Bảo vệ cửa hàng của bạn khỏi bot

Bạn có thể kích hoạt tính năng bảo vệ khỏi bot để ngăn chặn kho sản phẩm khỏi việc bị bán chủ yếu cho các bot tự động thanh toán. Kích hoạt tính năng bảo vệ khỏi bot sẽ không cho bot mua sản phẩm của bạn và đảm bảo rằng khách hàng có thể mua hàng.

Đặt lịch bảo vệ bot

Đặt lịch bảo vệ khỏi bot để kích hoạt đồng thời với ưu đãi chớp nhoáng. Do tính năng bảo vệ khỏi bot kéo dài tối đa 60 phút và chỉ có thể đặt lịch mỗi lúc một khoảng thời gian được bảo vệ nên nếu bạn bật tính năng bảo vệ khỏi bot sớm thì có thể dẫn đến việc tính năng bảo vệ chấm dứt trước khi đợt giảm giá kết thúc.

Phải đặt lịch các đợt bảo vệ khỏi bot cách nhau từ 15 phút trở lên. Sau khi đã kết thúc một đợt bảo vệ khỏi bot đã đặt lịch, bạn phải chờ ít nhất 15 sau mới có thể đặt lịch một đợt bảo vệ mới.

Sự kiện đã lên lịch bắt đầu vào thời điểm bạn chọn theo múi giờ của cửa hàng, không phải múi giờ của trình duyệt.

Khi lên lịch bảo vệ khỏi bot, bạn có thể chọn bảo vệ tất cả các sản phẩm đã đăng hoặc có thể chọn tối đa 50 sản phẩm riêng lẻ mà bạn muốn bảo vệ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở mục Cài đặt > Bot protection (Bảo vệ khỏi bot).
 2. Nhấp vào Schedule protection (Đặt lịch bảo vệ).
 3. Nhập tiêu đề, ngày, thời gian bắt đầu và thời lượng.
 4. Chọn Stop known bots from auto-completing checkouts (Không cho bot đã biết tự động hoàn tất thanh toán).
 5. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn sử dụng thử thách mục kiểm trong thời gian diễn ra sự kiện, hãy chọn Yêu cầu tất cả khách hàng vượt qua thử thách mục kiểm trước khi hoàn tất thanh toán.
 6. Trong mục Sản phẩm, chọn xem bạn muốn bảo vệ tất cả sản phẩm đã đăng hay chỉ những sản phẩm cụ thể. Nếu bạn chọn bảo vệ sản phẩm cụ thể, hãy sử dụng trường Tìm kiếm bảo vệ sản phẩm để thêm sản phẩm vào danh sách sản phẩm được bảo vệ. Bạn có thể thêm tối đa 50 sản phẩm riêng lẻ.
 7. Nhấp vào Submit (Gửi).

Cửa hàng của bạn sẽ được bảo vệ không cho bot thanh toán trong thời hạn bạn đã định cấu hình.

Tùy chỉnh trang mục kiểm

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của trang mục kiểm bằng cách sửa mã chủ đề.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Online Store (Cửa hàng trực tuyến) > Themes (Chủ đề).
 2. Nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit code (Chỉnh sửa mã).
 3. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tùy chỉnh trang mục kiểm, tạo mẫu mục kiểm như sau:

  1. Nhấp vào Add a new template (Thêm mẫu mới).
  2. Chọn mục kiểm.
 4. Trong mục Mẫu, nhấp vào checkpoint.liquid.

 5. Thay đổi mã mẫu.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể xem trước trang thanh toán tùy chỉnh bằng cách tạo sự kiện mới và nhấp vào Preview what your customers will see (Xem trước những gì khách hàng thấy).

Hủy kích hoạt bảo vệ bot

Tính năng bảo vệ khỏi bot sẽ tự động hủy kích hoạt khi hết thời gian đã đặt lịch. Nếu đã có đủ khách hàng mua từ cửa hàng, bạn có thể hủy kích hoạt mã bảo vệ khỏi bot theo cách thủ công. Để xác định điều này, bạn cần theo dõi khối lượng đơn hàng và quyết định xem có muốn tắt tính năng bảo vệ khỏi bot hay không.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở mục Cài đặt > Bot protection (Bảo vệ khỏi bot).
 2. Nhấp vào sự kiện đang diễn ra.
 3. Nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt).

Giới hạn

 • Mỗi thời điểm, chỉ có thể lên lịch bảo vệ cho một đợt giảm giá chớp nhoáng.
 • Thời gian tối đa để bảo vệ bot là 60 phút.
 • Phải đặt lịch các đợt bảo vệ khỏi bot cách nhau từ 15 phút trở lên. Sau khi đã kết thúc một đợt bảo vệ khỏi bot đã đặt lịch, bạn phải chờ ít nhất 15 sau mới có thể đặt lịch một đợt bảo vệ mới.
 • Tính năng bảo vệ khỏi bot chỉ dành cho kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến. Không hỗ trợ tính năng này đối với các kênh bán hàng khác hoặc API Storefront.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí