การรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอป

Shopify จะให้การสนับสนุนเฉพาะแอปที่สร้างโดย Shopifyเท่านั้น แอปส่วนใหญ่ในร้านค้า Shopify ของคุณสร้างขึ้นโดยผู้พัฒนาจากภายนอก ไม่ใช่โดย Shopify หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปหรือช่องทางการขายที่ผู้พัฒนาจากภายนอกสร้างขึ้น ให้ติดต่อผู้พัฒนาโดยตรง

แอปที่ติดตั้งจาก Shopify App Store

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่คุณดาวน์โหลดจาก Shopify App Store คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในวิธีดังต่อไปนี้:

ขั้นตอน:

ข้อความของคุณถูกส่งโดยตรงไปยังผู้พัฒนาแอป Shopify ติดต่อคุณหลังจากสามวันเพื่อตรวจสอบว่าผู้พัฒนาแอปช่วยแก้ไขปัญหาของคุณหรือไม่ หากไม่ Shopify จะติดต่อพวกเขาอีกครั้งในนามของคุณ

ติดต่อผู้พัฒนาแอปผ่าน App Store

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปได้จากส่วนความช่วยเหลือของหน้ารายการแอปใน Shopify App Store

แอปที่ติดตั้งจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนา

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปที่คุณดาวน์โหลดโดยตรงจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนา คุณสามารถค้นหาข้อมูลติดต่อของผู้พัฒนาได้ในเว็บไซต์ที่คุณติดตั้งแอป Shopify ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือสำหรับแอปที่คุณดาวน์โหลดโดยตรงจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนา

แอปที่มี API ที่ไม่รองรับ

แอปบางแอปที่คุณใช้งานในร้านค้าของคุณอาจหยุดทำงานเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง API ของ Shopify หากแอปในร้านค้าของคุณใช้ API ที่ระบบไม่รองรับ คุณจะเห็นคำเตือนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณสามารถจัดการแอปที่ระบบไม่รองรับโดยการติดต่อผู้พัฒนาแอปหรือค้นหาแอปใหม่ใน Shopify App Store มาใช้แทน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่ระบบไม่รองรับ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี