Sette opp utsalgsstedene dine

Det maksimale antallet utsalgssteder du kan ha er avhengig av abonnementet ditt:

  • Shopify Lite – 3
  • Basic Shopify – 4
  • Shopify – 5
  • Advanced Shopify – 8
  • Shopify Plus – 20 (Kontakt brukerstøtte for Plus dersom du trenger mer enn 20 utsalgssteder.)

Apper som har en lagerbeholdning eller leverer bestillinger for deg teller som utsalgssteder, men teller ikke inn under disse grensene. Når du legger til en slik app i butikken din, eller når du aktiverer utsalgssteder første gang, vil appen automatisk legges til som et utsalgssted.

Opprett og endre steder

Trinn:

Etter du har opprettet en plassering blir den lagt til i bunnen av prioriteringslisten for sluttføring.

Angi prioritet for steder for å oppfylle bestillinger

Hvis du har mer enn ett aktivt sted, må du angi prioritetssekvensen for bestillinginnfrielser.

Når bestillinger plasseres gjennom enhver nettsalgskanal, blir de tilordnet et sted der de skal oppfylles fra basert på prioriteringslisten og tilgjengelig lagerbeholdning. Hvis noen steder kan oppfylle hele bestillingen, blir lagerbeholdningen trukket fra dette stedet. Hvis ingen steder kan oppfylle hele bestillingen, overselger stedet med høyest prioritet produktet.

La oss si at du har to steder: Sted A som førsteprioritet og sted B som andreprioritet. Sted A har én skjorte og sted B har to skjorter. Hvis du mottar en bestilling på to skjorter, oppfyller posisjon B den. Hvis du mottar en bestilling på tre skjorter, vil sted A overselge skjorten og avslutte med en lagerbeholdning på minus to.

Du kan bytte stedet du oppfyller fra på Bestillinger-siden.

Shopify POS-bestillinger som utføres i butikken bruker tilgjengelig lagerbeholdning fra stedet der salget er gjort. Hvis bestillingene sendes til kundens adresse, bruker de lagerbeholdningen basert på innfrielsesprioriteten i stedet for butikkens plassering.

Trinn:

Endre fraktoppinnelsen

Når du har aktivert flere steder, beregnes fraktprisene basert på stedet som er angitt som fraktopprinnelsen.

Du kan angi hvilket som helst av de aktive stedene dine til å være fraktopprinnelsen. Apper og deaktiverte steder kan imidlertid ikke angis som fraktopprinnelsen.

Hvis du endrer fraktopprinnelsen til et sted der et budfirma ikke støttes, er prisene for det aktuelle budfirmaet skjult i kassen. Hvis du for eksempel angir fraktopprinnelsen til et sted som er i USA, vises ikke Canada Post-prisene i kassen.

Prisene for å kjøpe fraktetiketter fra Shopify-administrator beregnes basert på sluttføringsstedet, ikke fraktopprinnelsen.

Trinn:

Forhindre et sted fra å oppfylle nettbestillinger

Noen bedrifter har steder med lagerbeholdning for personlig salg eller steder som kun er ment for oppbevaring. Ved å hindre et sted fra å sluttføre nettbestillinger, sikrer man at salgskanaler som nettbutikken, Amazon- og Facebook Shop ikke selger fra lagerbeholdningen på disse stedene.

Å hindre et sted fra å innfri nettbestillinger forhindrer også Shopify POS-bestillinger levert til kunde fra å bruke denne lagerbeholdningen fra disse stedene.

Stedets lagerbeholdning kan fortsatt brukes til å oppfylle bestillingsutkast og bestillinger fra andre salgskanaler. Sjekk med salgskanalene for å se om de følger butikkens retningslinjer for lagerbeholdning når de oppretter bestillinger.

Trinn:

Deaktiver og aktiver steder på nytt

Hvis du ikke lenger vil selge fra, oppfylle fra eller oppbevare lagerbeholdning på et sted – enten i en tidsperiode eller permanent – kan du deaktivere det.

Når du deaktiverer et sted, vises det ikke lenger på filtre og menyer, du kan ikke lenger administrere eller overføre lagerbeholdningen på stedet og du kan ikke bruke det som fraktopprinnelse. Du må alltid ha minst ett aktivt sted.

Deaktiverte steder teller ikke mot stedsgrensen din.

Du kan ikke deaktivere et sted som er en privat eller tredjeparts app. I stedet må du fjerne appen.

Du kan ikke deaktivere stedet som for øyeblikket er angitt som fraktopprinnelse. Du må først endre fraktopprinnelsen til et annet sted.

Før du deaktiverer en lokalisasjon må du fullføre alle bestillinger og overføringer som er tilordnet den, og tilordne dem til en annen lokalisasjon. Hvis du ikke gjør dette vil du bli bedt om å innfri bestillingene, og lagerantallet vil bli tilordnet på nytt.

Hvis lokalisasjonen har POS Pro-abonnementet må du endre lokalisasjonen til POS Lite-abonnementet før du kan deaktivere det.

Steg:

Hvis du vil aktivere stedet på nytt, går du gjennom de samme trinnene, men klikker på Aktiver sted på nytt.

Slett steder

Hvis du ikke lenger ønsker å selge fra, oppfylle fra eller oppbevare lagerbeholdning på et sted, kan du slette det permanent.

Historiske data lagres til rapporteringsformål.

Før du kan slette et sted, må du deaktivere det. Før du kan deaktivere et sted som er angitt som fraktopprinnelse, må du endre fraktopprinnelsen til et annet sted.

Trinn:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis