Bảo vệ cửa hàng của bạn khỏi bot

Bạn có thể kích hoạt tính năng bảo vệ khỏi bot để ngăn chặn kho sản phẩm khỏi việc bị bán chủ yếu cho các bot tự động thanh toán. Kích hoạt tính năng bảo vệ khỏi bot sẽ không cho bot mua sản phẩm của bạn và đảm bảo rằng khách hàng có thể mua hàng.

Cân nhắc tính năng bảo vệ khỏi bot

Ngoài tính năng bảo vệ khỏi bot tiêu chuẩn, bạn có thể bật thử thách mục kiểm trong quá trình thanh toán của cửa hàng trong thời gian diễn ra sự kiện. Khi bật thử thách mục kiểm, khách hàng của bạn phải vượt qua thử thách reCAPTCHA trước khi có thể chuyển từ giỏ hàng đến trang thanh toán.

Tùy chọn này sẽ giúp kiểm soát quy mô hàng đợi thanh toán của bạn. Chỉ người mua thực mới có thể tiến hành thanh toán nên hàng chờ thanh toán của bạn sẽ phát triển ở tốc độ bình thường và sẽ không bị chậm lại do bot. Tuy nhiên, quá trình thanh toán của khách hàng của bạn sẽ bị chậm lại do phải thực hiện thêm một bước nữa.

Lưu ý: Việc đặt thử thách mục kiểm trong khoảng thời gian đã đặt lịch bảo vệ khỏi bot không thay đổi những thử thách mà bạn đã đặt ở nơi khác.

Nếu bạn đặt một thử thách reCAPTCHA cho tính năng khác ngoài thử thách mục kiểm trong tính năng bảo vệ khỏi bot, khách hàng của bạn phải vượt qua nhiều thử thách trước khi thanh toán. Để ngăn điều này, bạn nên tắt những thử thách trong quá trình thanh toán nếu bạn đã bật thử thách trong tính năng bảo vệ khỏi bot. Tại mỗi thời điểm, chỉ nên bật một thử thách.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Preferences (Tùy chọn).
 2. Bỏ chọn Bật Google reCAPTCHA khi thanh toánBật Google reCAPTCHA trên biểu mẫu liên hệ.

Đặt lịch bảo vệ bot

Đặt lịch bảo vệ khỏi bot để kích hoạt đồng thời với ưu đãi chớp nhoáng. Do tính năng bảo vệ khỏi bot kéo dài tối đa 60 phút và chỉ có thể đặt lịch mỗi lúc một khoảng thời gian được bảo vệ nên nếu bạn bật tính năng bảo vệ khỏi bot sớm thì có thể dẫn đến việc tính năng bảo vệ chấm dứt trước khi đợt giảm giá kết thúc.

Phải đặt lịch các đợt bảo vệ khỏi bot cách nhau từ 15 phút trở lên. Sau khi đã kết thúc một đợt bảo vệ khỏi bot đã đặt lịch, bạn phải chờ ít nhất 15 sau mới có thể đặt lịch một đợt bảo vệ mới.

Sự kiện đã lên lịch bắt đầu vào thời điểm bạn chọn theo múi giờ của cửa hàng, không phải múi giờ của trình duyệt.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở mục Cài đặt > Bot protection (Bảo vệ khỏi bot).
 2. Nhấp vào Schedule protection (Đặt lịch bảo vệ).
 3. Nhập tiêu đề, ngày, thời gian bắt đầu và thời lượng.
 4. Chọn Stop known bots from auto-completing checkouts (Không cho bot đã biết tự động hoàn tất thanh toán).
 5. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn sử dụng thử thách mục kiểm trong thời gian diễn ra sự kiện, hãy chọn Yêu cầu tất cả khách hàng vượt qua thử thách mục kiểm trước khi hoàn tất thanh toán.
 6. Nhấp vào Submit (Gửi).

Cửa hàng của bạn sẽ được bảo vệ không cho bot thanh toán trong thời hạn bạn đã định cấu hình.

Tùy chỉnh trang mục kiểm

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của trang mục kiểm bằng cách sửa mã chủ đề.

Lưu ý: Mục kiểm chỉ sử dụng mẫu checkpoint.liquid mặc định. Không hỗ trợ sử dụng mẫu thay thế.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Online Store (Cửa hàng trực tuyến) > Themes (Chủ đề).
 2. Nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit code (Chỉnh sửa mã).
 3. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tùy chỉnh trang mục kiểm, tạo mẫu mục kiểm như sau:

  1. Nhấp vào Add a new template (Thêm mẫu mới).
  2. Chọn mục kiểm.
 4. Trong mục Mẫu, nhấp vào checkpoint.liquid.

 5. Thay đổi mã mẫu.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể xem trước trang thanh toán tùy chỉnh bằng cách tạo sự kiện mới và nhấp vào Preview what your customers will see (Xem trước những gì khách hàng thấy).

Hủy kích hoạt bảo vệ bot

Tính năng bảo vệ khỏi bot sẽ tự động hủy kích hoạt khi hết thời gian đã đặt lịch. Nếu đã có đủ khách hàng mua từ cửa hàng, bạn có thể hủy kích hoạt mã bảo vệ khỏi bot theo cách thủ công. Để xác định điều này, bạn cần theo dõi khối lượng đơn hàng và quyết định xem có muốn tắt tính năng bảo vệ khỏi bot hay không.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở mục Cài đặt > Bot protection (Bảo vệ khỏi bot).
 2. Nhấp vào sự kiện đang diễn ra.
 3. Nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt).

Giới hạn

 • Mỗi thời điểm, chỉ có thể lên lịch bảo vệ cho một đợt giảm giá chớp nhoáng.
 • Thời gian tối đa để bảo vệ bot là 60 phút.
 • Phải đặt lịch các đợt bảo vệ khỏi bot cách nhau từ 15 phút trở lên. Sau khi đã kết thúc một đợt bảo vệ khỏi bot đã đặt lịch, bạn phải chờ ít nhất 15 sau mới có thể đặt lịch một đợt bảo vệ mới.
 • Tính năng bảo vệ bot chỉ dành cho kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến. Không hỗ trợ tính năng bảo vệ bot đối với các kênh bán hàng khác hoặc API Storefront.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí