Ställa in dina platser

Det maximala antalet platser du kan ha beror på din butiks Shopify-prenumerationsplan:

  • Shopify Lite - 3
  • Basic Shopify - 4
  • Shopify - 5
  • Advanced Shopify - 8
  • Shopify Plus - 20 (Kontakta Plus-support om du behöver mer än 20 platser.)

Platser som du inaktiverar räknas inte in i din platsgräns. Du kan hitta din platsgräns och hur många du använde på inställningssidan för Platser.

Om du använder appar som fysiskt fyller på lager åt dig behandlas de som platser. Lagerappar inkluderar Dropshipping-appar, tredjeparts logistiktjänster och anpassade distributionstjänster. Till exempel kan en app vara ett lager som distribuerar ordrar för din räkning. Platsappar listas i Plats-inställningar i avsnittet App och anpassade distributionsplatser. Även om dessa appar behandlas som platser räknas de inte in i din platsgräns.

Skapa och ändra platser

Steg:

När du har skapat en plats läggs den till längst ner i listan över distributionsprioritet.

Avaktivera och återaktivera platser

Du kan inaktivera en plats tillfälligt eller permanent om du inte vill sälja, distribuera eller lagra varor på den platsen.

När du inaktiverar en plats, och den inte längre visas i filter och menyer, kan du inte längre hantera eller överföra lagervaror på platsen. Du kan inte använda den som standardplats. Du måste alltid ha minst en aktiv plats.

Inaktiverade platser räknas inte in i gränsen för platser.

Du kan inte inaktivera en plats som är en privat app eller tredjepartsapp. Ta istället bort appen.

Du kan inte inaktivera den plats som för närvarande är inställd som din standardplats. Du måste först ändra standardplatsen till en annan plats.

Innan du avaktiverar en plats måste du slutföra alla ordrar och överföringar som är tilldelade platsen och tilldela dem till en annan plats. Om du inte gör det kommer du att bli ombedd att distribuera ordrarna och tilldela lagerkvantiteterna på nytt.

Om platsen finns i POS Pro-prenumerationsplanen måste du ändra platsen till POS Lite-planen innan du kan inaktivera den.

Steg:

Om du vill återaktivera platsen följer du samma steg men klicka på Återaktivera plats.

Radera platser

Om du inte längre vill sälja från, distribuera från eller lagra lagervaror på en plats kan du radera den permanent.

Historisk data sparas i rapporteringssyfte.

Innan du kan radera en plats måste du inaktivera den.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis