Ställ in inställningar för adressinsamling

Aktivera olika leverans- och faktureringsadresser

Som standard används kundens leveransadress som betalningsadress automatiskt i kassan, men kunden kan ange en annan faktureringsadress. Du kan ändra om faktureringsadressen fylls i automatiskt eller lämnas tom.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Adressinsamlingsinställningar kryssar du ur Använd leveransadress som faktureringsadress som standard.

 3. Klicka på Spara.

Tillhandahålla automatisk ifyllning av adressfält

När dina kunder anger sina leverans- eller faktureringsadresser kan de få adressförslag. Den här funktionen gör det möjligt för dina kunder att ange sina adressuppgifter snabbare och mer exakt. Adressförslagen kommer från tjänster såsom Google Autocomplete, inte från din kunds webbläsare. Dina kunder kan betala som vanligt genom att ange sina adresser manuellt om den här funktionen är inaktiverad eller om dina kunder bor i ett land där denna funktion inte ännu stöds.

Standardfunktionen för automatiserad ifyllning av adress är tillgänglig för dina kunder i följande länder:

 • Australien
 • Österrike
 • Belgien
 • Brasilien
 • Kanada
 • Danmark
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Hong Kong SAR
 • Indien
 • Italien
 • Japan
 • Luxemburg
 • Nederländerna
 • Nya Zeeland
 • Norge
 • Saudiarabien
 • Spanien
 • Sverige
 • Schweiz
 • Storbritannien
 • USA

Den här funktionen är tillgänglig för alla Shopify-handlare och är aktiv som standard. Du kan inaktivera funktionen i Shopify-admin med hjälp av kassa- och kontoredigeraren.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Konfigurationer klickar du på Anpassa intill kassakonfigurationen som du vill anpassa.

 3. Klicka på kugghjulsikonen i kassa- och kontoredigeraren för att komma åt sidofältet Inställningar.

 4. Gör något av följande i avsnittet Automatisk ifyllnad av adress för att hantera inställningen för automatisk ifyllnad av adress:

  • Avmarkera Använd automatiserad ifyllning av adress om du vill inaktivera alternativet.
  • Markera Använd automatiserad ifyllning av adress om du vill återaktivera alternativet.
 5. Klicka på Spara.

Tredjepartsappar för automatisk ifyllning av kassaadress

När du installerar din tredjepartsapp för automatiserad ifyllning av adress kan du aktivera den i din Shopify-administratör med hjälp av kassa- och kontoredigeraren.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Konfigurationer klickar du på Anpassa intill kassakonfigurationen som du vill anpassa.

 3. Klicka på kugghjulsikonen i kassa- och kontoredigeraren för att komma åt sidofältet Inställningar.

 4. I avsnittet Automatiserad ifyllning av adress väljer du Använd automatiserad ifyllning av adress.

 5. Välj den app som du vill använda för automatiserad ifyllning av adress i kassan.

 6. Klicka på Spara.

Validera leveransadresser i kassan

När kunderna anger ogiltiga leveransadressuppgifter i kassan så kan du visa problem och förslag för att åtgärda adressuppgifterna i kassan automatiskt. När det finns ett stort förtroende för vilka adressuppgifter kunden i själva verket avsåg så erbjuds förslag till adressvalidering. Detta hjälper dig att minska ordrar med ogiltiga adresser och minimera försenade eller misslyckade leveranser. Om du inaktiverar den här funktionen eller om en leveransadress ligger utanför tillgängliga länder kan dina kunder betala som vanligt i kassan. Validering av enskilda adressfält, som inmatningskrav, format eller längd, är alltid aktiv för alla länder och regioner.

Om du använder en tredjepartsapp för adressvalidering kan det finnas motstridiga element eller förslag i kassan. För att undvika en minskning av kassakonverteringen måste du antingen använda funktionen för leveransadressvalidering i din Shopify-admin eller i en tredjepartsapp.

Funktionen för adressvalidering är tillgänglig för dina kunder i följande länder:

 • Australien
 • Österrike
 • Belgien
 • Bermuda
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Färöarna
 • Frankrike
 • Guernsey
 • Italien
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Slovenien
 • Sydkorea
 • Schweiz
 • USA

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Preferenser för adressinsamling väljer du Validera leveransadress.

 3. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis