Webhooks

Webhooks är ett verktyg för att hämta och lagra data från en viss händelse. De gör det möjligt för dig att registrera en https://-webbadress där händelsedata kan lagras i JSON- eller XML-format. Webhooks används ofta för:

  • Att göra en beställning
  • Ändra en produkts pris
  • Meddela din IM-klient eller din personsökare när du är offline
  • Samla in uppgifter för datalagring
  • Integrera din bokföringsprogramvara
  • Filtrera orderartiklarna och informera olika leverantörer om ordern
  • Ta bort kunduppgifter från din databas när de avinstallerar din app

På den här sidan

Skapa webhooks

Steg:

Radera webhooks

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis