Elementy webhook

Elementy webhook są narzędziem służącym do rejestrowania i przechowywania danych z określonego zdarzenia. Umożliwiają one rejestrację adresu URL https://, pod którym dane zdarzenia mogą być przechowywane w formatach JSON lub XML. Elementy webhook są często wykorzystywane w następujących zadaniach:

 • Składanie zamówienia
 • Zmiana ceny produktu
 • Powiadamianie klienta IM lub wysyłanie informacji na pager, jeśli jesteś w trybie offline
 • Gromadzenie danych dla hurtowni danych
 • Integrowanie oprogramowania księgowego
 • Filtrowanie pozycji zamówienia i informowanie spedytorów o zamówieniu
 • Usuwanie danych klienta z bazy danych w przypadku odinstalowania przez niego Twojej aplikacji

Utwórz elementy webhook

Kroki:

 1. Przewiń w dół do sekcji Elementy webhook.
 2. Kliknij przycisk Utwórz element webhook. Powinno pojawić się nowe okno.
 3. W rozwijanym menu wybierz „zdarzenie” z poniższej listy:

  • Tworzenie koszyka: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy zostanie utworzony koszyk.
  • Aktualizacja koszyka: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy zostanie zaktualizowany koszyk.
  • Tworzenie realizacji zakupu: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy zostanie utworzony proces realizacji zakupu.
  • Usuwanie realizacji zakupu: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy zostanie usunięty proces realizacji zakupu.
  • Aktualizacja realizacji zakupu: Element webhook zostanie wysłany przy każdej aktualizacji realizacji zakupu.
  • Tworzenie kolekcji: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy utworzona zostanie kolekcja.
  • Usuwanie kolekcji: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy kolekcja zostanie usunięta.
  • Aktualizacja kolekcji: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy kolekcja zostanie zaktualizowana.
  • Tworzenie grupy klientów: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy zostanie utworzona grupa klientów.
  • Usuwanie grupy klientów: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy grupa klientów zostanie usunięta.
  • Aktualizacja grupy klientów: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy grupa klientów zostanie zaktualizowana.
  • Tworzenie klienta: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy utworzony zostanie nowy klient.
  • Usuwanie klienta: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy rekord klienta zostanie usunięty.
  • Wyłączanie konta klienta: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy konto klienta zostanie wyłączone.
  • Włączanie konta klienta: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy zostanie włączone konto klienta.
  • Aktualizacja klienta: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy rekord klienta zostanie zaktualizowany.
  • Tworzenie wersji roboczej zamówienia: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy utworzona zostanie wersja robocza zamówienia.
  • Usuwanie wersji roboczej zamówienia: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy zostanie usunięta wersja robocza zamówienia.
  • Aktualizacja wersji roboczej zamówienia: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy wersja robocza zamówienia zostanie zaktualizowana.
  • Tworzenie realizacji: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy utworzona zostanie realizacja dla zamówienia.
  • Aktualizacja realizacji: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy nastąpi aktualizacja realizacji dla zamówienia.
  • Anulowanie zamówienia: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy zamówienie zostanie anulowane.
  • Tworzenie zamówienia: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy utworzone zostanie zamówienie.
  • Usuwanie zamówienia: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy zamówienie zostanie usunięte.
  • Edycja zamówienia: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy zamówienie będzie edytowane.
  • Realizacja zamówienia: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy zamówienie zostanie zrealizowane.
  • Płatność za zamówienie: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy zamówienie zostanie opłacone.
  • Aktualizacja zamówienia: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy zamówienie zostanie zaktualizowane.
  • Tworzenie produktu: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy produkt zostanie utworzony.
  • Usuwanie produktu: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy produkt zostanie usunięty.
  • Aktualizacja produktu: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy produkt zostanie zaktualizowany.
  • Utwórz zwrot: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy otrzymasz zwrot.
  • Aktualizacja sklepu: element webhook zostanie wysłany przy każdej aktualizacji właściwości sklepu.
  • Tworzenie szablonu: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy utworzony zostanie szablon.
  • Usuwanie szablonu: Element webhook zostanie wysłany za każdym razem, gdy szablon zostanie usunięty.
  • Aktualizacja szablonu: element webhook zostanie wysłany przy każdej aktualizacji właściwości szablonu.
 4. Z drugiego rozwijanego menu wybierz format, w jakim chcesz otrzymywać informacje z Shopify. Możesz wybrać JSON lub XML.

 5. W polu URL wprowadź adres URL, pod którym chcesz przechowywać dane. Należy pamiętać, że elementy webhook nie mogą być zwracane pod następujące adresy URL:

  • Host lokalny
  • Dowolny adres URL z końcówką „internal” (np. thisshop.com/internal)
  • Dowolny adres URL z dowolnej domeny niestandardowej dołączonej do sklepu
  • „Fałszywe” domeny, takie jak www.example.com
  • Domeny Shopify (np. shopify.com i myshopify.com)
 6. Kliknij Dodaj element webhook. Twój element webhook powinien teraz pojawić się w sekcji „Elementy webhook”.

 7. Masz również możliwość testowania elementu webhook, aby się upewnić, że wymagane informacje są wysyłane pod poprawny adres URL. Aby to zrobić, kliknij link Wyślij powiadomienie testowe. Sprawdź pod podanym adresem URL, czy proces przebiegł prawidłowo.

Usuń elementy webhook

Kroki:

 1. Przewiń w dół do sekcji Elementy webhook.
 2. Obok utworzonego elementu webhook powinna pojawić się mała ikona kosza na śmieci.
 3. Kliknij ikonę kosza na śmieci, aby usunąć element webhook.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo