Krav og begrænsninger vedrørende script

Hvis du vil oprette scripts, skal du bruge Shopify Plus-abonnementet og Script Editor. Du skal også have kendskab til programmeringssproget Ruby eller adgang til en udvikler eller en Shopify-partner, der har kendskab til Ruby. Få mere at vide om at ansætte en Shopify-partner.

For at øge sikkerheden og for at sikre, at dine scripts kan køre, uanset hvor mange kunder din butik har på et givent tidspunkt, er der nogle begrænsninger vedrørende scripts. Husk følgende begrænsninger, hvis du udvikler scripts til din Shopify-butik.

Webshop og Storefront API

Når du opretter eller redigerer et script, skal du vælge, om det kun skal køre i din webshop eller i både din webshop og nedenstående apps:

Hvis dine scripts skal fungere korrekt, skal websitet have indbygget indkøbskurvfunktionalitet. Det betyder, at du ikke kan bruge scripts sammen med salgskanalerne Køb-knap, Facebook og Engrossalg.

Udgivne scripts

Der kan kun udgives ét script pr. scripttype ad gangen. Du kan f.eks. udgive et script til varelinjer og et script til leveringspriser, men du kan ikke udgive to scripts til varelinjer på samme tid.

Maksimale antal Shopify-scripts

Du kan oprette op til 200 Shopify-scripts.

Ordrekladder

Scripts til varelinjer, scripts til levering og scripts til betaling fungerer ikke med ordrekladder eller betalingsproces for ordrekladder.

Metafelter

Shopify-scripts har ikke adgang til Metafelter.

Egenskaber for indkøbskurv/betalingsproces

Shopify-scripts har ikke adgang til Shopify Liquid-egenskaber for indkøbskurv. Du kan føje disse egenskaber til dine sider med indkøbskurv for at indsamle yderligere oplysninger fra dine kunder, men du kan ikke oprette et script, der bruger dem.

Rabatkoder

Scripts kan få adgang til informationer om, hvorvidt der bruges en rabatkode, beløbet på rabatten og rabattypen (fast beløb, procentdel eller levering). De kan dog ikke få adgang til informationer om, hvordan rabatterne anvendes (specifik for indkøbskurv eller varelinje). Scripts kan heller ikke få adgang til informationer om ordrens samlede beløb efter rabat eller automatiske rabatter.

Scripts til varelinjer og levering, der tilgår rabatter, som er anvendt på en indkøbskurv, er ikke kompatible med rabatkombinationer. Metoden .discount_code kan kun returnere en enkelt rabatkode. Indkøbskurve, der indeholder flere rabatkoder ved hjælp af rabatkombinationer, understøttes ikke.

Varelinjer

Scripts kan ikke lægge varer i indkøbskurven eller øge prisen på en vare.

Leveringspriser

Scripts kan ikke øge prisen på levering.

Regulære udtryk

Match af regulære udtryk understøttes ikke. Hvis du opretter et script til en varelinje, kan du muligvis bruge én af følgende metoder som en løsning:

  • metoden opdel
  • metoderne start_with og end_with
  • metoden inkluder

Temaer

Du skal muligvis opdatere dit Liquid-tema, så det understøtter dine scripts og ikke forvirrer dine kunder. F.eks. er det ikke alle temaer, der viser rabatter på varelinjer i indkøbskurven. Hvis dette er tilfældet for dig, skal du redigere dit tema, så rabatter på varelinjer vises i indkøbskurven. Få mere at vide om de typer af ændringer, du kan foretage til dine Liquid-temaer.

Ressourcer

Et script har begrænset mængde CPU og hukommelse. De ressourcer, der reserveres til et script, afhænger af indkøbskurvens størrelse og det antal beregninger, scriptet kræver. Shopify holder nøje styr på disse ressourcebegrænsninger for at sikre, at de ikke forhindrer dit script i at fungere efter hensigten.

Når du tester et script, udskriver Script Editor-konsollen den procentdel af allokerede ressourcer, som scriptet bruger.

Input/output

Med nogle få undtagelser er Shopify-scripts ikke i stand til at håndtere input/output. Det betyder, at scripts ikke kan udføre webanmodninger eller databaseopkald, og de kan ikke modtage input fra en bruger.

puts-metoden kan imidlertid bruges til at udskrive tekst til konsollen i appen Script Editor.

Tid og vilkårlighed

Scripts kan ikke involvere vilkårlige eller tidsbaserede beregninger. Shopify-scripts har ikke adgang til Time-objektet og rand-metoden.

Idet scripts kører, hver gang det samlede beløb i en indkøbskurv genberegnes, kan scripts, der er baseret på tid eller vilkårlig generering af tal, give uforudsigelige og forvirrende resultater, hvis en kunde ofte ændrer sin indkøbskurv. Imidlertid kan du ved hjælp af appen Launchpad planlægge, at scripts kører under events.

Grænse for tegn i scripts

Du kan oprette scripts med op til 40.960 tegn.

Abonnementsordrer

Hvis dine “Lineitem and shipping scripts” giver rabat på et abonnementsprodukt, vil rabatten blive anvendt på følgende betalinger:

  • Gælder kun for den første betaling af ordrer, der betales pr. levering. Gælder dog ikke for planlagte ordrer.
  • Gælder for hele beløbet af en forudbetalt abonnementsordre

Få mere at vide abonnementer og scripts.

Hurtigere betaling

Når du bruger Shopify-scripts med hurtig betalingsproces, anvendes leveringsrabatter, når din kunde vælger en metode med fremskyndet betaling. Derfor afspejles ændringer i ordrens pris ikke på kundens enhed eller i kundens browser. Kunderne får vist den oprindelige pris i deres metode til hurtigere betaling, men de opkræves den korrekte pris inklusive rabat.

Shopify Point of Sale (POS)

Shopify-scripts fungerer ikke med Shopify Point of Sale (POS).

Omdøbning af betalingsgatewayene

Du kan ikke omdøbe betalingsgateways, der viser billeder eller logoer som gatewayens navn. Du kan omdøbe betalingsgetaways, der har logobilleder ved siden af deres navne.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis