Ställa in dina platser

Det maximala antalet platser du kan ha beror på din butiks Shopify-prenumerationsplan:

  • Shopify-startplan - 2
  • Basic Shopify – 10
  • Shopify – 10
  • Advanced Shopify – 10
  • Shopify Plus – 200

Platser som du inaktiverar räknas inte in i din platsgräns. Du kan hitta din platsgräns och hur många du använde på inställningssidan för Platser.

Om du använder appar som fysiskt fyller på lager åt dig så behandlas de som platser. Lagerappar inkluderar dropshipping-appar, tredjeparts logistiktjänster och specialanpassade distributionstjänster. En app kan till exempel vara ett lager som distribuerar ordrar för din räkning. Platsappar listas i Plats-inställningar i avsnittet App och anpassade distributionsplatser. Även om dessa appar behandlas som platser räknas de inte in i din platsgräns.

Vissa appar för hantering tillåter Flerhanterade lager, så att du kan hantera vissa av en produkts lager på butiksplatser medan en del av dess lager hanteras av appen för att hantera den. Om du hanterar en produkts lager genom att använda en app för hantering som inte tillåter flerhanterade lager, kan du inte heller lagra produkten i dina butiksplatser.

Lägg till en plats

Steg:

När du har skapat en plats läggs den till längst ner i listan över distributionsprioritet.

Bekräftelse av din adress

Adressverifiering för platser drivs av Google. Om du har en adress som inte ärverifierad kan det påverka funktionaliteten i vissa Shopify-funktioner, såsom att erbjuda lokal leverans.

Kontrollera om en posttjänst eller Google rekommenderar ett annat adressformat och uppdatera din adress till det nya formatet om din adress inte kan verifieras. Om posttjänsten använder ett annat adressformat än Google kan du skicka in en korrigering till Google direkt.

Steg:

  1. Verifiera att adressen är erkänd av en posttjänst, till exempel Canada Post, DHLeller USPS.
  2. Sök i adressen i Google Maps för att se vad den föreslår är rätt adressformatering.
  3. Om adressformaten i de föregående stegen inte matchar kan du skicka in en adressjustering till Google.

Inaktivera en plats

Du kan inaktivera en plats tillfälligt eller permanent om du inte vill sälja, distribuera eller lagra varor på den platsen.

När du inaktiverar en plats, och den inte längre visas i filter och menyer, kan du inte längre hantera eller överföra lagervaror på platsen. Du kan inte använda den som standardplats. Du måste alltid ha minst en aktiv plats.

Inaktiverade platser räknas inte in i gränsen för platser.

Du kan inte inaktivera en plats som är en privat app eller tredjepartsapp. Ta istället bort appen.

Du kan inte inaktivera den plats som för närvarande är inställd som din standardplats. Du måste först ändra standardplatsen till en annan plats.

Innan du avaktiverar en plats måste du slutföra alla ordrar och överföringar som är tilldelade platsen och tilldela dem till en annan plats. Om du inte gör det kommer du att bli ombedd att distribuera ordrarna och tilldela lagerkvantiteterna på nytt.

Om platsen finns i POS Pro-prenumerationsplanen måste du ändra platsen till POS Lite-planen innan du kan inaktivera den.

Steg:

Återaktivera en plats

Du kan återaktivera en plats som du tidigare inaktiverade och fortsätta att distribuera ordrar från den här platsen.

Steg:

Ta bort en plats

Om du inte längre vill sälja från, distribuera från eller lagra lagervaror på en plats kan du radera den permanent.

Historisk data sparas i rapporteringssyfte.

Innan du kan radera en plats måste du inaktivera den.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis