Ställa in dina platser

Det maximala antalet platser du kan ha beror på din plan:

 • Shopify Lite - 3
 • Basic Shopify - 4
 • Shopify - 5
 • Advanced Shopify - 8
 • Shopify Plus - 20 (Kontakta Plus-support om du behöver mer än 20 platser.)

Appar som hanterar lagervaror eller distribuerar beställningar åt dig anses vara platser men räknas inte in i dessa gränser. När du lägger till en sådan app i din butik eller när du först aktiverar platser läggs appen automatiskt till som en plats.

Skapa och ändra platser

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Inställningar > Platser.
 2. Klicka på Lägg till plats.
 3. Ange ett unikt namn och en adress för platsen.
 4. Markera Distribuera onlinebeställningar från den här platsen om du vill att lagerförteckningen på den här platsen ska vara tillgänglig för onlineinköp.
 5. Om det här är en fysisk plats som du regelbundet säljer från personligen, klickar du på Den här platsen är en detaljhandelsbutik.
 6. Klicka på Spara.

 1. Från Shopify-app, gå till Butik > Inställningar > Platser.
 2. Tryck på knappen + .
 3. Ange ett unikt namn och en adress för platsen.
 4. Markera Distribuera onlinebeställningar från den här platsen om du vill att lagerförteckningen på den här platsen ska vara tillgänglig för onlineinköp.
 5. Om det här är en fysisk plats som du regelbundet säljer från personligen, klickar du på Den här platsen är en detaljhandelsbutik.
 6. Klicka på Spara.

 1. Från Shopify-app, gå till Butik > Inställningar > Platser.
 2. Tryck på knappen + .
 3. Ange ett unikt namn och en adress för platsen.
 4. Markera Distribuera onlinebeställningar från den här platsen om du vill att lagerförteckningen på den här platsen ska vara tillgänglig för onlineinköp.
 5. Om det här är en fysisk plats som du regelbundet säljer från personligen, klickar du på Den här platsen är en detaljhandelsbutik.
 6. Klicka på Spara.

När du har skapat en plats läggs den till längst ner i listan över distributionsprioritet.

Ange platsprioritet för orderdistribution

Om du har mer än en aktiv plats måste du ange prioritetssekvensen för distribution av ordrar.

När beställningar görs via en försäljningskanal online kommer de att tilldelas en plats där de ska distribueras från baserat på prioriteringslistan och tillgängligt lager. Om en plats kan distribuera hela ordern tas lagret från den platsen. Om ingen plats kan distribuera hela ordern kommer den plats som har den högsta prioriteten att översälja produkten.

Antag till exempel att du har två platser: Plats A som topprioritet och plats B som andra prioritet. Plats A har 1 skjorta och plats B har 2 skjortor. Om du tar emot en beställningar på 2 skjortor så distribuerar plats B den. Om du får en order på 3 skjortor översäljer plats A skjortan och får en lagerkvantitet på -2.

Du kan byta den plats du distribuerar från på sidan Order.

Shopify POS-ordrar som genomförs i butik använder tillgängligt lager från den plats där försäljningen sker. Om ordrarna ska skickas till kundens adress använder ordrarna sig av lager baserat på distributionsprioritet snarare än butikens plats.

OBS! Se till att varje plats som du vill distribuera från har kryssrutan Distribuera onlinebeställningar från den här platsen markerad.

Steg:

Byta ursprung för leveransen

Efter att du har aktiverat flera platser kommer dina fraktkostnader att beräknas baserat på den plats som du har valt som ursprung för leveransen.

Du kan välja någon av dina aktiva platser som leveransursprung. Appar och inaktiverade platser kan dock inte väljas som leveransursprung.

Om du byter leveransursprung till en plats där ett transportföretag inte är verksamt kommer priserna för det transportföretaget inte att visas i kassan. Om du till exempel väljer en plats i USA som leveransutgångspunkt kommer inte Canada Posts priser att visas i kassan.

Priser för att köpa fraktetiketter från Shopify-administratören beräknas baserat på destinationsplatsen, inte baserat på leveransens ursprung.

OBS! Om du använder en app för Dropshipping eller en distributionstjänst behöver du inte göra några ändringar i dina platser eller i leveransursprunget. Standardadressen för din butik är inställd som leveransursprung, men den adressen används inte av Dropshipping-appen eller distributionstjänsten och visas inte för dina kunder.

Steg:

Förhindra en plats från att distribuera onlinebeställningar

Vissa företag har platser som innehar lager som endast är till för försäljning ansikte mot ansikte med dina kunder. Vissa platser är endast till för lagring. Att förhindra en plats från att distribuera onlineordrar säkerställer att ordrar från försäljningskanaler såsom webbutik, Amazon och Facebook Shop inte använder sig av lager från dessa platser.

Om du förhindrar en plats från att distribuera onlineordrar kommer även Shopify POS kundordrar att förhindras från att använda lager från dessa platser.

Platsens lagernivå kan fortfarande användas för att distribuera orderutkast och ordrar från andra försäljningskanaler. Kontrollera dina försäljningskanaler för att se om de följer butikens lagerförteckningspolicyer när ordrar skapas i kanalerna.

OBS! Att förhindra en plats från att distribuera onlinebeställningar tar bort allt lager som är tilldelat platsen från en produkts onlinekvantitet. Onlinekvantiteten för en produkt visas på sidan Lager och är den kvantitet som kunderna ser om du visar dina lagerkvantiteter i din webbutik.

Steg:

Avaktivera och återaktivera platser

Om du inte längre vill sälja från, distribuera från eller lagra lagervaror på en plats, antingen under en viss tidsperiod eller permanent, kan du inaktivera den.

När du inaktiverar en plats, och den inte längre visas i filter och menyer, kan du inte längre hantera eller överföra lagervaror på platsen. Du kan inte använda den som ditt leveransursprung. Du måste alltid ha minst en aktiv plats.

Inaktiverade platser räknas inte in i gränsen för platser.

Du kan inte inaktivera en plats som är en privat app eller tredjepartsapp. Ta istället bort appen.

Du kan inte inaktivera den plats som för närvarande är inställd som ditt leveransursprung. Du måste först ändra leveransursprunget till en annan plats.

Innan du avaktiverar en plats måste du slutföra alla ordrar och överföringar som är tilldelade platsen och tilldela dem till en annan plats. Om du inte gör det kommer du att bli ombedd att distribuera ordrarna och tilldela lagerkvantiteterna på nytt.

Om platsen finns i POS Pro-prenumerationsplanen måste du ändra platsen till POS Lite-planen innan du kan inaktivera den.

Steg:

Om du vill återaktivera platsen följer du samma steg men klicka på Återaktivera plats.

Radera platser

Om du inte längre vill sälja från, distribuera från eller lagra lagervaror på en plats kan du radera den permanent.

Historisk data sparas i rapporteringssyfte.

Innan du kan ta bort en plats måste du inaktivera den. Du måste ändra leveransursprunget till en annan plats innan du kan inaktivera en plats som är inställd som ditt leveransursprung.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis