Anpassade appar

En anpassad app är en app som du eller en utvecklare bygger exklusivt för din Shopify-butik (till skillnad från en offentlig app som är byggd för att användas av många butiker). Du kan använda anpassade appar för att lägga till funktioner i din Shopify-administratör, komma åt din butiks data direkt med Shopifys API:er eller utöka din webbshop till andra plattformar med hjälp av Skyltfönster-API.

Att skapa en anpassad app kräver kunskap inom apputveckling och kan ofta vara en utmaning. Du kan anlita en Shopify partner om du behöver hjälp med att skapa anpassade appar för din butik. Läs mer om att anlita en Shopify partner.

Om du vill att användare med ett medarbetar- eller personalkonto ska kunna skapa, redigera eller ta bort anpassade appar kan du ge dem behörighet att utveckla appar. Medarbetar- eller personalkontot måste även ha relevant behörighet för att ställa in vissa API-scope.

Anpassade PII-appar på nivå 2

Behörigheter styr vilka typer av information från din butik som en app kan komma åt eller ändra för de funktioner den utför.

Personligt identifierbar information (PII) är enskild eller kombinerad information som kan identifiera en individ. Appar som du installerar från Shopify App Store kan komma åt olika typer av PII när de använder information om din butik, kunder, ordrar eller annan företagsinformation. För att komma åt anpassade PII-appar på nivå 2 måste din butik ha minst Shopify-planen.

Aktivera utveckling av anpassad app från Shopify-administratören

Du måste aktivera utveckling av anpassad app innan du kan skapa en anpassad app för din butik. Du måste vara butiksägare eller anställd och ha behörigheten Aktivera apputveckling för att aktivera utveckling av anpassad app.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Utveckla appar.

 3. Klicka på Tillåt anpassad apputveckling.

 4. Läs varningen och den angivna informationen och klicka sedan på Tillåt anpassad apputveckling.

Skapa och installera en anpassad app

När du har aktiverat utveckling av anpassad app så kan du skapa och installera en anpassad app i din Shopify-administratör. Du måste ställa in API-scopes för att bestämma vilka delar av din butik som den anpassade appen ska kunna komma åt. När appen är installerad får du åtkomsttoken som appen använder för att komma åt information från din butik med hjälp av Shopifys API:er.

Butiksägaren, samt medarbetare och personal med relevant behörighet kan skapa och installera anpassade appar.

Skapa appen

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Utveckla appar.

 3. Klicka på Skapa en anpassad app.

 4. I det modala fönstret anger du appnamnet och väljer en apputvecklare. Apputvecklaren kan vara butiksägaren eller ett personal- eller medarbetarkonto med behörighet att utveckla appar.

 5. Klicka på Skapa app.

Välj API-scope

När du har skapat en anpassad app kan du tilldela API-scope till den. En anpassad app kan ha administratörs-API-scope, skyltfönster-API-scope eller båda, beroende på appens krav. Du måste välja minst ett scope innan du installerar appen.

Steg:

 1. Klicka på Välj scope.
 2. Välj de API-scopes som du vill tilldela till appen i avsnittet Åtkomst-scopes för administratörs-API.

  1. Valfritt: Ställ in den API-version du vill använda för webhook-prenumerationer.
  2. Valfritt: Du kan ställa in Google Cloud Pub/Sub för att hantera appens webhook-prenumerationer. Kopiera din Shopify-servicekontoadress och använd den för att konfigurera ditt "Google Cloud Pub/Sub"-konto i avsnittet Google Cloud Pub/Sub.
  3. Valfritt: Du kan ställa in Amazon EventBridge för att hantera appens webhook-prenumerationer. Klicka på Skapa källa i avsnittet Amazon Eventbridge.
 3. I avsnittet Åtkomst-scope för skyltfönster-API väljer du de API-scope som du vill tilldela appen.

 4. Klicka på Spara.

Installera appen och erhåll åtkomsttoken för API

När du har ställt in API-scope för din app kan du installera appen. Du erhåller dina åtkomsttoken för API efter installationen. Beroende på vilka API-scope du tilldelat appen erhåller du ett åtkomsttoken för admin-API, ett åtkomsttoken för skyltfönster-API eller bådadera.

Steg:

 1. Klicka på Installera app.
 2. Klicka på Installera app i modal-fönstret.
 3. Få åtkomsttoken:
  • Om du har valt administratörs-API-scope för appen, gå till avsnittet Administratörs-API-åtkomsttoken och klicka på Visa token en gång. Efter att ha visat ditt fullständiga åtkomst-token första gången den här sidan nås visar den här sidan endast de sista fyra siffrorna i åtkomsttoken som referens vid efterföljande besök.
  • Om du har valt skyltfönster-API-scope för appen kan du gå till avsnittet Skyltfönster-API-åtkomsttoken och kopiera ditt token. Till skillnad från administratörs-API-åtkomsttoken finns ditt åtkomsttoken för Skyltfönster-API alltid tillgängligt på den här sidan.

Hämta API-inloggningsuppgifterna för en anpassad app

Du kan kontrollera din åtkomsttoken för skyltfönster, API-nyckeln och API-hemligheten för en anpassad app från appsidan API-inloggningsuppgifter. Du kan även kontrollera din åtkomsttoken för Admin API, men efter att du har visat den första gången som sidan besöks, så kan du bara kontrollera de sista fyra siffrorna i din token.

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Utveckla appar.

 3. Klicka på namnet på den app som du vill se inloggningsuppgifterna för.

 4. Klicka på API-inloggningsuppgifter.

Uppdatera Admin API-scopes för en anpassad app

Om du är en butiksägare, en medarbetare eller personal med relevant behörighet kan du uppdatera scope för en anpassad app.

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Utveckla appar.

 3. Klicka på namnet på den app som du vill uppdatera.

 4. Klicka på Konfigurering.

 5. Klicka på Redigera i avsnittet Admin API-integration.

  • Klicka på Konfigurera om du inte tidigare har tilldelat några administratörs-API-scope.
 6. Välj de scope som du vill tilldela appen.

 7. Valfritt: Ställ in den API-version du vill använda för webhook-prenumerationer.

 8. Valfritt: Du kan konfigurera att Google Cloud Pub/Sub ska hantera webhookprenumerationer för appen. Gå till avsnittet Google Cloud Pub/Sub, kopiera adressen till ditt Shopify-servicekonto och använd den för att konfigurera ditt Google Cloud Pub/Sub-konto.

 9. Valfritt: Du kan konfigurera att Amazon EventBridge ska hantera webhookprenumerationer för appen. Klicka på Skapa källa i avsnittet Amazon EventBridge.

 10. Klicka på Spara.

Om appen är installerad i butiken kan du inte klicka på Spara om inte minst ett scope har valts eller om appen har tilldelats Storefront API-scope.

Uppdatera Storefront API-åtkomst-scopes för en anpassad app

Om du är en butiksägare, en medarbetare eller personal med relevant behörighet kan du uppdatera scope för en anpassad app.

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Utveckla appar.

 3. Klicka på namnet på den app som du vill uppdatera.

 4. Klicka på Konfigurering.

 5. Klicka på Redigera i avsnittet Skyltfönster-API-integration.

  • Klicka på Konfigurera om du inte redan har tilldelat några scopes för skyltfönster-API.
 6. Välj de scope som du vill tilldela appen.

 7. Valfritt: Om din app integrerar med iOS Buy Software Development Kit (SDK) så kan du göra nödvändiga ändringar i avsnittet iOS Buy SDK. Du kan bara göra ändringar i det här avsnittet om appen redan är installerad.

 8. Valfritt: Om din app integreras med Android Buy SDK kan du göra nödvändiga ändringar i avsnittet Android Buy SDK. Du kan bara göra ändringar i det här avsnittet om appen redan har installerats.

 9. Klicka på Spara.

Om appen är installerad i butiken kan du inte klicka på Spara om inte minst ett scope har valts eller om appen har tilldelats Storefront API-scope.

Uppdatera inställningar för en anpassad app

Du kan uppdatera namn och beskrivning av appen, samt apputvecklaren.

Om du ställer in apputvecklaren till ett personal- eller samarbetskonto och senare tar bort det kontot blir butiksägaren automatiskt apputvecklare.

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Utveckla appar.

 3. Klicka på namnet på den app som du vill uppdatera.

 4. Klicka på Appinställningar.

 5. Ange ett nytt appnamn eller en appbeskrivning för att ändra namn eller beskrivning.

 6. Om du vill ändra den apputvecklare som är kopplad till appen väljer du en Primär apputvecklare.

 7. Alternativ: Om du vill meddela en annan e-postadress om utvecklingsuppdateringar för den här appen anger du e-postadressen under kontakt för utvecklingsuppdatering.

 8. Klicka på Spara.

Avinstallera en anpassad app

När du avinstallerar en anpassad app annulleras åtkomsttoken för din Admin och Storefront API, eventuella webhooks och distributionstjänster som är registrerade under appen tas bort och din app kan inte komma åt butiksdata. Om du installerar om appen får du nya åtkomsttoken.

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Utveckla appar.

 3. Klicka på namnet på den app som du vill avinstallera.

 4. Klicka på Avinstallera appen.

Radera en anpassad app

När du raderar en anpassad app kan den inte återställas. Om du vill inaktivera en app tillfälligt i butiken, utan att radera den, så avinstallerar du istället appen.

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Utveckla appar.

 3. Klicka på Appinställningar.

 4. Klicka på Radera app.

API-scope-behörigheter för anpassade appar

Medarbetar- och personalkonton kan endast ställa in API-scope för anpassade appar om kontot har behörighet för att utveckla appar, samt övriga personalbehörigheter relaterade till de API-scope som de ställer in.

Du bör rådgöra med utvecklaren av din app för att avgöra vilka kontobehörigheter och API-scope som krävs för att den anpassade appen ska fungera. Se till att du förstår och känner dig bekväm med de tillstånd som du ger till utvecklaren.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis