Skydda din butik från robotar

Du kan aktivera botskydd för att förhindra att produktlager främst säljs till automatiska kassa-robotar. Aktivering av botskydd hindrar bots från att köpa dina produkter och säkerställer att dina kunder kan göra inköp.

Att tänka på vid botskydd

Förutom standard botskydd, kan du aktivera en checkpoint-utmaning i din butiks betalningsprocess under hela eventet. När checkpoint-skyddet är aktiverat måste dina kunder skicka en reCAPTCHA-utmaning innan de kan fortsätta från varukorgen till kassasidan.

Det här alternativet hjälper till att kontrollera storleken på din kassakö. Endast mänskliga köpare kommer att kunna fortsätta till din kassa, så din kö kommer att växa med en normal hastighet och inte bromsas av botar. Det kan dock göra kassaprocessen mer långsam för dina kunder i och med att det innebär ett extra steg för dem.

Obs! att ställa in en checkpoint-utmaning för en planerad period med botskydd åsidosätter inte utmaningarna som du har ställt in någon annanstans.

Om du har en reCAPTCHA Challenge inställd för en annan funktion utöver en checkpoint-utmaning i bot-skyddet måste dina kunder gå igenom flera utmaningar innan de checkar ut. För att förhindra detta bör du inaktivera utmaningarna i din kassa om du aktiverar en utmaning i botskyddet. Endast en utmaning ska vara aktiv i taget.

Steg

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Webbutik > Inställningar.
 2. Avmarkera aktivera Google reCAPTCHA i kassan och aktivera Google recaptcha i kontaktformulär.

Schemalägg botskydd

Schemalägg botskydd att aktiveras samtidigt som din blixtrea. Eftersom botskyddet varar i högst 60 minuter och endast en skyddad period kan schemaläggas i taget kan tidig aktivering av botskydd leda till att skyddet upphör innan försäljningen upphör.

Scheman för botskydd måste vara inställt på 15 minuters mellanrum eller mer. När en planerad period av botskydd har avslutats kan du inte schemalägga några nya perioder som påbörjas mindre än 15 minuter senare.

Din schemalagda händelse börjar vid den tidpunkt du väljer enligt på din butiks tidszon, inte din webbläsares tidszon.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till inställningar > botskydd.
 2. Klicka på Schemalägg skydd.
 3. Ange en titel, ett datum, en starttid och tid.
 4. Markera stoppa kända robotar från automatiska inköp i kassan.
 5. Valfritt: om du vill använda en utmaning för en Checkpoint-utmaning under hela eventet, markera Kräv att alla kunder löser en utmaning innan de går igenom kassan.
 6. Klicka på Skicka.

Din butik kommer att skyddas från kassa-bots under den tid du har konfigurerat.

Anpassa checkpoint-sidan

Du kan anpassa utseendet på din checkpoint-sida genom att redigera din temakod.

Obs! Checkpoint använder endast den standardmässiga checkpoint.liquid-mallen. Användning av alternativa mallar stöds inte.

Steg

 1. Från din Shopify-administratör går du till Webbutik > teman.
 2. Klicka på Åtgärder> Redigera kod.
 3. Om det här är första gången du anpassar checkpoint-sidan skapar du en checkpoint-mall genom att göra följande:

  1. Klicka på Lägg till en ny mall.
  2. Välj checkpoint.
 4. Klicka på checkpoint.liquid i avsnittet Mallar.

 5. Gör ändringar i mallkoden.

 6. Klicka på Spara.

Du kan förhandsgranska din anpassade kassasida genom att skapa en ny händelse och klicka på Förhandsgranska vad dina kunder kommer att se.

Inaktivera botskyddet

Botskyddet inaktiveras automatiskt när den schemalagda tiden upphör. Om tillräckligt med kunder redan har köpt från din butik kan du manuellt inaktivera botskyddet. För att avgöra detta behöver du spåra din beställningsvolym och bestämma om du vill inaktivera botskyddet.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till inställningar > botskydd.
 2. Klicka på den aktiva händelsen.
 3. Klicka på Inaktivera.

Begränsningar

 • Endast en skyddad blixtrea kan schemaläggas åt gången.
 • Den längsta tillåtna varaktigheten för botskydd är 60 minuter.
 • Scheman för botskydd måste vara inställt på 15 minuters mellanrum eller mer. När en planerad period av botskydd har avslutats kan du inte schemalägga några nya perioder som påbörjas mindre än 15 minuter senare.
 • Robotskyddsfunktionen är endast tillgänglig för webbutikens försäljningskanal. Robotskydd för andra försäljningskanaler eller för Skyltfönster-API stöds inte.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis