Få hjälp med appar

Shopify tillhandahåller endast support för appar som är byggda av Shopify. De flesta appar för din Shopify-butik har skapats av tredjepartsutvecklare och inte av Shopify. Om du behöver hjälp med en app eller en försäljningskanal som byggdes av en tredjepartsutvecklare, kontakta utvecklaren direkt.

Appar installerade från Shopify App Store

Om du behöver hjälp med en app som du har laddat ner från Shopify App Store så kan du begära support från apputvecklarna på ett av följande sätt:

Skicka ett meddelande till apputvecklare från Shopify-admin

Du kan få support för dina installerade appar från avsnittet Appar och försäljningskanaler i Shopify-admin. Om appen har utvecklats av Shopify så dirigeras du till Shopifys hjälpcenter. Om appen har utvecklats av en tredjepartsutvecklare så kommer du att uppmanas att ange uppgifterna om problemet. Dessa skickas sedan till utvecklaren.

Steg:

Om du skickar ett meddelande skickas det direkt till apputvecklaren. Shopify kontaktar dig efter tre dagar för att kontrollera om apputvecklaren har hjälpt till att lösa problemet. Om de inte har det kontaktar Shopify dem igen för din räkning.

Kontakta apputvecklare från Shopify App Store

Du kan kontakta apputvecklare direkt från Shopify App Store. Vissa utvecklare har en specifik kontaktmetod eller supportportal, eller kanske har egen supportdokumentation som kan hittas i deras applistning i Shopify App Store.

Steg:

Appar som installerats från utvecklarens webbplats

Om du behöver hjälp med en app som du laddade ner direkt från en utvecklares webbplats kan du hitta utvecklarens kontaktinformation på webbplatsen där du installerade appen. Shopify tillhandahåller inte support för appar som du laddat ner direkt från en utvecklares webbplats.

Appar med API:er som inte stöds

Om en app i din butik slutar att fungera på grund av ändringar i Shopifys API:er så får du en avisering i din Shopify-admin. Om du vill hantera en app som inte stöds så ska du kontakta appens utvecklare direkt eller hitta en ny app i Shopify App Store för att ersätta appen som inte stöds.

Dela funktionsloggar

Vissa utvecklare använder Shopify Functions för att bygga och anpassa appar.

Appar som använder Shopify Functions har ett Dela funktionsloggar-avsnitt i appinställningarna i Shopify-admins Butiksinställningar. Om du behöver hjälp med en app i butiken som använder Shopify Functions så kan du dela loggar för att hjälpa apputvecklaren att felsöka.

Delade funktionsloggar innehåller appens funktionsaktivitet från den senaste 24-timmarsperioden. Beroende på appens funktionalitet och åtkomst kan loggarna innehålla känslig, personligt identifierbar information. Funktionsloggar kan till exempel innehålla följande personligt identifierbara information:

  • kundnamn
  • kundtelefonnummer
  • leveransadresser

Dela bara loggar med utvecklare som du litar på.

Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

  2. Tryck på namnet på den app som du behöver hjälp med.

  3. Klicka på Dela loggar i avsnittet Dela funktionsloggar.

  4. Klicka på Dela loggar i modalfönstret för att skicka in loggarna. Appens aktivitet från de senaste 24 timmarna kommer att delas direkt med apputvecklaren.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis