ข้อกำหนดและข้อจำกัดของสคริปต์

หากต้องการสร้างสคริปต์ คุณจำเป็นต้องใช้แผน Shopify Plus และเครื่องมือ Script Editor นอกจากนี้ ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรม Ruby หรือสามารถเข้าถึงผู้พัฒนาหรือ Shopify Partner ที่เข้าใจภาษา Ruby ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้าง Shopify Partner

ข้อจำกัดของสคริปต์บางประการมีไว้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพื่อให้แน่ใจว่าสคริปต์สามารถทำงานได้ไม่ว่าร้านค้าของคุณจะต้องเจอกับลูกค้ามากเท่าใดในช่วงเวลาหนึ่งก็ตาม เข้าใจข้อจำกัดต่อไปนี้ไว้คุณกำลังพัฒนาสคริปต์สำหรับร้านค้า Shopify ของคุณ

ร้านค้าออนไลน์และ API หน้าร้าน

เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขสคริปต์ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้สคริปต์นั้นทำงานในร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น หรือในร้านค้าออนไลน์ของคุณและแอปดังต่อไปนี้

สคริปต์จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเว็บไซต์มีฟังก์ชันตะกร้าสินค้าในตัว ดังนั้นคุณจะไม่สามารถใช้สคริปต์ด้วยช่องทางการขายแบบปุ่มซื้อ, Facebook การค้าส่งได้

สคริปต์ที่เผยแพร่แล้ว

สามารถเผยแพร่สคริปต์ได้ครั้งละหนึ่งสคริปต์เท่านั้นในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเผยแพร่สคริปต์สินค้าเฉพาะรายการและสคริปต์อัตราค่าจัดส่งได้แต่คุณไม่สามารถเผยแพร่สคริปต์สินค้าเฉพาะรายการสองรายการในเวลาเดียวกันได้

จำนวนสูงสุดของสคริปต์ Shopify

คุณสามารถสร้าง Shopify Scripts ได้สูงสุด 200 สคริปต์

ร่างคำสั่งซื้อ

สคริปต์สินค้าเฉพาะรายการ สคริปต์การจัดส่งและสคริปต์การชำระเงินไม่สามารถใช้งานร่วมกับคำสั่งซื้อแบบร่างหรือคำสั่งซื้อแบบร่างที่ยังไม่ชำระเงิน

เมตาฟีลด์

Shopify Scripts ไม่สามารถเข้าถึงเมตาฟิลด์ได้

ตะกร้าสินค้า/แอตทริบิวต์การชำระเงิน

Shopify Scripts ไม่สามารถเข้าถึงแอททริบิวต์ตะกร้าสินค้าของ Shopify Liquid ได้ คุณสามารถเพิ่มแอททริบิวต์เหล่านี้ลงในหน้าตะกร้าสินค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าของคุณเพิ่มเติม แต่คุณจะไม่สามารถสร้างสคริปต์ที่ใช้งานแอททริบิวต์เหล่านี้ได้

รหัสส่วนลด

Scripts สามารถเข้าถึงได้เมื่อมีการใช้รหัสส่วนลด จำนวนส่วนลด และประเภทของส่วนลด (จำนวนคงที่ เปอร์เซ็นต์ หรือการจัดส่ง) แต่ไม่สามารถเข้าถึงวิธีการใช้งานได้ (ตะกร้าสินค้าหรือสินค้าเฉพาะรายการ) ซึ่งทำให้ Scripts ไม่สามารถเข้าถึงยอดรวมหลังหักส่วนลดได้ รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงส่วนลดอัตโนมัติได้อีกด้วย

สินค้าเฉพาะรายการและสคริปต์การจัดส่งที่เข้าถึงส่วนลดที่ใช้กับตะกร้าสินค้าเข้ากันไม่ได้กับการรวมส่วนลด วิธี .discount_code สามารถส่งคืนได้รหัสส่วนลดเดียวเท่านั้น ระบบไม่รองรับตะกร้าสินค้าที่มีรหัสส่วนลดหลายรหัสโดยใช้การรวมส่วนลด

สินค้าเฉพาะรายการ

Scripts ไม่สามารถเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าหรือเพิ่มราคาของสินค้าได้

อัตราค่าจัดส่ง

Scripts ไม่สามารถเพิ่มราคาสำหรับอัตราค่าจัดส่งได้

นิพจน์ทั่วไป

ไม่รองรับการจับคู่นิพจน์ทั่วไป หากคุณกำลังสร้างสคริปต์สินค้าเฉพาะรายการ คุณอาจใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ปัญหา:

  • วิธีแยก
  • วิธีการ start_with และ end_with
  • รวมวิธีการ

ธีม

คุณอาจจำเป็นต้องอัปเดตธีม Liquid ของคุณให้รองรับสคริปต์ เพื่อไม่ทำให้ลูกค้าของคุณสับสน ตัวอย่างเช่น บางธีมจะไม่แสดงส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการในตะกร้าสินค้า หากเป็นเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องแก้ไขธีมของคุณให้แสดงส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการในตะกร้าสินค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของการแก้ไขที่คุณสามารถทำได้ในธีม Liquid ของคุณ

แหล่งข้อมูล

จำนวน CPU และหน่วยความจำที่มีให้สคริปต์ใช้งานนั้นมีจำกัด ทรัพยากรที่สงวนไว้สำหรับสคริปต์ขึ้นอยู่กับขนาดของตะกร้าสินค้าและจำนวนการคำนวณที่ต้องใช้สคริปต์ Shopify ติดตามขีดจำกัดของทรัพยากรเหล่าอย่างละเอียดนี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อจำกัดนี้จะไม่ขัดขวางสคริปต์ของคุณจากการทำงานตามที่ตั้งใจไว้

เมื่อคุณทดสอบสคริปต์ Script Editor จะพิมพ์จำนวนเปอร์เซ็นต์ของแหล่งข้อมูลที่สคริปต์กำลังใช้งานอยู่

อินพุต/เอาท์พุต

Shopify Scripts จะไม่สามารถรับอินพุต/เอาต์พุตได้ ยกเว้นในบางกรณี ซึ่งหมายความว่าสคริปต์จะไม่สามารถดำเนินการคำร้องขอจากเว็บหรือการเรียกใช้ฐานข้อมูล และไม่สามารถรับอินพุตจากผู้ใช้ได้

อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้วิธี puts เพื่อพิมพ์ข้อความลงบนคอนโซลในแอป Script Editor

เวลาและการสุ่ม

สคริปต์ไม่สามารถใช้การคำนวณแบบสุ่มหรือตามเวลาได้ Shopify Scripts ไม่สามารถเข้าถึงอ็อบเจกต์ Time และวิธี rand ได้

เนื่องจากสคริปต์ทำงานทุกครั้งที่มีการคำนวณยอดรวมของตะกร้าสินค้า สคริปต์อิงตามเวลาหรือการสร้างตัวเลขแบบสุ่มอาจมีผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนหรือสับสนได้หากลูกค้าเปลี่ยนตะกร้าสินค้าของพวกเขาบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามคุณสามารถกำหนดเวลาให้สคริปต์ทำงานในระหว่างกิจกรรมที่ใช้งานแอป Launchpad ได้

ขีดจำกัดตัวอักษรสคริปต์

คุณสามารถสร้างสคริปต์ได้สูงสุด 24,576 ตัวอักษร

คำสั่งซื้อการสมัครใช้งาน

หาก Lineitem และการจัดส่งของคุณมีสคริปต์ลดราคาสินค้าแบบสมัครใช้งาน ส่วนลดจะมีผลใช้กับการชำระเงินต่อไปนี้

  • การชำระเงินปลายทางครั้งแรกเท่านั้น ทั้งนี้ไม่มีผลกับคำสั่งซื้อที่นัดหมายเวลาไว้
  • จํานวนเงินทั้งหมดของคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้งานและสคริปต์

การชำระเงินแบบเร่งด่วน

เมื่อคุณใช้ Shopify Scripts ที่มีการชำระเงินแบบเร่งด่วน ระบบจะใช้ส่วนลดการจัดส่งหลังจากที่ลูกค้าของคุณเลือกวิธีการชำระเงินแบบเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้เอง การเปลี่ยนแปลงราคาของคำสั่งซื้อจะไม่ปรากฏในอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของลูกค้า โดยลูกค้าจะเห็นราคาเดิมในขั้นตอนการชำระเงินแบบเร่งด่วนของตน แต่จะถูกเรียกเก็บเงินจากราคาส่วนลดที่ถูกต้อง

Shopify Point of Sale (POS)

Shopify Scripts ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Shopify Point of Sale (POS) ได้

การเปลี่ยนชื่อช่องทางการชำระเงิน

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อช่องทางการชำระเงินที่มีรูปภาพหรือโลโก้ที่แสดงเป็นชื่อของช่องทางการชำระเงิน สามารถเปลี่ยนชื่อช่องทางการชำระเงินที่มีรูปโลโก้ถัดจากชื่อได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี