การรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอป

Shopify จะให้การสนับสนุนเฉพาะแอปที่สร้างโดย Shopifyเท่านั้น แอปส่วนใหญ่ในร้านค้า Shopify ของคุณสร้างขึ้นโดยผู้พัฒนาจากภายนอก ไม่ใช่โดย Shopify หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปหรือช่องทางการขายที่ผู้พัฒนาจากภายนอกสร้างขึ้น ให้ติดต่อผู้พัฒนาโดยตรง

แอปที่ติดตั้งจาก Shopify App Store

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปที่คุณดาวน์โหลดจาก Shopify App Store คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้พัฒนาแอปผู้พัฒนาแอปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

ส่งข้อความถึงผู้พัฒนาแอปจากส่วนผู้ดูแล Shopify

คุณสามารถรับความช่วยเหลือสำหรับแอปที่ติดตั้งได้จากส่วนแอปและช่องทางการขายของส่วนผู้ดูแล Shopify หากแอปได้รับการพัฒนาโดย Shopify คุณจะถูกนำไปยังศูนย์ช่วยเหลือของ Shopify เพื่อรับความช่วยเหลือ หากแอปได้รับการพัฒนาโดยผู้พัฒนาจากภายนอก คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรายละเอียดปัญหาของคุณ ซึ่งจะถูกส่งไปยังนักพัฒนา

ขั้นตอน:

หากคุณส่งข้อความ ข้อความของคุณจะถูกส่งโดยตรงไปยังผู้พัฒนาแอป Shopify ติดต่อคุณหลังจากสามวันเพื่อตรวจสอบว่าผู้พัฒนาแอปช่วยแก้ไขปัญหาของคุณหรือไม่ หากไม่ Shopify จะติดต่อพวกเขาอีกครั้งในนามของคุณ

ติดต่อผู้พัฒนาแอปได้จาก Shopify App Store

คุณสามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปได้โดยตรงจาก Shopify App Store ทั้งนี้ ผู้พัฒนาบางรายจะมีวิธีการติดต่อหรือพอร์ทัลความช่วยเหลือเฉพาะ หรืออาจมีเอกสารด้านความช่วยเหลือ ซึ่งสามารถดูได้ในรายการแอปของผู้พัฒนาบน Shopify App Store

ขั้นตอน:

แอปที่ติดตั้งจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนา

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปที่คุณดาวน์โหลดโดยตรงจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนา คุณสามารถค้นหาข้อมูลติดต่อของผู้พัฒนาได้ในเว็บไซต์ที่คุณติดตั้งแอป Shopify ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือสำหรับแอปที่คุณดาวน์โหลดโดยตรงจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนา

แอปที่มี API ที่ไม่รองรับ

หากแอปในร้านค้าของคุณหยุดทำงานเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง API ของ Shopify คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากต้องการจัดการแอปที่ไม่รองรับ โปรดติดต่อผู้พัฒนาแอปโดยตรง หรือค้นหาแอปใหม่ใน Shopify App Store เพื่อแทนที่แอปที่ไม่รองรับ

การแชร์บันทึกข้อมูลการใช้งาน

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์บางรายใช้ฟังก์ชัน Shopify เพื่อสร้างและปรับแต่งแอป

แอปที่ใช้ Shopify Functions มีส่วนแชร์บันทึกข้อมูลการใช้งานในการตั้งค่าแอปในการตั้งค่าร้านค้าของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปในร้านค้าของคุณที่ใช้ Shopify Functions คุณสามารถแชร์บันทึกเพื่อช่วยผู้พัฒนาแอปในการแก้ไขปัญหาได้

แชร์บันทึกข้อมูลการใช้งานประกอบด้วยกิจกรรมฟังก์ชันของแอปในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา บันทึกนี้อาจมีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลที่ละเอียดอ่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันและการเข้าถึงของแอป ตัวอย่างเช่น บันทึกข้อมูลการใช้งานอาจมีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลดังต่อไปนี้:

  • ชื่อลูกค้า
  • หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
  • ที่อยู่สำหรับจัดส่ง

แชร์บันทึกกับผู้พัฒนาที่คุณเชื่อถือเท่านั้น

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. แตะชื่อแอปที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

  3. ในส่วนแชร์บันทึกข้อมูลการใช้งาน ให้คลิกแชร์บันทึก

  4. ในหน้าต่างโมดอล ให้คลิกแชร์บันทึกเพื่อส่งบันทึก กิจกรรมของแอปในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาจะถูกแชร์กับผู้พัฒนาแอปโดยตรง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี