Avinstallera appar

Du kan använda sidan Appar och försäljningskanaler i Shopify för att avinstallera en app, installera om en app som du tidigare avinstallerat och visa hela installationshistoriken för en app.

Avinstallera en app

Du kan avinstallera en app från din butik från sidan Appar och försäljningskanaler i din Shopify-admin.

Steg:

Om appen du tog bort kräver ytterligare avinstallationssteg kan du kontakta apputvecklarna genom att gå till Inställningar > Appar och försäljningskanaler > Få support i din Shopify-admin.

Granska förslag för app-avinstallation

Några av dina installerade appar kan visa aviseringen Minst använd. Den här aviseringen markerar appar som du kanske inte använder ofta och erbjuder möjligheten att avinstallera dem så att du bara hanterar de appar du behöver.

Du kan granska ett avinstallationsförslaget från appens Om-sida.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
 2. Klicka på appen som du vill visa.
 3. Klicka på Avinstallera app för att ta bort appen från din butik. Annars klickar du på Jag använder den här appen för att avvisa aviseringen.

Visa appar som har avinstallerats från din butik

Du kan visa både installerade och avinstallerade appar från din butik från sidan Appar och försäljningskanaler i Shopify.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
 2. Välj fliken Avinstallerad för att visa dina avinstallerade appar.

Visa och återinstallera tidigare avinstallerade appar

På sidan Om för en avinstallerad app kan du se grundläggande information om appen och utföra följande åtgärder:

 • Visa applistningen i Shopify App Store
 • Kontrollera eventuella problem med app-kompatibilitet
 • Granska apphistorik, som till exempel installationer och avinstallationer
 • Installera om appen

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
 2. Välj fliken Avinstallerad för att visa appar som inte har avinstallerats i din butik.
 3. Klicka på appen som du vill visa.

Om appen uppfyller kompatibilitetskraven i din Shopify-butik så visas en installationsknapp i det övre högra hörnet.

Visa installations- eller avinstallationshistorik för en app

Du kan se en apps installations- och avinstallationshistorik i din Shopify-admin från appens Om-sida.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
 2. Välj fliken Installerad eller Avinstallerad att visa installerade eller avinstallerade appar i din butik.
 3. Klicka på namnet på den app som du vill visa.
 4. Leta reda på avsnittet Apphistorik på appens Om-sida för att visa installations- eller avinstallationshändelser.
 5. Valfritt: Klicka på en händelse i apphistorikens tidslinje för att visa eventuella ytterligare uppgifter som finns tillgängliga, till exempel orsaken till avinstallationen, avinstallationsbeskrivningen och medarbetaren som vidtog åtgärden.

För appar med en historik som inkluderar fler än 3 installations- eller avinstallationshändelser visas en Se alla länkar ovanför historikens tidslinje, vilket låter dig komma åt hela tidslinjen för händelser.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis