD

discounts_savings

Kwota oszczędności wynikających ze wszystkich rabatów.

Przykład: -5,00 USD

total_price

Suma zamówienia (suma częściowa + koszty wysyłki - rabat na wysyłkę + podatek).

financial_status
Bieżący status płatności. Jeden z następujących: nil, oczekująca , autoryzowana , opłacona, unieważniona, zwrócono koszty.
requires_shipping
Wartość logiczna. Zwraca wartość PRAWDA, jeśli istnieje co najmniej jedna pozycja w zamówieniu wymagająca wysyłki.
shipping_method.title

Nazwa stawki wysyłki

W powiadomieniach wyświetlanych kupującemu nazwa stawki wysyłki jest tłumaczona na język, w którym kupujący dokonał realizacji zakupu, gdy język różni się od domyślnego języka sklepu.

Przykład: Wysyłka standardowa
shipping_method.price

Cena wysyłki, łącznie z rabatem na wysyłkę.

Przykład{{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

Cena wysyłki.

Przykład{{ shipping_price | money }}

shipping_address
Adres wysyłki.
shipping_address.first_name
Imię dla adresu wysyłki.
shipping_address.company
Nazwa firmy dla adresu wysyłki.
shipping_address.phone
Numer telefonu z adresu wysyłki.
line_items
Lista wszystkich pozycji w zamówieniu.
item_count
Suma wszystkich ilości pozycji.
fulfillment_status
Bieżący status realizacji zamówienia. Jeden z następujących: niezrealizowane, zrealizowane częściowo, zrealizowane.
note
Adnotacja do zamówienia. Adnotację można otrzymać od klienta i/lub edytować na ekranie danych zamówienia w interfejsie administracyjnym.
attributes

Wszelkie atrybuty, które zostały dołączone do zamówienia.

Przykład{{ attributes.gift-note }}

referring_site

Zawiera adres URL polecającego, który skierował klienta do Twojego sklepu.

Przykład https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Zawiera ścieżkę do strony docelowej, z której korzystał klient. To jest pierwsza strona, którą klient zobaczył, po wejściu do sklepu.

Przykład /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Analizuje stronę docelową i wyodrębnia z niej parametr referencyjny. Parametry referencyjne mogą być następujące: ref, source, r.

Jeśli landing_site jest /products/great-product?ref=my-tracking-token, to landing_site_ref jest my-tracking-token. Możesz wykonać określoną czynność, jeśli Twoja referencja jest równa określonej wartości:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} Moje działanie... {% endif %}
cancelled
(Wartość logiczna). Zwraca wartość PRAWDA, jeśli zamówienie zostało anulowane.
cancelled_at
Czas anulowania zamówienia.
cancel_reason
Powód wybrany podczas anulowania zamówienia. Jeden z następujących: zapasy, klient , odrzucono, oszustwo lub inny.
has_high_risks?
(deprecated)

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli zamówienie cechuje wysokie ryzyko

unique_gateways

Zwraca listę unikalnych dostawców płatności zamówienia. Na przykład, jeśli płatności dokonano kartą Visa, Mastercard i gotówką, zwrócona zostanie lista shopify_payments, cash.

location (POS only)

Wyświetla fizyczną lokalizację zamówienia. Dostępnych jest kilka właściwości lokalizacji, które tutaj wymieniono. Możesz skonfigurować lokalizacje w obszarze panelu administracyjnego Lokalizacje.

order_status_url

Zwraca link do strony statusu tego zamówienia.

fulfilled_line_items
(deprecated)
Lista pozycji, które zostały zrealizowane.
unfulfilled_line_items
(deprecated)
Lista pozycji pojedynczych, które nie zostały w pełni zrealizowane.
b2b?

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli zamówienie jest zamówieniem B2B. Użyj właściwości ze zmiennymi B2B, aby wyświetlić istotne informacje, takie jak nazwa firmy, lokalizacja firmy i adres w wiadomościach e-mail. Na przykład w zamówieniach B2B możesz dodać nagłówek do szablonu z następującymi informacjami:

{% if b2b? %}
    <p> Customer: {{ customer.name }}
    <p> Company: {{ company.name }}
    <p> Location: {{ company_location.name }}
   {% endif%}
   
company

Firma, której sprzedajesz produkty w ramach zamówienia B2B.

company.name

Nazwa firmy na zamówieniu B2B.

company.id

Identyfikator firmy w zamówieniu B2B.

company_location

Lokalizacja firmy w zamówieniu B2B. Firma, która kupuje u Ciebie, może mieć więcej niż jedną lokalizację.

company_location.name

Nazwa lokalizacji firmy na zamówieniu B2B.

company_location.id

Numer identyfikacyjny lokalizacji firmy w zamówieniu B2B.

company_location.shipping_address

Adres wysyłki lokalizacji firmy w zamówieniu B2B.

company_location.billing_address

Adres rozliczeniowy firmy na zamówieniu B2B.

customer_order_url

Nowa strona szczegółów zamówienia dla zamówienia, którego dotyczy żądanie zwrotu, w przypadku nowych kont klientów.

Właściwości wersji roboczej zamówienia

Opis właściwości wersji roboczej zamówienia
Właściwość Opis
id
Unikalny identyfikator wersji roboczej zamówienia do wewnętrznego zastosowania.
invoice_url
Link, z którego klient może skorzystać, aby zapłacić za fakturę w procesie bezpiecznej realizacji zakupu Shopify.
reserve_inventory_until

Data i godzina, do której pozycje z wersji roboczej są zarezerwowane, np. 2015-05-30T17:43:51+02:00.

Daty można sformatować za pomocą filtra dat Liquid.

user
Ostatni pracownik, który zmodyfikował wersję roboczą zamówienia.
user.name
Nazwisko ostatniego pracownika, który zmienił wersję roboczą zamówienia.
user.email
Adres e-mail ostatniego pracownika, który zmienił wersję roboczą zamówienia.
email
Adres e-mail powiązany z wersją roboczą zamówienia.
name
Unikalny number wersji roboczej zamówienia, poprzedzony znakiem numeru #.
number
Unikalny numer wersji roboczej zamówienia bez przedrostka ani przyrostka zamówienia.
created_at

Data i godzina utworzenia przez klienta wersji roboczej zamówienia, np. 2009-05-30T17:43:51+02:00.

Daty można sformatować za pomocą filtra dat Liquid.

tags
Zwraca tablicę wszystkich tagów zamówienia. Tagi są zwracane w kolejności alfabetycznej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą dokumentacją dotyczącą języka Liquid.
tax_price
Połączone podatki wszystkich pozycji w wersji roboczej zamówienia.
tax_lines

Podatki podzielone wg typu podatku:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Nazwa podatku.

Przykłady: QST lub VAT

tax_line.price
Kwota podatku.
tax_line.rate
Stawka podatku w wartości dziesiętnej. Na przykład, w przypadku stawki podatku 17,5% zwrot wyniesie 0,175.
tax_line.rate_percentage
Stawka podatku w wartości procentowej. Na przykład, w przypadku stawki 0,175 zwrot wyniesie 17,5.
customer
Obiekt klienta zawierający atrybuty danych wyjściowych klienta.
billing_address
Adres rozliczeniowy dla wersji roboczej zamówienia.
billing_address.first_name
Imię klienta
billing_address.last_name
Nazwisko klienta
billing_address.company
Nazwa firmy w adresie rozliczeniowym.
billing_address.phone
Numer telefonu w adresie rozliczeniowym.
shop.name
Nazwa Twojego sklepu.
shop.phone
Numer telefonu do Twojego sklepu.
subtotal_price
Suma cen pozycji zamówienia w wersji roboczej po odjęciu rabatu pozycji lub rabatu koszyka. Suma częściowa nie uwzględnia podatków (chyba że podatki są wliczone w cenę) ani kosztów wysyłki.
discounts
Lista rabatów.
discounts_amount

Kwota rabatu zastosowana we wszystkich rabatach.

Przykład: + 5,00 USD

discounts_savings

Kwota oszczędności wynikających ze wszystkich rabatów.

Przykład: -5,00 USD

total_price
Łączna cena zamówienia (suma częściowa + koszt wysyłki - rabat na wysyłkę + podatek).
requires_shipping
Zwraca wartość true, jeśli w wersji roboczej zamówienia istnieje co najmniej jedna pozycja wymagająca wysyłki. Zwraca wartość false, jeśli żadne pozycje w wersji roboczej zamówienia nie wymagają wysyłki.
shipping_method.title

Nazwa stawki wysyłki.

Przykład: Wysyłka standardowa

shipping_method.price
Cena metody wysyłki. Zwraca te same informacje, coshipping_price.
shipping_price

Cena wysyłki.

Możesz sformatować tę kwotę za pomocą filtrów pieniędzy Liquid.

shipping_address

Adres wysyłki.

Uwaga: W odróżnieniu od zwykłych zamówień adres wysyłki wersji roboczej zamówienia może być niekompletny.

shipping_address.first_name
Imię dla adresu wysyłki.
shipping_address.company
Nazwa firmy w adresie wysyłki.
shipping_address.phone
Numer telefonu w adresie wysyłki.
line_items
Lista wszystkich pozycji zamówienia w wersji roboczej.
item_count
Suma wszystkich ilości pozycji w zamówieniu w wersji roboczej.
note
Adnotacja dołączona do wersji roboczej zamówienia. Adnotację można otrzymać od klienta. Można ją edytować na ekranie z danymi wersji roboczej zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.
location

Fizyczna lokalizacja zamówienia. Dostępnych jest kilka właściwości lokalizacji.

Możesz skonfigurować lokalizacje na stronie Lokalizacje w panelu administracyjnym Shopify.

b2b?

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli zamówienie jest zamówieniem B2B. Użyj właściwości ze zmiennymi B2B, aby wyświetlić istotne informacje, takie jak nazwa firmy, lokalizacja firmy i adres w wiadomościach e-mail. Na przykład w zamówieniach B2B możesz dodać nagłówek do szablonu z następującymi informacjami:

{% if b2b? %}
     <p> Customer: {{ customer.name }}
     <p> Company: {{ company.name }}
     <p> Location: {{ company_location.name }}
    {% endif %}
    
company

Firma, której sprzedajesz produkty w ramach zamówienia B2B.

company.name

Nazwa firmy na zamówieniu B2B.

company.id

Identyfikator firmy w zamówieniu B2B.

company_location

Lokalizacja firmy w zamówieniu B2B. Firma, która kupuje u Ciebie, może mieć więcej niż jedną lokalizację.

company_location.name

Nazwa lokalizacji firmy na zamówieniu B2B.

company_location.id

Numer identyfikacyjny lokalizacji firmy w zamówieniu B2B.

company_location.shipping_address

Adres wysyłki lokalizacji firmy w zamówieniu B2B.

company_location.billing_address

Adres rozliczeniowy firmy na zamówieniu B2B.

Właściwości harmonogramu płatności

Opis właściwości harmonogramu płatności
Właściwość Opis
payment_schedule.amount_due

Kwota do zapłaty z harmonogramu płatności.

Możesz formatować kwoty z walutami za pomocą filtra pieniędzy Liquid.

payment_schedule.due_at

Termin płatności dla harmonogramu płatności.

Daty można sformatować za pomocą filtra dat Liquid.

payment_schedule.due_in_days

Liczba dni do terminu płatności, jeśli harmonogram płatności jest nadal wymagalny (nieopłacony).

payment_schedule.due_later?

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli nie dokonano płatności w ramach harmonogramu płatności, a termin płatności przypada w przyszłości.

payment_schedule.number_of_days_overdue?

Liczba dni od terminu płatności, w którym harmonogram płatności staje się przeterminowany.

payment_schedule.overdue?

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli nie dokonano płatności w ramach harmonogramu płatności i termin płatności minął.

Właściwości statusu płatności

Opis właściwości statusu płatności
Właściwość Opis
has_pending_payment

(Wartość logiczna) Zwraca wartość PRAWDA, jeśli zamówienie ma transakcję z oczekiwaną płatnością.

Dowiedz się więcej o oczekujących płatnościach.

buyer_action_required

(Wartość logiczna) Zwraca wartość PRAWDA, jeśli zamówienie ma transakcję z oczekiwaną płatnością i wymagana jest czynność kupującego, aby odblokować płatność. Gdy ta wartość zwraca wartość PRAWDA, a metoda płatności obsługuje instrukcje płatności, buyer_pending_payment_instructions dostarcza danych, które kupujący może wykorzystać do ukończenia zakupu w trybie offline.

Dowiedz się więcej o obiekcie transakcji Liquid.

Właściwości pozycji

Każda line na liście line_items lub subtotal_line_items ma wymienione poniżej właściwości.

Opis właściwości pozycji zamówienia
Właściwość Opis
line.applied_discounts
(POS and draft orders only)
Lista rabatów zastosowanych do tej pozycji (każdy rabat ma takie właściwości, jak tytuł, kod, kwota, oszczędności i typ).
line.bundle_components
(Draft orders only)
Lista pozycji, które są składnikami pakietu tej pozycji. Zwraca listę tylko wtedy, gdy ta pozycja jest produktem w pakiecie.
line.bundle_parent?
(Draft orders only)
(Wartość logiczna) Zwraca wartość PRAWDA, jeśli pozycja jest produktem w pakiecie.
line.custom
(Draft orders only)
(Wartość logiczna) Zwraca wartość PRAWDA, jeśli pozycja jest niestandardowa dla wersji roboczej zamówienia.
line.grams
Waga pojedynczej pozycji.
line.image
Zwraca adres URL obrazu skojarzonego z tą pozycją pojedynczą. Możesz także użyć filtra img_url, aby uzyskać konkretne rozmiary obrazów, na przykład {{ line.image | img_url: 'small' }}
line.line_price
Cena pomnożona przez ilość dla tej pozycji.
line.original_line_price
Łączna cena ilości produktów uwzględnionych w linii, przed zastosowaniem rabatów.
line.final_line_price
Łączna cena wszystkich produktów w pozycji pojedynczej, łącznie ze wszystkimi kwotami rabatu na poziomie linii.
line.price
Cena za pojedynczą pozycję.
line.product.metafields

Metapola na poziomie produktu. Użyj następującej składni:

line.product.metafields.NAMESPACE.KEY

line.product.title
Bieżąca nazwa produktu.
line.product.vendor
Dostawca produktu.
line.properties
Zwraca tablicę niestandardowych informacji dla pozycji. Właściwości pozycji pojedynczej są określane przez klienta na stronie produktu przed dodaniem produktu do koszyka.
line.quantity
Ilość dla tej pozycji.
line.current_quantity
Bieżąca ilość pozycji po usunięciu.
line.requires_shipping
(Wartość logiczna). Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wariant dla pozycji ma na stronie produktu zaznaczone pole wyboru To jest produkt fizyczny.
line.selling_plan_allocation
Zwraca obiekt selling_plan_allocation, który opisuje, w jaki sposób plan sprzedaży, np. subskrypcja wpływa na pozycję pojedynczą.
line.taxable
(Wartość logiczna). Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wariant dla pozycji ma na stronie produktu zaznaczone pole wyboru „Nalicz podatki dla tego produktu”.
line.title

Nazwa produktu w chwili sprzedaży, po której następuje łącznik i nazwa wariantu w chwili sprzedaży. Nazwa wariantu nie jest uwzględniana, jeśli jest to „tytuł domyślny”.

W powiadomieniach wyświetlanych kupującemu nazwa produktu i nazwa wariantu są tłumaczone na język, w którym kupujący dokonał realizacji zakupu, gdy język różni się od domyślnego języka sklepu.
line.url
Względny adres URL wariantu pozycji pojedynczej. Względny adres URL nie zawiera głównego adresu URL Twojego sklepu (mystore.myshopify.com).
line.variant.barcode
Kod kreskowy powiązany z wariantem produktu.
line.variant.compare_at_price
Cena do porównania powiązana z wariantem produktu.
line.variant.image
Obraz wariantu produktu. Zwraca obraz, jeśli istnieje określony obraz przypisany do wariantu w pozycji.
line.variant.metafields

Metapola na poziomie wariantu. Użyj następującej składni:

line.variant.metafields.NAMESPACE.KEY

line.variant.sku
SKU powiązana z wariantem produktu.
line.variant.title

Bieżące nazwy wartości opcji wariantu połączone znakami /.

Przykład: mały/czerwony

line.refunded.quantity
(within refund notifications)

Ilość towaru do refundacji. Możesz użyć tej właściwości, aby dodać identyfikator do pozycji ze zwrotem kosztów w zamówieniu.

Na przykład: {% if line.refunded_quantity > 0 %}Identyfikator pozycji ze zwrotem kosztów{% endif %}

Właściwości zwrotów

Opis właściwości zwrotów
Właściwość Opis
amount
Kwota została zwrócona.
refund_line_items
Lista pozycji pojedynczych do zwrotu kosztów.

Właściwości Refund_line_item

Każda pozycja refund_line na liście refund_line_items ma następujące właściwości:

Opis właściwości pozycji zwrotu kosztów
Właściwość Opis
refund_line.line_item
Line_item ze zwrotem. Ma dostęp do wszystkich właściwości line_item.
refund_line.quantity
Ilość pozycji zamówienia ze zwrotem.

Właściwości realizacji

Opis właściwości realizacji
Właściwość Opis
service_name
Nazwa niestandardowej usługi, zgodnie z definicją na stronie Ustawienia > Wysyłka. (Tylko żądanie realizacji)
fulfillment.estimated_delivery_at
Przewidywana data dostawy na podstawie numeru śledzenia (jeśli jest dostępny) podanego przez jednego z następujących przewoźników: USPS, FedEx, UPS, Canada Post (tylko Kanada). Ta właściwość jest dostępna tylko wtedy, gdy stosowane są stawki obliczane przez przewoźnika.
fulfillment.fulfillment_line_items
Lista pozycji pojedynczych do realizacji.
fulfillment.item_count
Suma wszystkich ilości pozycji. Łączna liczba zrealizowanych pozycji.
fulfillment.requires_shipping
(Wartość logiczna). Zwraca wartość PRAWDA, jeśli to żądanie realizacji wymaga wysyłki.
fulfillment.tracking_company
Firma wykonująca śledzenie.
fulfillment.tracking_numbers
Lista numerów śledzenia.
fulfillment.tracking_urls
Lista URL śledzenia.
items_to_fulfill
(deprecated)
Lista pozycji pojedynczych, które mają zostać zrealizowane przez tę konkretną usługę realizacji niestandardowej. (Tylko żądanie realizacji)
items_to_fulfill_count
(deprecated)
Łączna liczba pozycji, które mają zostać zrealizowane na podstawie tego żądania. (Tylko żądanie realizacji)

Właściwości Fulfillment_line_item

Każda fulfillment_line na liście fulfillment_line_items ma ma wymienione poniżej właściwości.

Opis właściwości pozycji realizacji
Właściwość Opis
fulfillment_line.line_item
Pozycja zrealizowana. Ma dostęp do wszystkich właściwości pozycji.
fulfillment_line.quantity
Ilość realizowanej pozycji.

Właściwości dostawy

Opis właściwości dostawy
Właściwość Opis
delivery_instructions
Informacje o dostawie lokalnej do udostępnienia klientowi. Te informacje są sterowane przez pole Informacje o dostawie w ustawieniach dostawy lokalnej.
consolidated_estimated_delivery_time
Informacje o datach dostawy zamówienia do przekazania klientowi. Te informacje zależą od ustawienia czasu przetwarzania, które konfiguruje się na stronie Wysyłka i dostawa.

Właściwości rabatu

Istnieją dwa typy właściwości rabatu.

discount_applications opisują, dlaczego i w jaki sposób cena pozycji została obniżona.

discount_allocations opisują, w jaki sposób konkretny rabat wpływa na pozycję pojedynczą i w jaki sposób obniża on cenę. Tej właściwości należy użyć na poziomie pozycji pojedynczej.

Możesz połączyć te właściwości, aby wyświetlić informacje o rabacie na poziomie pozycji pojedynczej lub zamówienia.

Przykład

W tym przykładzie pokazano, czy rabat został zastosowany do pozycji pojedynczej. Jeśli rabat nie został zastosowany na poziomie zamówienia (all), wyświetlana jest nazwa i kwota rabatu.

{% if line.discount_allocations %}
  {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
    {% if discount_allocation.discount_application.target_selection != 'all' %}
      {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
      (-{{ discount_allocation.amount | money }})
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% endif %}

Wynik może wyglądać następująco:

SPRING5 (-$5.00)

Właściwości Discount_allocation

Każda discount_allocation na liście discount_allocations ma ma wymienione poniżej właściwości.

Opis właściwości discount_allocation
Właściwość Opis
discount_allocation.amount
Kwota pieniędzy zaoszczędzona przez klienta w pozycji pojedynczej. Należy wprowadzić ją w pętli, jeśli chcesz zezwolić na wiele kodów rabatowych.
discount_allocation.discount_application
Aplikacja rabatowa, która przydziela kwotę w pozycji pojedynczej.

Właściwości Discount_application

Każda discount_application na liście discount_applications ma ma wymienione poniżej właściwości.

Opis właściwości discount_application
Właściwość Opis
discount_application.target_selection

Opisuje, w jaki sposób rabat wybiera pozycje w koszyku do obniżki. Jedna z następujących:

 • wszystkie: Rabat dotyczy wszystkich pozycji.
 • uprawnione: Rabat dotyczy określonego podzbioru pozycji, często zdefiniowanego przez warunek.
 • specyficzne: Rabat dotyczy specjalnie wybranej pozycji lub rodzaju wysyłki.
discount_application.target_type
Typ pozycji, której dotyczy rabat (line_item lub shipping_line).
discount_application.title

Nazwa rabatu widoczna dla klienta.

Przykłady: Welcome10 lub CBBWQQAKYBYY

discount_application.total_allocated_amount
Łączna kwota, o którą jest pomniejszona cena zamówienia w wyniku rabatu.
discount_application.type
Typ rabatu. Jeden z następujących: automatic, discount_code, manual lub script.
discount_application.value
Wartość rabatu.
discount_application.value_type
Typ wartości rabatu. Jeden z następujących: fixed_amount lub percentage.

Właściwości subskrypcji

Szczegóły umowy dotyczącej subskrypcji, bieżącego cyklu rozliczeniowego i pozycji pojedynczych, metody dostawy i metody płatności są dostępne dla wszystkich szablonów e-maili dotyczących subskrypcji.

Aby edytować szablony powiadomień o subskrypcji, zainstaluj aplikację Shopify Subscriptions, a następnie znajdź szablon w menu Ustawienia > Powiadomienia w sekcji Subskrypcje.

Właściwości cyklu rozliczeniowego umowy subskrypcyjnej

Aby uzyskać dostęp do właściwości umowy dotyczącej subskrypcji i jej cyklu rozliczeniowego, użyj obiektu subscription_contract_billing_cycle.

Przykład

{% assign contract = subscription_contract_billing_cycle %}
This contract is currently {{ contract.status }}.

Wynik:

This contract is currently paused.

Właściwości

Opis właściwości cyklu rozliczeniowego umowy subskrypcyjnej
Właściwość Opis
status
Status umowy.

Możliwe statusy: active, paused, cancelled, failed, expired, stale
delivery_method
Metoda dostawy subskrypcji.

Jeśli subskrypcja dotyczy usługi lub produktu cyfrowego, zwracana jest wartość
Zero
.
billing_frequency
Jak często subskrypcja jest rozliczana.
delivery_frequency
Jak często dostarczana jest subskrypcja.
origin_order
Oryginalne zamówienie, na podstawie którego utworzono subskrypcję.

Jeśli subskrypcja nie została utworzona na podstawie zamówienia Shopify, zwrócona zostanie wartość nil.
customer
Klient korzystający z subskrypcji.
line_items
Pozycje pojedyncze w cyklu rozliczeniowym subskrypcji.
product_names
Lista nazw produktów uwzględnionych w cyklu rozliczeniowym subskrypcji.
update_payment_method_url
Adres URL, który klient może wykorzystać do aktualizacji metody płatności dla tej umowy.
shipping_address
Adres wysyłki dla subskrypcji.

Jeśli subskrypcja ma na celu usługę lub produkt cyfrowy, jest ona zwracana nil .
billing_address
Adres rozliczeniowy dla subskrypcji.
subtotal_price
Suma częściowa pozycji pojedynczych subskrypcji.
shipping_price
Cena wysyłki subskrypcji.
total_tax
Całkowity podatek związany z subskrypcją.
total_price
Łączna cena subskrypcji.
total_discounts
Łączne rabaty dla subskrypcji.
customer_self_serve_url
Adres URL samoobsługi, który klient może wykorzystać do zarządzania subskrypcjami.
billing_attempt_expected_date
Data rozliczenia dla tego cyklu rozliczeniowego.
next_billing_date
Następna niepominięta data rozliczenia po tym cyklu rozliczeniowym.
last_attempted_billing_date
Data ostatniej próby rozliczenia dla cyklu rozliczeniowego.
days_overdue
Liczba dni przeterminowanej płatności dla tego cyklu rozliczeniowego.
payment_instrument
Instrument płatniczy powiązany z umową subskrypcyjną. Ten instrument płatniczy jest wykorzystywany na potrzeby rozliczenia z klientem.

Właściwości pozycji pojedynczych umowy subskrypcyjnej

Właściwości dla każdej pozycji pojedynczej uwzględnionej w cyklu rozliczeniowym. Dostęp do właściwości pozycji pojedynczych umowy uzyskuje się poprzez właściwość nadrzędną subscription_contract_billing_cycle.line_items.

Przykład

{% for line_item in subscription_contract_billing_cycle.line_items %}
 {{ line_item.url }}
{% endfor %}
Opis właściwości pozycji umowy subskrypcyjnej
Właściwość Opis
url
Adres URL do strony szczegółów produktu dla wariantu produktu pozycji pojedynczej.
requires_shipping
Wskazuje, czy pozycja pojedyncza wymaga wysyłki fizycznej.
unit_price_measurement
Miara ceny jednostkowej pozycji pojedynczej.
selling_plan_allocation
Alokacja planu sprzedaży pozycji pojedynczej.

Właściwości metody dostawy umowy subskrypcyjnej

Właściwości metody dostawy, która jest wykorzystywana w tym cyklu rozliczeniowym. Dostęp do właściwości metody dostawy uzyskuje się poprzez właściwość nadrzędną subscription_contract_billing_cycle.delivery_method.

Przykład

{% if subscription_contract_billing_cycle.delivery_method != blank %}
 Delivery method: {{ subscription_contract_billing_cycle.delivery_method.title }}
{% endif %}
Opis właściwości metody dostawy umowy subskrypcyjnej
Właściwość Opis
title
Tytuł opcji wysyłki powiązanej z metodą dostawy.
type
Typ metody dostawy.

Dostępne typy: shipping, local lub pick-up.

Właściwości instrumentu płatniczego dla umowy subskrypcyjnej

Szczegóły dotyczące instrumentu płatniczego dla umowy subskrypcyjnej. Ten instrument płatniczy jest wykorzystywany na potrzeby rozliczenia z klientem. Dostęp do właściwości instrumentu płatniczego uzyskuje się poprzez właściwość nadrzędną subscription_contract_billing_cycle.payment_instrument.

Przykład

{% assign instrument = subscription_contract_billing_cycle.payment_instrument %}

<img src="{{ instrument.payment_type | payment_type_img_url }} " alt="{{ instrument.credit_card_company }}" />
{{ instrument.credit_card_company }} ending with {{ instrument.credit_card_last_four_digits }}
Opis właściwości instrumentu płatniczego umowy subskrypcyjnej
Właściwość Opis
payment_type
Typ metody płatności reprezentowanej przez instrument płatniczy.

Użyj filtrów płatności, aby uzyskać URL obrazu lub SVG.
credit_card_brand
Marka karty kredytowej.
credit_card_company
Nazwa firmy obsługującej kartę kredytową.
credit_card_last_four_digits
4 ostatnie cyfry karty kredytowej

Właściwości powiadomienia e-mail

Opis właściwości powiadomienia e-mailem
Właściwość Opis
shop.email_logo_url
Adres URL logo podany w sekcji Konfiguruj szablony e-maili w panelu administracyjnym.
shop.email_logo_width
Szerokość logo (piksele) określona w sekcji Konfiguruj szablony e-maili w panelu administracyjnym.
shop.email_accent_color
Kod szesnastkowy dla koloru akcentu określonego w sekcji Konfiguruj szablony e-maili w panelu administracyjnym.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo