Bảo vệ cửa hàng của bạn khỏi bot

Bạn có thể kích hoạt tính năng bảo vệ khỏi bot để giúp ngăn chặn tình trạng kho sản phẩm bị bán chủ yếu cho các bot tự động thanh toán. Tính năng bảo vệ khỏi bot sẽ chặn các bot đã biết từ trang thanh toán của bạn và làm chậm hoạt động của bot để khách hàng có cơ hội mua hàng trong thời gian có giảm giá chớp nhoáng.

Nếu bạn muốn yêu cầu tính năng bảo vệ khỏi bot cho cửa hàng trực tuyến, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Những lưu ý khi sử dụng tính năng bảo vệ khỏi bot

Hãy xem xét những điều cần cân nhắc sau đây trước khi sử dụng tính năng bảo vệ khỏi bot:

 • Tính năng bảo vệ khỏi bot chỉ có trên trang quản trị Shopify sau khi được kích hoạt. Để kích hoạt tính năng bảo vệ khỏi bot cho cửa hàng trực tuyến, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify Plus.
 • Chỉ được lên lịch một lần bảo vệ khỏi bot tại một thời điểm.
 • Thời gian tối đa cho một lần bảo vệ khỏi bot là 60 phút.
 • Tính năng bảo vệ khỏi bot chỉ dành cho kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến. Không hỗ trợ tính năng này đối với các kênh bán hàng khác.
 • Sau khi kết thúc một lần bảo vệ khỏi bot, bạn sẽ không thể tạo lần bảo vệ mới trong ít nhất 15 phút.

Lên lịch bảo vệ khỏi bot

Bạn có thể lên lịch bật tính năng bảo vệ khỏi bot vào ngày giờ cụ thể. Lần bảo vệ đã lên lịch sẽ bắt đầu vào thời gian bạn chọn theo múi giờ của cửa hàng, chứ không phải múi giờ của trình duyệt.

Thời gian tối đa cho một lần bảo vệ khỏi bot là 60 phút. Để tính năng bảo vệ khỏi bot đạt hiệu quả tối đa, bạn có thể đặt lịch cùng lúc với ưu đãi chớp nhoáng. Khi lên lịch bật tính năng bảo vệ khỏi bot, bạn có thể chọn bảo vệ tất cả các sản phẩm đã đăng hoặc chọn tối đa 50 sản phẩm riêng lẻ mà bạn muốn bảo vệ.

Các bước thực hiện:

 1. Nếu bạn chưa kích hoạt tính năng bảo vệ khỏi bot cho cửa hàng trực tuyến, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Shopify Plus để kích hoạt.
 2. Trong trang quản trị Shopify, mở mục Cài đặt > Bot protection (Bảo vệ khỏi bot).
 3. Nhấp vào Schedule protection (Đặt lịch bảo vệ).
 4. Nhập tiêu đề, ngày, thời gian bắt đầu và thời lượng.
 5. Chọn Không cho bot đã biết tự động hoàn tất thanh toán.
 6. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn sử dụng thử thách mục kiểm trong thời gian diễn ra sự kiện, hãy chọn Yêu cầu tất cả khách hàng vượt qua thử thách mục kiểm trước khi hoàn tất thanh toán.
 7. Trong mục Sản phẩm, chọn xem bạn muốn bảo vệ tất cả sản phẩm đã đăng hay chỉ những sản phẩm cụ thể. Nếu bạn chọn bảo vệ sản phẩm cụ thể, hãy sử dụng trường Tìm kiếm bảo vệ sản phẩm để thêm sản phẩm vào danh sách sản phẩm được bảo vệ. Bạn có thể thêm tối đa 50 sản phẩm riêng lẻ.
 8. Nhấp vào Submit (Gửi).

Tùy chỉnh trang mục kiểm

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của trang mục kiểm bằng cách sửa mã chủ đề.

Các bước thực hiện

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Nhấp vào nút ... > Chỉnh sửa mã.
 3. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tùy chỉnh trang mục kiểm, tạo mẫu mục kiểm như sau:

  1. Nhấp vào Add a new template (Thêm mẫu mới).
  2. Chọn mục kiểm.
 4. Trong mục Mẫu, nhấp vào checkpoint.liquid.

 5. Thay đổi mã mẫu.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể xem trước trang thanh toán tùy chỉnh bằng cách tạo sự kiện mới và nhấp vào Preview what your customers will see (Xem trước những gì khách hàng thấy).

Hủy kích hoạt tính năng bảo vệ khỏi bot

Tính năng bảo vệ khỏi bot sẽ tự động hủy kích hoạt khi hết thời gian đã đặt lịch. Nếu đã có đủ khách hàng mua từ cửa hàng, bạn có thể hủy kích hoạt mã bảo vệ khỏi bot theo cách thủ công. Để xác định điều này, bạn cần theo dõi khối lượng đơn hàng và quyết định xem có muốn hủy kích hoạt tính năng bảo vệ khỏi bot hay không.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở mục Cài đặt > Bot protection (Bảo vệ khỏi bot).
 2. Nhấp vào sự kiện đang diễn ra.
 3. Nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí