Få hjälp med appar från tredje part

De flesta Shopify-appar är byggda av tredjepartsutvecklare, inte av Shopify. Om du behöver hjälp med en app eller en försäljningskanal som byggdes av en tredjepartsutvecklare, kontakta utvecklaren direkt.

Appar installerade från Shopify App Store

Om du behöver hjälp med en app som du laddade ner från Shopify App Store kan du begära support från appens utvecklare antingen från avsnittet Appar i Shopify-administratören eller på appens listningssida.

Steg:

Ditt meddelande skickas direkt till apputvecklaren. Shopify kontaktar dig efter tre dagar för att kontrollera om apputvecklaren har hjälpt till att lösa problemet. Om de inte har det, kontaktar Shopify dem igen för dina räkning.

Du kan också kontakta apputvecklaren från avsnittet Support på appens listningssida i Shopify App Store. Om du har loggat in i Shopify App Store kan du klicka på knappen Få support. Här kan du skicka ett meddelande direkt till utvecklaren. Om du inte är inloggad kan du använda kontaktinformationen i avsnittet Support för att kontakta utvecklaren.

Appar som installerats från utvecklarens webbplats

Om du behöver hjälp med en app som du laddade ner direkt från en utvecklares webbplats kan du hitta utvecklarens kontaktinformation på webbplatsen där du installerade appen. Shopify tillhandahåller inte support för appar som du laddat ner direkt från en utvecklares webbplats.

Begär en återbetalning eller kredit för ett app-köp

Om du vill begära återbetalning eller kredit för en app som du köpte från Shopify App Store, kan du använda knappen Få support för att kontakta appens utvecklare.

Om appavgiften behandlades via Shopify, kan appens utvecklare ge dig en kredit för kostnadsbeloppet. Shopify tillämpar automatiskt dessa krediter för alla framtida inköp av Shopify App Store. Alla krediter som tillämpas på app-köp registreras på din prenumerationsräkning.

Vissa appavgifter behandlas utanför Shopify. I detta fall kan utvecklaren behandla återbetalningen enligt den ursprungliga betalningsmetoden som användes.

För information om hur du faktureras för appar och apprelaterade avgifter, se Appavgifter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis