Beskyttelse af din butik mod bots

Du kan aktivere bot-beskyttelse for at forhindre, at dine produktlagre primært bliver solgt til bots med automatiseret betaling. Bot-beskyttelse blokerer kendte bots fra din betalingsproces og gør bot-aktiviteten langsommere, så dine kunder har mulighed for at foretage køb under lynudsalg.

Hvis du vil anmode om bot-beskyttelsesfunktionen for din webshop, skal du kontakte Shopify Plus Support.

Overvejelser i forbindelse med brug af bot-beskyttelse

Gennemgå følgende overvejelser, før du bruger funktionen til bot-beskyttelse:

 • Bot-beskyttelse er kun tilgængelig i din Shopify-administrator, når den er blevet aktiveret. Hvis du vil aktivere bot-beskyttelse for din webshop, skal du kontakte Shopify Plus-support.
 • Der kan kun planlægges én bot-beskyttelsesevent ad gangen.
 • En bot-beskyttelseshændelse kan vare op til 60 minutter.
 • Bot-beskyttelsesfunktionen er kun tilgængelig for salgskanalen Webshop. Bot-beskyttelse for andre salgskanaler understøttes ikke.
 • Når en bot-beskyttelsesevent slutter, kan der ikke oprettes en ny i mindst 15 minutter.

Planlæg bot-beskyttelse

Du kan planlægge, at bot-beskyttelse skal starte på et bestemt tidspunkt og en bestemt dato. Dit planlagte event begynder på dit valgte tidspunkt i henhold til din butiks tidszone – ikke din browsers tidszone.

Den maksimale varighed af en bot-beskyttelsesevent er 60 minutter. Du kan øge effektiviteten af bot-beskyttelse ved at planlægge den på samme tidspunkt som dit udsalg. Når du planlægger bot-beskyttelse, kan du vælge at beskytte alle udgivne produkter, eller du kan vælge op til 50 individuelle produkter, som du vil beskytte.

Fremgangsmåde:

 1. Hvis du ikke allerede har aktiveret bot-beskyttelse for din webshop, skal du kontakte Shopify Plus-support for at aktivere funktionen.
 2. Gå til Indstillinger > Bot-beskyttelse i din Shopify-administrator.
 3. Klik på Planlæg beskyttelse.
 4. Angiv titel, dato, starttidspunkt og varighed.
 5. Vælg Stop kendte bots fra automatisk fuldførelse af betalingsprocessen.
 6. Valgfrit: Hvis du vil anvende en kontrolpunktsudfordring under event, skal du vælge Kræv, at alle kunder løser en kontrolpunktsudfordring, før de fuldfører betalingsprocessen.
 7. I afsnittet Produkter skal du vælge, om du vil beskytte alle udgivne produkter eller kun bestemte produkter. Hvis du vælger at beskytte bestemte produkter, skal du bruge feltet Søg efter produkter til at føje dine produkter til listen over beskyttede produkter. Du kan højst tilføje 50 individuelle produkter.
 8. Klik på Send.

Tilpas kontrolpunktssiden

Du kan tilpasse udseendet af din kontrolpunktsside ved at redigere din temakode.

Trin

 1. Gå til Webshop > Temaer i din Shopify-administrator.
 2. Klik på knappen ... > Rediger kode.
 3. Hvis det er første gang, du tilpasser kontrolpunktssiden, skal du oprette en skabelon til kontrolpunkter på følgende måde:

  1. Klik på Tilføj en ny skabelon.
  2. Vælg Kontrolpunkt.
 4. Klik på checkpoint.liquid i afsnittet Skabeloner.

 5. Foretag ændringer af skabelonens kode.

 6. Klik på Gem.

Du kan se en forhåndsvisning af din tilpassede betalingsside ved at oprette et nyt event og klikke på Se et eksempel på, hvad dine kunder får at se.

Deaktiver bot-beskyttelse

Bot-beskyttelse deaktiveres automatisk, når den planlagte periode er slut. Hvis tilstrækkeligt mange kunder allerede har foretaget et køb i din butik, kan du deaktivere bot-beskyttelsen manuelt. Det kan du afgøre ved at følge ordretilgangen og så beslutte, om du vil deaktivere bot-beskyttelsen.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Bot-beskyttelse i din Shopify-administrator.
 2. Klik på det aktive event.
 3. Klik på Deaktiver.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis