Ställa in hämtning i butik för onlineordrar

Du kan ställa in alternativet för kunder att hämta sina onlineordrar i din detaljhandelsbutik, på trottoaren eller på vilken plats som helst som du väljer.

Gör detta genom att aktivera alternativet hämta i butik för varje plats där kunden kan hämta upp sin order.

Fraktkostnaden för hämta i butik är inställd på Gratis och kan inte ändras.

Varje upphämtningsorder kräver att du eller en anställd verifierar att varje artikel finns i lager. Efter att du har verifierat varje artikel kan du skicka en avisering till kunden om att ordern är klar. Du kan även skriva ut en följesedel att bifoga till ordern.

När en kund kommer för att hämta sin order måste du ändra orderstatusen i Shopify från ej distribuerad till distribuerad. Detta signalerar till dig och dina medarbetare att ordern har hämtats och att ingen ytterligare åtgärd krävs.

Du kan lägga till instruktioner för upphämtning och leverans genom att hantera inställningarna för upphämtningsplatser. Du kan till exempel använda hämtning för att erbjuda upphämtning utanför butik. När en kund lägger en order online och kommer till din butik kan kunden ringa dig och sedan kan du komma ut med ordern.

Behörighet

Om din butik har flera platser måste du ha aktiverat frakt från flera platser för att kunna använda upphämtningsalternativet.

Kontakta Shopify-supporten om du har frågor om behörighetskrav.

Kassaupplevelse

Efter att du aktiverat alternativet hämta i butik kan dina kunder välja mellan Leverera eller Upphämtning i avsnittet Leveransmetod i kassan. När de väljer Upphämtning kan de välja den plats där de vill hämta upp sin order.

En kund kan inte välja att få vissa artiklar levererade och vissa artiklar upphämtade på samma order. Kunden måste istället lägga två separata ordrar. Om du använder ett tema som stöder hämtningstillgänglighet så kan kunden se om en produkt kan hämtas upp innan de lägger till den i varukorgen.

Innan du ställer in hämta i butik

Du måste slutföra följande uppgifter innan du kan erbjuda hämta i butik:

Om du låter en plats distribuera onlineordrar innebär detta som standard att även ordrar som inte är upphämtningsordrar kan ta lagervaror från dina upphämtnings- eller detaljhandelsplatser. Se till att du granskar din distributionsprioritet och ändrar den vid behov. Om alternativet Fortsätt sälja när det är slut i lager är valt för en produkt kan lokala upphämtningsordrar läggas för platser utan lagervaror.

Du kan även ställa in att en plats endast distribuerar ordrar med upphämtning i butik.

Ställa in hämtning i butik

Du måste ställa in alternativet hämta i butik för varje plats där kunden kan hämta sina ordrar.

I konfigurationen ingår aktivering av hämta i butik, att välja förväntad upphämtningstid som visas för dina kunder i kassan samt att ange upphämtningsinstruktioner i aviseringen Order redo för upphämtning.

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Ställ in eller*-ikonen i avsnittet **Hämta i butik*.

 3. I avsnittet Dina platser väljer du en plats som du vill ställa in upphämtning i butik för.

 4. Välj Denna plats erbjuder upphämtning i butik.

 5. I avsnittet Förväntat upphämtningsdatum väljer du en behandlingstid för upphämtning i butik från rullgardinsmenyn. Denna information visas för dina kunder.

 6. I avsnittet Order redo för upphämtning-avisering anger du upphämtningsinstruktioner för dina kunder. Det här fältet ersätter alla anpassningar som du har i variabeln email_body i aviseringsmallen Redo för hämtning.

 7. Klicka på Spara.

Hantera inställningar för en plats för upphämtning i butik

Varje plats för upphämtning i butik innehåller följande inställningar:

 • aktiverar eller inaktiverar hämta i butik.
 • Att ange eventuella instruktioner eller information relaterad till upphämtningen, som exempelvis butikens öppettider eller en påminnelse till kunden om att ta med sig en kopia av orderbekräftelsen. Informationen kommer att ingå i aviseringen som du skickar när du förbereder en order för upphämtning.
 • Val av uppskattad upphämtningstid att visa när kunden betalar. Du kan till exempel välja Vanligen redo inom 2 timmar.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. Klicka på -ikonen i avsnittet Hämtning i butik.

 3. Klicka på en plats som du vill redigera i avsnittet Dina platser.

 4. Uppdatera inställningarna för hämta i butik.

 5. Klicka på Spara.

Visa hämtningstillgänglighet för kunderna

Med vissa teman kan du visa kunder om en produkt finns tillgänglig att hämta i butik. På varje produktsida visar ett avsnitt för hämtningstillgänglighet om produkten finns tillgänglig och den beräknade tidsramen för hämtning.

Efter att hämta i butik aktiverats visar produktsidan om produkten är tillgänglig för hämtning i en eller fler av dina platser med hämtning i butik. Den här informationen visas endast för produkter som finns i lager på minst en upphämtningsplats och har Detta är en fysisk produkt markerat i avsnittet Leverans i produktvariantens information.

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Välj en produkt.

 3. Under Varianter väljer du en variant.

 4. Under Leverans markerar du Detta är en fysisk produkt.

 5. Klicka på Spara.

Om du har aktiverat hämta i butik för endast en plats visas plats och hämtningstillgänglighet för den platsen. Kunder kan klicka på Visa butiksinformation för att få mer information om upphämtningsplatsen.

Om du har aktiverat hämta i butik för mer än en plats visar avsnittet hämtningstillgänglighet plats och hämtningstillgänglighet för en av butikerna. Kunder kan klicka på Kontrollera tillgänglighet i andra butiker för att kontrollera produktens tillgänglighet på alla platser där hämtning är aktiverat.

Den här funktionen är för närvarande tillgänglig i Dawn och flera betalda teman i Shopifys temabutik.

Anpassa e-postaviseringar för hämta i butik

Som en del av hämta i butik skickas e-postmeddelanden om orderstatus automatiskt till kunderna.

Du kan anpassa standardtexten för varje avisering.

Kunder som väljer att hämta sina order får följande e-postaviseringar:

 • Orderbekräftelse
 • Redo för lokal upphämtning
 • Upphämtad av kund

Anpassa avisering om orderbekräftelse

För e-postmallen för orderbekräftelse kan du lägga till innehåll relaterat till upphämtning genom att linda in det i följande flytande variabel: {% if order.pickup_in_store? %}

Klicka på Återställ till standard om du behöver återställa en mall till standardinställningen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Aviseringar.
 2. Klicka på beställningsbekräftelse.
 3. I E-postämne, anger du en beskrivande ämnesrad. I E-postmeddelande, anger du e-postmeddelandet.
 4. Klicka på Spara.

Anpassa aviseringen Redo för lokal upphämtning

Du kan anpassa innehållet i aviseringen Redo för lokal upphämtning för varje plats.

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. Klicka på -ikonen i avsnittet Hämtning i butik.

 3. Klicka på en plats som du vill redigera i avsnittet Dina platser.

 4. I avsnittet Order redo för upphämtning-avisering anger du upphämtningsinstruktioner för dina kunder.

 5. Klicka på Spara.

Anpassa aviseringen Upphämtad av kund

Klicka på Återställ till standard om du behöver återställa en mall till standardinställningen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Aviseringar.
 2. Klicka på Upphämtad av kund.
 3. Ange en beskrivande ämnesrad i fältet E-postämne.
 4. Ange e-postmeddelandet i fältet E-postmeddelande.
 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis