Ställa in dina platser

Det maximala antalet platser du kan ha beror på din plan:

  • Shopify Lite - 3
  • Basic Shopify - 4
  • Shopify - 5
  • Advanced Shopify - 8
  • Shopify Plus - 20 (Kontakta Plus-support om du behöver mer än 20 platser.)

Appar som hanterar lagervaror eller distribuerar ordrar åt dig anses vara platser men räknas inte in i dessa begränsningar. När du lägger till en sådan app i din butik eller när du först aktiverar platser läggs appen automatiskt till som en plats.

Skapa och ändra platser

Steg:

När du har skapat en plats läggs den till längst ner i listan över distributionsprioritet.

Ange platser för orderdistribution

Om du har mer än en aktiv plats måste du ange hur onlineordrar ska distribueras. Det finns flera sätt att ställa in dina platser för orderdistribution:

  • Om du vill att alla artiklar för onlineordrar ska distribueras från en enda plats måste du göra den platsen till din standardplats och förhindra att andra platser distribuerar onlineordrar
  • Om du vill att artiklar för onlineordrar ska distribueras från en primär plats och distribueras från andra platser om produkten inte finns i lager på den primära platsen, kan du ställa in platsprioritet för orderdistribution. Se till att varje plats som du vill distribuera från har Distribuera onlineordrar från den här platsen markerat.
  • Om du vill anpassa vilken plats som distribuerar ordrar baserat på plats och produkter, kan du aktivera frakt från flera platser för att använda leveransprofiler.
  • Om du använder en Dropshipping-app eller en distributionstjänst behöver du inte göra några ändringar i dina platser eller standardplatsen. Standardadressen för din butik är inställd som din standardplats. Din standardadress används inte av Dropshipping-appen eller distributionstjänsten och visas inte för dina kunder.

Butiksköp som slutförs med hjälp av Shopify POS använder tillgängligt lager från den plats där försäljningen sker. Om ordrarna ska skickas till kundens adress använder de lager baserat på hur onlineordrar ställs in snarare än butikens plats.

Ange platser för prioritet av orderdistribution

När beställningar görs via en försäljningskanal online tilldelas de till en plats där de ska distribueras från baserat på prioriteringslistan och tillgängligt lager. Om en plats kan distribuera hela ordern tas lagret från den platsen. Om ingen plats kan distribuera hela ordern kommer den plats som har högsta prioritet att översälja produkten. Överförsäljning sker när du säljer mer av en produkt än den kvantitet du har i lager för den produkten på den platsen.

Antag till exempel att du har två platser: Plats A som topprioritet och plats B som andra prioritet. Plats A har 1 skjorta och plats B har 2 skjortor. Om du tar emot en beställningar på 2 skjortor så distribuerar plats B den. Om du får en order på 3 skjortor översäljer plats A skjortan och får en lagerkvantitet på -2.

Du kan byta den plats du distribuerar från på sidan Order.

Steg:

Ändra standardplats

Om du inte aktiverar frakt från flera platser beräknas dina fraktkostnader baserat på den plats som är inställd som Standard.

Du kan ställa in alla dina aktiva platser som standardplats. Appar och inaktiverade platser kan inte ställas in som standardplats.

Om du ändrar Standard-platsen till en plats där en transportör inte stöds, döljs priserna för den transportören i kassan. Om du till exempel anger en standardplats i USA visas Canada Post-priser inte i kassan.

Priser för att köpa fraktsedlar från Shopify-administratören beräknas utifrån distributionsplatsen, inte din butiks standardplats.

Steg:

Förhindra en plats från att distribuera onlinebeställningar

Vissa företag har platser med lager som endast är till för försäljning ansikte mot ansikte eller platser med endast lager. Att förhindra en plats från att distribuera onlineordrar bidrar till att hindra ordrar från försäljningskanaler såsom webbutik, Amazon och Facebook Shop att använda sig av lager från dessa platser.

Att förhindra en plats från att distribuera onlineordrar tar bort allt lager som är tilldelat platsen från en produkts onlinekvantitet. Onlinekvantiteten för en produkt visas på sidan Lager och är den kvantitet som visas för kunderna om du visar dina lagerkvantiteter i din webbutik.

Om du förhindrar en plats från att distribuera onlineordrar kommer även Shopify POS kundordrar att förhindras från att använda lager från dessa platser.

Platsens lagernivå kan fortfarande användas för att distribuera orderutkast och ordrar från andra försäljningskanaler. Kontrollera dina försäljningskanaler för att se om de följer butikens lagerförteckningspolicyer när ordrar skapas i kanalerna.

Steg:

Avaktivera och återaktivera platser

Du kan inaktivera en plats tillfälligt eller permanent om du inte vill sälja, distribuera eller lagra varor på den platsen.

När du inaktiverar en plats, och den inte längre visas i filter och menyer, kan du inte längre hantera eller överföra lagervaror på platsen. Du kan inte använda den som standardplats. Du måste alltid ha minst en aktiv plats.

Inaktiverade platser räknas inte in i gränsen för platser.

Du kan inte inaktivera en plats som är en privat app eller tredjepartsapp. Ta istället bort appen.

Du kan inte inaktivera den plats som för närvarande är inställd som din Standard Du måste först ändra standardplats till en annan plats.

Innan du avaktiverar en plats måste du slutföra alla ordrar och överföringar som är tilldelade platsen och tilldela dem till en annan plats. Om du inte gör det kommer du att bli ombedd att distribuera ordrarna och tilldela lagerkvantiteterna på nytt.

Om platsen finns i POS Pro-prenumerationsplanen måste du ändra platsen till POS Lite-planen innan du kan inaktivera den.

Steg:

Om du vill återaktivera platsen följer du samma steg men klicka på Återaktivera plats.

Radera platser

Om du inte längre vill sälja från, distribuera från eller lagra lagervaror på en plats kan du radera den permanent.

Historisk data sparas i rapporteringssyfte.

Innan du kan radera en plats måste du inaktivera den.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis