Sette opp utsalgsstedene dine

Det maksimale antallet lokalisasjoner du kan ha avhenger av butikkens Shopify-abonnement:

  • Shopify Starter – 2
  • Basic Shopify – 10
  • Shopify – 10
  • Advanced Shopify – 10
  • Shopify Plus – 200

Lokalisasjoner du deaktiverer teller ikke mot lokalisasjonsgrensen. Du finner lokalisasjonsgrensen og hvor mange du har brukt på innstillingssiden for Lokalisasjoner.

Hvis du bruker apper som fysisk oppbevarer lagerbeholdning for deg, behandles de som lokalisasjoner. Lagerbeholdningsapper inkluderer direktefraktingsapper, tredjepartslogistikktjenester og tilpassede oppfyllelsestjenester. En app kan for eksempel være et lager som innfrir bestillinger på dine vegne. Lokalisasjonsapper er oppført i Lokalisasjoner-innstillingene i seksjonen App- og tilpassede oppfyllelsestjenester. Selv om disse appene behandles som lokalisasjoner, teller de ikke mot lokalisasjonsgrensen.

Noen oppfyllelsesapper tillater fler-administrert lagerbeholdning, slik at du kan administrere noe av lagerbeholdningen for et produkt ved butikklokalisasjoner, mens noe av lagerbeholdningen administreres av oppfyllelsesappen. Hvis du administrerer lagerbeholdningen for et produkt med en oppfyllelsesapp som ikke tillater fler-administrert lagerbeholdning, kan du ikke samtidig lagerføre produktet i butikklokalisasjoner.

Legg til en lokalisasjon

Trinn:

Etter du har opprettet en plassering blir den lagt til i bunnen av prioriteringslisten for sluttføring.

Bekrefte adressen

Adressebekreftelse for lokalisasjoner drives av Google. Hvis du har en ubekreftet lokalisasjonsadresse, kan det påvirke funksjonaliteten til enkelte Shopify-funksjoner, som lokal levering.

Hvis adressen din ikke kan bekreftes, må du sjekke om posttjenester eller Google anbefaler et annet adresseformat, og oppdatere adressen til det nye formatet. Hvis posttjenesten bruker et annet adresseformat enn Google, kan du sende en rettelse direkte til Google.

Trinn:

  1. Bekreft at adressen gjenkjennes av en posttjeneste, som Canada Post, DHL eller USPS.
  2. Søk etter adressen i Google Maps for å se hva den foreslår som riktig adresseformat.
  3. Hvis adresseformatene i de tidligere trinnene ikke samsvarer, kan du sende en adresserettelse til Google.

Deaktiver en lokalisasjon

Du kan deaktivere en lokalisasjon midlertidig eller permanent hvis du ikke ønsker å selge, oppfylle eller lagerføre varer ved denne lokalisasjonen.

Når du deaktiverer en lokalisasjon, vises den ikke lenger i filtre og menyer, du kan ikke lenger administrere eller overføre lagerbeholdning i lokalisasjonen, og du kan ikke bruke den som standardlokalisasjon. Du må alltid ha minst én aktiv lokalisasjon.

Deaktiverte steder teller ikke mot stedsgrensen din.

Du kan ikke deaktivere en lokalisasjon som er en privat eller tredjepartsapp. Fjern appen i stedet.

Du kan ikke deaktivere lokalisasjonen som for øyeblikket er angitt som standardlokalisasjon. Du må først endre standardlokalisasjonen til en annen lokalisasjon.

Før du deaktiverer en lokalisasjon må du fullføre alle bestillinger og overføringer som er tilordnet den, og tilordne dem til en annen lokalisasjon. Hvis du ikke gjør dette vil du bli bedt om å innfri bestillingene, og lagerantallet vil bli tilordnet på nytt.

Hvis lokalisasjonen har POS Pro-abonnementet må du endre lokalisasjonen til POS Lite-abonnementet før du kan deaktivere det.

Trinn:

Reaktiver en lokalisasjon

Du kan aktivere en lokalisasjon du tidligere har deaktivert på nytt og fortsette å oppfylle bestillinger fra denne lokalisasjonen.

Trinn:

Slett en lokalisasjon

Hvis du ikke lenger ønsker å selge fra, oppfylle fra eller oppbevare lagerbeholdning på et sted, kan du slette det permanent.

Historiske data lagres til rapporteringsformål.

Før du kan slette en lokalisasjon må du deaktivere den.

Trinn:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis