Skydda din butik från robotar

Du kan aktivera botskydd för att förhindra att produktlager främst säljs till automatiska kassa-robotar. Botskydd blockerar kända botar från din kassa och saktar ner botaktiviteten så att dina kunder får möjlighet att göra inköp under blixtreor.

Om du vill begära botskyddsfunktionen för din webbshop ska du kontakta Shopify Plus-supporten.

Överväganden vid användning av botskydd

Granska följande överväganden innan du använder funktionen för botskydd:

 • Botskydd är endast tillgängligt i din Shopify-admin efter att det har aktiverats. Om du vill aktivera botskydd för din webbshop kontaktar du Shopify Plus-supporten.
 • Endast en botskyddshändelse kan schemaläggas åt gången.
 • Längsta tillåtna händelse för botskydd är 60 minuter.
 • Botskyddsfunktionen är endast tillgänglig för försäljningskanalen i webbshoppen. Botskydd för andra försäljningskanaler stöds inte.

Schemalägg botskydd

Du kan schemalägga botskyddet så att det börjar vid ett specifikt datum och tidpunkt. Din schemalagda händelse börjar vid den tidpunkt du väljer i enlighet med din butiks tidszon inte din webbläsares tidszon.

Den längsta tillåtna varaktigheten för en botskyddshändelse är 60 minuter. För att maximera effektiviteten i botskyddet kan du schemalägga det samtidigt som genomför din blixtrea. När du schemalägger botskydd kan du välja att skydda alla publicerade produkter, eller så kan du välja upp till 50 enskilda produkter som du vill skydda.

Steg:

 1. Om du inte redan har aktiverat botskydd för din webbshop kan du kontakta Shopify Plus-supporten för att aktivera funktionen.
 2. Från din Shopify-admin går du till inställningar > botskydd.
 3. Klicka på Schemalägg skydd.
 4. Ange en titel, ett datum, en starttid och tid.
 5. Välj stoppa kända robotar från automatiska inköp i kassan.
 6. Valfritt: om du vill använda en utmaning i en kontrollpunkt under hela eventet, väljer du Kräv att alla kunder löser en kontrollpunktsutmaning innan de går igenom kassan.
 7. I avsnittet Produkter väljer du om du vill skydda alla publicerade produkter eller endast specifika produkter. Om du väljer att skydda specifika produkter ska du använda fältet Sökskydda produkter för att lägga till dina produkter i listan över skyddade produkter. Du kan lägga till maximalt 50 enskilda produkter.
 8. Klicka på Skicka.

Anpassa kontrollpunktssidan

Du kan anpassa utseendet på din checkpoint-sida genom att redigera din temakod.

Steg

 1. Från din Shopify-admin går du till Webbshop > Teman.
 2. Klicka på knappen ... > Redigera kod.
 3. Om det här är första gången du anpassar checkpoint-sidan skapar du en checkpoint-mall genom att göra följande:

  1. Klicka på Lägg till en ny mall.
  2. Välj checkpoint.
 4. Klicka på checkpoint.liquid i avsnittet Mallar.

 5. Gör ändringar i mallkoden.

 6. Klicka på Spara.

Du kan förhandsgranska din anpassade betalningssida genom att skapa en ny händelse och klicka på Förhandsgranska vad dina kunder kommer att se.

Inaktivera botskyddet

Botskyddet inaktiveras automatiskt när den schemalagda tiden upphör. Om tillräckligt med kunder redan har köpt från din butik kan du manuellt inaktivera botskyddet. För att avgöra detta behöver du spåra din beställningsvolym och bestämma om du vill inaktivera botskyddet.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till inställningar > botskydd.
 2. Klicka på den aktiva händelsen.
 3. Klicka på Inaktivera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis