โอนย้ายข้อมูลจาก Shopify Scripts ไปยัง Shopify Functions

Shopify Functions คล้ายคลึงกับ Shopify Scripts ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสร้างประสบการณ์การค้าแบบปรับแต่งได้เอง

Shopify Functions

Shopify Functions ได้รับการติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของแอป โดยได้กําหนดค่าไว้ควบคู่ไปกับฟีเจอร์อื่นๆ โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ซึ่งหมายความว่าผู้ขายไม่ต้องใช้รหัสเมื่อสร้างหรือแก้ไขการปรับแต่ง แพลตฟอร์ม WebAssembly ที่เรียกใช้ฟังก์ชันของ Shopify มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า Shopify Scripts ซึ่งประมวลผลโค้ดภายใน 5 หลัก ด้วยเหตุนี้ Shopify Functions จึงสามารถรองรับกิจกรรมการขายขนาดใหญ่ เช่น แฟลชลดราคาโดยไม่มีประสิทธิภาพการลดราคา

เมื่อใช้ Shopify Functions ผู้พัฒนาสามารถเขียนโค้ดและทดสอบหน่วยได้ในสภาพแวดล้อมแบบท้องถิ่นของตนเอง ผู้พัฒนเป็นผู้จำหน่ายการปรับแต่ง Shopify Functions ของตนโดยเป็นส่วนหนึ่งของแอป แทนที่จะคัดลอกและวางโค้ด Ruby ลงในแต่ละร้านค้า สุดท้ายปัญหาข้อจํากัดในการหมดเวลาและข้อจํากัดของ CPU จะลดลงโดยใช้ Shopify Functions

โอนย้ายไปยัง Shopify Functions

ขอแนะนำให้เริ่มการโอนย้ายไปยัง Shopify Functions ด้วยแอปที่ใช้ฟังก์ชันการจัดส่งหรือการช้อปปิ้งแบบปรับแต่ง Shopify Functions และใช้ฟังก์ชันดังกล่าวร่วมกับสคริปต์ส่วนลดของสินค้าเฉพาะรายการ เมื่อคุณพอใจกับการใช้การจัดส่งและการชำระเงินของ Shopify Functions แล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อเพื่อใช้ส่วนลดของ Shopify Functions ได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > Script Editor
  2. ตรวจสอบสคริปต์ที่มีอยู่ของคุณ ดูที่ตารางเปรียบเทียบ ส่วนลด การจัดส่ง และ การชำระเงิน เพื่อพิจารณาว่าสคริปต์ใดของคุณที่สามารถจำลองโดยใช้ Shopify Functions ได้
  3. หากไม่สามารถแทนที่สคริปต์โดยใช้ Shopify Functions ได้ ให้ใช้งานสคริปต์ต่อไปจนกว่า API ของ Shopify Functions จะเป็นไปตามความต้องการของคุณ
  4. หากสามารถแทนที่สคริปต์ได้โดยใช้ Shopify Functions ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  5. หลังจากระบุแอปตาม Shopify Functions ที่ตรงตามความต้องการของคุณแล้ว ให้ติดตั้งแอปบนร้านค้าของคุณ จากนั้นกําหนดค่าการตั้งค่าของแอปในส่วนผู้ดูแล Shopify

  6. ทดสอบแอปเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าแอปดังกล่าวหน้าที่ตามที่ต้องการ หากแอปเป็นไปตามความต้องการของคุณ ให้ปิดใช้งานสคริปต์ที่แอปตาม Shopify Functions เปลี่ยนอยู่

การใช้ Shopify Scripts ด้วยฟังก์ชันของ Shopify

Shopify Scripts จะยังคงสามารถใช้งานในขั้นตอนการชำระเงินที่ปรับแต่งโดยใช้ checkout.liquid และในขั้นตอนการชำระเงินที่อัปเกรดเป็น Checkout Extensibility ได้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2025

สามารถใช้ Shopify Scripts และ Shopify Functions ในเวลาเดียวกันในร้านค้าเดียวได้ หากในขณะนี้ไม่สามารถแทนที่สคริปต์ของคุณโดยใช้ Shopify Functions ให้ใช้งาน Shopify Scripts ต่อไปจนกว่า API ของ Shopify Functions จะเป็นไปตามความต้องการของคุณ อ้างอิงจากข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า Shopify Scripts และ Shopify มีปฏิสัมพันธ์อย่างไร

สคริปต์สินค้าเฉพาะรายการ

สคริปต์สินค้าเฉพาะรายการจะประมวลผลก่อน Shopify Functions ซึ่งรวมถึงส่วนลดที่สร้างขึ้นโดยแอปต่างๆ สคริปต์สินค้าเฉพาะรายการไม่สามารถเข้าถึงจํานวนส่วนลดด้วยฟังก์ชันและแอปต่างๆ ได้

สคริปต์จะสามารถเข้าถึงเฉพาะรหัสส่วนลดแรกที่ใช้กับขั้นตอนการสั่งซื้อเท่านั้น และไม่สามารถเข้าถึงรหัสส่วนลดอื่นๆ ที่อาจมีการใช้อยู่ได้ ตัวอย่างเช่น การใช้ส่วนลด reject ดําเนินการในส่วนลดแรกที่ใช้กับขั้นตอนการสั่งซื้อและจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนลดอื่นๆ

สคริปต์การจัดส่ง

สคริปต์การจัดส่งจะเริ่มต้นหลังจากการปรับแต่งการจัดส่งที่สร้างขึ้นโดยฟังก์ชันของ Shopify สคริปต์ไม่สามารถดําเนินการกับผลลัพธ์การเปลี่ยนชื่อการปรับแต่งการจัดส่งที่แก้ไขแล้วแต่สามารถดําเนินการกับการปรับแต่งที่ย้ายหรือซ่อนได้

สคริปต์การชำระเงิน

สคริปต์การชำระเงินจะดำเนินการหลังการปรับแต่งการชำระเงินที่สร้างโดยใช้ Shopify Functions สคริปต์จะไม่สามารถดำเนินการกับผลการเปลี่ยนชื่อการปรับแต่งการชำระเงินที่แก้ไขแล้ว แต่จะสามารถดำเนินการกับการปรับแต่งที่ถูกย้ายหรือซ่อนได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี